JAS Gripen och solidariteten


Det känns lite olustigt att behöva konstatera att många svenska vänstersympatisörer väljer att blunda för det faktum att de libyer som kämpar mot stridsflyg och tanks behöver vår hjälp. Det verkar som hjälpen från ett antal frivilliga stater är ok, så länge det inte rör sig om svenska militärer eller svenska flygplan.

AB: ”Det är möjligt att världen reagerat för sent. Det är också möjligt att insatserna inte kommer att räcka till. Risken för en massaker på den libyska oppositionen finns kvar, och mot marktrupper som terroriserar civilbefolkning är attackflyg och kryssnings missiler trubbiga vapen. Världssamfundets ingripande kantas av risker. Militära, politiska och humanitära. Ändå är det absolut nödvändigt, militärt, politiskt och humanitärt.”

Personligen ser jag det som nu sker i Libyen som en pågående revolution, en revolution som motarbetas av en galen diktator, en man som använder stridsflygplan och tanks för att stoppa denna revolution. Man kan givetvis gömma sig bakom en privat pacifism och vägra våld, men det är vare sig ett uttryck för solidaritet eller ett stöd till de afrikansk/arabiska befrielserörelserna.

Men Sverige visar sig ofta vara landet annorlunda. Här har vi en vapenvägrare som försvarsminister och svenska vänsteranhängare som vägrar att stödja befrielserörelser. Istället målar man upp det ena fantasifulla scenariot efter det andra, de värsta konspirationsteorierna går ut på att Obama och den amerikanska militärindustrin ligger bakom allt för att lägga beslag på oljan. Jag förväntar mig givetvis att få läsa alla andra gamla teorier som plötsligen duger även åt progressiva, men jag förvånas över att jag aldrig själv hört kommandot ”– Foliehatt PÅ!”…

it , , , , , , ab123 dn12 svd1234 ex12 gp123 svt1


41 svar till “JAS Gripen och solidariteten”

 1. Tänk dig en seriemördare som inte bara mördat dussintals människor utan också erkänt. Han står i begrepp att döda ännu en gång men påstår den här gången att det är självförsvar. Precis som han sa inför alla andra mord men som han nu erkänner gjordes av själviska skäl. Är det inte på plats med lite skepticism då? Ska vi redan glömma invasionen av Irak och Afghanistan osv.? Att oljan är en viktig faktor i allt som händer i regionen är självklart, dårdimp är snarare den som hävdar motstatsen utan bevis.

  Vi har oändliga exempel på regimer som slaktar sina egna medborgare men som inte kommer att bombas av USA eftersom de är allierade med USA. Exempelvis Bahrain kommer aldrig att bombas av USA. Oavsett hur mycket vi sympatiserar med revolutionen i Libyen måste vi komma ihåg att militär intervention alltid kan göra saker värre (se exemplet Kosovo, Irak, Afghanistan). De länder som nu bombar Libyen kommer att vilja styra utvecklingen bort från revolutionens mål, detta kan vi vara stupsäkra på, västvärlden vill inte ha demokrati i Mellanöstern (folket är där i allmänhet negativt inställda till Israel t ex.)

  • ”Tänk dig en seriemördare som inte bara mördat dussintals människor utan också erkänt. Han står i begrepp att döda ännu en gång men påstår den här gången att det är självförsvar.”

   Nu tänker jag………………….

   Nu har jag bestämt mig, jag vill stoppa honom till varje pris!

   • Jo, det är ju klart att inte Gäddan Gaddafi skall sitta kvar. Bara en tanke dock, hur många krig skall vi föra? Nord Korea, Kina, Sudan, Zimbabwe, Saudi, Bahrain, Ryssland, …..Chad, Nigeria, Kongo, …. ??? oj, glömde Iran och Syrien. Alla dessa länder känns inte mycket bättre än Gäddans land – bara att höja skatterna, mer budget tilll försvaret och sätta igång. Eller?

    Bara en tanke.

    • Man gör det man har styrka till att göra. Du ville säkert hjälpa Lisa som blev slagen på skolgården men din styrka räckte inte till.
     Sveriges försvarsanslag räcker just nu inte till för att anfalla Ryssland.

     Bara en annan tanke

 2. jag tror att Frankrike och USA har andra mål en rebellerna men Kaddaffi måste stoppas till varje pris så jag stödjer nu operationen och hoppas på så få civil offer som möjligt.

  Nu hoppas jag på att USA och dess allierade skulle göra så här i Bahrain också.

 3. Det är väl självklart att vi ska sända flyg till Lybien? Varför ska svenskar protestera och stödja militära insatser men själva vägra att delta i dem? Vi förlorar bara i trovärdighet på ett sådant agerande, då vet de i mellanöstern att vi snackar men saknar verkstad. Jag är -för- revolt mot diktatorer, alltså är jag -för- en miltärinsats.

 4. Frankrikes plötsliga engagemang för den s.k. demokratirörelsen i Libyen kanske har en förklaring trots allt. Frankrike, eller för den delen Storbritannien, har aldrig i historien gått in i en väpnad konflikt för att osjälviskt stödja någon eller något. Det har alltid funnits ett egenintresse. Alldeles garanterat så även denna gång. Skälet till Frankrikes intensiva lobbying i FN och i NATO ligger kanske i Sarkozy’s låga opinionssiffror. Att engagemanget i realiteten är en del av Sakozy’s plan för att marknadsföra sig själv inför kommande presidentval. Det skäl vi kan stryka fullständigt från listan är det officiella: skydd av ’civila’, stöd till ’demokratirörelsen’, Detta finns inte ens på kartan i internationell politik. Ett skäl skulle däremot kunna vara att mota bort del av ”tsunamin” av flyktingar som kommer från Nordafrika. Frankrike är trots allt ett Medelhavsland. Storbritanniens agerande är tills vidare höljt i dunkel. Varför agerar de som de gör? Oklart. Klart är dock, det officiella motivet är inte det som spelat in. Osökt kommer frågan upp: skall Sverige stödja Sarkozy’s valkampanj genom att ställa resurser i form av officerare,soldater, flygplan och vapen till förfogande? Det självklara svaret borde vara nej. Sverige skall inte vara krigförande på den ena sidan i ett öppet inbördeskrig och Sverige skall inte vara en bricka i fransk inrikespolitik. Krig är en alldeles för allvarlig sak för att hanteras av politiker och s.k. folkrättsexperter som drabbats av hybris.

 5. Om nu svensk JAS Gripen ska användas i Libyen kan man väl säga att Sverige är i krig för första gången sen 1815. Ska svenska stridsplan även användas på andra håll i världen, t ex Jemen, Bahrain.

   • I Afghanistan är vi officiellt där av humanitära skäl sägs det. I Libyen ska vi aktivt delta i flygbombningarna om vi får den frågan om deltagande. Däremot missade jag en annan kris där Sverige var inblandade under FN.s flagg och det var Kongokrisen. Där vi deltog med både markstyrkor och flyg och med ganska många stupade svenskar som följd.

    • I Afghanistan är vi med som fullvärdig part i ett NATO-krig. Det betyder att svenska soldater är inblandade i krigshandlingar mot civila, mot dem som anser sig vara befrielsestyrkor oavsett om de är med i Mujahedin eller al Qaida. Libyen har inget med Nato att göra än så länge, och även om det hade så är det utsagt att man inte ska gå in med trupper utan bara bekämpa Gaddafis militärstyrkor.

     • För att det inte ska råda några missförstånd så har jag samma inställning som du i Afghanistanfrågan. Jag bara sa vad förespråkarna säger om insatsen där. De uttrycker inte som vi gör utan de säger att vi är där av humanitära skäl.

      Vi är båda överens om att Libyen styrs av en diktator av den värsta sorten. Att starta ett krig är inte svårt, desto svårare är ett avsluta. Så frågorna med attackena Libyen är många:

      Vad är FN- styrkornas målsättning med invasionen och när ska man stoppa det. När har man tillfogat Khadaffi militära styrka så stort nederlag att de inte länge utgör ett hot? Ska man störta den brutala regimen och i såfall på vilket sätt? Hur ska man försvara sitt dubbelmoral när man angriper ett land medan ett land som t ex Jemen, där det också krävs dödsoffer när regeringen där slår tillbaka, får sköta sina affärer utan speciell inblandning? Hur ska andra diktatorer agera nu medan omvärlden har blickarna på flygkriget i Libyen? Jag har inte svaren på dessa frågor utan det får framtiden utvisa. Jag är inte positiv till bombningarna men jag är inte heller negativ till att diktatorn och tyrannen får på pälsen.

      • Jag tror att man utgår ifrån att situationen är lämplig för ett tillbakadragande när Gaddafis militär tillfogats en materiell skada av en omfattning som gör den icke brukbar över en längre tidsperiod. I det innefattas säkerligen luftvärnsbatterier, militära bränsleförråd, tanks, stridsflyg och helikoptrar.

       Det borde gå att uppnå på en vecka eller två om man har tillräckligt många flygplan att sätta in. Bäst vore förstås om man fick en direktträff på kräket så att någon kom in och efterträdde honom, någon mer demokratisinnad då förstås. Annars tror jag att man just nu väntar på att ngn internt ska förklara att Gaddafi är undanröjd och att militären lägger ner vapnen. En sådan utveckling är antagligen trolig..

 6. Det humanitära argumentet är gammalt som gatan, och lika uselt varje gång kolonialister är inblandade. Se det här som ett sätt för vissa grupper inom västvärlden att försöka mota bort Kina och kanske de övriga BRIC-länderna från ett av de stora oljeländerna så blir det hela lite klarare. Tänk ett antal steg framåt så kanske det här är några inledande drag i den stora uppgörelsen mellan USA och Kina.

  Idag fick jag till min förvåning veta att det faktiskt inte finns någon ledning för militärkampanjen mot Libyen (trodde det var NATO, men nu diskuterar man på nivån ”vem skall ha ledningen för det här” medan somliga NATO-medlemmar inte ens vill vara inblandade) vilket gör det hela ännu mer förvirrat. Har en känsla av att den här historien kan utvecklas på ett väldigt konstigt sätt. Tycker man att Sverige skall blanda sig in här – räcker det inte med Afghanistan – bör man åtminstone fundera på lämplig huvudbeklädnad.

  • Tycker man att Sverige skall blanda sig in här – räcker det inte med Afghanistan – bör man åtminstone fundera på lämplig huvudbeklädnad.

   Frågan blir akademisk när samtliga demokratiska partier i Sverige är för en insats av JAS. Möjligen röstade du på fel parti då va?

    • Nää visst inte, men man kan ju bråka på partiet man röstade på isf en snäll och timid farbror i Fjollträsk… :-P

    • Det är nog rätt sällan som 100% av medlemmar och sympatisörer är överens oavsett parti. Det är liksom en del av politikens regler. :)

  • Tänk ett antal steg framåt så kanske det här är några inledande drag i den stora uppgörelsen mellan USA och Kina

   Det är av flera skäl högst osannolikt att det kommer till någon stor uppgörelse mellan USA och Kina. Länderna är alltför ekonomiskt beroende av varandra för att det ska vara möjligt. USA har enorma skulder till Kina och Kina är i sin tur beroende av USA när det gäller exportindustrin. Så nej ingen stor uppgörelse, men däremot en kanske något maskerad tävlan om oljeresurserna.

 7. FN har för en gångs skull handlat i tid. I forna Jugoslavien fick lätt beväpnade Holländska soldater stå och se på när civila fördes bort för att mördas.
  Man måste tala det språk som Gaddafi förstår. Det gör man inte med lätt beväpning.

 8. Jag är inte SD-anhängare men jag vill inte heller att svenskar ska ge sig ut på några afrikanska äventyr. Att USA och Nato gör det tror jag också är ett stort misstag. Varför hör man inget om Ugandiska, Nigeriska eller Zimbabwiska flygplan? Varför ska alla bomber släppas av europeer och amerikaner?

  En mer godtagbar ordning hade väl varit att Arabförbundet och/eller Afrikanska Unionen tog ledningen i de här upptågen?

  Den nu upptrampade stigen kommer ofelbart att leda till anklagelser om oljeimperialism, kolonialism och korsfararmentalitet. Rätt eller fel, men nåt större mått av ’tacksamhet’ lär man inte kunna räkna med på längre sikt.

 9. Det verkar rätt rimligt med en svensk insats just i detta fall. Varför? Sverige har exporterat vapen till diktatorn, alltså har vi bidragit till att hindra folkresningen, ett misstag som bara kan rättas till genom att nu aktivt stödja upproret, med fördel genom att skicka ner JAS 39.

 10. Bra Jinge!

  Skall man vara trovärdig så kan man inte per automatik fördöma eller stödja. Det gör bara extremister.
  Allt skall passa deras verklighet, Usa är alltid dåligt, gör de någonting bra så är det pga andra dåliga orsaker.

  Lika trovärdigt som andra extremister som alltid stödjer tex Israel.

 11. Operation Odyssey Dawn är kodnamnet på USA’s insats. I Storbrittannien kallas den Operation Ellamy, i Frankrike Opération Harmattan och i Kanada Operation MOBILE. Detta står att läsa i Wikipedia om man slår på ”operation odyssey dawn”. Där finns också uppgift om stridande och befälhavare. Alla amerikaner! Att som USA säga att ledningen skall lämnas över till någon annan än NATO är ju löjligt.
  Jag hörde också Jan Eliasson intervjuas i P4Extra nyss. Han har ju träffat Gadaffi och ett flertal andra diktatorer. Dom lever alla (enl JE) i en bubbla omgivna av ja-sägare som inte vågar berätta sanningar.

  Det är ju stor risk att operationen i Libyen inte kan avslutas om inte Gadaffi drar hädan och det mandatet har ju ingen av staterna som deltar.

 12. Dubbelmoralen är fullständig. Vi ska gå in i Libyen i en operation ledd av av några gamla kolonialmakter samt ett par länder från arabförbundet bestående av uteslutande diktatorer, men vi ska inte lyfta ett finger när man gör revolution i Egypten, eller Saudiarabien, Yemen eller Bahrain. Vad har Sverige för intresse av att JAS-bomba Libyen? Ska vi JAS-bomba alla länder som bryter mot mänskliga rättighter? Det lär bli unilateralt i så fall. Shit – nu fattar jag vad vi ska med Bofors till!

  rekommenderar ytterligare ett inslag med Galloway:
  http://xxxxxxxxxxx

  • Du tror inte omvärlden hade reagerat om det hade gått så långt i Egypten som det har gått i Libyen då? Visst var det nära men militären valde iaf rätt sida där. När man börjar skjuta med tunga vapen mot sin egen befolkning så kan inte omvärlden stå och titta på.
   Men visst, Saudi och Bahrain hade behövt sig en käftsmäll de också. Det hade dock gjort området mer ostabilt än någonsin.

  • Syftet med att JAS-bomba Libyen är att sälja JAS-plan. Vi får väl anta att det går ungefär lika bra som vanligt…

  • Håller med.
   Men nu är vi svenskar och vi är så duktiga, så rättrådiga, så rättvisa, så ”för-mer-än-andra” så därför skall vi medverka i krigsförklaringen mot Libyen.
   Att renas genom att smutskasta andra känns skönt.
   För självklart har alla som önskar svensk insats i Libyen en djup kunskap om Libyen dess historia, konflikter o inhemska intressen.
   Synd bara att ingen någonsin delger sin kunskap.

 13. Inblandning i detta från vår sida är bara löjligt, enda fördelen är att vi får ut några Gripar i riktig strid.
  Låt Gaddafi vara säger jag…………….

 14. Visst, om man vill hjälpa libyerna att plöja, fräsa upp lite mer odlingsmark så är det kanske en god idé att skicka ner ett antal Gripen-plan.
  I annat fall ska man ge 17 i den saken.

   • Nej det är givetvis bättre att vi, Frankrike och USA bombar ihjäl en massa oskyldiga människor. Jag gissar att alla irakier som blivit befriade till ett underbart liv ovan där också tycker så.

    Och att bomba är ju kul förstås och visar vilka hejare till krigare vi är. Fast jag förstår inte varför USA och vi inte också bombar diktatorerna i Bahrain och Jemen? Förstår du det?

    • Antagligen för att Gaddafis regim var den som tog till tyngre vapen för att försvara sig mot de upproriska. Det verkar vara en rimlig ståndpunkt, men jag vet inte om jag tycker att din ståndpunkt är det. Du verkar alltför känslomässig, det är tydligen viktigt för dig att idioten ska få använda stridsvagnar och jaktflyg mot civila utan att omvärlden reagerar, jag har svårt att förstå sådant.

  • Det är tveksamt om man kan hävda att Egypten borde vara med, de har ingen riktig regering förrän tidigast i höst. Att Saudiarabien inte är med beror givetvis på att de är rädda för sin egen befolkning.

 15. Var är JAS när det gäller östkusten i Afrika där det saknas olja men där det är 500 000 människor på flykt för att en diktator inte kan acceptera det demokratiska valet av president?