Israels problem accelererar

Helle Klein har som bekant tjänstledigt från Aftonbladet som politisk chefredaktör för att sköta kommunikationen vertikalt i stället för horisontellt, som Lindeman sade.

Hur länge det förhållandet ska gälla vet inte jag, men då hon dyker upp i tidningens spalter är det som så ofta tämligen väl genomtänkt. Att Israel säger sig ha problem med reningen av kärnbränsle i Iran har vi fått många rapporter om det senaste året, men ännu har inte Israel erkänt klart och tydligt att de själva har ca 150 kärnstridsspetsar, men man har hummat en hel del samtidigt som tjänstemän på mellannivå tillåtits att ”försäga sig”.

Helle Klein/AB: ”Ständigt upprepas budskapet att om Iran tillåts skaffa kärnvapen innebär det att Israel riskerar att utplånas. Märkligt nog ställer de israeliska ledarna sig inte frågan hur iranierna uppfattar det faktum att Israel har egna kärnvapen. Häri ligger problemets kärna.

”Hur få Iran att av egen vilja och i eget intresse underordna sig en internationell reglering av kärnvapen”, undrade Göran Rosenberg i Dagens Nyheter nyligen. ”Att kärnvapenmakterna börjar göra allvar av sin förbindelse att avskaffa dem, är kanske svaret”, avslutade han sin artikel. Irans eventuella kärnvapenprogram måste sättas in i ett större perspektiv om kärnvapenspridningen i regionen och i världen i stort. Kärnvapennationer som USA, Frankrike och England måste ta sitt nedrustningsansvar…”

…Varken Israel, Indien eller Pakistan är med i NPT, till skillnad från Iran. Ändå är det Iran som anses vara det stora problemet i västs ögon. Med den militära logik som världen ska styras enligt USA:s president Bush kan Israel sannolikt väntas inleda ett så kallat fredsförebyggande krig mot Iran.

Jag sätter högt värde på Göran Rosenberg, det är en mycket klok person. Men jag är inte lika säker som han på att Iran verkligen har för avsikt att skaffa sig kärnvapen. En åsikt som jag tycks dela med IAEA som är mycket väl insatta i frågan. Men det spelar i samman-
hanget mindre roll, för Rosenbergs slutsatser är jag helt med på. Det gäller att vända den här frågan till samtliga av världens kärn-
vapenstater, ska vi få ett slut på den typen av terrorbalans så måste massförstörelsevapnen skrotas, det alldeles oavsett vilken stat som kontrollerar dem.

Gaza, Palestina, Israel

Det gäller Iran men det gäller i samma utsträckning Israel och resten av de länder som har dessa vapen. Det är inte rimligt att gömma bomber som kan utplåna hela mänskligheten för att ta fram dessa och skramla med i orostider. Det är en argumentationsteknik som ligger en nivå som mera kännetecknar neandertalare och inte vuxna människor som på olika sätt hamnat i sina staters ledande skikt.

För samtidigt som Iran ifrågasätts när det gäller vad Mahmoud Ahmadinejad egentligen har sagt om Israel, och hur man ska kunna tolka hans utsaga, så får vi rapporter om att Israel ska frige ett antal palestinier som en gest åt Mahmoud Abbas, det är ju bra om det är sant. Parallellt med det får vi rapporter om att Israel vägrar etiopiska judar inresa till Israel, att göra aliyah1, något som givetvis får omvärlden att undra om inte svarta judar är judar de med?

Helle Klein/AB: ”Kanske dags att se bjälken i sitt eget öga och inte bara stickan i sin grannes?”

Helle i AB SvD Dagen Motbilder om Palestina Röda Raketer om Georgien Björnbrum om Afrika it

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Mahmoud Ahmadinejad, Helle Klein, Göran Rosenberg, Israel, Mellanöstern, Kärnvapen, Iran, Palestina, Gaza, Västbanken, Mänskliga rättigheter, Apartheid, Politik[/tags]

 1. varje judes rätt att invandra i Israel []

  3 comments for “Israels problem accelererar

 1. 18 augusti, 2008 at 10:09

  Helt korrekt Jinge.

 2. Palestinier
  18 augusti, 2008 at 18:25

  Paul
  Israel är inte för alla judar , de som vågar säga sanningen slängs ut ur Israel och får de inte återvända trots att de är judar
  Finkekstein är en av de som stoppades på flyg platsen och slängdes ut , han får inte komma tillbaka på tio år , det är en skillnad mellan jude och jude enligt de rasister som styr Israel
  Hur kan du förklara detta ?

 3. Sara G
  18 augusti, 2008 at 22:27

  Det är uppenbart om man ser på hur staten israel förhåller sig till olika judiska grupper beroende varifrån de kommer, så inser man lätt att är en del av dem är mera värda än andra.

Comments are closed.