Mona Sahlin kommer inte göra någon skillnad

Idag öppnar Martina, Sveriges första privata barnsjukhus. Det öppnar symptomatiskt nog under den tid Sverige leds av en borgerlig högerregering vars medlemmar omfattar nyliberala värderingar, under en tid då många väntar på nästa tillkorta-
kommande för den svenska solidariteten och jämlikheten, ett misslyckande som då ska ledas av socialdemokraten Mona Sahlin.


AB:
”En pojke spelar fotboll. I andra halvlek kolliderar han med en kompis, ramlar och slår i armen. Det gör ont, han gråter jättemycket och nu kommer föräldrarna rusande för att ta honom till sjukhus. Det blir en lång och mycket smärtsam kväll på barnakuten. Pojken är inte hemma förrän vid midnatt.

En flicka cyklar på grusgången. Hon ser inte stenbumlingen som ligger i vägen, cykeln välter och flickan slår sig ordentligt. Det gör ont, hon gråter jättemycket och där kommer föräldrarna rusande för att ta henne till sjukhus. Skillnaden mellan nioåringarna är att flickan har föräldrar som köpt en barnsjukförsäkring för 308 kronor i månaden. De kör direkt till den privata barnakuten där de får hjälp nästan med detsamma.”

Det välfärdssamhälle som har växt fram efter andra världskriget har ställt i utsikt att svenskarna ska behandlas lika oavsett utbildning och inkomst. Nu visar det sig vad den borgerliga högerregeringen egentligen tycker om detta, för nu ska barn till föräldrar med högre inkomster få möjlighet till förtur inom vården. Barnen själva skulle givetvis själva välja den dyrare vården om de kunde, men barn väljer inte föräldrar, något som nu blottlägger den orättvisa som högerpartierna hyllar.

Det behöver givetvis inte vara fel att privata företag får verka inom sjukvården, de kan säkerligen i många fall ge en lika god vård som någonsin ett universitetssjukhus. I vart fall då det gäller skrubbsår, förkylningar och armbrott. Det ojämlika är att en tjockare plånbok ger förtur i vården, något som de socialdemo-
kratiska regeringarna före Göran Persson givetvis skulle ha motsatt sig. Hälsa, vård och omsorg har betraktats som statens, lands-
tingens och skattebetalarnas ansvar. En effekt av detta har varit att en börsdirektör fått lika god vård som den anställde vid företaget och tvärtom, så har i alla händelser tanken varit.

I och med starten av barnsjukhuset Martina så är detta satt åt sidan, något som givetvis kommer att ge efterföljare inom den privata vårdsektorn. Tidigare har det bara varit Sofiahemmet och några andra privata sjukhus som tillhandahållit snabbare vård, nu gäller det även barnsjukvården. I förlängningen så kommer sannolikt varje patientkategori att

Martina

kunna välja privat sjukvård om plånboken är välfylld. Det leder givetvis i sin fortsättning till ett närmande till ett amerikanskt nyliberalt system där enbart de med fullständiga försäkringar får den bästa vården. Närmare en tredjedel av amerikanerna saknar helt, eller har ofullständiga sjukförsäkringar.

Under de senaste åren med socialdemokratisk regering så har vi sett att partiets ideologiska förankring har gått från att vara tunn till helt obefintlig. Idag kallar sig inte socialdemokrater längre för demokratiska socialister, de kallar sig numera för liberaler. Detta blev särskilt accentuerat under Göran Perssons tid som partiledare, något som givetvis inte blir bättre med Mona Sahlin som efterträdare på posten.

Att den svenska välfärden är på väg att säljas ut må kanske Aftonbladets ledarsida försöka motverka, men då partiledningen agerar som hälleflundror i alla frågor som är viktiga för vanliga människor, samtidigt som de står på barrikaderna för näringslivet och arbets-
köparnas krav på åtgärder och reformer, så spelar Aftonbladet inte längre någon roll.

Vi har redan betalat för vården via skattsedeln och de flesta av oss kommer inte att ha råd att betala för den en gång till. Och Mona Sahlin kommer inte att göra något åt detta, hon kanske har initierat ett antal ”rådslag”, men hon borde ha börjat med att fråga sig själv om hon är rätt kvinna för jobbet, något som även Aftonbladets ledarredaktion borde ha ifråga-
satt. AB1 DN1 SvD1 t

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Mona Sahlin, Nyliberalism, Privatvård, Sjukvård, Martina, USA, Jämlikhet, Solidaritet, Landsting, Gräddfil, Politik[/tags]

  32 comments for “Mona Sahlin kommer inte göra någon skillnad

 1. nature
  22 september, 2008 at 10:38

  Vi har gått FRÅN sjukast barn först, till RIKAS barn först! Är det inte motbjudande, syniskt och groteskt?

 2. nature
  22 september, 2008 at 11:10

  Det som är SÅ slående med Mona, som med Göran, är att de är väldigt kåta på partiledarjobbet – för MAKTENS egen skull! Sakfrågor: eller vänster- högerfrågorna, är de tämligen ointresserade av!

  Göran var bättre på att dölja detta än vad Mona är, eller var! Vi mins väl alla när hon kallade till presskonferens och deklarerade att hon ville bli partiledare; sedan kom hennes fullständigt oansvariga ekonomi i dagern.

  Tänk vad Mona är duktig på att få uppmärksamhet! Först presskonferens om hennes vilja att bli partiledare! Sedan fick hon ännu större uppmärksamhet när hon satt och grät inför journalisternas frågor om hur hon kunde vara så totalt oansvarig med hennes egen ekonomi. För Er som inte mins så håll till godo:

  Hon använde statens kontokort för privatbruk, hon hade otaliga obetalda p-böter, obetalda tv-avgift, körförbudet då fordonsskatten ej var betald (de obetalda dagisavgifterna ska vi inte tala om) samt om jag inte missminner mig hela 47 betalningsanmärkningar – och då talar vi om en HÖG-inkomsttagare, med en man som tjänade ÄNNU mer, än henne själv!

  Själv har jag många, många gånger haft urusel ekonomi som ensamstående trebarnsfar (arbetslös) men ALDRIG haft en betalningsanmärkning!

  Jag tänker INTE lägga min röst på ett smyghögerparti med en populistisk partiledare som inte ens kan håla ordning på sin egna MYCKET GODA EKONOMI! En partiledare som för maktens och populismens skull kallar sig socialistiskt – rådet jag ger till alla vänstermänniskor här är: Rösta på Vänstern i stället! Skippa sossarna helt!

 3. Arebir
  22 september, 2008 at 11:11

  Det finns ändå anledning att fundera på varför folk söker alternativ.

  Det är inte rimligt att folk ska behöva vänta åtskilliga timmar på att få vård! Även bemötandet är ofta dåligt. Det är då förståeligt att folk söker alternativ. Offentlig sjukvård behövs, men det är bristerna som driver fram alternativa lösningar.

 4. Roope
  22 september, 2008 at 11:29

  Det kan och får finnas hur mycket privata vårdplatser som helst i vårt land.
  MEN, de får inte med ett rött öre finansieras med skattemedel.
  Alla skall via skatten bära vår sjuk/äldre/barnomsorg, väljer man annan vårdgivare bör det rimligen stå var och en fritt att så göra.

 5. nature
  22 september, 2008 at 11:32

  Alternativ? Tja … De är klar att man KAN se det faktum att RIKA barns akutvård skall gå före de sjukare och fattigare barnens som en form av alternativ? På samma sätt som konfiskeringen av judars egendom i 30-talets Tyskland också var en form av alternativ, eller hur? Bara för att man döper om ett system som är motbjudande, syniskt och groteskt till ett ALTERNATIVT system, gör det inte moraliskt försvarbart, eller hur? TÄNK om det var DITT FATTIGA barn som dog på akuten? Men det är klart, man bör vara moderat och konservativ för att inte inse detta!

 6. nature
  22 september, 2008 at 12:11

  @Roope
  Och sedan så höjer man bara lönerna för läkarna i dessa privata alternativ! På så sätt så kompetensdrejnerar man den offentliga vården tills den knappt är värd namnet! Det är så det är i USA! Där är komplikationerna så många och allvarliga att många patienter dör efter att de har besökt dessa pseudonym sjukhus! Till slut är det bara försupna lärarkandidater med avbrutna studier och ingen praktik som kommer att ta sig an ditt fattiga och sjuka barn!

  Hej och hå!

 7. Sonny
  22 september, 2008 at 12:26

  Nu är det ju så att man väljer vilka man vill försäkra, så många föräldrar som vill åka i gräddfilen lär bli besvikna.
  http://www.skandia.se/hem/upload/pdf/90535_1_ifyll.pdf

  Begränsning
  Båda försäkringarna har följande begränsning:
  Försäkringen täcker inte sjukdom eller besvär som den försäkrade fått behandling
  eller rådgivning för eller varit medveten om innan försäkringen träder i kraft. För
  information om ytterligare begränsningar se fullständigt försäkringsvillkor.

 8. Sonny
  22 september, 2008 at 12:33

  http://www.skandia.se/hem/upload/pdf/90523_1.pdf

  1.13 Vad täcker försäkringen inte?
  1.13.1 Sjukdom eller besvär innan försäkringen
  träder i kraft
  Försäkringen täcker inte sjukdom eller besvär som den för-
  säkrade fått behandling eller rådgivning för eller varit medveten
  om innan försäkringen träder i kraft.
  1.13.2 Vissa sjukdomar/besvär, skador och olycksfall
  Försäkringen täcker inte
  • Medfödda sjukdomar samt dess följdtillstånd,
  • Sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning
  som funnits sedan födelsen,
  • Dyslexi eller andra inlärningshinder,
  • Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller
  liknande tillstånd,
  • Psykomotorisk utvecklingsförsening,
  • Hemangiom och lymfangiom,
  • Adrenogenitala rubbningar,
  • Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser,
  • ADHD, ADD, DAMP, MBD eller liknande tillstånd,
  • Cancersjukdom,
  • Olycksfall som orsakats av alkohol, andra berusningsmedel,
  sömnmedel eller narkotiska preparat,
  • Sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.
  1.13.3 Viss vård och vissa behandlingar m.m.
  Försäkringen täcker inte
  • Akut sjukvård som kräver intensivvård eller större operation.
  Med intensivvård och större operation menas
  vård som av Skandia anvisad vårdgivare bedöms som
  medicinskt komplicerad och vårdkrävande,
  • Sjukhusvård som kräver att den försäkrade skrivs in
  över natten utan föregående operation,
  • Kostnad för offentligt finansierad sjukvård (patientavgifter),
  • Organtransplantationer,
  • Behandling av tänder, tandsjukdomar eller tandskada,
  • Operativa ingrepp inklusive laserkirurgi i syfte att
  korrigera brytningsfel i ögat,
  • Kosmetiska behandlingar och operationer eller följder
  därav, såvida dessa inte är en följd av en sjukdom eller
  olycksfallsskada som ger rätt till ersättning,
  • Omskärelse som inte görs av medicinska skäl.

 9. Nadia
  22 september, 2008 at 12:50

  Detta får mig att tänka på nyheten här om dagen att över 500 000 kvinnor i världen dör vid barnfödsel pga av fattigdom och därmed avsaknad av bra hälsovård. Jag tycker bara det borde vara en tydlig anledning att vi här hemma ska förbättra vår nuvarande sjukvårdssystem och sjukförsäkring och inte försvaga den. Visst köer kan upplevas jobbigt men låt då oss anställa fler sjukvårds personal och öppna nya mottagningar, låt oss satsa på förebyggande hälsovård. Kostar pengar säger en del, ja men låt det kosta, vill vi ha ett samhälle där jämställdhet är ett mål vi strävar efter eller vill vi jobba för att om några år ingår även våra Svenska kvinnor i gruppen 500 000 som dör pga av att man saknar pengar till en bra privatsjukförsäkring.

  Med tanke på allt vi ser i USAs samhälle idag, hur marknadsekonomin i sin nuvarande form leder till fullständig ohållbart samhälle där privata företag förväntar sig bli räddade av skattebetalare, där tillgång till sjukvård besätt av vilken försäkring man har råd med etc så ska vi verkligen inte följa den bevisligen felaktiga förlorade vägen.

 10. Arebir
  22 september, 2008 at 12:52

  Vad som är viktigt är att inse att den offentliga vården måste bli bättre annars så blir incitamenten för privata alternativa lösningar starkare. En bättre offentlig sjukvård minskar med andra ord intresset för privata alternativ. Den offentliga sjukvården ska inte behöva bli ”utklassad” av privata alternativ. Då är det något som inte stämmer!

  Och vad som är cyniskt är att inte kunna ge ett vänligt bemötande till folk som får vänta 6-7 timmar på att få vård! Man ska vara försiktig med att generalisera men det är tyvärr inte undantagsfall då detta gäller.

 11. Marcus R
  22 september, 2008 at 12:58

  Jag ser inte det här som ett problem.
  Folk som redan betalar skatt (som bl a går till sjukvård) väljer att betala 308kr extra i månaden för att tunna ut vårdköerna lite grann – jämfört med att folk som redan betalar skatt skulle få betala 308kr mer i månaden för att tunna ut vårdköerna lite grann.

  Varför skulle statlig vård bli sämre för att privatvård existerar? Jag köper inte argumentet att de bästa doktorerna och sjuksköterskorna drar till privatvården; där finns ingen garanti att de skulle stanna hos staten om inte alternativet hade funnits – de hade kunnat skaffa jobb utomlands t ex.

  Jag håller med Arebir – det nuvarande systemet är katastrofalt. Svensk sjukvård är ett skämt och något måste göras. Om sedan privata sjukhus är rätt eller fel det återstår att se. Jag hade ju hellre sett att man satsat mer pengar på det statliga alternativet men den privata vården får ju (förhoppningsvis) inga statliga bidrag utan måste klara sig på egen hand så varför ska man förhindra den?
  För att alla ska kunna vara Jante?

 12. Marcus R
  22 september, 2008 at 12:59

  Suck, jag skriver fel trots att där finns en preview…

  ”- jämfört med att folk som redan betalar skatt skulle få betala 308kr mer i månaden för att tunna ut vårdköerna lite grann.” -> ”… få betala 308kr mer skatt i månaden …”

 13. Nadia
  22 september, 2008 at 13:19

  ”Svensk sjukvård är ett skämt och något måste göras.”

  Svensk sjukvård är INTE alls ett skämt. Ett skämt det är alla länder som har råd att köpa vapen för miljader och ändå låter sitt eget folk dö pga av brist på sjukvård eller att de inte har råd med den. Ett skämt är att världens fd rikaste land USA har inte råd att ge sitt eget folk bra vård.

  Jag tycker Sveriges vård är mycket bra under de omständigheter som vi har. Väljer vi att anställa fler sjukvårds personal, öppna fler mottagningar, vara öppen för alternativa behandlingar, satsa på förebyggande hälsovård med utökat person ansvar så kommer vi in på rätt väg.

  Min make är canceröverlevare, när en annorlunda behandlings teknik som visat sig bra ännu inte kommit till Sverige då den används enbart i ett annat EU land fortfarande så fick han remiss till det statligt ägda lasarettet. Detta är för mig ett fantastisk land där vi har denna möjlighet till helt vanligt folk. Jag tackar och jag bugar samtidigt som jag är fullt medveten om att bristerna finns och vi ska fixa till dem med förslagen jag angav tidigare.

 14. 22 september, 2008 at 13:25

  Bra kommentar Nadia!!

 15. BE
  22 september, 2008 at 13:35

  Mona Sahlin försöker stödja borgerlig sjukvårdspolitik.
  En sjukvård för alla.
  Allt är inte dåligt i stockholm, det är snabbare köer ofta för röntgen bland annat.
  Mona Sahlin tycker jag verkar ett politiskt osäkert kort. Frågan är om någon tycker om henne?
  Det verkar finnas ett utbrett missnöje mot just henne bland alla politiska partier. Bakom hennes blick är en bitter gammal gråsosse.

 16. 22 september, 2008 at 13:50

  Pengar öppnar alla portar utom himmelens! Så brukade en rätt gammal och rätt religiös faster säga till mig när jag var liten. Om vi inte aktar oss kan man snart byta ut ”himmelens” mot ett jämställt samhälle!

 17. Daniel
  22 september, 2008 at 13:51

  Kommentera sådant som står i bloggposten bara! / Jinge

 18. Arebir
  22 september, 2008 at 14:19

  Det är mycket som är bra med svensk sjukvård men det finns också uppenbara brister.

  Ska svensk sjukvård bli bättre behövs omfattande satsningar. Vi kan bli upprörda över privata alternativ men frågan är varför dessa alternativ framstår som så attraktiva för många!

  Sjukvården blir dyrare över tiden. Det kommer hela tiden nya behandlingsmetoder, mediciner och apparatur! Det behövs insikt om att en större del av skattemedlen måste gå till sjukvården. Frågan om bemötandet måste också tas på allvar!

  Men ändå! Varför är vi så lama när det gäller att ställa krav på vården? Varför accepterar vi att behöva vänta i flera timmar på vård och inte ens få ett vänligt bemötande! Det verkar finnas en uppfattning om att då vården är offentlig så ska vi ändå vara tacksamma! Men som alla vet så betalar vi en väldigt massa för vården och frågan är om vi inte borde betala ännu mer!

  Ska den offentliga vården överleva och ha en hög standard så får vi också lära oss att ställa krav på den!

 19. nature
  22 september, 2008 at 14:41

  Arebir says:
  ”Vad som är viktigt är att inse att den offentliga vården måste bli bättre annars så blir incitamenten för privata alternativa lösningar starkare.”

  Men herre gud, den där enkla retoriken gör sig inte gällande här – den går vi inte på! Ty uppstår det privata alternativt som betalar mer för bättre läkare, så går vi IFRÅN SJUKAST barn först, TILL förmån för RIKAST barn först! Groteskt! Det är den första punkten: För det andra så kompetensdrejnerar man den offentliga vården, och då betalar man tills den knappt är värd namnet ens; och vips har vi hamnat i Arebirs rundgång: Ju mer det privata alternativet snor över alla de bästa kompetenta läkare, med högre löner, så försämras den offentliga vården och ju mer tas det som tas en intäckt för att bygga ut MER av den privata vården och ju sämre blir den offentliga!

  Som sagt man måste vara Moderata för att inte förstå detta! Och jag som i ,min enfald trodde att barn var lika mycket värde? Asch vad jag bedrog mej!

 20. Daniel A
  22 september, 2008 at 14:49

  Dom som är för Martina glömmer en sak. Det är att alla barn inte är välkomna. Och då syftar jag inte på av ekonomiska skäl. Tänk på att det är försäkringsbolagen som godkänner att man blir kund. Och alla som har ett barn som är sjukt av genetiska fel vet hur svårt det är med försäkrningsbolagen.

 21. Jocke
  22 september, 2008 at 14:58

  Generellt sett är jag inte ett stort fan av särbehandling. Men från mitt perspektiv verkar det som att Martina är ett bra initiativ då istället för att båda barnen ska få slö vård så har ett av dem möjlighet att få snabbare sådan. Vem kan med handen på hjärtat säga att han eller hon missunnar så många barn som möjligt en snabbare vård?

  Se det från den ljusa sida, om det nu är fler som går till Martina så kommer köerna hos den allmänna vården att sjunka.

  Självklart är det orättvist att Martina endast har en inverkan hos mer välbärgade familjer, men så är inte livet en dans på rosor för någon av oss heller.

 22. palle
  22 september, 2008 at 16:41

  Kan bara lägga till att väldigt få privatpersoner kommer köpa denna försäkring, utan det blir arbetsgivarna som kommer pröjsa. Effekten är dock detsamma – de välbeställda kommer ha tillgång till förtur.

 23. nature
  22 september, 2008 at 16:47

  @Jocke
  Du är tydligen lik alla andra moderater som är totalt ur stånd att fatta att ju mer PENGAR det finns att tjäna för duktiga och kompetent läkare, och andra ur sjukvårdspersonalsstyrkan, ju mer kometens tas de ifrån Landstingessjukvården, som bara blir sämre och sämre av detta manöver – det är väl det som är poängen också!

  De ska kännas enda in i märgen att du är fattig – speciellt om du är barn och svårt sjuk i cancer! Det är nog det som de konservativa a hardon också!

  Vem tror du får betala för detta då? Jo de FATTIGA och SJUKA BARNEN! Och som jag trodde att barn var lika mycket värda i Sverige? Oj vad jag bedrog mig.

 24. nature
  22 september, 2008 at 17:01

  intressant Sonny!

  Här vårdar man ömt den FRISKA och RIKA eliten, som saknar varje uns av avvikelse eller annan kroppslig skavank! Helst kanske det privata alternativet ser att man är fullständigt frisk också innan man läggs in! På så viss kan de tjäna ännu mer! Försten varför ta in duktiga och DYRA kompetenta läkare, när det finns papperslösa irakier att tillgå för 20 kr / timmen? För ju billigare arbetskraft, ju högre vinster! De vet väl var ända profitör!

 25. Arebir
  22 september, 2008 at 17:15

  @ nature

  Starka ord…!

  Jag har inte propagerat för privata alternativ i något av mina inlägg! Jag har i stället fört fram frågeställningen om att bristerna i den offentliga vården skapar incitament för privata alternativ. Och att den offentliga vården måste bli bättre om utvecklingen vi nu ser med privata alternativ inte ska fortsätta!

  Din reaktion visar just på att många reagerar känslomässigt när kritik förs fram om den offentliga vården. Men att inte vilja se de problem som finns i den offentliga vården är att skjuta sig själv i foten! Vi kan låtsas som att allt är bra och ägna oss åt att kritisera moralen/omoralen med privata alternativ. Men det löser ingenting.
  Som jag skrev ovan blir sjukvården dyrare över tiden. Mera medel och resurser måste tillföras. Hur vet jag inte. Kanske kan staten ta större ansvar – landstingen klarar i de flesta fall inte av detta. Med tiden kommer också bristerna bli tydligare. Det är just därför som de privata alternativen inte är det största hotet mot den offentliga vården! Det är bristerna som urholkar förtroendet för den offentliga vården. Vi måste kunna kritisera och ställa krav på den offentliga vården, och våra beslutsfattare, det är så den kan bli bättre!

 26. LeoB
  22 september, 2008 at 18:27

  Jocke: Du missar totalt poängen. Den är att den privata vården kan urholka den offentliga genom att mindre satsas på den offentliga. De som har råd med den privata lär nämligen bli ännu mindre benägna att betala skatt för en vård de inte använder. (Och vi andra har inte så mycket pengar eftersom vårt konstiga arbetsliv (eller vår konstiga ekonomi) fördelar pengarna så idiotiskt som det gör.)

  Jinge: Jag tror att du missar en väsentlig tanke i den socialdemokratiska politiken: att den vård vi verkligen behöver ska vara fri. Den tanken behöver försvaras. Och naturligtvis hållas i en levande diskussion.

  För min del tänker jag lite styggt så här: Är t ex bypass-operationer nödvändiga? Hjälper de långsiktigt? Hur är det med knäoperationer? En del forskning visar ju att de som valde att inte operera sig mår bättre senare. Osv.

  Inte för att jag missunnar någon en bypass-operation och ibland är det nog nödvändigt (jag är ingen expert på det), men vad jag förstår hjälper det ofta inte långsiktigt. Lurar vi inte människor då, med onödig vård? Lurar vi inte dem att tro att det fixar sig, vi fixar dig? När det inte är så. Och blir det inte ett ok för oss alla, inte bara de som råkar ut för det?

  Jag tror att en sån diskussion är nödvändig, men den kan knappast föras i ett populistikt klimat med all den misstänksamhet som frodas där.

 27. G-Town
  22 september, 2008 at 20:14

  @ Sonny.. självklart täcker försäkringen enbart det lättbehandlade.. Men det kommer säkert komma en mycket dyrare försäkring, som knappt någon förutom dom rikaste kommer ha råd med, som täcker även svåra sjukdomar… Men vad gör inte överklassen för vad dom ser som sin självklara rätt: Att ha alla tänkbara fördelar i livet..?

 28. nature
  23 september, 2008 at 07:41

  @Arebir
  Nu blir det tredje gången som jag säger samma sak och jag hoppas att du klarar att FÖRSTÅ dessa sammanhang Arebir??? Ju FLER kompetenta läkare som får högre lön i de privata alternativet, ju FÄRRE finns det kvar i det offentliga!!! FÖRSTÅR DU??? Och ju MER kompetensurgröpt den offentliga vården blir (av de privata alternativet) ju MER aktuellt blir ditt argument. Arebir, det kallas LOGIK!!!

  Sedan vad är det att den offentliga vården måste bli bättre??? Vad är det för dravel om att den offentliga vården måste bli bättre? Har du över huvudtaget arbetat i vården nån gång? Tror du att USKOR och syror går och drar benen efter sig??? Jag är själv utbildad USKA i botten och har arbetat både på Huddinge sjukhus samt Karolinska osv (nevrologen) Den offentliga vården är så bra som budgeten tillåter att den är!

  Sedan undrar jag hur bra är den privata vården är som inte ens tar emot fattiga barn? Det är USELT!

 29. nature
  23 september, 2008 at 09:40

  @Arebir och Marcus R:
  På ett sjukhus hjälper, behandlar, undersöker samt tröstar man SJUKA MÄNNISKOR!!! Försök att förstå detta ENKLA faktum nu!

  RIKA och FRISKA människor har 100 önskningar och sjuka människor har endast en önskning!

  Och Arebir du tycks inte ha förstått att Sjukvårdspersonalen har annat att göra än att kyssa FRISKA, RIKA samt bortskämda människor i arslet på ett sjukhus dagarna i enda! På ett sjukhus får de sjuka FÖRST uppmärksamheten! Förstår du? De SJUKA GÅR FÖRE DE FRISKA – det kallas för SJUKVÅRD!

  Vill de FRISKA alliansmänniskorna bli behandlade som små bortskämda prinsessor och prinsar, så så sök er till en skönhetssalong i stället, om ni nu har åsikter om mottagandet på sjukhusen!

 30. nature
  23 september, 2008 at 10:11

  De som tycks vara det allra, allra värsta för moderater och folkpartister och annat s.k. konservativt löst folk är att det i den offentliga sjukvården så får de friska, välutbildade samt RIKA vänta med sin snuva och se på när sjuka, handikappade, åldringar samt barn går FÖRE i KÖN??? USCH!!!

  Helt plötsligen så blir får deras empatibrist blomma ut hela sin avskyvärda prakt! Hur kan det komma sig att: UNG, FRISK, RIK samt VÄLUTBILDAD måste se sig akterseglad av gammal, fattig och sjuk???? USCH!!!

  URK säger den den empatibefriade moderaten, som är VAN vid att ALLTID bli särbehandlad!

  Stakarna! Här får de sitta och VÄNTA på att mindre bemedlade och sjukare GÅR FÖRE dem själva??? Så kan vi inte ha det! Eller hur? Nej, riv ner det offentliga så att UNG; FRISK RIK och VÄLUTBILDAD får gå FÖRST i kön! Eller hur Arebir och Marcus R? Är det inte rysligt och skandalöst med en offentliga sjukvården så säg?

 31. Arebir
  23 september, 2008 at 10:30

  @ nature

  Är övertygad om att de flesta som arbetar inom vården gör ett mycket bra arbete!

  I en argumentation ska man vara försiktig med personliga/subjektiva argument. skulle kunna ta upp personliga exempel men nöjer mig med att konstatera att jag har både positiva och negativa erfarenheter av den offentliga vården. Har också bott utomlands under perioder och insett att det finns saker vi inte är världsbäst på!

  Din reaktion är kontraproduktiv! Kan vi inte kritisera det offentliga får vi leva med bristerna och det kommer inte göra situationen bättre. Tvärtom, vi kommer få se mer av privata alternativ!

  Tror inte vi kommer längre än så här. Får helt enkelt anta att vi har olika uppfattning i frågan!

 32. nature
  23 september, 2008 at 11:24

  @Arebir

  Ha ha … Tja du Arebir … Om ”bristerna” består i att RIKA och FRISKA måste se sig bli omkörda av sjuka och gamla, så kan jag leva med det!

  Arebir, överallt i samhället finns det speciella gräddfiler för just rika människor, men just sjukvården handlar det om det OMVÄNDA! Här står inte INTE de rika och friska i centrum! Jag förstår att detta är svårt!

Comments are closed.