Lär idag av Sveriges främsta antiimperialistiska rörelse!


Detta kan vi lära oss av ännu idag! 50 år senare! Därför åter publicering!

Denna artikel baseras på ett föredrag av Ulf Karlström, ordförande i De Förenade FNL-grupperna (DFFG) 1969-71 ”Vietnamkrigets slut för 40 år sedan och DFFG:s stora roll inom Vietnamrörelsen i Sverige – en minnesdag på ABF-huset”. Föredraget hölls vid heldagsmötet ”Med FNL för Vietnams folk – Vietnamrörelsen 50 år” på ABF-Stockholm 7/11 2015. Det var ett mycket engagerande möte med föredrag och sång i en mer än fullsatt stor sal, med 200-300 åhörare. Själv blev jag aktiv i Uppsala FNL-kommitté (som det då hette) 1966. Läs mer om mötet på blogginlägget 7/11 2015! Med FNL för Vietnams folk – Vietnamrörelsen 50 år
* Nu publiceras denna artikel ånyo efter ett år.
Vietnamdemonstration 1 Sverige untitled
Föredraget.
Det är i år 40 år sedan Vietnamkriget tog slut. Den 30 april 1975 kablades bilden ut, med en av de sista USA-helikoptrarna som lyfter från USA-ambassadens tak i Saigon. Marinsoldater trampar på händer av vietnamesiska kollaboratörer, som klamrar sig fast under helikoptern. USA:s ohyggligt grymma och blodiga Vietnamkrig är slut. Stormakten USA har militärt förlorat mot det lilla och fattiga bondelandet Vietnam.
Ulf Karlström 8428759907_ac0a6a61ce_o
I Sverige spelade De Förenade FNL-grupperna – DFFG – en stor och avgörande roll inom den breda Vietnamrörelsen. För att minnas och hedra denna rörelse, liksom Vietnams makalösa kamp mot USA-angriparen anordnas den 7 november en heldag på ABF-huset i Stockholm. Gamla FNL-are och andra slöt upp och salen var mer än fullsatt.
Vietnamkriget barn untitled

Först visades Ingela Romares fina och inkännande film om Vietnam och DFFG från 1988. Därefter hölls ett antal föredrag, både ur den lokala FNL-gruppens perspektiv och nationella perspektiv. Vietnams ambassad hedrade mötet med stort deltagande, och ambassadören uttryckte sin stora tacksamhet över DFFG och det svenska folkets insatser. Gamla Freedom Singers låtar framfördes och publiken stämde in i de välkända sångerna. För att parafrasera ett gammalt uttryck inom Pingströrelsen: Det var en härligt möte!

Jag själv gick med som aktivist tidigt på våren 1967 i Uppsala FNL-grupp. Vid kongressen sommaren 1968 valdes jag in i förbundsstyrelsen, och 1969-71 var jag ordförande i DFFG. Vid sammankomsten i Sthlm summerade jag mina intryck och erfarenheter, om än i ganska korta nedslag. Nedan följer stora delar av mitt föredrag.
FNL-märket imagesCAA6H4OL
Slutsatserna först. Vietnamrörelsens, och framför allt DFFG:s betydelse:
Den var starkt mobiliserande, i synnerhet för 1940- & 50-talistgenerationen
• Den var aktivistisk, det var ett enormt slit, basarbete, som kom att förändrade den politiska synen i många frågor
• Demonstrationer var inget nytt, men frekvens och storleken, var något nytt
• Amerikabilden, drömlandet, förändrades radikalt. Det kan vara svårt för 1960-talister och senare födda att idag förstå hur hårt Amerikadrömmen fanns indunkad i folks medvetande. Vi mötte ett stort motstånd, ofta i ett reflexmässigt försvar för USAs anfallskrig.
• Det kalla kriget, anti-kommunism, ofta lika med anti-vänster var en oerhört stark högerrörelse till försvar för USA-imperialismen. Trots dess styrka sjönk den till slut undan. Det var ingen lätt process. Koreakriget 1950-53 krävde 3-4 (5) miljoner dödsoffer, McCarthyismen i USA var en brutal häxjakt på vänsterfolk, med många självmord som följd. Justiemorden på makarna Rosenberg var en slags kulmen.
• Konturerna av en helt ny världsbild öppnade sig efter hand för många personer i Sverige
• Slutsats: Vietnamrörelsen betydde anmärkningsvärt mycket för det politiska klimatet i Sverige (och i andra delar av världen)

Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Vad var kärnan i DFFG? Om det kan sägas mycket, men för att presentera en slags kortversion, så följer nedan några viktiga punkter:
• Vi hade inte tillgång till andra organisationer. Därför blev lösningen tvåfaldig, dels lita till egna krafter, dels måste vi söka oss utåt. Så våra arenor blev gator, torg, bostadsområden, skolklasser m m och arbetsplatser
• Blev man medlem i en FNL-grupp fanns inget formellt krav på aktivism, men väl i praktiken
Medlemsmöten hölls ofta, där planerades ofta verksamheten. Skulle du ha ett ord med i laget, så fick du delta
Vi mötte så kraftigt motstånd att studier & diskussioner var mycket viktiga internt.
• I de stora städerna, säg 7-8 st, så utkristalliserade efterhand stadsdelsgrupper. Det gav t ex unga aktivister en möjlighet att göra sig hörda och lära sig tala, argumentera. Dessutom var stadsdelsgrupperna en enorm organisatorisk resurs, i möjligheten till delegering av arbetsuppgifter
Detta helt avgörande som vi kallade basarbetet: Samla in pengar pg 400 499, sälja Vietnambulletinen, stå ute med plakat, dela ut flygblad – och framför allt diskutera, diskutera! Basarbetet innebar en otroligt fin politisk skolning.
• Vietnamveckorna (Vv), 2 ggr/år, brett samarbete. Några få data för att visa på tillväxten:
• 1:a Vv okt 1966: 3 000 pers på 10 orter, 3:e Vv okt 1967: 12 000 pers på 35 orter, 7:e Vv okt 1969: 20 000 pers på 91 orter och 11:e Vv okt 1971: 40 000 pers på 124 orter
DFFG uppvisade ett antal särdrag. Rörelsen drog med ungdomar & unga vuxna i stor omfattning. Några kompisar i en skol-/gymnasieklass kunde dra med sig 1/3 av klassen i in Vietnamarbetet och på små orter kunde kärnan i en FNL-grupp komma från en klass; sedan utvidgades förstås gruppen. Det rådde en ganska jämn könsfördelning, så t ex bestod förbundsstyrelsens AU 1969 på 6 personer av hälften kvinnor. Jag erinrar mig en hård debatt i Uppsala 1967/68. I pausen frågor mig Högerstudenten avundsjukt varför vi har så många tjejer som medlemmar. Hans observation var inte fel.
DFFG:s politik kom – efterhand, inte från början – att koncentreras i tre paroller. Enbart historien bakom de olika parollernas tillkomst berättar mycket om svensk politik under perioden 1965-75. Den nyfikne läsaren hänvisas till Åke Kilanders utmärkta bok Vietnam var nära (Leopard 2007).

Parollerna var:
USA ut ur Vietnam!
Stöd Vietnams folk på dess egna villkor!
Bekämpa USA-imperalismen!

Mycket mer kan sägas om Vietnamrörelsen betydelse för svensk politiks radikalisering på 1960- och 1970-talen. Det får tills vidare anstå.


intressant.se, , , , , , , , , , , , ,


2 svar till “Lär idag av Sveriges främsta antiimperialistiska rörelse!”

  1. Och allt förspilldes.

    Den vietnamesiska revolutionen och befrielsekampen förråddes. Idag är Vietnam ett råkapitalistiskt land.
    Enda räddningen är en ny befrielsekamp.

  2. USA förlorade kriget men segrade ändå, genom att förstöra landet så mycket att det inte kunde bli ett föredöme och ett exempel på ett socialistiskt land med framgång. Det var väl ungefär så Oliver Stone sammanfattade det. CHOCKTERAPi?