Obama – Business as usual?


Satirtecknaren Carlos Latuff i Rio de Janeiro, Brasilien, brukar skicka mig bilder för vidare-
befordran till bloggens läsare. I Sverige så är det Stockholm och Göteborgs Fria tidningar som publicerar många av dessa, och på senare tid har han haft många bilder i Folket i Bild.

Tyvärr så är texten i bilden autentisk, Obama har sagt just så. Han talar precis som Bush. Jag har redan skrivit om Barack Obamas val av stabschef, ett val som tycks visa att det som Obama kallade ”Change” inte var annat än tomt

prat. Ett prat som helt och enbart var till för att få in honom själv i Vita Huset. Under de närmaste dagarna så lär väl frågan om Iran återigen bli aktuell, vi får väl se då… ->Latuffs hemsida Google/AFP DN12 Dbl VG AB1 SvD1 it

Andra om: , , , , , , , ,

[tags]Latuff, Obama, USA, Vita Huset, Presidentvalet, Iran, Israel, Retorik, Politik[/tags]


5 svar till “Obama – Business as usual?”

  1. ”Jag har redan skrivit om Barack Obamas val av stabschef, ett val som tycks visa att det som Obama kallade ”Change” inte var annat än tomt prat. ”

    En sak som jag är stark övertygad om och det är att USAs folk som valde att rösta för ”Change” så var det på fullt allvar. Men frågan är hur mycket ”Change” man är efter? Jag tror säkert att vi har grupper som enbart vill ändra ifrån Bush adm sätt att styra till som de var innan honom men jag hoppas på den andra gruppen som vill ha en total förändring!

  2. Minns jag rätt sa Obama ”nuclear power” inte ”nuclear weapons”, iaf. slipper man inte ”nucular”.

  3. Detta har Obama sagt. Obama stödjer också Israel till 110%. Han säger att han vill ha en ansvarsfull avveckling av USA’s trupper i Irak och att vill satsta på hårdare krigföring i Afganistan.

    När det gäller Israel och Iran är det ingen förändring av Bush politiken. När det gäller Irak och Afganistan blir det förändringar, men om de blir till det bättre vet vi inte idag.

  4. Obama sade ”change”, inte ”revolution”. Som historikern Andrew Bacevich sade är det amerikanska folket inte redo ännu för att ta sig en ”long hard look into the mirror”. Om Obama står för en förändring måste han först skaffa sig mandat för att leda – det hade han aldrig fått genom att stöta sig med alltför stora delar av befolkningen. Jag tror att Obama kommer att förändra genom exempel där gradvis positiva responser från omvärlden kommer att göra den amerikanska opinionen mer medgörlig för mer grundläggande förändringar. Detta kommer att ta ett tag, det kanske inte ens sker under Obamas ledning, men förändringen börjar nu. Obama må ha uttalat sitt stöd för Israel, men som med så många andra frågor, rätten till vapeninnehav etc, tror jag inte att han kommer att agera fullständigt kravlöst. Stabilitet i Mellanöstern kan inte uppnås utan framsteg i Palestina-frågan och det är Obama självklart medveten om.