När ska medias roll i Juholtaffären utredas?

Jag undrar mer och mer över vad det är som gör att medierna är så otroligt angelägna för att hindra Håkan Juholt och socialdemokraterna från att komma till makten vid nästa val? Somliga hävdar att de aktuella konflikterna och ryktesspridningen härrör från den konflikt som finns mellan vänster- och högerfalangen inom partiet, men personligen känner jag mig alltmer skeptisk till medias egen roll, och jag tycker att det finns tusentals anledningar till att lyfta på ögonbrynen.

Ingvar Persson/AB: ”Att socialdemokraterna tillsätter en tjänste-
man borde inte vara en nyhet. Inte ens när det handlar om en chef för partiledningens sekretariat. Trots det skapade det i går rubriker när Mats Andersson anställdes för jobbet.

Håkan Juholt kommer säkert att tolka det som ett uttryck för allmänhetens nyfikenhet på Socialdemokraterna. Det är så han brukar uppfatta publicitet, och det har blivit mycket av den varan de senaste månaderna.”

Det har blivit mycket skriverier om Juholt ja, man ska inte hel-
ler glömma bort Aftonbladet historia i detta, man slog sig nämligen för bröstet i samband med att man avslöjade Juholts ”fusk” med det bostadsbidrag riksdagsledamöterna är berättigade till. Parallellt med det så angreps den nyvalde socialdemokratiska partiordföranden tämligen hårdhänt av vissa skribenter på tidningen, och bland annat på ledarredaktionen.

Ingvar Persson/AB: ”Ett annat sätt att förstå dagens offentliga besatthet av socialdemokratin är naturligtvis att den bottnar i förundran. Vi betraktar ett parti som inte uppträder på det sätt väljarna har vant sig vid att socialdemo-
kraterna uppför sig. Sådant skapar osäkerhet, och får människor att undra.”

Ingvar Persson har rätt i det, men jag får en känsla av att många av medias aktörer inte spelar med öppna kort i den nu uppkomna situationen. Det är känns inte självklart att bjuda Thomas Östros till Agenda, lika lite är det naturligt att placera rasisterna bredvid de rödgröna i partiledardebatten. Margit Silberstein och Mats Knutson är mycket långt ifrån opartiska, något som man förväntar sig att Sveriges Televisions medarbetare bör vara i allmänhet. (forts..)

Att de borgerliga tidningarna hänger på i detta drev mot den socialdemokratiske partiordföranden är kanske inte så märkligt, men när drevet fortsätter och fortsätter hela tiden trots att ämnet knappast säljer några lösnummer längre så blir jag förvånad. När tidningsägarna snarare förlorar pengar på denna historia, vad är det då som händer, är det något som media undanhåller sina läsare, tittare eller lyssnare? Hur är det ställt med den interna mediekritiken inom Public Service och i tidningarna? Förekommer självkritik över huvud taget?

it Andra om: , , , , , ab1 svt svd1 ex dn1

  7 comments for “När ska medias roll i Juholtaffären utredas?

Comments are closed.