Opinionsundersökningar bör regleras i lag?


Nu har det dykt upp en ny opinionsundersökning från något som kallar sig Yougov. Den visar ungefär samma siffror som SCB:s undersökning, men borgerliga tidningar tar givetvis tillfället och skriver ”Ny bottennotering för S”, men det är samma gamla resultat som förra gången. Det handlar helt enkelt om att föra läsarna bakom ljuset.

SvD: ”Socialdemokraterna tappar också i opinionsinstitutet Yougovs senaste mätning. Partiet får 24,1 procent, den hittills lägsta uppmätta siffran. Moderaterna dominerar och hamnar på 34,3 procent. Kristdemokraterna ligger som enda riksdagsparti under spärren och får 3,4 procent. Miljöpartiet hamnar på 11,2. 1 414 människor har tillfrågats – 350 per vecka i fem veckor, från 7 november till 4 december – om hur de skulle rösta i ett riksdagsval.”

Man kan fråga sig varför media är så snabba på att föra fram siffror som, enligt samma medier, talar för att (S) går bakåt, och vi behöver givetvis inte spekulera om orsaken. Det handlar om politik och inte om journalistik. Det får mig att fundera på om inte tidningarna skulle reglera detta själva, använder man dessa undersökningar som ett verktyg för att förhärliga en borgerlig politik så är det oetiskt tycker jag. Det finns dessutom länder som har reglerat dessa undersökningar i lag, och det är möjligen det som krävs i Sverige också.

Att reglera media går inte, det är både tryck- och yttrandefrihet. Det man kan göra är att certifiera opinionsinstituten, t.ex. på ett certifierat institut vore givetvis SCB. Att tidningar som ägs av näringslivet har ett intresse av att stödja de partier som är helt okritiska till samma näringsliv är knappast underligt, men eftersom tidningarna vilseför sina läsare så tycker jag att det är ett brott mot pressetiken. Opinionsundersökningar varje vecka är definitivt inte befogade nu när det fortfarande är över tusen dagar till nästa val. För det handlar inte längre om att ge läsarna upplysningar, nu handlar det bara om att krossa Socialdemokraterna, således är det manipulation av – demokratin.

En annan reflektion är förstås det faktum att det finns så många som ägnar sig åt samma sak. Det vore en intressant undersökande journalistik att kolla upp hur många anställda dessa har och deras ägarförhållanden, något för Uppdrag Granskning kanske?

it Andra om: , , , , svd dn1 ex1 ab1


15 svar till “Opinionsundersökningar bör regleras i lag?”

 1. Det låter som en inskränkning, men idag så använder de borgerligt ägda tidningarna dessa undersökningar som en metod för att stödja moderaterna, kanske dags för tidningsutgivarna att reglera själva?

  • Istället för att granska vad partierna faktiskt vill (inte minst med framtiden) så publicerar man olika opinionsmätningar och förtroendemätningar i stort sett varje dag. Mätningar som, när dom upprepas, så småningom blir självförverkligande. Och det vet dom

   • Det här med självförverkling har jag tängt mycket på ang. opinionsundersökningar. Det är nästan som en subtil sorts hjärntvätt som skyddas bakom att det skulla vara ”objektiv information av nyhetsvärde”.

    MAN BEHÖVER INTE SÄTTA HYLLNINGSRUBRIKER OM REINFELDTS ”FÖRTROENDESIFFROR” VAR OCH VARANNAN DAG!

    När folk har matats med upprepade, nästan mantraliknande, borgliga slogans så internaliseras det efter ett tag. Även personer med hjärtat till vänster börjar tänka ”Ja, han är väldigt statsmannamäsig den där Reinfeld”.

    • Jag ser det som ett utslag av den liberala friheten som illustreras aldeles förträffligt av en Demotivator från Despair.

     Den lyder:
     Conformity

     When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

   • Om det vore lite ordning på oppositionens PR-maskineri skulle de kunna möta detta med egna opinionsundersökningar. Inte på väljarsympatier och politikerförtroende utan på enskilda sakfrågor.

    Historiskt sett har sådana undersökningar gett väldigt tankeväckande resultat. Folk visar sig ofta tycka tvärtemot det som partisympatierna antyder. Majoriteter kan till exempel vara emot skattesänkningar trots att de annars röstar på partier som vill sänka dem. Sådana motsägelsefullheter borde lyftas fram och göras till ett retoriskt vapen.

    Ta bara frågan om vinstintressen inom den privatägda vården. Det skulle vara så oerhört enkelt att göra en undersökning där 60-80 procent dissar sådant rakt av. Sedan skulle Juholt bara behöva kliva upp i närmaste talarstol och säga: ”Så här tycker svenska folket. Nu gör vi socialdemokrater detta till en av våra viktigaste frågor!”

    Vem kan då säga emot? Partiets olyckliga kongressbeslut från 2009 skulle inte vara värt papperet det skrevs på.

 2. Bra att du tar upp de här om opinionsundersökningarna, Jinge!
  Opinionsundersökningar som hela tiden beskriver
  ett stark stöd kufen Rajrajs regim…
  Trots att gemen man verkar rätt förfärad över ”reformernas” konsekvenser
  för alla som redan är sjuka, fattiga och sköra.

  Men är det inte så att som man ropar i skogen får man svar?
  Ställer man rätta frågor så får man det svar man vill ha.

  Man kan också begränsa enkäten till ett välmående område och bara fråga tusen människor.
  Fast törs man det?

  Undrar hur mycket opinionsundersökningarna kostar, räcker moderaternas bidrag i tre år till?

 3. Det riktigt stora problemet är att det på senare tid har börjat ske en förskjutning i de många opinionsinstitutens metoder för insamling av uppgifter. Folk tror att allihop gör som de gjorde förr, ringer ett statistiskt urval människor och frågar om deras partisympatier. Men så arbetar bara en minoritet av instituten idag.

  Allt vanligare är internetpaneler dit folk själva får anmäla sig. Den metoden är inte helt olik sådana där klickfrågor som finns på många tidningars och bloggars webbsidor. Företagen som jobbar med denna metod (exempelvis United Minds/Cint och nu aktuella YouGov Opinion) hävdar visserligen att någon form av statistisk urvalsprocess sker innan svarsresultaten sammanställs – men bara de själva vet egentligen hur.

  En annan grej är att opinionsmätningarna numera ofta sker inom ramen för andra marknadsundersökningar. Det vill säga, de svarande får först en massa frågor om vilket tuggummi de brukar tugga och vilket schampoo de normalt föredrar. Och så kommer plötsligt en fråga om ”vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag”.

  Det arbetssättet innebär att man får en relativt låg svarsfrekvens. Folk som i vanliga fall skulle ställa upp på en politisk opinionsundersökning tackar nämligen oftare nej till marknadsundersökningar. Så gör exempelvis jag själv, av princip.

  För inte så länge sedan fick opinionsinstituten ofta väldigt olika och spretiga resultat i sina mätningar. Eftersom detta faktum försvagade mätningarnas trovärdighet lärde sig företagen att ”vikta” resultaten på allehanda sätt, så att de bättre följer övergripande trender i opinionen.

  Därför är det numera nästan omöjligt för ett opinionsinstitut att släppa en mätning med väsentliga annorlunda resultat än alla andra mätningar. Det skulle se ut som om de gjort misstag i undersökningen. Men det problemet löser de alltså genom olika viktningsalgoritmer.

 4. Tror inte att den tredje statsmakten mäktar med att sanera sig själv. Och certifiering är ett alldeles för trubbigt instrument. Återstår så lagstiftning om förbud mot opinionsundersökningar, vilket jag stöttar fullt ut.

 5. Man skulle kunna avkräva ett minimum av detaljer kring hur undersökningen gick till vid varje publicering, som ett slags varudeklaration/kundskydd. Ofta får man inte ens veta hur många som svarat och är det betydligt färre än 1000 personer i en rikstäckande undersökning så är den inte vatten värd. Till det borde redovisas information om demografiska och geografiska faktorer i undersökningen. Det skulle både leda till höjd kvalitet på undersökningarna och lägre benägenhet hos tidningarna att bara spamma ut resultatsiffror.

 6. En kanske ganska obetydlig observation i sammanhanget är att den sk opinionsmätningen tydligen frågade (exakt?) 1414 personer. Verkar lite underligt att inte ha ett mer hanterbart tal..

  • De säger att de har frågat 350 personer per vecka under 5 veckor. De har kanske fått svar från 1414 dvs ca 80%.

 7. Det är sant att mätningarna inte endbart har ett ”informativt syfte” så som dom andvänds. Det är bara att se på rubrikerna. Men det måste medges att inte bara ”opinionen” ser otroligt mörk ut nu, utan hela det politiska läget i allmänhet.

  Sossarna, i total kris, fortsätter att sjunka. Miljöpartiet flörtar med högern. Centerparitiet går mot Ayn Rand style ULTRA-LIBERALISM. Nästa KD ledning förväntas ta ett kliv högerut mot auktoritär ”konservatism”. Rasisterna får nästan 9% i den senaste mätningen *spyr*. Moderaterna forstätter stiga. Känns som man får en knut i magen när man inte ens ser VP gå fram signifikant!

  Ohly måste gå till attack nu, tror det finns en enorm potential för V-Politik när sossarna är i förfall.

  • Bra att du tog upp Ayn Rand. Det är inte bara centerns nya partiledare, som beundrar denna filosof. Både KDU och t.o.m. vissa inom MP anser att Teapartyrörelsen har ideer, som tilltalar dom.
   Ayn Rand föraktade ju altruismen och kunde inte tänka sig att betala skatt för något, som kunde hjälpa en medmänniska, som hade det svårt. Som du säger, i dessa kretsar är det 100 % egoism, som gäller.
   Ett annat intressant uttalande av Ayn Rand: Överklassen kan inte föra utvecklingen framåt det är bara medelklassen, som kan. Underklassen nämnde hon inte.

 8. Publicering av opinionsundersökningar och andra undersökningar av allmänintresse skall redovisas med total publiceringen av anonymiserad rådata och bandupptagningar från samtliga telefonintervjuer. Med varje opinionsundersökning skall även ett dokument följa där man gör metodologiska redogörelser (se en del SCB undersökningar), där skall viktningsalgoritmer, insamlingsmetod osv. redovisas i detalj.

  Allt som krävs för att stoppa eventuellt mygel är som i alla sammanhang, ÖKAD insyn och ökad öppenhet, det är sånt som får ohederliga typer att bli kissnödiga. Varhelst det finns risk för korruption och mygel skall lysas en lampa. Jag passerar 20 övervakningskameror på väg till jobbet (med bil, med SL blir det väl det dubbla). Kanske dags att företagen och politikerna för smaka lite av sin egen medicin, de kan ju inte klaga på insyn utan att vara emot demokratiska principer.

 9. Det blir säkert annat ljud i skällan när folk upptäcker att AB Reinfeldt & Borg, som det verkar, försöker få in Sverige i euro-samarbetet bakvägen.