Remissvar om värdlandsavtal och protester från kulturarbetare


Första delen av inlägget behandlar remissvar om värdlandsavtalet från ordföranden och sekreteraren i ”Aktionsgruppen Nej till NATO”. (https://www.facebook.com/Aktionsgruppen-Nej-till-NATO-820951814630440/timeline/) En närmare beskrivning av värdlandsavtalet finns på http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/K_140924_ZAvtalKernel.html. Andra delen behandlar främst protesten från kulturarbetare i april.

Remissvar på Försvarsdepartementets promemoria om Värdlandsavtalet med NATO, ”Samförståndsavtal med NATO om värdlandsstöd”, Ds 2015:39

1898207_824561330936155_5467922402890697441_n
* Aktionsgruppen Nej till NATO avstyrker från att anta Sveriges Värdlandsavtal med NATO liksom att införa de ändringar av lagstiftning som följer. Det saknas en realistisk helhetsbedömning av konsekvenserna för Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Det nuvarande läget
* Den svenska regeringen undertecknade värdlandsavtalet med NATO den 4 september 2014. För närvarande väntar det ännu på att godkännas av Riksdagen. Avtalet skall enligt promemorian träda i kraft den 1 juli 2016 tillsammans med lagändringar som krävs för avtalet skall kunna tillämpas.

* Brist på realistisk analys av säkerhetspolitiska konsekvenser Ingenstans i promemorian finns någon allsidig analys av de säkerhetspolitiska konsekvenserna av avtalet. Promemorian talar uteslutande om förmodade förbättringar för Sveriges framtida säkerhet som förmodas komma genom att vi tack vare värdlandsavtalet smidigt kan ta emot militärt bistånd från främmande makt och delta i ”internationell” militär övningsverksamhet.

* Det enda promemorian presterar i den vägen är några glättiga lovord om NATO:s förträfflighet när det gäller att skapa standard för militär samverkan. ”I västvärlden är NATO den organisation som definierar standarden för militär samverkan”. Det finns inga antydningar om negativa konsekvenser av Sverige blir ännu mer nära associerat med militäralliansen… eller medlem.

* Det finns i själva verket stora, potentiella, risker för Sveriges geostrategiska läge inbyggda i värdlandsavtalet, något som påpekats av bland annat Sven Hirdman och Hans Blix.

* Ett godkännande av Värdlandsavtalet betyder sannolikt att Sverige betraktas som de facto medlem av militäralliansen NATO. Det innebär också att NATO:s motståndare (Ryssland) å sin sida måste börja planera sina framtida operationer utifrån förutsättningen att Sverige tillhör motståndarnas läger. För ryska stabsofficerare hade det närmast vart tjänstefel att inte anpassa sina planer till Sveriges allt närmare knytning till NATO.

* Det innebär att militära planerare börjar utse bombmål i Sverige och skissa på militära operationer som skall inledas i händelse av krig. Vårt land kommer att gå från det relativt trygga geostrategiska bakvatten det var under första världskriget, andra världskriget och det kalla kriget till att ligga direkt i skärningslinjen mellan NATO och Ryssland.

* I själva verket kommer Östersjöområdet att utgöra själva huvudfronten mellan Ryssland och NATO om Sverige blir medlem av NATO, vare sig det sker genom anslutning eller en mängd småavtal. En kraftig försämring. Ryssland kan uppleva sig som hotat och reagera genom att omgruppera mer trupper, örlogsfartyg och flygstridskrafter till sin nordvästra gräns och Östersjön.

* Spanings och övningsverksamheten ökar, med den växer risken för farliga incidenter. Incidenter som i det rådande läget snabbt skulle kunna växa till öppen konflikt.

* I en eventuell framtida konflikt i Europa riskerar Sverige att finna sig indraget från första början.

Och ingenstans i promemorian nämns frågan om kärnvapen. För NATO ingår kärnvapen som en integrerad del av strategin men Sverige har inte ens FÖRSÖKT utverka löfte slippa få kärnvapen stationerade i vårt land i värdlandsavtalet. Därmed kommer det att vara fritt fram att stationera kärnvapen på svenskt territorium. Det betyder också att i en framtida konflikt kan kärnvapen också riktas emot oss

Orealistiska förväntningar om stöd utifrån
Den trygghet som Sveriges närmande till NATO förmodas ge bygger därtill mest på glada antaganden att Sverige vid en kris omgående kommer att få massivt bistånd utifrån. Framför allt från USA.

I praktiken är det ett mycket osäkert kort. USA:s försvar kostar enorma summor. Trots att detta har antalet tillgängliga soldater, örlogsfartyg och flygplan sjunkit ända sedan det kalla krigets slut. Samtidigt fortsätter USA:s försvar att ha globala åtaganden, från Hindu Kush till Sydkinesiska sjön. USA försöker rentav bli en aktör i Afrika. Trots detta tycks de politiker och tjänstemän som arbetat med värdlandsavtalet förutsätta att USA i all framtid kommer att ha oändliga resurser att satsa på Östersjöområdet i händelse av en större kris.
Eller något större intresse av att göra det.
Slutsats

Aktionsgruppen Nej till NATO avstyrker promemorian Ds 2015:39 då den huvudsakligen koncentrerar sig på teknikaliteter. De få omnämnanden av konsekvenserna av knyta Sverige allt närmare till NATO bygger på orealistiska förutsättningar.
Sverige riskerar därmed att slänga bort en väl beprövad säkerhetspolitik i utbyte mot en mycket osäker pappersgaranti från NATO.

Staffan Ekbom, Ordförande Aktionsgruppen Nej till NATO

Klas Sandberg. Informatör och sekreterare Aktionsgruppen Nej till NATO

Bakgrund
Vi har flera gånger behandlat NATO-frågan och värdlandsavtalet på denna blogg.
På DN Debatt skrev 19/4 31 ledande kulturarbetare under rubriken ”Nej till Sverige som värdland till NATO:s militära övningar” att (utdrag) (http://jinge.se/mediekritik/31-ledande-kulturarbetare-kraver-stoppa-vardlandsavtalet-med-nato.htm) som kan studeras jämte detta remissvar.

* ”Stoppa nya avtalet. Om en dryg månad deltar sex Nato-länder i världens ­största f­lygövning i Norrland. Ett nytt avtal som snart börjar gälla för Sverige ännu närmare Nato. Vi tror inte på militär upprustning, och den nuvarande Nato-politiken gör Sverige till gisslan i det internationella spelet”

* I månadsskiftet maj-juni ägde världens största militära flygövning rum i Norrland: ACE (Arctic Challenge Exercise) Övningen kommer ta ett luftområde motsvarade en tredjedel av Sveriges yta i anspråk.
* Vet alla att Sverige upplåter Norrland till krigsövningar?

* Den militarisering som sker i norra Sverige hade inte varit möjlig att genomföra någon annanstans i Sverige. Den delen av landet betraktas uppenbarligen som avfolkad.
NATO-demonstration IV

* Sveriges försvarspolitik bedrivs i dag utifrån en fienderetorik som motiverar ökad upprustning och med ett tydligt närmande till Nato, vilket riskerar leda oss in i en återvändsgränd där ett fullgott medlemskap blir nödvändigt.
* Tio dagar före valet undertecknade Sveriges förra regering ett avtal om värdlandsstöd med Nato då hela journalistkåren var upptagen med opinionsmätningar. Avtalet innebär att vi tillåter och underlättar för Natostyrkor som vill genomföra krigsövningar och bedriva krigsinsatser mot tredje land med Sverige som bas och Nato får använda vårt land som passage för trupper och krigsmaterial. Det enda som behövs för att avtalet ska vara ett faktum är några tekniska. Våra makthavare har alltså reducerat det återstående demokratiska inflytandet.
Men avtalet måste godkännas av riksdagen.
Kärnvapen I untitled
* All aktivitet måste visserligen ske på inbjudan av Sverige, men när vi väl gjort alla insatser för att ta emot en fullt utrustad Natostyrka varför skulle vi då backa? I avtalet finns heller ingen skrivning där vi som nation kräver undantag för kärnvapen. Lägg sedan till detta att Natostyrkorna, när de väl är här, i kritiska lägen, har rätt att agera självständigt.
* Rysslands upprustning och invasion av Ukraina, vilken i sig är helt oacceptabel, anser vi inte vara ett argument för att vårt land, utan offentlig debatt tar ytterligare ett steg bort från alliansfriheten. Kommentar Anders Romelsjö: Ryssland har inte invaderat Ukraina.
* Vi anser att ett avtal om värdlandsstöd med Nato fullkomligt urholkar vårt lands trovärdighet som alliansfritt.
* Våld löser aldrig några problem.
Vi säger nej till att Sverige ska bli värdland för Nato. För vi tror inte på militär upprustning.

Krig raserar överallt. Byggnader, tankar, arv. Människors liv slås i spillror. ”Skapa innebär att göra motstånd” skriver den franske motståndsmannen Stephan Hessel i sin skrift ”Säg ifrån. Och det kommer vi göra. För fel är fel, och kan inte göras till rätt. Inte med all makt i världen.” (Slut på utdrag ur artikeln i DN Debatt)
Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare för Unga klara Henrik Blind, renägare Tuorpon sameby Jason Diakité, artist Gösta Ekman, skådespelare Marie Louise Ekman, konstnär och tidigare Dramatenchef Lena Endre, skådespelare Ronny Eriksson, komiker och sångare Robert Fux, skådespelare Etienne Glaser, skådespelare Anita Goldman, författare och journalist, Göran Greider författare, poet, chefredaktör Dala-demokraten K G Hammar, präst och tidigare ärkebiskop Jacob Hirdwall, dramatiker och regissör Silvana Imam, konstnär Ulrika Knutson, journalist och författare Rolf Lassgård, skådespelare Annika Lillemets, riksdagsledamot Miljöpartiet Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer-förbundet Behrang Miri, artist, programledare och föreläsare Maxida Märak, artist och musikproducent Anna Odell, konstnär regissör och fri skribent, Stina Oscarson Suzanne Osten, regissör och grundare av Unga Klara Gunilla Palmstierna-Weiss, scenograf och professor Elisabeth Rynell, författare Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ Agneta Stark, ekonom och samhällsdebattör Daniel Suhonen, författare och chef för tanke­smedjan Katalys Anders Sunna, konstnär Maria Sveland, journalist och författare Lena Willemark, sångerska, riksspelman och kompositör

NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4
* Läs den utmärkta boken ”Bevara alliansfriheten – Nej till Natomedlemsskap”

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN MOT NATO!
NATo-demonstration III
En namninsamling mot NATO-medlemskap pågår. Namnlistorna finns på http://nejtillnato.se/dokument/upprop_mot_vardlandsavtalet.pdf Länk till namnuppropet:http://www.skrivunder.com/upprop_mot_nato

intressant.se Ukraina, , , , , , , ,

Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2