Mexikanska golfen och oljekatastrofer

Ingen har kunnat undgå bilderna på döende pelikaner som pumpas ut via världens olika media, men det vi inte ser är troligen hundrafalt värre. Döda bottnar och ett utplånat djurliv, och för befolkningen i de berörda staterna/länderna så är risken påtaglig att turistnäringen är förlorad i decennier.

DN: ”USA:s regering är oroad över ett nytt oljeläckage på havsbotten i Mexikanska golfen nära den havererade oljekällan. BP uppmanas ta bort den hätta som stoppat råoljan från att välla ut för första gången sedan april. BP har medgett att en del olja bubblat upp i närheten av hättan som tillsluter oljekällan, men har uttryck optimism och sagt att den kan sitta kvar. Bolaget säger att testerna hittills har varit uppmuntrande och att en slutlig lösning är i sikte.”

När tidningarna har beskrivit det lock eller den hätta som BP har placerat över det läckande hålet så har man fått bilden av en uppochnedvänd gryta, en tingest i kollosalt format som väger femtio ton. Men oavsett om man lyckas med en sådan operation eller inte så kan vi alla konstatera att man givetvis inte bör borra efter olja på vilka djup som helst. Vi befinner oss i en situation där alltfler vill ha olja samtidigt som oljan blir mer svårtillgänglig för varje dag som går.

Just nu så spekuleras det friskt om huruvida BP har lyckats täta oljeläckaget eller ej, men man borde också ägna betydande energi åt att lagstifta. Man bör inte få borra efter olja på havsbotten innan man är absolut säker på att man kan förhindra den här sortens händelser. Och dit kommer man aldrig att nå när det rör sig om djup på 1,5 kilometer.

En annan aspekt på den här olyckan är att motsvarande kvantiteter olja dagligen transporteras med oljetankfartyg genom Östersjön. Det handlar om rysk olja och den transporteras av fartyg som lastar 100 000 ton. Vad som händer om ett sådant fartyg går under i vårt lilla innanhav är forskarna oeniga om, men bedömare anser att det tar trettio år för det naturliga vatten-
utbytet i sjön. På ren svenska så kommer Östersjön i ett sådant läge bli ett dött hav, ett hav som det tar ett par generationer innan livet återkommer som det ser ut idag.

Länderna runt Östersjön hävdar att man har beredskap för att ta hand om en sådan olycka, men det begriper var och en att det är rent prat. Enda sättet att transportera den ryska oljan hyfsat säkert vore att låta den gå i pipelines – på land. Nu sägs det att de ryska fartygen är moderna och dessutom i toppskick, men åtminstone undertecknad känner skepsis inför sjöfarare i allmänhet och den sortens transporter i synnerhet.

i , , , , , , dn12 svd ex ab1 t

  3 comments for “Mexikanska golfen och oljekatastrofer

 1. 19 juli, 2010 at 09:38

  Har Kuba undgått oljeskador från utsläppet? Om inte kommer då BP att betala Kuba för landets kostnader att sanera oljan?

 2. 19 juli, 2010 at 12:30

  Sådana här olyckor, liksom ex. stora kärnkraftolyckor, har man alltid förebyggt tillräckligt och OM de ändå skulle inträffa så har man alltid tillgänglig teknik att stoppa/åtgärda problemet- ända tills olyckan har hänt!

 3. Martin Decker
  19 juli, 2010 at 19:17

  Enligt olyckskorparnas sätt att resonera, borde all flygtrafik förbjudas efter varje flygplanskrasch, läkare borde inte få operera (folk dör ju på operationsbordet), inte minst borde all biltrafik förbjudas med tanke på hur många som dör i trafiken varje år och hur miljön skadas av alla utsläpp. Allvarligt talat…..Följ dina egna tankgångar till vägs ände. Vad tror du skulle ske med världsekonomin och miljön om man förbjöd all oljeborning till havs och all transport av olja sjöledes?? Lägg därtill att världens befolkning ökar med 70 miljoner människor per år då är det svårt att förstå miljönissar som vil minska mänsklighetens tillgång på energi. Det är ju inte dirket vindsnurror och solpaneler som får det til att stå lagad matpå bordet hos gemene man

Comments are closed.