Så dumt så att det är roligt

Jag hörde på radion i morse att en man med båda benen amputerade hade fått avslag på sin ansökan om en Permobil eftersom landstinget ansåg att det var osäkert om funktionsnedsättningen är bestående. De kanske tror att han är en vattensalamander som kan återskapa vissa kroppsdelar. Den huvudlösa hand-
läggaren på Landstinget är dock hopplöst förlorad, huvud återbildas nämligen inte.

AB: ”Mannens båda ben har amputerats. Men Landstinget Sörmland har avslagit hans ansökan om att få en permobil. Motiveringen: ”Osäkert om funktionsnedsättningen är bestående.” – När jag fick beskedet ville jag bara dö, säger mannen till Aftonbladet. Mannen är diabetiker. Hans njurar har tagit stryk. Synen likaså. Och i januari, efter en längre tids problem med cirkulation i benet, blev hans tå svart. Det ena benet amputerades. Men bekymren spreds till mannens andra ben, och veckan före midsommar var även den andra foten svart. Ben nummer två akutamputerades.”

Förhoppningsvis handlar det om något slags missförstånd, för har man amputerat bägge benen så ska man givetvis ha en Permobil, möjligen hade handläggaren på Landstinget i Sörmland en dålig dag, eller så hade papper ur journalen slarvats bort. Eller hemska tanke, det kanske är moderat styre där också så att de planerat att dra in sjukbidraget så han tvingas att skaffa sig ett arbete? Så är det nog det förhåller sig, de kom på att han tillhör det s.k. utanförskapet…

it Andra om: , , , ab dn svd sr svt gp

  31 comments for “Så dumt så att det är roligt

Comments are closed.