När ska medias roll i Juholtaffären utredas?


Jag undrar mer och mer över vad det är som gör att medierna är så otroligt angelägna för att hindra Håkan Juholt och socialdemokraterna från att komma till makten vid nästa val? Somliga hävdar att de aktuella konflikterna och ryktesspridningen härrör från den konflikt som finns mellan vänster- och högerfalangen inom partiet, men personligen känner jag mig alltmer skeptisk till medias egen roll, och jag tycker att det finns tusentals anledningar till att lyfta på ögonbrynen.

Ingvar Persson/AB: ”Att socialdemokraterna tillsätter en tjänste-
man borde inte vara en nyhet. Inte ens när det handlar om en chef för partiledningens sekretariat. Trots det skapade det i går rubriker när Mats Andersson anställdes för jobbet.

Håkan Juholt kommer säkert att tolka det som ett uttryck för allmänhetens nyfikenhet på Socialdemokraterna. Det är så han brukar uppfatta publicitet, och det har blivit mycket av den varan de senaste månaderna.”

Det har blivit mycket skriverier om Juholt ja, man ska inte hel-
ler glömma bort Aftonbladet historia i detta, man slog sig nämligen för bröstet i samband med att man avslöjade Juholts ”fusk” med det bostadsbidrag riksdagsledamöterna är berättigade till. Parallellt med det så angreps den nyvalde socialdemokratiska partiordföranden tämligen hårdhänt av vissa skribenter på tidningen, och bland annat på ledarredaktionen.

Ingvar Persson/AB: ”Ett annat sätt att förstå dagens offentliga besatthet av socialdemokratin är naturligtvis att den bottnar i förundran. Vi betraktar ett parti som inte uppträder på det sätt väljarna har vant sig vid att socialdemo-
kraterna uppför sig. Sådant skapar osäkerhet, och får människor att undra.”

Ingvar Persson har rätt i det, men jag får en känsla av att många av medias aktörer inte spelar med öppna kort i den nu uppkomna situationen. Det är känns inte självklart att bjuda Thomas Östros till Agenda, lika lite är det naturligt att placera rasisterna bredvid de rödgröna i partiledardebatten. Margit Silberstein och Mats Knutson är mycket långt ifrån opartiska, något som man förväntar sig att Sveriges Televisions medarbetare bör vara i allmänhet. (forts..)

Att de borgerliga tidningarna hänger på i detta drev mot den socialdemokratiske partiordföranden är kanske inte så märkligt, men när drevet fortsätter och fortsätter hela tiden trots att ämnet knappast säljer några lösnummer längre så blir jag förvånad. När tidningsägarna snarare förlorar pengar på denna historia, vad är det då som händer, är det något som media undanhåller sina läsare, tittare eller lyssnare? Hur är det ställt med den interna mediekritiken inom Public Service och i tidningarna? Förekommer självkritik över huvud taget?

it Andra om: , , , , , ab1 svt svd1 ex dn1


7 svar till “När ska medias roll i Juholtaffären utredas?”

 1. ”Förekommer självkritik över huvud taget?”

  Ja, det gör det. Men även det blir ju litegrann av falangstrider. Den äldre generationens vänstermurvlar kan ibland ses skriva kritiska insändare i exempelvis tidningen Journalisten. Mot den kritiken står den yngre generationen, mer säljinriktade murvlar. De som menar att journalistik måste ta avstamp i ”vad folk vill ha”.

  Den enkla sanningen är att ett negativt perspektiv på Socialdemokraterna och socialdemokratiska ledare säljer väldigt bra. Folk vill läsa om sådant. Det ville de på den tiden partiet hade den absoluta politiska makten i Sverige, och det vill de fortfarande. För många människor representerar Juholt (precis som Sahlin, Persson, etc) makten – och makten ska hårdgranskas och gisslas.

  Jag vill minnas att det var Lena Melin som häromsistens medgav att om journalisterna fick bestämma skulle det ha varit mot Carl Bildt alla mediadrev gick. Det är fömodligen inte riktigt sant, men synsättet är intressant. Hon säger i princip rakt ut det jag beskriver här.

 2. Svenskt Näringsliv-kapitalägarna vill definitivt inte ha en socialdemokratisk regering.Den skulle sätta stopp för (bromsa ned) utförsäljningarna av samhällsägd egendom. Wallenberg bli snuvad på LKAB. De mest vanvårdande privatägda vårdföretagen hotas av att återgå till kommunal skötsel. De privatägda apoteken skulle inte längre så självklart ekonomiskt stödjas av staten. Andra områden ”marknaden” närmar sig för privatisering skulle undgå deras klor. Kanske drömmer ”marknaden” om städernas vattenförsörjning, våra vägar, järnvägarna totalt och annat de ser lukrativt. Att kanske inte få förverkliga tänkta-drömda privatiseringar gör ”marknaden” vred. Så angriper hela mediafältet socialdemokratin och smutskastar Juholt. De kommer aldrig att stoppa detta. För mycket står på spel för dem. Nittio procent av dagstidningarna har borgerliga ägare, SVT följer (som Jinge skriver) deras linje, veckopressen är deras. De kan effektivt hindra socialdemokratin att komma till tals, obehindrat smutskasta och misstänkliggöra. De – högerregeringen/marknaden – förfogar över en så enorm propagandamaskin att demokratin i realiteten satts ur spel. Att socialdemokraterna inte tycks inse detta och själva tror att förföljelserna är Juholts fel – hans tillkortakommanden – är ägnat att djupt förvåna. Är deras kunskap om samhället och ”marknadens” spel inte djupare än så?
  Ulla Johansson

  • Precis!
   Att sedan hålla tyst, och att inte skriva om de riktigt allvarliga tingen som Den här Borgar Regeringen är direkt ansvarig till.
   T.e.x vad alla Utförsäkringarna och Nollklassningarna leder till! Jag har både hört och sett det med ägna ögon att det finns Klienter hos Socialförvaltningen numera som kommer dit med Rullstol och med Färdtjänst för att få Försörjningsstöd!
   Man sätter Sjuka människor på Arbetsträning som kan pågå i Månader på Jobbcenter(som det så tjusigt heter!)
   Jag har t.e.x sett en Kille som kom till Arbetsträningen med en Ledsagare, och killen var Synskadad m.a.o helt Blind, honom satte man bredvid en Dokument Förstörare. Detta hände förra året på hösten, och han sitter fortvarande kvar på samma ställe! Det är rena Perversiteter som pågår i detta nu i det tysta!
   Klaver tramp av det här slaget står det aldrig någonting om i den Borgar Median som vi har, och det är ingen ide att förvänta sig något annat heller.
   Ynkligt!

 3. Hur vore det om vi dammande av ”Propagandamodellen” Denna modell förklarar hur och varför massmedias nyhetsrapportering följer en egen agenda som alltid är anpassat efter den politiskt samt ekonomiskt elitens behov i ett visst samhälle.

  Modellen utvecklades främst i boken ”Manufacturing Consent” från 1988 av Noam Chomsky och Edward S. Herman. Här förklaras fem filter som en nyhet måste passera innan den publiceras. Dessa fem filter som är: ägandeskapet, finansieringen, källorna, negativ respons samt antikommunism.

  I och med att medierna drivs som storindustrier, så kan det inte publicera nyheter som skadar kapitalets intresse, då mediernas storindustri ÄR kapitalets intresse. Gör det så i vart fall försvinner annonsintäkterna i och med att ett sådant medium slutar att köpas av inflytelserika grupper, och då har heller inte journalisterna några källor att hämta det senaste ifrån, då dessa vänder sig till andra medier istället för att nå ut med sitt budskap. En chefredaktör som får upplagen samt annonsmarknaden att minste sparkas helt enkelt.

  Chomsky menar här att ”propaganda är för en demokrati vad våld är för en diktatur”.

 4. Både TV och radio fegar numera tycker jag. Mediekritiken har tystnat och debattmöjligheten försvunnit helt. För oss som fortfarande lyssnar på radio så finns programmet ”Publicerat”. 20 min som för fyra år sedan var en timme långt och hette ”Vår grundade mening”. Det nya programmet ”Medierna” gapar över för mycket och produceras av ett separat bolag som är beroende av SR´s pengar. Och som bekant – man biter inte den hand som föder en.