Nej till svenskt deltagande i kriget i Irak! – föreningen Iraksolidaritet

Detta är ett pressmeddelande igår av föreningen Iraksolidaritet. Den återger ett uttalande som antogs vid seminarium på ABF i Stockholm 26/3. Kommer mycket lämpligt med tanke på förslaget att Sverige ska skicka militär till Irak (DN Debatt idag). Se även morgonens artikel om detta. Jag har fått det av Mike Powers, före detta ordförande i Iraksolidaritet, där jag är medlem.
Margot Wallström
Till utrikesminister Margot Wallström
”Under 2014 dödades minst 17 000 civila och fler än 25 000 sårades i Irak. Under 2014 blev ytterligare 2,1 miljoner irakier flyktingar i sitt eget land, däribland mer än 900 000 som har sökt skydd i den kurdiska regionen i Irak. Det uppskattas att minst 75 000 människoliv har gått till spillo i Irak under 2014. Nästan 2000 har dött av flygbombningsattacker under de senaste 6 månaderna. Samtidigt har bara en bråkdel av de resurser som behövs av UNHCR och WHO för deras arbete under 2015 kunnat samlas in. I detta katastrofala läge diskuteras att använda svenska resurser för militära ändamål i Irak! Det är de humanitära insatserna som måste prioriteras.

Sverige har en ärofull tradition av att delta i av FN sanktionerade fredsbevarande uppdrag. Man har både kunnat hålla isär krigförande parter och göra insatser som underlättar för de civila som drabbas av striderna. Men detta är inte ett FN-uppdrag. Det är en del av en USA-ledd koalition av främst NATO-länder att stoppa den brutala framfarten av IS-terroristerna i Irak och grannlandet Syrien. Att denna utveckling möjliggjorts av USA:s olagliga invasion 2003 och upplösning av Iraks nationella armé förbigås av total tystnad. Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

IS begår bestialiska brott! Men det gör även de olika milisgrupperna och de irakiska trupperna som delta i striderna och som försöker att återta territorium. Stora befolkningsgrupper, huvudsakligen sunniter men även andra etniska och religiösa minoriteter, hotas av angrepp från alla kombattanter. Det är en illusion att tro att Sverige genom att militärt träna en av parterna, kan göra en insats för freden. Det kan bara uppfattas som att Sverige är en part i kriget. Detta kan få allvarliga konsekvenser både för svenska soldater och för Sveriges säkerhet. En sådan strategi bör bestämt avvisas. Om man dessutom menar allvar med att ungdomar från Sverige inte ska åka iväg för att delta i utländska konflikter så skickar det helt fel signaler.
ISIS
IrakSolidaritet anser att Sverige istället bör verka på två fronter.
För det första bör alla diplomatiska kanaler användas för att övertyga de olika makthavarna i Irak att bara en nationell försoning utan religiösa eller etniska grunder kan i längden försvara Iraks oberoende och suveränitet. De flesta bedömare är överens om att bara irakierna själva kan försvara landets enhet och suveränitet mot terroristerna. Bara total respekt för de mänskliga rättigheterna och inkluderande av alla irakier i den nödvändiga försoningsprocessen kan leda bort från fortsatt kaos och visa en väg framåt. Det är samma krav som de civila demonstranterna förde fram i sina protester som började i Anbarprovins redan 2012. Detta fick då stöd av de olika legitima motståndsgrupper som hade bekämpat den illegala ockupationen. Den politik som förs av regeringen i Bagdad idag kan inte vara grunden för en nationell försoning.
IrakSol
Den andra inriktningen av Sveriges Irakpolitik bör vara en kraftig satsning på humanitärt bistånd främst till UNHCR och WHO. Det är inte mer vapen, soldater eller militärteknik som behövs. Det är den politiska viljan både i Irak och i västvärlden att göra upp med konsekvenserna av den brottsliga invasionen som saknas. Här kan Sveriges röst höras och bli ett verkligt stöd åt Iraks krigsdrabbade folk.

Skrota planerna för svenska soldater till Irak!

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

i Andra om: , , ,, , Syrien, , , , , , , ,

DN Debatt 9/4 Aftonbladet US News DN 11/1Newsweek Telegraph Daliy Mail Deutsche Welle Yle Iraqinews Wikipedia. Ny USA-ledd intervention i Irak Regeringens hemsida Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet

  2 comments for “Nej till svenskt deltagande i kriget i Irak! – föreningen Iraksolidaritet

 1. Martin Kullberg
  9 april, 2015 at 18:05

  Jag vill gärna se en projektplan på våra krig. Jag menar, har militären en särställning jämtemot andra investeringar i samhället?

  Presentera en projektplan och budget där det tydligt framgår följande:
  Vad som skall uppnås.
  Hur detta skall uppnås.
  En plan steg för steg med delmål och framgångsfaktorer för projektet, tidplan på varje delmoment i projektet och viktiga framgångsfaktorer i varje delmoment.

  Det skall finnas tydliga kriterier för måluppfyllelse. Planen som helhet och varje delmoment i planen bör också gå igenom en SWOT analys och uppvisa worst case, respective best case scenarion. En tydlig cost-benefit analys bör göras för projektet som helhet och dess delmoment.

  En väl definierad budget där varje kostnad specificerats. Även en plan för avveckling av projektet i fall måluppfyllelsen inte når upp till det man på förhand definierat som minimikravet.

  Kort sagt, de kan söka Vinnova-pengar eller riskkapital pengar för sina projekt som alla andra. Krig och deltagande i krig är enligt mig ENBART möjligt om det hålls till helt andra standarder vad gäller projekt än alla andra projekt i en statsapparat eller ekonomi i stort. Denna särställning skall givetvis bort från det militära.

 2. koijen
  10 april, 2015 at 12:01

  tja vad är bättre i afghanistan förutom att opium odlas 44 gånger mer än när svedala blanda sej i leken med miljarder i utgifter . tja vad är bättre i libyen förutom att från en mild diktatur till fullständig anarki med miljarder i utgifter ja ja svenskarna har fått träna på krig ”live” med tiotusentals mördade gamlingar barn och mödrar men vem bryr se,j ja inte våra folkvalda som växer i storlek för varje mördad människa och vad jag tycker om politiker ?????

Comments are closed.