Ohly har rätt om Lissabonfördraget


[column width=”49%” padding=”2%”]
Svenska folket har försatts i en situation som förvandlat vårt gamla demokratiska styresskick till en kuliss, något som vi bara kommer att kunna se tillbaka på i historieböckerna. Politikerna har nämligen bestämt att demokrati är något som inte ska gälla vanliga människor utan enbart den politiska överklassen.

Expressen: ”Ohly, som tidigare gått ut med nyheten att partiet inte längre aktivt tänker kräva utträde ur unionen, hävdade med bestämdhet att fördraget var odemokratiskt, och att han var rädd för den nya militariseringen av Europa.

– Lissabonfördraget förstärker de federala strukturerna, det är inte ett samma union som den vi gick in i, säger Ohly. Att EU skulle få en gemensam utrikesminister och en sammanhållen omvärldspolitik ser han som ett problem: – Det minskar självständigheten. Vår egen utrikesminister i Sverige kommer få mindre att säga till om. Jag tycker det är dåligt, sade han.”

Det är väldigt enkelt egentligen. Hur många länder i Europa har tillåtit sin befolkning att rösta om EU:s nya konstitution? Ett fåtal, och orsaken till det är helt och enbart vetskapen om att de skulle rösta ”fel” om de fick rösta. Vi vill inte ge politikerna rollen som herrefolk, en klass helt för sig själv med oinskränkt makt. Därför har vi inte tillåtits rösta. Dessutom så var det definitivt inte detta vi röstade om när vi gick med i EU.

Nu har politikerna beslutat sig för att sätta sig på makten, eller snarare gjuta fast sig själva i makten, något som gäller praktiskt taget alla politiska partier. Vänsterpartiet är undantaget som bekräftar regeln.

På köpet får vi en union där kanske Tony Blair kommer att bli president. Men befolkningen i den Europeiska Unionen kommer inte att få välja president, det ska politikerklassen

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]

göra. Befolkningen anses nämligen inte mogen att fatta den sortens beslut.

För några dagar sedan så visade jag Tommy Douglas berättelse om muslandet, jag visar den idag igen. Orsaken är uppenbar, och den som inte förstår varför jag visar den bör ägna ett par minuter åt denna lilla tecknade film. Den tydliggör varför politiker ser till att skaffa lagar som kan hålla kontroll på befolkningen, den visar varför Blairs Storbritannien är världens mest välbevakade land, TV-kameror i varje gathörn. Den tydliggör varför FRA måste finnas.

Den visar också varför det kommer att behövas miljontals poliser för att hindra mössen från att ge sig på katterna.

[/column]
intressant Andra om: , , , , , ex1 svd1 ab1 dn12 t


25 svar till “Ohly har rätt om Lissabonfördraget”

 1. Jag grät en tår efter Irlands ja röst… att det ska få tvingas genom så enkelt. Men med extremt mycket tur kan Vaclav Klaus hjälpa oss… xxx

  Att politiker kan stå med ett ärligt ansikte och påstå att detta är en bra dag för europa förstår jag inte. Och blir Blair utrikesminister är det seriöst dags att fundera på en flytt till Norge. Men dem blir kanske förklarad till en terrorist stat och invaderade för att tvingas in i EU dom också.

 2. Betänk hur viktigt nästa EU val blir !
  Betänk också hur lite det förra EU valet påverkade eftersom oväljbara personer sitter ibland annat kommisionen utan ngn insyn !

  Nej detta är rätt väg – även om frågorna ofta har fel fokus – men nu kan vi iaf påverka !
  Och visst vetorätt kanske känns bra – för då kan jui alla alltid blockera allting så att aldrig ngt förändras – bra för de konservativt lagda. Men i ett demokratiskt samfund så är det inte konstruktivt – tänk om varje enskilt parti i riksdagen hade vetorätt – skulle inte bli många bullar bakade där då !!?!

  /K

  • Nej detta är rätt väg – även om frågorna ofta har fel fokus – men nu kan vi iaf påverka !

   Du är inte ens rolig!

   • Du föredrar alltså att behålla den gamla modellen som ju funkat sådär halvbra !??
    Hade inte vissa parlamentariker ”blåst i visslan” så hade tex teelkompaketet passerat obemärkt – men ganska tungt ”franska” inslag :(

    Nu är det inte automatiskt så att lissabonfördraget är frälsaren – men en riktning mot mer demokrati och mer öppenhet kan inte vara fel. Sen kan man förstås alltid misstro en organisation – men återigen: MMer väljarpåverkan och mer öppenhet måste väl vara rätt väg även om man inte håller med om alla punktre i fördraget!??

    /K

    • Väljarpåverkan ???

     Är du inte nykter??

     1) Jag har inte fått ta ställning till fördraget, ett fördrag som sidsteppar svensk grundlag.

     2) Jag får vare sig vara med och välja utrikesminister eller EU-president.

     3) Eftersom jag inte fått ta ställning till fördraget så är det inte ett demokratiskt fattat beslut.

     Den gyllene politikerklassen har hängt av befolkningarna i sina hemländer.

     Men du är glad och lycklig, det är bra, men det hade säkert hjälpt med ngn medicin oxo…

 3. Det är detta du borde ha uppmanat läsarna av bloggen att stämma Reinfeldt över istället för den där lilla affären med Nyamko Sabuni, Lissabonfördraget strider mot våran grundlag, INGEN politiker, eller ens Kungen, får överlämna bestämmande åt främmande makt!!

  Grundlagen är landet och dess medborgare…

 4. Någonstans i bakhuvudet hade våra politiker förmodligen en malande känsla av att de inte riktigt visste vad de höll på med. De flesta moderna politiker valde ju yrket därför att de sökte en hygglig inkomst, inte därför att de var speciellt besjälade av en dröm om ett bättre samhälle. Och eftersom de ägde förmågan att prata länge om ingenting föll de sig naturligt att satsa på politiken. Men de hade problem när de skulle fatta beslut som fick stora konsekvenser just därför att de inte hade några som helst framtidsplaner – mer än vad gällde det egna välbefinnandet. Så de gav bort makten till Bryssel. Kvar för riksdag och regering blev maktbefogenheter som liknar kungens.

 5. Hela EU-konstruktionen skrämmer, det är ett diktatoriskt råkapitalistiskt projekt utan större demokratiska inslag. Snarare kommer rena och klara fasistoida att utvecklas ur denna mastodont. Jag är rädd, och ryser vid bara tanken att massmördaren Blääär ska kunna bli president över kollossen.

 6. Kanske dags nu då för direktdemokrati…eller är det fortfarande en befängd ide’ enligt Jinge?

 7. Besviken har helt rätt. Jag vill bara lägga till att man därmed också gjorde de lokala valen i medlemsländerna till en fars där man tvingar folket att gå och rösta på drömmar som politikerna aldrig kan infria eftersom EU kommer att säga nej. ”För det bestämmer vi ju inte själva” som Anders Borgh själv tvingats konstatera vid ett antal tillfällen!

 8. Jinge, vi direktväljer inte vem som ska bli statsminister i Sverige utan vi röstar på våra partier som sedan beaktar resultatet och utnämner en person till denna post, jag hör inga större klagomål på detta. Så varför är det ett problem att EUs president och utrikesminster utnämns på samma sätt? Att ha direktdemokrati för de posterna hade fungerat väldigt dåligt, med största säkerhet hade det blivit tyskar som satt på den posten hela tiden eftersom de har flest invånare och därmed skulle ”deras” kandidat alltid få flest röster.

  Jag tycker det är skönt att den här farsen nu är över, det är fullständigt ohållbart att genomdriva förändringar när alla inblandade länder måste godkänna det för att det ska gå igenom. Det är som om alla Sveriges kommuner skulle ha veto-rätt i riksdagen, vilket förstås alla inser är fullständigt vansinne. Samtidigt ska man förstås medge att Lissabon-fördraget inte är perfekt och jag hoppas det bara är ett steg på vägen mot att få EU att fungera bättre. Ett bra steg i rätt riktning.

  • Jinge, vi direktväljer inte vem som ska bli statsminister i Sverige utan vi röstar på våra partier som sedan beaktar resultatet och utnämner en person till denna post, jag hör inga större klagomål på detta.

   Det hade säkert varit lättare att svälja om vi hade fått rösta om vi skulle acceptera EU:s nya konstitution, den som styr detta.

   Tror du inte?

   • Sannolikheten att man skulle kunna få igenom ett förslag som skulle få en majoritet av väljarna i samtliga EUs länder med sig är ruskigt nära 0, helt oavsett vad förslaget innebär. Det är alltid någon som kommer i kläm, någon subvention som försvinner eller inflytande som minskas. Så håller man fast vid vägen att dessa frågor ska avgöras i vetorättsmässiga folkomröstningar så innebär det också ett cementerande av den nuvarande ordningen som ingen anser är bra.
    Vad jag däremot hade kunnat köpa var en folkomröstning där Europas befolkning får välja antingen det existerande regelverket eller det nya och det alternativ som får flest röster vinner, då kommer sannolikt båda förslagen få majoritet i enskilda länder utan att de för den delen kan lägga veto för införandet av det andra. Hade du kunnat acceptera ett sådant förfarande?

    • Sannolikheten att man skulle kunna få igenom ett förslag som skulle få en majoritet av väljarna i samtliga EUs länder med sig är ruskigt nära 0, helt oavsett vad förslaget innebär.

     Du menar således att beslut inte kan fattas mot folkviljan. Vill du att jag ska exemplifiera sådana beslut eller backar du en bit?

     Det finns mängder av exempel när politiska församlingar ansett att de vetat bättre än de som valde dem. Du är på väl att föra diskussionen till en ohållbar situation.

     • Jag tror du missuppfattade mig. Att nå en majoritet i samtliga länder är nära nog omöjligt, men det är fullt möjligt att nå en majoritet bland det totala antalet röstande. Om man kräver att alla länder ska rösta för förslaget så räcker det med att 51% av de röstande i t.ex. Danmark röstar nej för att förslaget ska blockeras, även om 100% av alla andra röstande i alla andra länder röstar för (totalt sådär 98% för och 2% emot). Det är kravet på majoritet i alla länder som är det ohållbara eftersom det är nästan omöjligt att uppnå.
      Men accepterar man riktig demokrati så måste man också inse att vissa länder kommer ”köras över” och att förslag kan genomföras även om de röstar nej till det. Det är precis som det är i Sverige, alla invånare i en viss kommun kan vara emot ett förslag men riksdagen driver än igenom det.

      • Men likafullt så är det inte ett system som jag varit med och valt. Oavsett hur det förhåller sig med unionens majoriteter så fick jag aldrig ta ställning för egen del. De som röstade ja till EU, dit hör inte jag, röstade ja till ett system där varje nation hade vetorätt. Frågan om Lissabonfördraget fick inte prövas i mer än några få länder, därför saknar det legitimitet. Videon om muslandet är verkligen träffande.

       • Det är sant att du inte fick ta ställning till just detta, precis som det är väldigt många andra frågor du inte får ta ställning till i den representativa demokrati som Sverige är. Men det gör inte att beslut som tas av regering och riksdag saknar legitimitet. Nu var det en förkrossande majoritet av de valda ledamöterna i riksdagen som röstade för godkännande av Lissabonfördraget vilket gör att beslutet är legitimt. Övriga länder i EU har också på demokratiskt vis godkänt fördraget varför det inte kan råda några tvivel om dess legitimitet. Om majoriteten av befolkningen skulle tycka att detta beslut som våra valda ledamöter har tagit är oacceptabelt så får vi se till att avsätta dessa i nästa val och istället rösta fram sådana som tar oss ur Unionen, det är så det fungerar.
        Som en EU-vän hoppas jag förstås att detta inte händer, men hellre att Sverige går ur Unionen än att vi blockerar dess möjligheter att utvecklas.

        • Det är sant att du inte fick ta ställning till just detta, precis som det är väldigt många andra frågor du inte får ta ställning till i den representativa demokrati som Sverige är.

         Ditt EU-kramande verkar hejdlöst. När jag går och röstar i Sverige så tror jag mig veta vad jag röstar på. Bland annat har vi en grundlag som förhindrar att riksdagen lämnar ifrån sig makten, det är nämligen grundlagsvidrigt. Ska man ändra grundlagen så krävs det två på varandra följande val för att ändra det. Den biten hoppade man över nu, frågan var aldrig aktuell.

         Det saknas med andra ord förutsättningar för att kalla beslutet för – demokratiskt.

         Videon är klockren och du jamar med så gott du kan. Patetiskt…

         • Jag medger utan omsvep en massa brister som EU har och jag skulle inte drömma om att kalla EU perfekt, så särskilt hejdlöst är inte mitt EU-kramande. Men jag inser att vissa av de bristerna åtgärdas genom Lissabon-fördraget och vissa andra lindras även om de inte åtgärdas fullt ut.

          Lagrådet, bestående av domare från högsta domstolen och regeringsrätten, kom fram till att godkännande av Lissabon-fördraget kunde ske utan ändring av grundlagen, det var alltså inte något som några politiker bestämde. Och även om det hade krävt en ändring av grundlagen så hade det inte haft någon praktisk betydelse, såväl den föregående som den nuvarande riksdagen har varit tydliga med att de avser godkänna fördraget, det är inte något som ”kuppats” igenom.

          • såväl den föregående som den nuvarande riksdagen har varit tydliga med att de avser godkänna fördraget, det är inte något som ”kuppats” igenom.

           Jo. Vi fick inte rösta om saken.