Lagstifta om lobbying


I många länder är det ett krav att politiker i de olika parlamenten öppet ska redovisa vilka lobbyister de träffar. Detta redovisas också öppet, som nu i USA.

Jag minns inte exakt hur reglerna ser ut i Europaparlamentet, men jag har för mig att lobbyisterna dels ska vara legitimerade och att de ska ha en överenskommelse om att träffa den ena eller andra parlamentarikern eller gruppen. I Sveriges Riksdag så har många lobbyister fritt tillträde till lokalerna och kan komma och gå som de vill. Det förekommer ingen som helst transparens och om jag själv vill veta vilka riksdagsledamöter som träffat t.ex. jägarförbundets lobbyister så står jag inför en svår arbetsuppgift om jag ska få fram en någotsånär korrekt information.

Men det pågår olika försök att öka insynen på olika ställen, bland annat just i USA som Ekot berättar.

SR/Ekot: ”De här lobbyförsöken skulle normalt sett ha hållits hemliga. Men, som en del av finansreformen, så har Centralbanken och andra finansmyndigheter börjat redovisa sina kontakter med lobbyister, vilket ger en ovanlig insyn bakom kulisserna. Av loggböckerna framgår det att bankjätten JP Morgan varit flitigast med att uppvakta myndigheterna, tätt följd av en annan storbank, Goldman Sachs. Redovisningen avslöjar också att olika konsumentgrupper har svårt att mäta sig med Wall Streets påtryckare. Nittio procent av alla lobbyförsök har kommit från banker och finansbolag, enligt Los Angeles Times.”

Det finns givetvis bara en lösning på insynen i verksamheten, lobbyister måste tvingas att i förväg uppge vilka de ska träffa och i vilket ärende. Denna information ska sedan redovisas på Riksdagens hemsida dag för dag, helst samma dag men senast nästkommande arbetsdag. Den sortens arbetsordning kan sedan riksdagen själv upphöja till lag i samma ögonblick som man upptäcker att enskilda lobbyister eller riksdagsledamöter struntar i regeln, transparensen ligger som bekant inte enbart i lobbyistens intresse.

På samma sätt bör man lösa problemet med bjudresor/konferenser som betalas av företag eller organisationer utanför riksdagen. En resa till franska Rivieran på ett oljebolags bekostnad ska öppet redovisas på hemsidan så att varje medborgare kan se hur deras ledamöter blir bjudna och/eller påverkas av utomstående aktörer.

it , , , , , , , ab e
x dn svd


Ett svar till “Lagstifta om lobbying”

  1. Tips: http://www.lobbypedia.de/ – nystartad tysk lobbywiki, något liknande skulle behövas både i Sverige och EU.

    Man registrerar sig med personupgifter och foto när man besöker EP och det skrivs normalt också in vilken MEP man träffar. Ofta får man även registrera sig om man träffar tjänstemän i EP, vilka har begränsad besökskvot. Vill dock minnas att vissa organisationer har någon sorts VIP-registrering till EP och därför inte behöver registrera sig vid varje enskilt besök utan man registrerar då bara att man utnyttjar möjligheten att besöka politiker i EP. Carl Schlyter (mp) och Eva-Britt Svensson (v) har flera gånger lyft frågan om lobbyism och mutförsök i EP medan Gunnar Hökmark (m) mest verkar tycka det är trevligt att få presenter.

    KOM har ett slags lobbyregister men det bygger till stor del på frivillighet och det är inte alla organisationer som är fullt ärliga med sina uppgifter: https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=sv#sv
    Ibland är lobbyisternas förslag dock ”halvoffentliga” eftersom KOM tjänstemän har öppna databaser i flera frågor för att underlätta samordningen.