Okunniga och tendentiösa medier


Jag har glädjen att denna gång få införa ett nytt gästblogginlägg om Kuba av Eva Björklund, redaktör för tidningen Kuba och aktiv i Svensk-Kubanska Föreningen (www.svensk-kubanska.se). Vi har tidigare behandlat Kuba i flera blogginlägg, senast 18/12 av Zoltan Tiroler med titeln ”PI Morgon deltog i nylig USA-kampanj mot Kuba – som nu ska erkännas.”.Eva Björklund påvisar vilken desinformation om Kuba som våra dominerande massmedia ägnar sig åt, eller hur? Hon berör de fem kubanerna som länge varit fängslade i USA på uppenbart juridiskt ohållbara grunder. Även detta har behandlats på denna blogg, av Zoltan Tiroler. (För att finna tidigare blogginlägg om Kuba kan man gå till Arkiv i en högerspalt och söka på termen ”Kuba”.)
Kuba imagesCAD0JAQF

Äntligen, USA går med på att häva blockaden och frige de kubanska politiska fångarna.
Okunnig och tendentiös rapportering i Sveriges Radio, TT och ledande dagstidningar

Såväl P1 Morgons redaktion som korrespondenterna i Latinamerika och Karibien är antingen totalt okunniga och ointresserade eller underlåter medvetet att rapportera annat än det som bekräftar den medialt förhärskande föreställningen, den som utgår från USAs historieskrivning och terminologin. Det handlar om kvalificerad desinformation genom att förfalska och dölja sanningen.

De ifrågasätter inte USAs rätt att störta Kubas regering, konstaterar bara att de inte lyckats än. De tycks anse att USA har rätt att styra andra länders och folks politik, för att ”främja mänskliga rättigheter”. Sett mot bakgrunden av USAs problem med dessa hemmavid och på ockuperad kubansk mark (Guantanamolägret) blir den mediala ingången både naiv och tendentiös.
Ukraina embargo

De döljer att de senaste åren har 188 av FNs medlemsstater, även alla EU-medlemmar, i Generalförsamlingen röstat för Kubas krav att USA ska häva sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, villkorslöst, eftersom den särskilt genom sin extraterritoriella utsträckning innebär ett brott mot internationell lag. Bara USA och Israel röstade mot.

Det handlar inte om ett enkelt embargo från USAs sida mot all handel med Kuba, utan om en blockad där USA genom sin ekonomiska makt tvingar företag och banker utanför USA till mångmiljardböter under hot om att annars utestänga dem från handel med USA.
EU deltar inte i USAs blockad (i P1-inslaget sas att EU nu också ”häver embargot”). EU förhandlade 1996 fram undantag från USAs extraterritoriella blockadlagar. Under förutsättning att EU-ländernas ambassader på Kuba skulle hjälpa USA-finansierade ”dissidenter” skulle europeiska bolag inte riskera bestraffning från USA för sin omfattande handel med Kuba. Ändå har såväl svenska som andra europeiska bolag och banker drabbats av USAs sanktioner.

De flesta kubaner och övriga i USA vill ha bort blockaden.
I flera år har opinionsundersökningar i USA visat klar majoritet för att normalisera förbindelserna med Kuba (dvs häva blockaden). Det gäller också flertalet kubaner i USA, framför allt de som bor i Florida, dvs de allra flesta. 12 delstater har krävt det. Även i kongressen har starka krafter sedan några år velat normalisera förbindelserna.

New York Times har också nu under 2 månader varannan vecka haft långa ledarartiklar med krav på normalisering, fångutbyte, att Kuba tas bort från USAs terroristlista och accepterar att Panama inbjudit Kuba till det allamerikanska (OBS Amerika är världsdelen, inte USA, vilket svenska medier normalt insisterar på) toppmöte som ska äga rum där.
Ändå väljer P1 med flera att lägga tonvikten på den minoritet, huvudsakligen den äldre generationen kubaner med förmögenheter skapade under Batistadiktaturen, som motsätter sig lättnader. SR kallar också kubaner i USA exilkubaner, vilket är en mycket liten del. De flesta är ekonomiska utvandrare som sedan 2013 – när USA tillät det – fritt reser fram och tillbaks till sitt hemland, och kan sända pengar.

Fångutväxling -de 5 var inte spioner.
Med USA-mediers språkbruk kallar P1 Morgon De 5 kubanerna spioner. Ingen av dem dömdes för spioneri. Tre av dem åtalades för att ha haft för avsikt att någon gång i framtiden begå spioneri och dömdes till livstids fängelse!
Rene González dömdes inte på åtalspunkten förberedelse till spioneri. Han var inte ens anklagad. Han dömdes till 2001 till 19 år i fängelse på åtalspunkter som ”hantering med falska identitetshandlingar”, underlåtelse att ”anmäla sin verksamhet till USA:s justitiedepartement” och för att ha deltagit i en konspiration för att ”skada USA”.
Cuban Five demonstration images

Med tanke på bevisningen har såväl Amnesty International och FNs kommission mot godtyckliga fängslanden konstaterat att domstolen inte var opartisk och oberoende och har krävt att de rättsvidriga domarna ska rivas upp. Och såväl i USA som i hela världen finns en stark rörelse med krav på frigivning av De5 för att åtgärda ett av de värre rättsövergreppen i USA:s även annars välmatade historia.
Symptomatisk nog kallar P1 Morgon den på Kuba dömde USA-agenten Alan Gross för ”amerikanske medborgaren” i den fångutväxling som nu ägt rum. Han var anlitad av USAID för att förse USA-finansierade kubanska ”dissidenter” med utrustning som USAs blockad förhindrar andra kubaner att få tillgång till, och att rapportera om deras verksamhet.

Frostig relation? Vems ansvar?
Språkbruket är avslöjande för P1 Morgons partiskhet också när det gäller beskrivningen av förhållandet mellan USA och Kuba. Kuba har inte på något sätt angripit USA, bara hävdat sin självständighet och krävt att USAs fientligheter ska upphöra. USA bedriver ekonomisk krigföring och undergrävande verksamhet på Kuba.

De ledande morgontidningarna och TT är inte bättre.
TTs version av historien är att USAs (”Amerikas”) invasion på Kuba 1898 var en hjälp till kubanerna, när den istället övertog kontrollen från Spanien, och i praktiken gjorde Kuba till USAs koloni. TT hävdar till och med att USA ”drog i trådarna” för störtandet av sin lakejdiktator Batista. TT beskriver också USAs blockad som att ”amerikanska företag” inte får handla med Kuba, när den också omfattar alla företag i världen som handlar med Kuba så till vida att de då stoppas från att handla med USA.

DN väljer att som experter välja dels en USA-finansierad kubansk ”demokratiaktivist”, dels Erik Jennische, före detta Folkpartiets ”biståndsorgan” Silc, som i nära samarbete med USA medverkat i försöken att störta Kubas regering. DN betonar också att Obamas besked var kontroversiellt. Och förminskar blockaden till ”embargo”.

Intressant nog tror DNs Henrik Brandão Jönsson att anledningen Kubas intresse av att bli av med USAs blockad (fast de krävt det sedan den startade för 50 år sedan) är förlorat ekonomiskt stöd från Venezuela, inte USAs nu totala isolering i världsdelen där alla 33 latinamerikanska och karibiska länders regeringar kräver att USA ska acceptera Kuba och häva blockaden.
Och kallar USA-agenten Gross för ”amerikansk hjälparbetare”. De tre kubanerna kallas ”fängslade misstänkta för spioneri”, vilket som sagt är lika felaktigt. Men DN konstaterar att även bland kubanerna i USA (”exilkubanerna”) är det allt färre som stöder blockaden. Och nämner FNs Generalförsamlings beslut, men avstår från att ange röstsiffrorna 188 mot 2 – USA och Israel. I DN nämns Amnesty International men inte att de fördömt rättegången mot De5 kubanerna.

SvD har samma språkbruk som övriga: ”amerikanska affärsmannen”, ”Kubas diktator”, ”frostiga relationer” etc. De jämför också liksom SR med Berlinmurens fall utan att klargöra att i detta fall är det USA som upprätthållit muren, inte Kuba. SvD vänder sig också till Silc för negativ kommentar, men nämner inte alls fångväxlingen.

SVTs Aktuellt gjorde enda skillnaden genom att förutom en rapportering som övriga medier intervjua den kubanska författaren i Malmö, René Vásquez Díaz. Men intervjuaren kunde inte dölja sitt missnöje med Vásquez Díaz’ svar, som inte gick med på den förhärskande medieversionen.


i Andra om: , ,, , , , , ,

SR 11/12 Blogginlägg om >Kuba 26/2 DN 17/12DN 11/12Kuba lever – blogginlägg 24/1PravdaSvensk-kubanska SR 12/12 Nyhetsbanken Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  3 comments for “Okunniga och tendentiösa medier

 1. M
  20 december, 2014 at 19:17

  Det som svenska medier aldrig berättat om Aaron Modig historien.

  ”Latinamerikareportern DICK EMANUELSSON synar de politiska omständigheterna kring bilkraschen på Kuba(för snart ett år sedan) där Kdu:s ordförande Aron Modig var en av de inblandade.
  Vem har rätt att störta regeringar? är frågan som kraschen väckte.”

  http://cubadick.blogspot.se/2013/05/aron-modig-kdu-med-ratt-att-storta.html

 2. Zokrates
  20 december, 2014 at 19:19

  Kuba kunde fått oberoende status sen man blivit av med det spanska väldet men Plattfördraget reducerade Kuba till ett USA-protektorat. Sedan 1901 har Kuba varit en del av de amerikanska utrikespolitiken. Detta medförde att man i praktiken saknade suverän status och självbestämmande. USA var måna om att kontrollera det strategiskt belägna Kuba med fyra viktiga hamnar.

  . http://en.wikipedia.org/wiki/Platt_Amendmenthttp://en.wikipedia.org/wiki/Platt_Amendment

  Angående mediaoligarkernas historielöshet och nyspråkstolkning, så uppmanar jag den svenska medieankdammen att ta del av Keith Bolenders bok ”Voices from the Other Side”. Ett avbräck mot ”Miaminarrativets…psykopathögervänliga lögner.

Comments are closed.