Media, Internet och samhället


I dagens DN Debatt skriver Jesper Strömbäck, huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission, en debattartikel med rubriken ”Därför måste vi tala mer om hur medierna utvecklas”.

Som bekant tillhör jag själv de mediekritiska som nästan oupphörligt kritiserar media för deras ständiga vinkling av nyheter, bland annat gäller den kritiken i högsta grad Dagens Nyheter för tidningens USA-vänlighet, man går ofta USA:s ärenden och det är bara att tänka tillbaka till förspelet till Irak-kriget för att förstå vad jag menar. Tidningens medarbetare använde sig ofta av material som kom direkt från tankesmedjor som finansieras av Morgan Stanley, Goldman Sachs och den amerikanska vapenindustrin, eller det militärindustriella komplexet som andra skulle uttrycka saken.

Man gjorde Sveriges största morgontidning till ett propagandablad för ett krig som dödade över en miljon irakier, allt grundat på medvetna lögner från USA:s sida om t.ex. massförstörelsevapen. DN:s utgångspunkt är oftast mycket USA-vänlig och av det följer att tidningen håller vissa länder om ryggen – bara för att USA gör det.

Jesper Strömbäck i DN: ”Förra året tillsatte regeringen en Framtidskommission med uppdraget att identifiera framtidens samhällsutmaningar. En av dessa utmaningar handlar om medielandskapets förändringar och dess betydelse för den politiska åsiktsbildningen, det politiska deltagandet, den sociala sammanhållningen och, ytterst, demokratin.

Att medielandskapet har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna är ingen nyhet. Public service-monopolet har brutits, antalet radio- och tv-kanaler har ökat dramatiskt, sändningstiderna i etermedierna har ökat kraftigt, och internet har tillkommit och blivit en integrerad del av våra liv. I dag finns det en närmast obegränsad tillgång till nyheter och information från olika delar av världen. Aldrig har tillgången till information varit lika omfattande som nu. Aldrig har valfriheten varit lika stor.

Den här utvecklingen är på många sätt oerhört positiv, men den innebär också stora utmaningar. Det gäller inte minst eftersom medierna och människors medieanvändning påverkar deras verklighetsbilder, åsiktsbildning och, i förlängningen, politiska beteenden. Vilka medier och typer av medieinnehåll människor tar del av kan därför få stor betydelse.

Ett antagande i de flesta diskussioner kring demokratin är att den förutsätter att människor är relativt informerade. Utan kunskaper är det svårt att på ett genomtänkt sätt ta ställning i samhällsfrågor. Ett annat antagande är att en fungerande demokrati förutsätter att det råder relativt stor jämlikhet vad gäller politiska kunskaper och politiskt deltagande. Annars riskerar vissa grupper att representeras sämre än andra. Ett tredje antagande är att en fungerande demokrati förutsätter att människor har relativt gemensamma verklighetsbilder. Annars blir det svårt att föra en meningsfull politisk debatt. Idealt sett spelar nyhetsmedierna här en viktig roll genom att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att ta ställning i samhällsfrågor och genom att fungera som en gemensam arena för politisk debatt.

För att detta ska fungera krävs dels att medierna tillhandahåller sådan information som människor behöver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor, dels att det inte råder allt för stora klyftor mellan grupper när det gäller nyhetskonsumtionen.”

Jesper Strömbäcks artikel är intressant och den är dessutom viktig. Kunde jag trolla så skulle varenda läsare av dessa rader gå vidare till DN och läsa igenom den mycket noga. Man kan utifrån den dra vissa slutsatser, den fick i alla fall mig att fundera på vissa formuleringar och tankar. Man kan, om man har fantasi, skönja en eller annan pekpinne i det skrivna, men jag tror att man ska begränsa sig till att läsa igenom artikeln för att ta till sig de tankar som den grundas på. Nu är jag personligen mycket intresserad av ämnet, men eftersom denna hemsida har några tusen dagliga besökare så inbillar jag mig att många andra delar mitt intresse. Så läs nu!

it Andra om: , , , , , , , dn12 svd123 ab1


Ett svar till “Media, Internet och samhället”

  1. DN är en instrument för USA och Israel propaganda . Tidningen är en propaganda butik och ett verktyg för främmande stater
    DN manipulerar den svenska allmänna opinionen för att stödja USA och Israel , Tidningen ger oss en förvrängs och vinklad bild av världen särskilt i mellanöstern

    De människor som inte letar efter sanningen kommer de troligen att acceptera vad som presenteras för de samtidigt finns det många som är skeptiska och aldrig acceptera denna ensidiga information

    Det sorliga sanningen är att det inte finns några opartiska tidningar som vågar förmedla de osminkade sanningar , Ärlighet , rättvisa , oberoende och respekten för andra är grundläggande principer för god journalistik