Orättvisa domar och domstolar?


Idag gör Aftonbladet ett stort nummer av att ett antal nämndemän i våra domstolar förekommer i brotts-
utredningar och att tjugofem nämndemän själva har dömts i domstol.

AB: ”I dag kan Aftonbladet avslöja att över 200 nämndemän förekommer i brottsutredningar. 25 straffade nämndemän har dömt i svenska domstolar under de senaste åren. Ingen har känt till deras brott. Först efter Aftonbladets granskning har flera av dem fått sparken eller så har de valt att frivilligt lämna sina uppdrag.

Enligt Domstolsverket ska nämndemän vara ”extra goda förebilder i fråga om allmän laglydnad”. Det borde vara självklart att de politiska partierna utser goda representanter för allmänheten. Men under det senaste året har kritiken mot de politiskt nominerade nämndemännen bara ökat.”

Att tvåhundra nämndemän förekommit i brottsutredningar är ett dåligt argument, ett Guilt by association som inte borde förekomma i den allmänna debatten. Det enda rimliga måttet på nämndemännens handel och vandel är huruvida de är dömda och om domen vunnit laga kraft. Och det gäller uppenbarligen tjugofem personer även om tidsbegreppet är vagt, ”de senaste åren” är inte speciellt upplysande.

När man släpper in aktiva sverigedemokrater i domstolarna så tycker jag att man sviker intentionen ”goda representanter för allmänheten”. Sverigedemokraterna är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti, att människor med en sådan grundsyn ibland ska sitta med och döma invandrare känns motbjudande, och ur rättsäkerhetssynpunkt rent förkastligt.

Artikeln avslutas med: ”Partierna måste ta domstolarna på allvar. Nämndemännen ska representera hela folket, gamla, unga, kvinnor, män, av svensk eller annan etnicitet. De behöver inte vara politiskt aktiva, det viktiga är att de är -goda representanter för folket.”

Frågan är om man inte bör dra ett streck över traditionen med medverkan av lekmän i dömandet?

it Andra om: , , , , , ab svt dn sr svd gp


8 svar till “Orättvisa domar och domstolar?”

 1. Även om det ”bara” är 25 av nämndemännen som är dömda så visar ju artikeln på ett problem som inte *borde* vara ett problem. Att exempelvis någon som sålt alkoholhaltiga drycker till ungdomar eller gjort sig skyldig till valfusk eller skattebrott får sitta som nämndeman känns inte särskilt betryggande. Självklart borde man begära ett utdrag från belastningsregistret innan man tillsätter någon på en sådan position. Sen kan man ju alltid göra individuella bedömningar, att vara straffad behöver inte betyda att man förevigt ska vara diskvalificerad.

  Om man har denna artikel i åtanke och samtidigt funderar på Kalibers granskning om hot och våld mot tjänstemän inom stat eller kommun så kan en rätt så dyster bild framträda.

  Som sagt, inte betryggande.

  Fast jag tyckte att det var lite komiskt att en Kvinna på 76 år (Moderat) dömts för snatteri 2011 :-)

   • Ja, tas bort eller reformeras. Huvudsaken är att vi får ett system där rättssäkerheten blir högre.

   • Vad tycker du är alternativet? Att bara rättens ordförande ska döma helt själv minskar ju på rättssäkerheten; alternativet är att alla är fullt utbildade jurister och då skulle våra domstolskostnader skjuta i höjden något enormt.

    Nämndemännen är vår motsvarighet till jury med skillnad att de sitter en längre period istället för bara ett rättsfall (vilket gör att de får en bättre insikt i juridiken). Nackdelen är ju att de är politiskt tillsatta.

    • Jag vet inte om det verkligen är upp till mig att komma med alternativen, men jag kan tänka mig att ta bort dem helt. I nästa instans är det tre domare, så misstag blir nog oftast ändrade då. Alternativet är förstås att ha tre domare även i tingsrätten..

 2. Nämndemännen är som sagt vår version av jurysystemet: det vill säga, principen att alla har rätt att dömas av sina jämlikar. Jag tror att det skulle bli svårt att bara ta bort dem, och ersätta dem med enbart jurister, utan att först gå igenom den knepiga principdiskussionen.

  Tillsvidare nöjer jag mig med att vara lite försiktigt misstänksam mot syftet med det här plötsligt uppblossade ”drevet” mot nämndemannasystemet. Jag är inte helt säker på vad de som vill förändra det egentligen är ute efter.