Ljuger Ingvar Åkesson igen om FRA-lagen?


Nu påstår FRA-chefen Ingvar Åkesson att FRA redan stoppat ett attentat mot en person på svensk mark, han säger att ett politiskt mord har kunnat undvikas tack vare deras arbete.


Samtidigt måste man konstatera
att det var rackarns så snabbt. Lagen togs av riksdagen för en månad sedan och man har redan hunnit med att spana i kabel med lyckat resultat. Eller hur var det nu, radio eller kabel?

AB: ”– FRA:s signalspaning hade gett sådan information att man kunde förhindra ett attentat i Sverige med dödlig utgång. Eftersom attentatet misslyckades kunde vi även följa hur de förklarade sitt misslyckande för uppdragsgivaren.

Ärendet ska ha handlat om en politisk flykting som i början av 2000-talet flydde till Sverige. Bödlarna var utsända från flyktingens hemland.”

Det visar att FRA spanat i kabeltrafiken utan lagligt stöd vilket nu FRA-chefen berättar för tidningar. Rimligen borde det föranleda polismyndighetens åtgärder, och han uppger enligt tidningen händelser från 80-talet som ska visa på hur duktiga FRA är. Bland annat tas som exempel från 1985 där en flygplanskrasch kunnat avföras från misstanke om utländsk inblandning. Jag frågar mig givetvis om planet var trådstyrt eftersom den aktuella debatten rör spaning i kabel.

För en utomstående är det förstås hart när omöjligt att helt sätta sin in i FRA:s arbete. Men det underlättas definitivt inte av Åkessons halvkvävda visor i media. Har man tack vare FRA:s spaning i kabel kunnat förhindra ett politiskt mord så ska givetvis den saken berättas. Men då ska man samtidigt förklara hur det kommer sig att man kunnat ägna sig åt sådan spaning utan lagligt stöd. Och utan lagstöd så förefaller det omöjligt för Generaldirektören att sitta kvar eftersom det då handlar om ett allvarligt lagbrott.

Det är lätt att inse att nu FRA går ut med information eftersom en mer restriktiv lagstiftning innebär ett allvarligt hot mot myndigheten. Efter en revidering av lagen under höstens riksdag, med eventuell frysning av den nu stiftade lagen i avvaktan på en grundlig utredning, så kanske FRA:s egna planer på expansion av verksamheten halveras. Det vet vi inte, men det är sannolikt ett motiv till att gå ut och bluddra i media. För bludder är precis vad det är när man tar upp exempel från 80-talet.

FRA-lagen

På mig gör detta ett intryck av desperation, en desperation som jag inte förväntar mig från en av de chefer som agerar inom svensk underrättelsetjänst. En bieffekt av den publicitet som Åkesson fått i samband med den allmänna debatten om FRA-lagen vore lämpligen att förflytta honom till en verksamhet där han vare sig har insyn eller ledningsansvar.

Rör sig inte Åkessons inlägg – debatten om signalspaning i kabel så visar det på något slags förvirring som också diskvalificerar honom för uppdraget. Debatten rör nämligen just det, spaning i kabel…

DN: ”Att ta del av radiobefordrade elektroniska meddelanden som sänds via etern kan inte anses vara olaglig avlyssning och är inte något brott mot lagen om elektronisk kommunikation”, skriver vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström i sitt beslut som kom redan den 10 juli.”

Att Åkesson i media klargör att det handlar om spaning i kabel lyckas Agnetha Hilding Qvarnström nogsamt blunda för. Varför blir jag inte ens förvånad?

AB123 SvD1 DN12 it Svensson/Serbien Rawia/Israel Anna W/Israel Motbilder/Blondinbella

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Ingvar Åkesson, FRA-lagen, Integritet, DDR, Spionlagen, Östtyskland, Bodströmsamhället, Högerregeringen, Moderaterna, Opinion, Politik, Folkpartiet[/tags]


21 svar till “Ljuger Ingvar Åkesson igen om FRA-lagen?”

 1. I och med att jag inte ha fått i mig min morgon kaffe, än! så kan jag bara säga. Sick Fcuk

 2. Trots allt så dödas ju och skadas ju i alla fall de flesta av en närstående, så vill man använda avlyssning för att förhindra mord och våld så är det ju mycket effektivare att avlyssna alla hem. Så länge avlyssningen inte publiceras, utan bara används för att polisen skall kunna avstyra våldsbrott, så kan det ju knappast anses vara integritetskränkande att få sängkammaren avlyssnad?

 3. @Kurt:

  Korrekt. Men man vill väl slippa alla sängkammarljud som inte har med våld att göra. Det skulle väl störa spionernas arbetsmoral…

 4. Jag JO-anmälde Qvarnström idag för att hon inte insett att FRA spanat i kabel, och inlett förundersökning mot FRA.

  Det blir än tydligare idag när Åkesson uttalar sig att FRA spanat OLAGLIGT i kabel.

  Trots det tror jag inte att det blir någon erinran från JOs sida mot Qvarnström. Konstigt nog. Det är glasklart att hon borde inlett förundersökning nu.

 5. @Audi A3 Sportback 2.0T Quattro:

  Oavsett om det var igår eller idag så undrar jag om det inte borde varit JK?

  Men jag håller med om att det var ett märkligt beslut. Det har ju med all önskvärd tydlighet framgått att FRA redan inlett spaning i kabel. Men hon tar med stöd av Radiolagen och negligerar detta. Det ska man absolut reagera på. Har hon inte fattat inslagen på Rapport och i tidningar så är det nåt som fattas henne i fattet, sas… :)

 6. @Jinge:

  Jag är tveksam. Normala vägen då en åklagare begått tjänstefel är nog JO. Läser man på http://www.jk.se/ står:

  ”Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. ”

  Det här är ett specifikt fel, och jag tror JO är rätt väg.

  Visst gör hon fel när hon inte ser till kabelspaningen. Vidare så har jag hittat ytterligare ett fel:

  FRA vidarebefordrar informationen de avlyssnat till andra myndigheter, men även till andra länders underrättelsetjänster. Lagen om
  radiokommunikation (1993:599) och EKOM-lagen förbjuder den här
  vidarebefordningen, även om trafiken har avlyssnats i etern och inte i tråd!

 7. @Audi A3 Sportback 2.0T Quattro:

  Ja det står uttryckligen i Radiolagen att uppgifter som man får höra via radio inte får vidarebefordras till obehörig, det gäller givetvis inte rundradio. Men jag undrar om inte signalspaning faller utanför det eftersom det till sin karaktär handrar om underrättelsetjänstarbete. Men när det gäller kabelinformation så har lagen stiftats nu och då blir det – hur man än ser saken – ett brott. (ex SM0LRN)

  Det VET åklagaren varför hon bortser från den delen av information och bygger beslutet på radiodelen. Men – hade du väntat dig ngt annat?

 8. Han verkar tämligen klantig för att vara chef för en statlig myndighet. När han berättar för Radio/TV att det pågått spaning i kabel utan att det ens är tillåtet. ”I flera år” sade han också…

 9. Sanningen är att debatten nog bör omfatta all typ av massavlyssning, oavsett vilken teknik det handlar om. Att lyssna på radiokommunikation mellan militära förband är en sak men att lyssna på privata telefonsamtal som i allt större utsträckning går via båda internet och satellit är en helt annan.

  Den här länken tyckte jag var väldigt läsvärd: Den här signalspaningen är massavlyssning.

 10. Det intressanta med det hela är väl att det är fråga om ett svar på en helt annan fråga än det huvudkritiken mot FRA handlar om.

  Inget av de här fyra exemplen visar på något sätt varför man skulle övervaka svensk kommunikation.

  Om inte mordpatrullen rapporterade till någon i Sverige om sin väg mot ”målet”, så borde spaningen gjorts utomlands. Och då förklarar det liksom inte behovet av den nya Lex Orwell i vilket fall som helst.

  Detsamma gäller de tre andra exemplen.

  Med andra ord är det ett försök att motivera FRAs existens överhuvudtaget. En existens som naturligtvis kan och bör ifrågasättas.

  Eller så är det ett försök att motivera militär underrättelsetjänst. Och så vitt jag vet handlar inte kritiken mot FRA om att vi inte ska ha någon militär underrättelsetjänst, utan att den inte bör användas mot den svenska befolkningen. Och att lagar inte bör röstas igenom av riksdagen på regeringens uppdrag i en parlamentarisk demokrati.

 11. Nej, särskilt förvånad över att förundersökningen läggs ner är jag inte ;)

  Men är det rätt att göra det – nej.

  Jag har inte hittat några andra lagar som reglerar avlyssning av radiokommunikation i etern än just Lagen om radiokommunikation.

  Eftersom det uttryckligen står att information inte får vidarebefordras, och FRA har gjort just detta utan positivt lagstöd, så bör det vara ett brott.

  Men jag har kanske missat något litet undantag för ”signalspaning” (eller massavlyssning, som det egentligen handlar om i det här fallet)?

  I vilket fall som helst, avlyssning i tråd har uppenbarligen skett olagligt av FRA.

 12. Förresten, jag visste inte att du ar radioamatör SM0LRN? ;)

 13. För att kunna sniffa trafik i kabel måste man ha utrustning hos flera internetleverantörer. FRA kan INTE spana utan att ha utrustning som vidarebefordrar informationen. Det är inte bara att spana när det gäller kabelburen trafik. Och jag tvivlar på att internetleverantörerna i Sverige gått med på det bara sådär utan lagligt stöd.

  FRA är inte magiker som många verkar tro… =D
  När det gäller spaning i etern är det en annan femma då det inte precis är
  kärnfysik att göra det…

 14. Problemen med FRA är två – dels att man kan utöva sin verksamhet utan brottsmisstanke och dels att man kan utöva den utan demokratisk insyn. Åkesson kan ju påstå vad som helst om FRA:s spaningsresultat, precis som en präst kan påstå vad som helst om vad Gud och Jesus har uträttat – en människas vittnesbörd med hänvisning till uppgifter som inte går att kontrollera borde inte vara värt ett skvatt i den demokratiska processen och en myndighet som inte är transparent bör inte ges ökade befogenheter – i ett mer utvecklat demokratiskt samhälle bör i stället dess befogenheter begränsas. En myndighet som FRA hör helt enkelt inte hemma i en demokrati som Sverige.

 15. Och då har jag också försökt få ut dokumentationen från de här händelserna som refereras till i SvD idag av Åkesson.

  Pratade precis med Michaela Dráb på FRA i telefon, som nekade mig tillgång med hänsyn till sekretess. Jag begärde ett officiellt myndighetsbeslut.

  Brentlin planerar redan att gå till kammarrätten med det här, vi får se vad jag gör av det.

  Det är mycket anmärkningsvärt att Åkesson i eget politiskt syfte nyttjar hemligstämplade uppgifter, som inte går att granska.

 16. @Audi A3 Sportback 2.0T Quattro: Det är mycket anmärkningsvärt att Åkesson i eget politiskt syfte nyttjar hemligstämplade uppgifter, som inte går att granska.

  Minst sagt…

  Eller så ljuger han bara…

 17. #Jinge – Där står ju iofs inte skrivet i tidningsartiklarna att hans exempel handlar om spaning i kabel – troligtvis handlar det om avlyssning av radiovågor (och mobiltelefoner etc) annars hade det nog varit väldigt svårt att ”genom sin spaning följa patrullens väg mot Sverige”.

 18. Instämmer med Marcus. Det finns inget som säger att uppgifterna skulle ha tappats från kabel. Om man försöker följa logiken i deras argumentation går den så här: Förr gick den här typen av uppgifter i etern, nu flyttar de över i kabel. Och nu har FRA:s existensberättigande ifrågasätts så långt och de har så länge avkrävts någon form av exempel på vad de sysslar med. Är inte det bra att de äntligen gör det? Och är det så konstigt att de omgärdar sin verksamhet med sträng sekretess?

  Jag är inte helt övertygad om kabelns välsignelser, men jag tycker ändå att vi bör förstå resonemanget. Vill man åt det som finns i kabeln måste man ju rimligen göra det från det egna territoriet. Sen kan man ju tycka att det är fel i och för sig, men jag tycker att debatten blir litet hysterisk ibland. Vi behöver kanske inte alltid utgå från att Åkesson ljuger. Och jag tror att det är fel att jämställa FRA med Stasi.