Nej till Nato i Midsommarkransen idag! – och i Sverige i morgon!?


Aktionsgruppen ”Nej till Nato” ordnar filmvisning, filmen ”The Ghosts of Jeju” på Bio Tellus, Vattenledningsvägen 46, i Midsommarkransen, Stockholm nu på lördag (19 september) kl 13-18.
1898207_824561330936155_5467922402890697441_n
Förutom filmen håller Stefan Lindgren ett anförande om värdlandsavtalet och det blir tillfälle till frågor och diskussion.
11895209_967474746644812_5406871703106291859_o

För fler arrangemang, se https://www.facebook.com/events/495634773924924/permalink/495634790591589/

Nato-frågan är brännande aktuell – och mycket viktig! Ska vi gå med, försämra vårt säkerhetspolitiska läge, öka risken för att drabbas av krig och minska vårt nationella oberoende? För att glädja världens i särklass mest krigiska stat, USA, den stat som bidragit med att störta flest demokratiska stater, som gett tortyren ett ansikte bland västländer, som utvecklat en förnämlig verksam i desinformation samt i avlyssning av sina medborgare och ledare i andra länder via NSA? Eller inte?

Svenska Dagbladet skrev igår ”Hemlig process tar Sverige mot Natos elitstyrka -om det skärpta säkerhetsläget”.”Regeringen är på väg att ta ytterligare ett steg mot integrering med Natos skarpa förband i händelse av ett krigsutbrott i till exempel Baltikum. Det visar en hemligstämplad promemoria vid försvarsdepartementet som SvD kan avslöja. Det här är ett spel under täcket hela vägen”, säger Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP).

Mot bakgrund av ”Rysslands allt aggressivare militära beteende” bildade Nato i fjol elitstyrkan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Rubriken är ”Orientering om JEF och önskemål om svenskt deltagande”, daterad i november 2014 och upprättad av ”Försvarsmakten – Försvarsavdelningen London”. JEF är den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) – som under 2017 leder Natos nya spjutspetsstyrka Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
Kommentar till ”Rysslands aggressiva militära beteende”: Inga dödsfall i ryska krig, uppemot 2 miljoner döda i USA-krig detta millenium. Fredlig annektering av Krim med befolkningen stöd utgör en stor kontrast till USA:s krig och stöd till fascistinfluerad statskupp mot folkvald president i Kiev i februari förra året – dagen efter det att en överenskommelse ingåtts.

I regeringens försvarsproposition står det att ”Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten i norra Europa”. Joint Expeditionary Force nämns inom parentes som ett exempel.

När texten skrevs fanns den hemliga promemorian redan på försvarsdepartementet sedan ungefär ett halvår tillbaka. Promemorian är skriven av överste Mats Danielsson, försvarsattaché vid ambassaden i London som säger ”Det finns en pågående dialog om vad det här innebär för Sverige, men sedan krävs det ett politiskt ställningstagande av regeringen”. Storbritannien är intresserade av att Sverige går med? Ja. De skulle inte ha något emot det. Vad jag förstår skulle det vara fullt möjligt om vi vill.”

Glädjande protester.
”Svenska Dagbladet skriver idag Efter SvD:s avslöjande – nu kommer kritik från flera håll om att regeringen tar ytterligare steg mot Nato. – Helt barockt, säger Vänsterpartiets Stig Henriksson som nu kallar försvarsutskottet till ett extra sammanträde.
Enligt Henriksson är det uteslutet att Sverige skulle delta i samarbetet. Som en följd av dagens uppgifter i SvD kommer nu Stig Henriksson att kalla försvarsutskottet till ett extra sammanträde. Så här skriver Henriksson: ”Med anledning av de för mig helt nya uppgifterna i dagens nummer av SvD om JEF och VJTF och den promemoria som sedan länge funnits i ärendet kopplat till att såvitt jag förstått Försvarsutskottet aldrig informerats i ärendet hemställer jag om att Försvarsutskottet kallas till extra sammanträde varvid jag förutsätter att försvarsministern deltar och informerar utskottet om den de facto-beredning som uppenbart pågår. Även från Centerpartiet kommer nu kritiska kommentarer. Under kommande vecka ska partiets stämma ta ställning till Nato-frågan.”

Det finns anledning att även här kommentera detta, som är ett steg mot medlemskap.

På DN Debatt skrev i söndags den kände säkerhetspolitiske experten Wilhelm Agrell artikeln ”Ansök om NATO-anslutning tillsammans med Finland” Han skrev bland annat att ”Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap, och göra detta tillsammans med Finland. Det finns i det försämrade läget i närområdet inte längre någon säkerhetspolitisk vinst med att fördröja detta, i stället bör formerna för ett medlemskap skyndsamt utredas och förberedas gemensamt.”
NATO-demonstration IV
”Inför ett möjligt militärt hot befinner sig landet i det sämsta av alla lägen: närmandet till Nato har nu definitivt gjort det som det hemliga samarbetet under det kalla kriget riskerade att göra: Sverige är en västlig klientstat.”

Mina kommentarer till Agrells artikel i blogginlägg 13/9 är lika giltiga för den aktuella promemoria. Man bortser helt från att
– ett starkt Sovjetunionen ersatts av ett betydligt svagare Ryssland;
– att Ryssland fört en fredlig politik, bortsett från anslutning av Krim med stort folkligt stöd men formellt nog i strid med FN-stadgan;
– att Ryssland har alla skäl att känna sig hotad då NATO expanderat österut och då man anlagt militärbaser runtom Ryssland – i strid med tidigare löften;
– att NATO visat sig vara en brutal krigsorganisation, med krigsinsatser för att stycka Jugoslavien i Västs intressen i slutet av 1990-talet och med destruktiva insatser i och i Libyen långt utöver FN-mandat. Libyen, Afrikas rikaste land, är förstörd och har blivit en utmärkt rekryteringsbas för al-Qaida, ISIS och bas för flyktingvågor till Europa;
– att ett NATO-medlemskap försämrar Sveriges säkerhetspolitiska läge och ökar risken för att Sverige blir angripet i händelser av krig;
– att NATO:s politik till syvende och sist vilar på kärnvapen, som man anser sig ha rätt att använda först;
– förstärk gärna Sveriges försvar och inför någon slags värnplikt

Läkarkollegorna Leif Elinder, Marcello Ferrada de Noli, Martin Gelin och jag har 2/9 publicerat en replik till försvarsminister Peter Hultqvists artikel ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas” på DN Debatt (http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-riskerar-bli-forstahandsmal/) samt en mer fullständig version på bloggen 2/9. (http://jinge.se/allmant/sverige-riskerar-att-bli-forstahandsmal-var-oavkortade-artikel-pa-dn-debatt-har.htm)
Läs någon av dessa artiklar!

Vi skrev att försvarsminister Hultqvist har inte visat att en fördjupning av Sveriges samarbete med USA skulle vara bättre än att istället fördjupa vår neutralitetspolitik. Vi tycker att den neutralitetspolitik som fanns på Olof Palmes tid, tillsammans med en förstärkning av eget försvar i form att exempelvis återinförande av värnplikt, är bättre garanti till Sveriges säkerhet. Detta skulle även medföra att Sverige kan återta en aktiv roll för arbetet med fred och för respekt för de mänskliga rättigheterna i världen.

Martin Dempsey joint-chiefs-us-options-syria_si
* Enligt en rapport av general Martin Dempsey, ordförande för USA:s Joint Chiefs of Staff överväger Washington att placera kryssningsrobotar med kärnstridsspetsar i Europa som ett svar på Rysslands påstådda ”kränkningar ”av INF-avtalet, från 1987.

Directed against Russian Cities, Pentagon Considers Deploying Nuclear Missiles to Europe


Fyra dagar senare skedde ett liknande uttalande av brittiske utrikesministern Philip Hammond.
* Faktum är att den nya ryska R-500 kryssningsroboten, som nämns i rapporten inte omfattas av någon av de kategorier som anges i INF. (http://www.globalresearch.ca/directed-against-russian-cities-pentagon-considers-deploying-nuclear-missiles-to-europe/5457035)

* Vid möte mellan försvarsministrarna i NATO 26/6 i Bryssel beslöt man om en stor upprustning vid Rysslands gränser. Bland annat:
* Ytterligare förstärkning och ökning av kapaciteten hos NATO:s Response Force, inklusive flygvapen, marin och specialstyrkor. Styrkorna ökas från 13.000 till 40.000 soldater.
* Upprättande av 6 mindre högkvarter i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.
* Man inrättar en Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) med 5000 soldater, som klarar att mobilisera mot Ryssland på 2 dagar.
* NATO planerar flera stora militärövningar nästa år i länder omkring Ryssland, som har militärövningar i sitt eget land.

Före NATO-mötet sa USA:s försvarsminister Ashton Carter, att USA ska utplacera hundratals tanks, pansarbilar och tungt artilleri i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.
untitled (34)
James Carden som skriver krönikor i The American Conservative, The National Interest och The Nation har beskrivit åtgärderna:
Natos försvarsministrar rusade huvudstupa in i ett nytt och potentiellt farligare kallt krig mot Ryssland genom att ta det exempellösa beslutet att placera män och materiel direkt vid Rysslands västgräns. Natos beslut, som saknar motstycke i historien från det kalla kriget, kommer bara att öka spänningarna med Ryssland och kan mycket väl vara en katalysator för mer våld i utbrytarregionerna östra Ukraina.”
RyssKrig-768954
Kärnvapen 2 atombomb-736724
* USA:s militärutgifter är större än de sju därpå följande staterna.

Den 15/9 kunde Leif Elinder, Martin Gelin och jag publicera en replik på DN Debatt som belyste andra aspekter.
”Argumentet att Sverige inte klarar sig undan en stor konflikt i Europa är spekulativ skrämselpropaganda och omöjligt att verifiera. Det är således inte ett giltigt argument. Historiskt sett saknas dessutom stöd för det. Det empiriska underlaget visar att Sverige har klarat sig undan storkonflikter i Europa under 200 år genom att stå utanför alliansbildningar. Sverige har hållit sig utanför inte mindre än två världskrig på detta vis. I båda dessa fall har militära allianser dragit in dess länder i krig, inte tvärtom.”

Vi påpekade att många andra experter har kommit fram till helt andra slutsatser än Agrell. Chomsky 230px-Chomsky
Dit hör professorer som John Mearsheimer, Stephen Cohen, Karel van Wolferen, Michel Chossudovsky, Noam Chomsky och Andrew Bacevich som argumenterar för att den nuvarande konflikten med Ryssland är framprovocerad, att USA brutit mot ingångna avtal om säkerhet och mot att expandera Nato österut. Förre vice finansministern Paul Craig Roberts, fd CIA-analytikern Ray McGovern, (som är ledande inom gruppen VIPS – Veteran Intelligence Professionals for Sanity), fd justitieminister Ramsey Clark och tidigare Moskvaambassadören Jack Matlock framför liknande synpunkter.

Jan Öberg professor och fredsforskare vid fredsforskningsgruppen TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research) – har lagt fram en bra fredsplan som kan sammanfattas:
Jan Öberg
1. Dra tillbaka Nato-trupper från sex östeuropeiska länder och återuppväck den anda som rådde i slutet på 1990 – talet (1997 Founding Act on Mutual Relations between Russia and Nato.)

2. Avstyr alla försök som syftar till att införliva Ukraina i Nato.

3. Engagera FN:s fredsbevarande styrkor.

4. Upphör med ekonomiska sanktioner, propaganda och demonisering.

5. Starta förutsättningslösa diskussioner om Europas framtida säkerhet.
NATO - militärer

”I denna asymmetriska konflikt bör vanligt folk i samtliga europeiska länder inse de stora riskerna med Natos and EU:s militära expansion och ta detta på djupaste allvar. Ingen europé har något att vinna på att konflikten fortsätter. Den enda konstruktiva vägen är förtroendeskapande samtal och en demilitarisering. I sådana diskussioner har ett neutralt Sverige, som inte vill sitta i USA:s famn betydligt större möjligheter att göra en trovärdig insats, än ett Sverige som söker medlemskap i Nato.” (Ur DN-artikeln)

intressant.se Ukraina, , , , , , , ,

SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


Ett svar till “Nej till Nato i Midsommarkransen idag! – och i Sverige i morgon!?”