Israel, ett land för grottforskare


Nu har det absurda inträffat att en iranier hotat Iran vilket lett till att Iran anmält saken till FN. Skälet är nämligen att iraniern är f.d. iranier och nu israelisk politiker med ambitioner.

DN: ”FN:s säkerhetsråd måste ingripa mot Israel för dess hot om att angripa iranska atomanläggningar. Det krävde Iran i ett brev uppvisat av Irans FN-ambassadör Mohammad Khazai på lördagen. Ett så farligt hot mot en suverän stat och medlem av FN innebär ett tydligt brott mot internationell rätt och grunderna i FN-stadgan, hette det i Khazais brev till FN-chefen. Protesten var en reaktion mot transportminister Shaul Mofaz’ uttalande i en israelisk tidning i fredags, att det blir ”oundvikligt” att attackera Iran för att stoppa dess kärnvapenplaner eftersom internationella sanktioner inte haft effekt. Så explicit har ingen israelisk regeringsledamot hotat Iran förut. Mofaz, som föddes i Iran, har tidigare varit försvarsminister och stabschef i Israels försvarsmakt.”

Det är en både udda och alldaglig företeelse när det gäller nationen Israel. Landet är världens mest bespottade nation på grund av sina ständiga människorättsbrott, sin rasism och den etniska rensning av palestinier som man sysselsatt sig med de senaste 60-70 åren. Att landet är det enda i världen med ett fullt utvecklat apartheidsystem tycks inte bekymra dem, inte heller att man ständigt annekterar nytt land för att sedan låta religiösa extremister bosätta sig där. Det är den naturliga förklaringen till att landet är så missaktat som nu är fallet.

Israel leder också ligan över länder som struntar helt i FN och alla internationella konventioner och regler. Krigets alla lagar gäller inte israeler, inte Genèvekonventionen heller. Mänskliga fri och rättigheter gäller inte palestinier, för det har Israel bestämt. Alla som ens har mage att kritisera landet är – anti-
semiter, för blotta förekomsten av kritik är enligt vissa grupper ett bevis för att man hatar judar. Detta trots att alltfler judar flyttar ifrån landet på grund av Israels politik gentemot omvärlden.

Samtidigt har knappast någon nation dragit på sig så mycket ogillande som Israel. Det är utomordentligt olyckligt ur flera aspekter. Den faktiska antisemitismen måste rimligen öka enormt, något som givetvis riskerar drabba helt oskyldiga judar i alla länder runt jorden. Det märkliga i sammanhanget är att staten Israel och dess företrädare måste vara medvetna om det vilket känns märkligt när man ser landets politik mot palestinierna.

En judisk vän förklarade för mig att ”Israel är det enda vi har”, därmed menades att landet skulle vara ett skydd och ett hinder mot att förhållanden liknande Förintelsen skulle uppstå igen. Samma ord använde en judisk rättshaverist som förklaring i något program i

Sveriges Radio. Inställningen är förståelig och acceptabel, men det märkliga är att Israel fortsätter att göra allt för att dra på sig omvärldens missaktning.

Rev man de olagliga bosättningarna och flyttade muren till 1967 års gräns skulle världssamfundet till fullo acceptera nationen, men man kan inte ens skönja spår av sådana ambitioner från Israels sida. Irans anmälan mot Israel är givetvis ett slag i luften, Israel har inte, och kommer aldrig att bry sig om FN:s resolutioner. Religiösa judar i Israel påstår att Gud gett dem landet, och antagligen styrs mycket av nationens agerande utifrån att de är Guds utvalda folk, enligt dessa extremisters åsikter.

Att en sådan nationell och religiös
vidskepelse ens förekommer idag är ett bevis på att människan inte helt har lämnat grottstadiet. Antagligen borde man utnyttja landet som resurs för att utbilda antropologer, religions-
historiker och – speleologer…

DN1 SvD12 Dagen Dagbladet

Läs oxo: Svensson om Polisen Rawia om Mänskliga rättigheter

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Israel, Apartheid, Genevekonventionen, Iran, Atombomber, Retorik, Hotelser, Palestinier, Mänskliga rättigheter, Rasism, Bosättningar, Folkrättsbrott, Politik[/tags]


12 svar till “Israel, ett land för grottforskare”

 1. Jinge skrev:
  ”Rev man de olagliga bosättningarna och flyttade muren till 1967 års gräns skulle världssamfundet till fullo acceptera nationen”.

  Det går inte! Sammanhållningen i Israel bygger på hotet från omvärlden. Det är genom att skapa konflikter och sedan tolka omvärldens reaktioner som antisemitiskt som politikerna bildar sin maktbasis. Israel kommer alltid att vara i konflikt med sina grannar på grund av detta. Vidare för att slippa hantera den interna problematiken som dels den strukturella rasismen (Israel saknar en konstitution för lika värde oberoende ras, religion samt etnicitet) samt problemet med de ortodoxa judarna som har den lägsta utbildningsnivån samt den lägst inkomsten. Vem ska stå för kostnaden för dem? Ty de har lika låg utbildningsnivå som de arabiska Israelerna. De har därför mer gemensamt, ironiskt nog, i högteknologiska samhället Israel.

 2. Den ameriknska intellektuelle Noam Chomsky anser att Israels apitet på krig mot Iran och Gaza kommer så småningom att leda till självdistruktion när USA dra tillbaka sitt stöd till Israel
  Han tilläger de anhängare av Israel är i verkligheten anhängare till moraliskt förfall och den förväntade slutliga förstörelse
  Han säger att den militära balansen för närvarande är i Israels favör men den kommer kommer att ändras när som helst när USA blir trött på Israel
  Iranska tidningar skriver att Israels nederlag i södra Libanon 2006 visar den falska myten om Israel oövervinnerliga armen , Den sionistiska regimen kommer att kollapsa om den försökert ge sig på Iran
  Israel måste beakta Irans makt och den geopolitiska situationen som råder
  Sionisterna bör ompröva sin politik och inse att Israel kan inte längre uppnå sina mål genom en grundlig militär aktion

 3. Israel anklagar Iran för att bryta mot FNs sanktioner, ha! Jag funderar på att åka ner till Israel och fråga rätt upp i ansiktet på exempelvis Shaul Mofaz om han inte tycker att Israel ska börja med att inte bryta mänskliga rättigheter och diverse andra sanktioner innan de anklagar andra länder för detsamma. Jag skulle dock blir antisemitförklarad och bannlyst från Israel i nårga generationer, om jag gissar rätt.

 4. @Palestinier
  Han säger ditt och daten (Noam Chomsky) och jag har stor respekt för Noam, men vad tycker du själv egentligen? Klart att Israels armé är oövervinnerlige! Nederlaget i Libanon 2006 var delvis ett resultat av att Hizbollah dekrypterade Israels kommunikation samt att Israel (detta är viktigt) INTE använde hela sin krigsmakt. Med ca 150 kärnstridspetsar är så klart oövervinnerliga i regionen.

 5. Till Naturen
  Intervjun med Noam Chomsky finns i Tehran Time dagens tidning , titta på
  Israel har förlorat kriget i Libanon och alla experter är eniga om detta även Israelena medger detta
  Israelerna har använt allt de har utom atom bomben , de använde samma vapen som USA använde mot Iraq och Afganiatan men utan att lyckas
  Att Hizboalla har lyckats att dekryptera Israel kommunikations system är att betrakta som en stor seger för Hizoallah
  USA har förlängt kriget med två veckor för att ge Israel en sista chans men förgäves

 6. Nature,

  Israel har använt det absolut senaste vapenen i Libanon 2006. De kom med flygplan via London! Detta var anledningen till att Israel inte fick ingå vapenvila! Amerikanerna ville testa sin missiler, raketer, granater! Sådana som innehöll uttjänt URAN och som man lade locket på när två oberoende engelska laboratorier visade att marken där nedslag hade skett hade höga halter av utbränt URAN? Och varför lades locket på? För att skiten hade just kommit ur amerikanska vapenfabriker?

  Har du inte sett bilder från södra Libanon och Beiruts södra förorter? Vad krävs det mer än pjäser som raserar hela kvarter med 12-våningshus?
  Och de tre miljonerna klusterbomber?

  Ja, redan 1982 släppte Israel över Beirut en mängd explosiva ämenen som kunde jämföras med kraften hos en atombomb!

  Till saken hör att Israel vet att använder de kärnvapen så kan de kyssa sin existens i MÖ adjö!

 7. Det är märkligt att se vilket stort inflytande Israel har över Amerikansk politik. Det senaste mötet mellan Obama, Clinton, McCain och AIPAC vittnar om en total underkastelse och korrumtion, antagligen helt laglig sådan. De tre kandidaterna fullständigt slängde alla hämningar överbord i sin tävlan att tillfredsställa Israels önskningar. Alla ställde upp till mer än 100% så det blir ingen förändring av USA’S utrikespolitik oavsett vem som vinnar av Obama eller McCain, det står helt klart.

 8. @ Palestinier
  Alla parter är nog överens om att Hizboalla ”vann” kriget! Om nu ett totalt ödelagt södra Libanon med alla civila offren och byggnader kan anses som en vinst? Propagandamässigt så var nog Hizboalla vinnaren! Israels attacker på FN-personal samt deras så vanliga övervåld mot civila kunde ju ingen blunda för! Och det är också sant att Israel besinningslöst använde alla tänkbara kluster- och fosforbomber mot civila byggnader och mål som inte var militära. Detta har Israel också erkänt som en policy att straffa civilbefolkningen.

  Rawia Morra skrev:
  ” Till saken hör att Israel vet att använder de kärnvapen så kan de kyssa sin existens i MÖ adjö”

  Du har nog missförstått lite här. Iden med att använda atomvapen är att kyssa motståndarens existens i Mellanöstern adjö! Vilken kraft är det som du talar om, som skulle efter en atomvapenattack kunna kyssa Israel existens adjö i regionen? Vore det inte bättre i så fall att denna kraft sattes in i förhandlingarna om de ockuperade områdena och de av Israels begågna brott mot FN-sanktioner Haag osv redan nu?
  Israel är en militär supermakt i området! Det är USA som ligger bakom detta och det beror på ett behöver stärka sina positioner i de områden där det finns naturtillgångar som de behöver.

  USA har ca 5 % av jordens oljetillgångar, men använder ca 25 % av världens oljetillgångar. De är orsaken till invaderingen av Iraq samt stärkandet av Israel! Men USA är kluven i detta, dy de har nära samarbete med många andra länder i regionen. Muslimska länder.

 9. Nature

  :-) :-)

  Menar du verkligen att det är araberna som skulle behöva anstränga sig mer i förhandlingarna med Israel :-) Har du hört talas om alla avtal som REDAN ÄR SKRIVNA med apartheidstatn? Har du hört talas om det arabiska fredsinitiativet? Som Israel skiter i att ens kommentera?

  Det finns en kraft som inget biter på i MÖ och som är vassare än kärnvapen! Det är Islam! :-)

 10. Nature
  Att Hezbollah kunnde dekryptera Israels kommnikation är en fördel i krig och tillägg är att det var iransk utrustning som hezbollah hade fått. Men man vinner inte krig endast med att ha kontroll över fiendens kommunikation. Hezbollah hade tillgång till Toofan missiler som iran hade designat endast för Merkav tanks och efterhand vet vi hur illa det gick för IDF pansar förband. åt helvete rättare sagt
  Israel använde allt de hade och de fick nya leksaker också för USA skickade in de så fort det gick men till israels försvar så var inte hezbollah heller inte illa beväpnad. de var beväpnad med allt från anti ship missile, till fire shoulder. Både var beväpnade och förberdda men det visade sig att hezbollahs taktik och strids glöd överträffade IDF för en del IDF soldater trodde de skulle möta stenkastande palestinska barn.