Protestera mot NATO!


Svenska Dagbladet skrev 26/8 under rubriken ”Regeringen öppnar för Natostyrka att ”Nato kan i framtiden få tillstånd att sätta in sin snabbinsatsstyrka i Sverige. Regeringen väntas godkänna ett avtal som gör det möjligt.”
Och avtalet godtogs redan igår!
I blogginlägg i förgår diskuterade jag närmare NATO som organisation och det svenska närmandet till NATO. Man kan konstatera att NATO är en krigsorganisation dominerad av USA, som till syvende och sist replierar på kärnvapen. NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts) och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren)
Jag bidrog med dessa seriösa, men kanske något bombastiska paroller:

NATO-demonstration IV

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige!
Nej till stöd för imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan – Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?

På DN Debatt rapporterades i mitten av april under rubriken ”Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt” att en opinionsundersökning i slutet av 2013 visade att
* 29 % var positiva till svenskt medlemskap i NATO medan 34 % är negativa
* 17 % var positiva 2012, vilket innebär en kraftig ökning i en tidigare stabil NATO-opinion
* 22 % anser att Sverige inte bör delta i militära operationer utomlands, jämfört med 16 % år 2012
* 51 % är mot svenskt deltagande i militär insats i Syrien medan 13 % är positiva
* 23 % har stort förtroende för försvaret
* 41 % vill att allmän värnplikt införs, jämfört med 31 % år 2011.
NATO untitled

Nedan presenteras tre protester mot NATO-medlemskap.
I. En appell om protest mot Sveriges och Finlands allt närmare samarbete med krigsorganisationen NATO. (https://secure.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/). Denna kom i april och är nu stängd.

”Enligt rapporter i media, är regeringarna i Finland och Sverige förhandlar avtal med Nato.
Vi medborgare i Sverige eller Finland, protestera kraftigt mot detta. Det är oacceptabelt att våra regeringar i hemlighet har förberett för utländska trupper att kunna verka i våra länder. Detta verkar vara en överreaktion på krisen i Ukraina, vilket tas som intäkt ett närmande till trots att majoriteten av befolkningen i både Finland och Sverige är emot Nato. Det skulle vara oklokt och odemokratiskt att rusa in i avtal med Nato. Information om Natos:s mörka sida måste också fram. Istället för att förbereda sådana avtal bör de politiska partierna klargöra sin inställning till Nato för allmänheten före nästa nationella val.

Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

II. Öppet brev angående planerat samarbetsavtal med NATO från Sven Ruin, som besvarats av regeringen.

”Regeringskansliet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm
2014-08-11

Det var en besvikelse att få beskedet att regeringskansliet inte har möjlighet att anordna en mottagning för att ta emot vår protest mot det planerade Nato-samarbetet (Fö2014/868/SSP). Därför översänder jag detta öppna brev till den svenska regeringen, med resultatet av den namninsamling som gjorts på Avaaz.
Vi ber er att INTE skriva samarbetsavtal med Nato.
Några av undertecknarna som är svenska medborgare har dessutom lämnat följande personliga motiveringar till varför vi inte bör samarbeta närmare med Nato:
”Sveriges samarbete med Nato har gått extremt långt utan debatt. Den bakomliggande processen förtjänar en ordentlig belysning. Det är inte bara en fråga om vår säkerhetspolitik. Det är också i högsta grad en fråga om demokrati.” Al Burke, som på www.nnn.se skriver om Stoppa smyganslutningen till Nato!
”Nato är världens allra största kärnvapenmakt. Sverige sade nej till att ha kärnvapen 1970. Stegen mot ett svenskt medlemskap i Nato säljer ut vårt självbestämmande i säkerhetspolitiska frågor och sänder fientliga signaler till Ryssland.” Agneta Norberg, vice ordf. Sveriges Fredsråd
NATo-demonstration III
”Jag är emot ett närmare samarbete med Nato därför att denna organisation ser användande av vapen och hot som det främsta medlet att lösa konflikter. Jag anser att Sverige och Finland kan bidra till fred och säkerhet på ett bättre sätt genom att stå fria från militära allianser och arbeta med dialog och samtal som främsta metod att lösa konflikter. All erfarenhet visar att militär upprustning och användande av vapen trappar upp och förlänger konflikter. För att inte tala om allt mänskligt lidande det orsakar.” Bengt Bivrin, kommunpolitiker för Miljöpartiet i Strömstad

”Minst ett par Nato-länder i krig – USA och Storbritannien – har använt vapen som innehåller det kemiskt giftiga och radioaktiva ämnet utarmat uran, i länder som de skulle ”befria”. Detta misstänks ligga bakom många fall av missbildningar hos barn och cancer. Den hänsynslöshet som präglat speciellt USAs agerande borde få oss att starkt ta avstånd. Sverige har en tradition av alliansfrihet och har därför alltid haft stor möjlighet att medla i konflikter och söka fredliga lösningar. Blir vi medlemmar av Nato försvinner denna möjlighet eftersom vi förknippas med en aggressiv och provokativ krigspolitik. Nato besitter dessutom kärnvapen vilket är mot svensk politik.” Anita Lilburn, ordf Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring (ARK)

Som initiativtagare vill jag dessutom lägga till följande:
”Den Nato-ledda insatsen i Libyen, där Sverige deltog, är ett avskräckande exempel. Från att ha varit en fruktansvärd diktatur har Libyen blivit en ännu värre plats. Att ledande Nato-länder uppenbarligen medverkade från början till att skapa kriget i Libyen visar än en gång att Nato inte är en fredsorganisation. Nato används istället som ett medel för i första hand dess dominerande land, USA, att blanda sig i andra länders angelägenheter.”

Protesten kommer senare att även framföras till Finlands regering.
Hälsningar
Sven Ruin
Initiativtagare till uppropet

Svar från departementssekreterare Kajsa Forsberg
Sven!

Tack för din e-post, som jag fått i uppdrag att svara på.
Regeringskansliet har inte möjlighet att anordna en särskild mottagning med regeringsrepresentanter för att ta emot er protest. Du är välkommen att skicka protesthandlingarna till Försvarsdepartementet enligt adressen nedan.

Regeringskanslitet
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm.”

III. Folkkampanj mot Nato

”Nato Nej! – Inga Nato-övningar i Sverige! – Lämna Nato-samarbetet! – Nytt försvar!

Sverige bör lämna samarbetet med Nato, eftersom det ställer oss på fel sida i dagens värld. Natos uppgift är att bevara och utöka Västs inflytande, och för att göra det kan kärnvapen komma att användas.
Vår försvarsförmåga har minskat. Fördelningen av resurser bör diskuteras och försvaret ändras.

Vi behöver ett nationellt försvar, och samtidigt ska vi verka för internationell nedrustning. Vi ska stödja FN i arbetet för internationell säkerhet. Så ungefär bör man kunna sammanfatta en ståndpunkt.
Vätebomb images
Om Sverige blir Nato-medlem sänder det en stöt genom hela världen. Det blir en markering mot Ryssland och Kina. Vi stärker den överlägsna militära makt, som det USA-dominerade Nato är, i stället för att söka andra samarbeten eller utveckla FN. Och tvärtom, om vi börjar dra oss ur Nato-samarbetet, så sänder det också en signal. Då till vänner världen runt att vi gemensamt söker nya vägar till fred och nedrustning.

Nu vädrar Nato-anhängarna morgonluft, och Folkpartiet har i sitt valmanifest Nato-medlemskap inom fyra år. Det är hög tid att vi gör mer för att gå emot detta.

Du kan hämta flygblad hos webbplatsen:http://www.folkkampanjenmotnato.se/Klicka på Hämta flygblad m.m., Flygblad A5. Skriv ut och dela ut. Tillverka gärna också två skivor av papp eller annat för affischer på mage och rygg för att synas bra.

Sedan kan du långsamt cirkulera kring partiernas torgmöten inför valet. (Håll dig utanför, försök inte se ut som om du tillhör arrangemanget, stör inga möten. Sådant är förhoppningsvis självklart; det är bara falsk ”vänster” som stör möten.) Eller du kan kanske gå sakta fram och tillbaka vid lämplig knutpunkt för kollektivtrafiken.”

Björn Backengård, Hisings Backa


i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , ,

SvD 27/8 Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3

  23 comments for “Protestera mot NATO!

 1. Leif Elinder
  29 augusti, 2014 at 08:55

  Natos planerade utvidgning påminner om galenskaper direkt kopierade från Dr Strangeloves krigsrum:

  ”A Nato membership action plan – straight from the war room of Dr Strangelove – is General Breedlove’s gift to the new dictatorship in Ukraine. ”Rapid Trident” will put US troops on Ukraine’s Russian border and ”Sea Breeze” will put US warships within sight of Russian ports. At the same time, Nato war games in eastern Europe are designed to intimidate Russia. Imagine the response if this madness was reversed and happened on the US’s borders. Cue General Turgidson”.

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/17/nato-ukraine-dr-strangelove-china-us

 2. 29 augusti, 2014 at 09:28

  Vänsterpartiet är emot närmandet till NATO, och det är bra. Flamman skriver ”När krigstrummorna åter börjar ljuda mellan USA och Ryssland väljer den svenska regeringen att utan debatt knyta Sverige ännu närmare Nato, trots att endast Folkpartiet öppet deklarerar att målet är ett fullständigt medlemskap i den USA-styrda och kärnvapenbestyckade militära alliansen.”
  (http://www.flamman.se/i-expressfart-mot-nato)

  I Aktuellt (TV 2) igår klargjorde Karin Enström att även moderaterna var för NATO-medlemsskap. Jonas Sjöstedt var emot, men hans argumentation var inte stark. Han klargjorde aldrig att NATO är en krigsorganisation. Han nämnde inte att NATO-angreppet 2011 kraftigt bidrog till kaoset i dagens Libyen. Ja, V stödde detta imperialistiska krigsföretag, och har inte ändrat ståndpunkt. Blundar man för imperialismen blir det svårare.

  Flamman skriver vidare: ”Pierre Schori är socialdemokratins tyngste internationelle spelare och självskriven som utrikesminister i en eventuell framtida Löfven-regering om förnuftet fick råda. Det kommer det med all säkerhet inte att få. Han skriver klokt om smyganslutningen till Nato på Aftonbladet Kultur den 27 augusti. Där pekar han också på hur de svenska internationella insatserna hela tiden blir färre i FN:s regi medan de ökar markant i Natos regi. Det är en sorg att han inte har den socialdemokratiska ledningens öra i de här frågorna.”

  Varken DN eller SvD har någon nämvärd rapportering om gårdagens beslut om NATO.

  • Gammal krigare
   29 augusti, 2014 at 11:50

   Vänsterpartiet stödde NATO’s anfall mot Libyen, NATO’s inblandning (med instruktörer) i Egypten och Syrien. Det enda partiet som konsekvent varit emot svenskt medverkande i NATO’s krigsäventyr och mot nedrustningen av svenska försvaret är SD. Det enda partiet som varnade för följderna av den ”Arabiska våren” var SD. Det enda partiet som hela tiden velat ha allmän värnplikt är SD. Jag kan bara blicka tillbaka de senaste tio åren på världspolitiken och situationen i Sverige och säga; Vad var det jag sa’.
   Fler och fler vänsterpartister går över till SD och det tycker jag är positivt. Det tyder på sunt förnuft och politisk mognad. Vi är inte några rasistiska, barnätande monster som media påstår.

 3. Peter Grafström
  29 augusti, 2014 at 20:55

  Strömhopp ur Nato och därefter ett tydligt närmande mellan västeuropa och Ryssland och Brics.
  Drakoniska böter för nationer som har militärbaser utanför sitt eget territorium.
  Intressant om det vore sant.

 4. Niklas Lundgren
  29 augusti, 2014 at 21:14

  ”Svenska Dagbladet skrev 26/8 under rubriken ”Regeringen öppnar för Natostyrka att ”Nato kan i framtiden få tillstånd att sätta in sin snabbinsatsstyrka i Sverige. Regeringen väntas godkänna ett avtal som gör det möjligt.”

  Och avtalet godtogs redan igår!”

  Varför denna upprördhet?

  Avtalet är en ren teknikalitet där enda skillnaden är att viss administration förenklas när NATO-styrkor skall beredas tillträde till svensk territorium, vilket skett regelbundet i samband med diverse övningar under en lång rad av år.

  För den som möjligen inte insett det tidigare lämnade Sverige de facto sin neutralitet och alliansfrihet genom inträdet i EU den 1 januari 1995. Om någon tilläventyrs skulle tvivla på detta är det bara att läsa artikel 42 i EU-fördraget. Den 7 punkten i detta kan inte missförstås:

  ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga
  medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel
  i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären
  hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

  Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska
  fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska
  utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det.”

  En konsekvens av detta är att den svenska försvarsmakten (de spillror som finns kvar) operativt anpassats för samverkan med NATO. Anpassningen, vad gäller flygoperationer, har även verifierats ”skarpt” i samband med insatserna i Libyen där samverkan visade sig fungera utöver förväntan.

  Det nu tecknade avtalet är inte ens värt en axelryckning då det i praktiken är betydelselöst. Sverige är alldeles oavsett avtalet i praktiken en NATO-medlem och har varit det under ett antal år.

  • 29 augusti, 2014 at 21:57

   Instämmer en hel del i ditt synsätt. Men det finns olika grader och typ av relation mellan Sverige och NATO. Sverige kan mycket väl vara medlem i EU utan detta närmande till NATO. Detta ligger också i bedömningen i debattinlägg av Hans Blix, Sven Hirdman och Pierre Schori.

   Jag är upprörd över att det inte sker någon debatt om vilken typ av organisation NATO är och vems intressen den tjänar. Är inte du det?

   • Thomas Åkerblad
    30 augusti, 2014 at 01:57

    Det är kanske en Putineffekt? I takt med att Putin ”bråkar” i Ukraina och det ryska trycket i Östersjön ökar så ger han också större legitimitet åt försvarsalliansen NATO? Finnarna har råkat ut för ett antal medvetna kränkningar de senaste månaderna och har nu beslutat att öka sin flygberedskap. ”Ryska påsken” med aggresiva anfallsövningar mot svenska mål. Ryska flygplan utan transpondrar har varit nära olyckor vid flera tillfällen. Utplaceringen av Iskander-robotar i Kaliningrad. Ökad marin närvaro i Östersjön m m. Det är väl inte fel att säga att Putin arbetar intensivt för att underlätta en svensk NATO-anslutning?

    • 31 augusti, 2014 at 13:34

     I Ukraina har USA sedan länge arbetat på att underminera den folkvalde Janukovits, enligt USA:s bitr. utrikeminister Nuland. USA & Co stödde en fascistinspirerad statskupp sedan regeringen och opposition kommit överens i februari – man gynnar framväxt av fascism och neo-nazism under begrepp som ”nationalism”, alltmedan t.ex. Svenskarnas Parti jublar. Ja Ryssland kände sig hotat på goda grunder. I strid med tidigare överenskommelser har USA och ringat in Ryssland. Ukraina är ett uppmarschområde för krig mot Ryssland. Ja, Ryssland annektering av Krim med stöd av över 90 % av befolkningen var ett brott mot folkrätten, medan godkännandet av Kosovo, bombkrigen av NATO över Libyen och Jugoslavien är större brott mot folkrätten vill jag nog mena. Sveriges närmande till NATO, och valet av Stoltenberg som NATO:s generalsekreterare kan snabba på en protest mot fortsatt uppladdning mot Ryssland. Varför ska USA ha 800 delvis kärnvapenbaserade militärbaser i världen och ett antal runtom Ryssland? Varför har man det tror du? Svaret finns bl.a. i boken ”USA som världsplis

   • Niklas Lindgren
    30 augusti, 2014 at 02:08

    ”Sverige kan mycket väl vara medlem i EU utan detta närmande till NATO.”

    Artikel 41 säger tydligt:

    ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. ”

    Artikel 51 i FN-stadgan lyder:

    ”ngen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.”

    Hur Hans Blix, Sven Hirdman och Pierre Schori gör sin bedömning begriper jag ärligt talat inte, för mig känns det som de sticker huvudet i sanden. Artikel 42 talar om ”övriga medlemsstater skyldiga” och ”alla till buds stående medel” och artikel 51 talar om naturlig rätt till ”kollektivt självförsvar”.

    En övervägande majoritet av EU’s medlemmar är också NATO-medlemmar. En logisk konsekvens och följd av detta förhållande, EUs stadga och FNs stadga är att och Sverige är ”skyldigt” med ”alla till buds stående medel” försvara en NATO-medlem, som utsätts för väpnat angrepp. Vi är således de facto NATO-medlem. Samtidigt har vi i princip avrustat hela armén, marinen består av ett fåtal båtar och visst flygvapnet har väl fortfarande nån sorts förmåga. I bästa fall skulle vi enligt ÖB kunna försvara oss en vecka mot ett begränsad anfall.

    Jag gillar det på inget sätt men konstaterar att politikerna (från socialdemokrater till moderater) i praktiken, genom avskaffande av neutraliteten tillsammans med massiv nedrustning, målat in oss i ett hörn där, om vi vill ha någon form av försvarsförmåga, de facto saknar alternativ till NATO-relationen.

    • 30 augusti, 2014 at 08:20

     Niklas, det är mycket i ditt resonemang som jag (och säker många andra inom och utom vänstern instämmer i). Dock kan Sverige inta en annan position i flera avseenden. De stora samövningarna med NATO och tillåtelsen av NATO att öva på svensk mark och detta avtal är inget som med automatik följer av EU-medlemskap. Jag saknar också en diskussion av NATO:s verksamhet, inklusive de brutala krig jag nämnt. Likaså saknar man en diskussion av Sverige helt ändrade syn på kärnvapen och kärnvapennedrustning. Demokrati (=folkstyre) bör omfatta en strävan att engagera folket.

 5. Pingback: 30 aug |
 6. Leif Elinder
  30 augusti, 2014 at 11:25

  Innebär en fortsatt NATO – utvidgning (och Rysslands upplevelse av densamma) en ökad eller minskad risk för krig ? (Se nedan)

  ”The Strategic Studies Quarterly published an article admitting that U.S. strategic policy under the Obama Administration is seeking to create the capability to launch a first strike against Russia and/or China, without fear of nuclear retaliation, and that this is making nuclear war more, not less, likely”.

  http://www.larouchepub.com/other/2013/4011nuke_first_strike.html

 7. Peter Grafström
  31 augusti, 2014 at 02:07

  Niklas Lindgren:
  Upprördheten har att göra med att Nato är en skurkorganisation där britter och amerikaner sedan länge (inte bara med Nato) sysslar med att skydda narkotikasmuggling förutom all annan ondska som de utövar och som berörs på denna blogg. Tex terrordåd i europa som skyllts på vänstergrupper. Nato som Usas förlängda arm för statsterrorism.
  EU däremot är de tvehågsnas allians där de flesta är missnöjda med mycket. Det finns inget som säger att EU inte kan bryta sig ur det destruktiva mönster som nu följs.
  Vidare att gå med i Nato innebär mer än allmänna krav att ingripa till skydd för EUländer.
  NATOs tänkta fiende eller offer/bytesdjur som jag föredrar kalla det kommer att räkna med att Sverige som Natomedlem kan husera kärnvapenstyrkor. Det är inget skydd mot Sverige utan ökar mångfallt risken att Sverige blir ett högre prioriterat mål för kärnvapenattacker- taktiska eller värre. Det samarbete som regeringen nu godkänner kanske innebär liknande risker – jag känner inte till vilka inskränkningar som finns beträffande stationering av kärnvapenstyrkor i det fallet. Är de nu ansvariga medvetna om skillnaden mellan att visa att svenskt territorium kan försvaras jämfört med fallet att svenskt territorium upplåts för kärnvapenbärande styrkor så har de om de överhuvudtaget har någon omsorg om befolkningen bemödat sig om att göra det väldigt tydligt att Sverige inte tillåter tex flygplan med kärnvapenbärande kryssningsrobotar eller något annat som utgör ett betydande hot mot den tänkta motståndaren.
  Det krävs en hel del tankemöda för att finna lösningar som är trovärdiga.

 8. Nilkas Lindgren
  31 augusti, 2014 at 10:33

  Peter Grafström,
  Det nu aktuella avtalet gör ingen skillnad, inom ramen för Sveriges de facto medlemskap i NATO har NATO-styrkor många gånger bjudits in att öva och verka på svenskt territorium – det är inget nytt. Avtalet är av rent praktisk natur och för den krasst ekonomiske sparar det kanske till och med någon krona för skattebetalarna då det leder till enklare administrativa rutiner. MEN detta är inte min poäng utan det jag lyfter på ögonbrynen åt är den otroliga naivitet och godtrogenhet, som finns både här och där, i vilken väldigt många är fast i någon sorts förvissning om att Sverige fortfarande skulle leva upp till den gamla doktrinen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Man verkar inte vilja förstå att vi genom inträdet i EU förpliktigar oss att ”med alla till buds stående medel” träda till andra EU-medlemmars försvar (vilket i sig är både logiskt och rimligt med tanke på EU’s syfte och uppbyggnad). Att sedan övervägande delen av EUs medlemmar också är NATO medlemmar fullbordar de facto medlemskapet i NATO.

  Då jag inte är pacifist och då världen är allt annat än lugn är det min övertygelse att ett land, som avser att vara allianfritt för att när det bränner till kunna vara neutralt, måste ha en försvarsmakt med någon form av förmåga. Genom avrustningen och den därmed följande förlusten av försvarsmässig förmåga har Sverige försatt sig i en situation innebärande att hjälp – eller en angripares förvissning om att någon kommer att bistå – utifrån är en nödvändighet. Jag pläderar INTE för något NATO-medlemskap utan konstaterar bara att Sverige är inmålat i ett och att denna inmålning inte är något nytt.

  • Peter Grafström
   2 september, 2014 at 21:57

   Niklas
   Vi är helt överens om att Sverige måste ha ett tillräckligt starkt försvar för att de olika parterna i en tänkt konflikt vet att om motståndaren ger sig på Sverige blir det ingen lätt match.
   På så sätt slipper de stå inför valet om en eventuell förebyggande ockupation.
   Allmän värnplikt med flexibel utformning.
   Det behövs nog inte så lång utbildningstid för att lära sig det nödvändigaste.
   Kvinnor bör också göra värnplikten.

 9. 31 augusti, 2014 at 13:45

  Aftonbladet meddelar: ”Rysslands president Vladimir Putin vill ha vapenvila i Ukraina, enligt ryska nyhetsbyrån Itar-Tass. Enligt nyhetsbyrån AFP ska Putin också ha uttalat att han vill ha samtal om självstyre för den sydöstra delen av Ukraina. Så sent som i går demonstrerade tusentals människor för fred i Mariupol i östra Ukraina. Uttalandet från Putin kom i samband med att EU gett Ryssland en veckas frist att ”ändra kurs” eller utsättas för sanktioner. – Det är nödvändigt att stoppa krigshandlingarna för att kunna återbygga infrastrukturen inför vintern, uppges presidenten ha sagt i en TV-intervju med ryska Kanal 1.
  (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19454502.ab)

  Vad ska nu krigshetsarna i Kiev, NATO och USA svara?

  • Thomas Åkerblad
   31 augusti, 2014 at 15:31

   ”…krigshetsarna i Kiev, NATO och USA svara”. Krigshetsare? Om de inte gör som Putin vill är de krigshetsare? Tycker du inte att det är fräckt att någon säger ”Ge mitt inflytande över ett grannland” annars är du krigshetsare? Tycker det här luktar Tjeckoslovakien och 1939 lång väg.

   • 31 augusti, 2014 at 18:15

    ”Krigshetsare” är ett starkt ord. Putin är trängd av de senaste 20 årens uppladdning mot Ryssland. Putin skulle nog vilja att USA stod vid sitt löfte för 20 år sedan att inte bygga ut NATO österut. Tjeckoslovakien och München-överenskommelsen var eftergifter av Storbritannien & Co i en eftergiftspolitik mot Hitler med planeringen att denne skulle ge sig på Sovjetunionen.
    Om Putin bara accepterat statskuppen, stödd av USA, EU och fascister, och inte stött folkomröstning på Krim hade det varit en eftergiftspolitik.

    • 1 september, 2014 at 09:38

     Även Robert Skidelsky, brittisk ekonom och historiker, skriver idag om Putins trängda situation och sveket i löften från Väst mot Ryssland, i Kolumnen, en ledarsida på DN. Han skriver också om lögner av Putin i allmänna ordalag, men har knappast något konkret att tillägga. En granskning av lögner från Väst diskuteras inte. Sådant som lögnen om att inte utvidga NATO österut, stödet till fascister i Ukraina under benämningen ”nationalister”, stödet till statskuppen mot Janukovits, vald i val som lovprisades av OSSE och den uteblivna kritiska granskningen av nedskjutningen av malaysiska flygplanet som utan några bevis tillskrivits Ryssland och/eller proryska rebeller.
     Det handlar om psykologisk krigföring och lögner som slår Putin med hästlängder, men som vanligen okritiskt anammats av dominerande massmedia. I denna krigföring är Putin i stort underläge och för närvarande chanslös.

   • Peter Grafström
    3 september, 2014 at 00:03

    Thomas Åkerblad
    Tidigare svarade jag med att Tjeckoslovakien 1948 lär ha inträffat utan att Stalin var informerad. Har sett det analyserat på ett till synes trovärdigt sätt men jag har inte grävt mycket. Tjeckoslovakien 1968 inträffade med Usas goda minne. Usa var orsaken till det kalla kriget och där önskade Usa status quo. Inga utbrytare med blandekonomi som ger goda exempel. Usa vill enbart ha länder i starkt underkuvad ställning visavi Usas intressen eller underkuvade av kommunismen. Amerikanerna var väldigt tydliga med att man vill undvika att det uppkommer förebilder medlyckade samhällsformer som ger mindre profiter till imperialisterna.
    Det finns seriösa historiker som blottlade FDRs verkliga roll som den som av inrikes ekonomiska skäl drev världen in i andra världskriget.
    http://farligafakta.blogspot.se/2014/08/historierevisionism.html
    Jag tar där också FDR i försvar, men du skall veta att FDRs beskydd genom propaganda är massivt.

 10. Jan Hagberg
  1 september, 2014 at 11:56

  Här material hämtat från en hemsida tillhörig en tidigare kanadensisk diplomat, med Östeuropa som specialitet. Rubriken är ”Ukraine, Corrupted Journalism and the Atlanticist Faith”:

  http://www.russiaotherpointsofview.com/2014/08/ukraine-corrupted-journalism-and-the-atlanticist-faith-wolferen-from-the-netherlands.html#more

  Naturligtvis inget heller för svensk Public Service, som i sin lögnaktighet och ensidighet tycks vara bortom all räddning! Förstår ingen där bloggvärldens betydelse för den alternativa information som tränger sig fram?

 11. Leif Elinder
  1 september, 2014 at 12:16

  Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault –
  The Liberal Delusions That Provoked Putin

  ”The United States and its European allies now face a choice on Ukraine. They can continue their current policy, which will exacerbate hostilities with Russia and devastate Ukraine in the process — a scenario in which everyone would come out a loser. Or they can switch gears and work to create a prosperous but neutral Ukraine, one that does not threaten Russia and allows the West to repair its relations with Moscow. With that approach, all sides would win”.

  http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault

 12. 13 september, 2014 at 16:21

  Nyhetsbanken rapporterar

  ”Enström svarar Nyhetsbanken om Nato

  Försvarsminister Karin Enström har idag fredag svarat på frågor från Nyhetsbanken om det s k värdlandsavtalet med Nato. Hon skriver:

  ”Försvarsmakten har sedan tidigare arbetat med ett utkast till koncept för värdlandsstöd, utifrån mål inom ramen för Natos partnerskap för freds (PFF) planerings- och översynsprocess, vilka regeringen beslutade att anta 2010 och 2012. Genom art ingå det avtal som nu förhandlats med Nato regleras juridiska aspekter och principiella bestämmelser för värdlandsstöd.

  Samförståndsavtalet klargör grundläggande ramar för det ansvar Sverige har som värdland i förhållande till Nato och deltagande stater, liksom vilket ansvar Nato och deltagande stater liar vid en Nato-ledd aktivitet i Sverige.

  Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation.

  Försvarsberedningen, som beslår av riksdagens åtta partier, har i sin försvarspolitiska rapport betonat vikten av att regeringen skyndsamt genomför en sådan avtalsreglering, vilket nu ägt rum.

  Avtalet förutsätter vissa lagändringar bl.a. på mervärdeskatteområdei. Arbetet med en proposition i dessa frågor väntas pågå under 2014 och 2015. Avtalet kommer att föreläggas riksdagen för behandling innan det kan träda i kraft.”

  Nyhetsbankens kommentar:
  1. Vi hade begärt att få se avtalet som ”framförhandlats”. Enström låtsas inte om den begäran. Hon mörkar.

  2. Det är ett”grisen-i-säcken”-avtal som kan användas för utpressning i ett skarpt läge och för att underlätta en ockupation av Sverige. Om Hitler hade förfogat över ett liknande avtal hade de svenska eftergifterna blivit av en helt annan dignitet. Detta sagt utan några jämförelser mellan Nato och Hitlertyskland i övrigt.

  3. Det är bra att riksdagen ska få säga sitt. Något annat vore grundlagsvidrigt. Men det är betänkligt att regeringen kastar in frågan i denna oblika form två veckor före ett val. Är det för att efteråt kunna säga att man gett väljarna en chans att säga sitt?

  Stefan Lindgren”

  (http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=2012)

Comments are closed.