Nordisk Dollar, förslag på DN Debatt


Själv har jag varit fackligt aktiv till och från som socialarbetare, under de senaste åren så har det varit i Saco, något som idag får mig att ta mig över pannan. Nu föreslår nämligen Gunnar Wetterberg, som är samhällsapolitisk chef på Saco, att vi ska bilda en förbundsrepublik ”Norden” om EU går mot en mer federalistisk lösning.

Debatt/DN: ”Om EU går mot en mer federalistisk lösning i eurokrisens spår, eller om eurosamarbetet gradvis går mot sin upplösning, finns kraftfulla argument för att utreda frågan om en nordisk förbundsstat. Det förenade Norden skulle bli betydligt mer diversifierat än de enskilda nordiska ekonomierna och därmed mer stryktåligt vid ekonomiska påfrestningar. Frågan skulle kräva många års utredning men den är viktig att bena ut och fördjupa, skriver Gunnar Wetterberg.”

Han menar således att om EU utvecklas alltmer mot en statsliknande samling länder, som t.ex. har en central regering, då bör vi bilda en liknande i Norden. Som argument för sin ståndpunkt tar han upp att ”den nationalekonomiska forskningen” betonar vikten av något som de kallar optimala valutaområden.

Debatt/DN: ”Om eurosamarbetet fallerar – ja, då vore det självklart med en nordisk valuta. Med hänsyn till hur ekonomierna kompletterar varandra, givet arbetskraftens rörlighet och de gemensamma värderingar som en samordnad finanspolitik skulle kunna bygga på, borde denna nordiska valuta – dalern??? – ha betydligt bättre förutsättningar än euron. En nordisk centralbank skulle kunna spela en viktig roll för den övriga ekonomiska politiken, till exempel i förhållande till lönebildningen inom området, och därmed öka handlingsutrymmet både för den samordnade finanspolitiken och för vart och ett av medlemsländerna.” (forts nedan..)

Hade jag inte vetat att vi är inne i höstmånaden Oktober så hade jag trott att det var ett aprilskämt, dessutom med ett föreslaget valutanamn som det småkäcka ”Daler”. Han beskriver sig själv som historiker och samhällsdebattör, men jag får närmast intrycket att hans artikel har som syfte att förmå oss att bråka mindre om EU-samarbetet. Vi ska helt enkelt få något annat att tänka på. Vem som i så fall är verklig avsändare kan jag inte bedöma, men jag gissar i så fall på att deras adress är Rosenbad, Stockholm.

Visst, som fackligt aktiv i Saco så kunde man knappast undgå att ibland fundera på vad man höll på med på central nivå, det är uppenbarligen ett förhållande som jag får fortsätta att leva med som f.d. fackligt aktiv. Till Sacos försvar kan jag berätta att han undertecknat det i sitt eget namn..

it Andra om: , , , , , , dn1 sr svd1 ex ab


11 svar till “Nordisk Dollar, förslag på DN Debatt”

  1. Det fanns en nordisk valutaunion från början av 1870-talet fram till första världskriget (vilket gjorde att Sverige bytte riksdalern mot kronan). Vad jag hört fungerade den bra. Möjligen var det enklare då i och med att bara två självständiga stater var inblandade: Sverige och Danmark. Idag blir det knepigare med ytterligare tre självständiga länder, men samtidigt har ju en del hinder för nordiskt samarbete som fanns för 30-40 år sedan försvunnit. Man behöver ju inte försöka återupprätta Kalmarunionen, men däremot bygga ut samarbete på olika områden och försöka få bort Norden från den aggressiva stormaktspolitiken där nordbor tjänstgör som knektar i USA/NATO:s krig. I och med att styrkeförhållandena mellan de nordiska staterna är jämnare idag än för 30-40 år sedan borde det inte vara omöjligt, om den goda viljan finns (och det är väl där som projektet stupar, antar jag).

  2. Dalern eller talern var redan före dollarn ett (inom Europa) internationellt myntsystem, från vilken dollarn fått sitt namn, så det är snarare den som är en amerikansk daler än tvärtom :) För att besserwissra och förtydliga, det lät lite otydligt i texten om dalern var bekant eller ej. :)

    Jag tror ju själv i alla fall att Wetterberg är genuint intresserad av frågan. Jag har tidigare råkat på denna publikation av honom: http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2010-582

  3. ”Skandidaler” inte dollar passar bättre, fast jag tror nog att övriga Europa inser sitt bästa, inför Systembolaget och går över till svenska kronor.