Nej till krigsorganisationen NATO – Ja till en fredligare värld


En tidigare gästbloggare har skickat mig följande appell om protest mot Sveriges och Finlands allt närmare samarbete med krigsorganisationen NATO. Det finns starka skäl att stödja uppropet, (https://secure.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/)

Appellen.
”Enligt rapporter i media, är regeringarna i Finland och Sverige förhandlar avtal med Nato.
Enligt massmedia förhandlar regeringarna i Sverige och Finland om överenskommelser med Nato.
Vi medborgare i Sverige eller Finland, protestera kraftigt mot detta. Det är oacceptabelt att våra regeringar i hemlighet har förberett för utländska trupper att kunna verka i våra länder. Detta verkar vara en överreaktion på krisen i Ukraina, vilket tas som intäkt ett närmande till trots att majoriteten av befolkningen i både Finland och Sverige är emot Nato. Det skulle vara oklokt och odemokratiskt att rusa in i avtal med Nato. Information om Natos:s mörka sida måste också fram. Istället för att förbereda sådana avtal bör de politiska partierna klargöra sin inställning till Nato för allmänheten före nästa nationella val.

För mer information, se till exempel:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/politikerna-oeniga-om-avtal-med-nato/;
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/should-finland-join-nato-201441813553512965.html;
https://secure.avaaz.org/en/petition/Governments_of_Finland_and_Sweden_Dont_make_cooperation_agreements_with_Nato/”

Sverige och NATO.
På DN Debatt rapporterades i mitten av april under rubriken ”Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt” att en opinionsundersökning i slutet av 2013 visade att
* 29 % var positiva till svenskt medlemskap i NATO medan 34 % är negativa
* 17 % var positiva 2012, vilket innebär en kraftig ökning i en tidigare stabil NATO-opinion
* 22 % anser att Sverige inte bör delta i militära operationer utomlands, jämfört med 16 % år 2012
* 51 % är mot svenskt deltagande i militär insats i Syrien medan 13 % är positiva
* 23 % har stort förtroende för försvare
* 41 % vill att allmän värnplikt införs, jämfört med 31 % år 2011.

22/4 skriver Alliansens partiledare att man vill öka försvarsanslagen och idag framgår det att man än mer vill öka samarbetet med Nato, en destruktiv krigsorganisation i USA:s tjänst främst, en organisation som vilar på kärnvapen till syvende och sist.

Forskarna som skrivit artikeln menar att ”En rimlig tolkning är att svenska folket betraktar Nato som i första hand en organisation till stöd för territorialförsvar, inte främst som en organisation som med internationella insatser bidrar till global säkerhet.” Jag tror att den långvariga, okritiska bilden av krigsorganisationen Nato i massmedia spelar stor roll, vid sidan om insikten att Sverige fått ett mycket svagt försvar, då regering och riksdag i stället satsat på att delta i USA:s brutala krigsäventyr i Afghanistan, och även i Libyen. Vidare har stora Nato-övningar skett på svensk mark.
NATO untitled

* Sverige har deltagit i NATO:s jätteövning ”Cold Response”, med totalt omkring 1400 man, knappt 1/10 av de totalt 16 000 deltagarna totalt. Övningen omfattade krisscenarier inklusive massdemonstrationer och terrorhot och skedde nära Rysslands gränser i norr.

* Statliga Swedish Space Corporation (SCC), tidigare Rymdbolaget, hjälper USA med styrningssignalerna till drönarna i det olagliga drönarkriget över Mellanöstern. Med hjälp av SCC har USA:s senaste spionsatellit WGS4 kunnat placeras över Mellanöstern.
* I gästblogginlägg 22/6 beskrev Leif Öhman hur en svensk insatsstyrka ska vara beredd för strid 2015 tillsammans med Nato.

* Sverige deltar i NATO:s illegala krig i Afghanistan, och avser att stanna kvar, medan andra stater drar sig tillbaka.
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

* På NATO:s hemsida: ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. .

Frågan om ett svenskt fullvärdigt medlemsskap i NATO är alltså tyvärr alltmer aktuell. Tre svenska toppdiplomater (Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman) skrev i januari på DN Debatt under rubriken ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst” inledningsvis att NATO-medlemskap inte är ”i Sveriges intresse. Ett ryskt anfall där Sverige vore indraget framstår inte som tänkbart. Sverige skulle då också få svårt att trovärdigt verka för att kärnvapen avskaffas”.

(Nedan militäre NATO-chefen, USA-generalen Breedlove).
NATO-chefen Breedlove originalCA44Z371

Hänvisningen till kärnvapen är relevant, eftersom Nato i slutändan litar till användning av kärnvapen och eftersom Sverige inte förenade sig med de alltfler länder som vid en omröstning i FN krävde kärnvapennedrustning. (Se blogginlägg här 3/11 där det framgår att 125 stater gick samman i ett uttalande som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv.) Sverige gör ett avsteg från den nedrustningsinriktade kärnvapenpolicy som gjort vårt land så aktat internationellt, med företrädare som Inga Thorsson och Alva Myrdal (Nobelpristagare). Men vi har också en utriksminister som Carl Bildt, som av alltfler ses som en blind hyllare av och medhjälpare i USA:s esomoftast aggressiva utrikespolitik.

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i 15 år för att förlänga användningstiden för kärnvapen. Nato:s politik ökar risken för förödande storkrig.
Nato är kontroversiell på andra ställen. Nyhetsbanken rapporterar att Storbritannien ska sätta in 10 000 poliser för att slå ned protester vid Natos toppmöte 4-5 september i Newport, Wales.
Detta kommer att bli Storbritanniens största polisinsats efter OS 2012 och den största i Wales historia.
I en analys undersöker Nyhetsbanken (http://nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1939) hur regeringens åtgärder förhåller sig till högförräderibrottet i Brottsbalken och skriver ”Självfallet kan inget åtal väckas nu men innebär inte åtgärderna i sak att Sverige riskerar att dras in i krig för främmande makts räkning?”

DN-debattörerna skrev vidare ”Ett medlemskap i Nato vore en stor förändring av Sveriges politik, minst lika stor som beslutet att gå med i EU. Ett beslut om Nato kan inte tas utan folkomröstning och utan att alla regeringsfähiga partier är med på båten. Debatten och folkomröstningen riskerar att bli uppslitande i avsaknad av yttre hot mot Sveriges säkerhet. Det skulle inte göra Sverige till ett stabilare land. Man kan notera att av riksdagspartierna endast Folkpartiet driver frågan om svenskt Natomedlemskap, även om Moderaterna är positiva och sympatisörer finns hos Kristdemokraterna. En folkomröstning om svenskt Natomedlemskap torde med säkerhet ge ett nej”. I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.”

En av DN:s huvudledare hade i januari titeln ”Logiken talar för NATO”. Men jag hävdar att ”Arbetet för freden och mot övergrepp talar mot NATO”.

Fortsätter nu med en beskrivning av NATO, som delvis kommer från boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan).

Vad är NATO idag?
NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat. Nato framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare. USA lovade i början av 1990-talet ledarna för Ryssland att inte expandera österut. Man svek löftet och har rustat upp kring alltmer inringade Ryssland, en upprustning som Ryssland till slut reagerat mot i Krimfrågan.
Vätebomb images

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020”. Enligt denna ska NATO kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugoslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade där NATO gick långt utöver FN-resolutionen. Andra delar av myntet USA-imperialismen är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige!
Nej till stöd för imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
DN-Debattörerna Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman hävdar att att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan – Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3

  5 comments for “Nej till krigsorganisationen NATO – Ja till en fredligare värld

 1. 14 augusti, 2014 at 07:46

  Morgonnyheterna idag (P1) annonserar att Sverige inte varit i krig på 200 år. Detta stämmer inte. Sverige deltar med stridande förband i USA:s och NATO:s orättfärdiga krig i Afghanistan.

  • Нешко
   15 augusti, 2014 at 01:02

   +Libyen

 2. Leif Elinder
  14 augusti, 2014 at 10:28

  Det finns flera skäl till varför Sverige inte bör gå med i NATO (se nedan):

  Dr. Paul Craig Roberts: ”When President Reagan nominated me as Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy, he told me that we had to restore the US economy, …. in order to convince them to negotiate the end of the cold war. Reagan said that there was no reason to live any longer under the threat of nuclear war. The Reagan administration achieved both goals, only to see these accomplishments discarded by successor administrations. It was Reagan’s vice president and successor, George Herbert Walker Bush, who first violated the Reagan-Gorbachev understandings by incorporating former constituent parts of the Soviet Empire into NATO and taking Western military bases to the Russian frontier”.
  http://www.paulcraigroberts.org/ – (Recently published articles).
  • Washington Chokes Truth With Lies — Paul Craig Roberts (8/13/2014)
  • The West Is On The Wrong Path — Gabor Steingart, publisher, Handelsblatt (8/8/2014)
  • Washington Threatens The World — Paul Craig Roberts (8/8/2014)
  http://www.globalresearch.ca/can-the-world-survive-washington-s-hubris/31669
  http://www.globalresearch.ca/washington-threatens-the-world/5395348

  ”For almost half a century, the world’s most powerful nuclear states have been locked in a military stalemate known as mutual assured destruction (MAD)”. ”Today, for the first time in almost 50 years, the United States stands on the verge of attaining nuclear primacy. It will probably soon be possible for the United States to destroy the long-range nuclear arsenals of Russia or China with a first strike”. ”The current and future U.S. nuclear force, in other words, seems designed to carry out a preemptive disarming strike against Russia or China”.
  http://www.foreignaffairs.com/articles/61508/keir-a-lieber-and-daryl-g-press/the-rise-of-us-nuclear-primacy

  In the book ”To Win a Nuclear War”: The Pentagon’s Secret War Plans, one of the world’s leading physicists – Michio Kaku – reveals declassified plans for the U.S. to launch a first-strike nuclear war against Russia. The forward was written by former U.S. Attorney General Ramsey Clarke. One of Kakus first and only political book is a testiment to the stupidity of our leaders
  OBS – See comments – http://www.washingtonsblog.com/2014/06/really-need-re-start-cold-war.html

  “Professor Chossudovsky’s compelling book explains why and how we must immediately undertake a concerted and committed campaign to head off this impending cataclysmic demise of the human race and planet earth. This book is required reading for everyone in the peace movement around the world.” -Francis A. Boyle, Professor of International Law, University of Illinois College of Law
  https://store.globalresearch.ca/store/towards-a-world-war-iii-scenario-the-dangers-of-nuclear-war/

  ”Obama is putting the finishing touches on a first-strike nuclear force that’s designed to eliminate Russia before it will have any ability to launch its own weapons. ”MAD” is dead. Ukraine is central.”
  http://www.opednews.com/populum/printer_friendly.php?content=a&id=180039

 3. 14 augusti, 2014 at 21:07

  I Göteborgsposten publiceras idag en artikel av Tage G Peterson, f.d. försvarsminister och talman i riksdagen. Denne skriver ”Få talar i dag om freden. I stället håller en ny folkrätt på att växa fram som innebär en acceptans av våldet under täckmanteln om självförsvar och mänskliga rättigheter. Denna nya väg är en farlig väg. Den öppnar för krig i större skala. Det hävdas i dag att Sverige har levt i 200 år utan krig. Men det är inte sant! Sanningen är att Sverige har varit i krig i snart 13 år. Inte i vårt närområde visserligen. Men Sverige har varit i krig i Afghanistan.Det är sant att Sverige efter vapenvilan som slöts i Moss i Norge den 14 augusti 1814 har fått njuta av freden och friheten. Sverige ställde inte upp på några krig i Europa under 1800-talet. På 1900-talet blev vi inte indragna i de två världskrigen. Men på 2000-talet har vi varit i krig i Afghanistan. Det hävdades att Sverige var i Afghanistan på ett fredsuppdrag. Men nu har hemvändande soldater berättat hur det i verkligheten har varit. Svenska soldater har varit i strid. En officer berättade nyligen i Sveriges Radio att man ofta har varit i strid. Men att de politiker som fattade besluten om att skicka svensk trupp för strid i Afghanistan inte vill prata om det.” (http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2456246-det-behovs-en-ny-folkrorelse-for-fred)

 4. Ulla Johansson
  15 augusti, 2014 at 11:00

  Anders Romelsjö skriver: ”Men nu har hemvändande soldater berättat hur det i verkligheten har varit. Svenska soldater har varit i strid. En officer berättade nyligen i Sveriges Radio att man ofta har varit i strid. Men att de politiker som fattade besluten om att skicka svensk trupp för strid i Afghanistan inte vill prata om det.” Något som vi ”vanliga medborgare” hela tiden anat (trott) vara sanningen om ”fredsinsatsen”. Svenska soldater som USA:s legoknektar. Om vi uttrycker det drastiskt. – Frågan blir: VAR är nu alla grävande journalister?? Media som skall informeras oss medborgare om allvarliga händelser i vår omvärld. Den vanliga tystnaden kring skeenden som etablissemanget vill dölja. Uppdrag till svenska journalister: tag reda på hur många människor i Afghanistan svenska soldater dödat-sårat! Att i dagarna tala om vår tvåhundraåriga fred är ett bottenlöst hyckleri. Är skamligt. I svepet vill vi också veta hur det såg ut när svenskt flyg utförde spaningsuppdrag i Libyen. Markerade mål för att NATO sedan skulle effektivt
  kunna bomba sönder Libyens infrastruktur. Kan vi nu sörja en förstörd ”Man Made River”? Libyens storartade vattenförsörjningsstruktur. – Det är oförlåtligt att Sverige deltagit i kriget i Afghanistan och i anfallet på Libyen. http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/27/great-man-made-river-nato-bombs/

  Ulla Johansson

Comments are closed.