Grekland krisar, vi binder fast hatten?


Idag visar det sig att allt fler greker har slutat att betala in sina skatter och att dessutom en del av dem växlar in sina sparade pengar i andra valutor än Euron. Vilka konsekvenser det kan få vet vi inte, men idag är oddsen för att Grekland ska hoppa av Eurosamarbetet 80-85 procent.

AB: ”Grekerna tror inte på en lycklig lösning av sin kris. Nu tar de ut pengar från banken och stoppar i madrassen och slutar betala sina skatter. Staten hotas av inre kollaps. Omvärlden är orolig för vad som ska hända efter det grekiska nyvalet den 17 juni men grekerna själva verkar redan ha tagit ut katastrofen i förskott.

Den förre teknokratiske premiärministern Lukas Papademos bekräftar i ett dokument som läckt ut till grekiska tidningar att den grekiska staten är farligt nära en kollaps. Oron över vad som ska hända har fått en del av grekerna att sluta betala in sina skatter. Följden kan bli att den grekiska staten inte har tillräckligt med pengar för att betala ut löner och pensioner.”

Euroländerna står i så fall inför en jättekris. Om ett land går i ”konkurs” så kommer en dominoeffekt att drabba EU, många länder kommer att behöva ett kolossalt ekonomiskt stöd eftersom eurokursen riskerar att falla som en sten. Störst möjligheter att klara sig har länderna som inte är medlemmar i denna konstgjorda union, vi talar ju inte ens samma språk, och sämst möjlighet har de som gått med i Eurosamarbetet.

Det är det delvis oklart, i alla fall för mig, på vilket sätt vi har förbundit oss att delta i eurosamarbetet. Vi har kvar vår valuta, men dessvärre så tror jag att politikerna har mörkat hur vi är knutna till Euron. I så fall har vi både socialdemokrater och moderater att skylla på, dessutom har vi en i högsta grad opålitlig finansminister så det kan bli hur eländigt som helst. Men som sagt, nu dröjer det antagligen inte speciellt många dagar innan vi står inför fait accompli är jag rädd. Från och med i morgon ska jag ha med mig ett snöre varje gång jag går ut, det kan behövas för att binda fast hatten..

it Andra om: , , , , , ab123 ekot gp12 dn12 svd12345


18 svar till “Grekland krisar, vi binder fast hatten?”

 1. Det kommer säkert att bli skakningar i världsekonomin som jag inte heller vill sia om(eller kan!), men när jag läste din rubrik kom jag att tänka på Günter Grass med hans dikt ”Europas schande” i Süddeutsche zeitung för några dagar sedan. Han tyckte väl, att det var skamligt av Europa, att låta Grekland sjunka. Den här länken är safe:
  http://xxxxxxxxxx
  Han menar, att Europa borde ta ansvar för sin vagga och att detta lands ”försvinnande” utarmar hela Europa,som blir utan sin själ/ande. Denna ande som uppfann hela Europa! Så kan man också se det, poetiskt med sorg i hjärtat.

 2. Vi är med i eurosamarbetets alla steg, utom det fjärde, en gemensam valuta och vi lär få vara med att betala för katastrofen oavsett om vi vill eller inte …och en ekonomisk katastrof blir det (är Euron redan!)!

 3. Märkligt att man inte kan ta upp EU-frågan igen i detta nya läge, att på nytt ta ställning till om denna instabila krishärd är rätt område att befinna sig i för svensken? Ett tag ville ”man”(läs: överheten) ju hela tiden göra just detta med EMU-frågan, men det var länge sedan jag hörde något om detta..

 4. Toppen utgörs ALLTID av en bred bas. Detta gäller ekonomi, makt eller vad du vill – tänk att alla politiker alltid glömmer detta? Har man inte massornas förtroende rasar hela bygget.

  Alla försöker rädda sitt eget skin först och främst, så klart som tusan att ingen betalar in skatt en stat i fritt fall!

 5. Om Grekland verkligen går statsbankrutt är Sveriges problem egentligen inte hur relativt nära vi är knutna till eurosamarbetet – utan hur det drabbar de länder som vi är utrikeshandelsberoende av.

  Grekland är ju ingen jättemarknad för svensk industri. Men Tyskland och andra länder som är inblandade i ”räddandet” av Grekland är det. Värre blir det dessutom om eurokrisen sprider sig till Italien, Spanien och rentav Frankrike. Om sådana länder får svårt att betala drabbas exportberoende Sverige avsevärt hårdare än om vi exempelvis förlorar de pengar som vi lånar ut till grekerna.

  Finansiellt är vi kanske inte i någon större fara, men arbetslösheten riskerar att öka till långt värre nivåer än de som vi brukar kalkylera med. Och då snackar vi alltså arbetslöshet som Vår Kära Statsminister inte kommer att kunna förklara bort med att den inte gäller ”etniska svenskar”.

 6. hur faaan kan man ”sluta betala skatt” i Sverige går inte det för arbetsgivaren gör det åt en, vad fasen har dom för system där nere? låt skiten falla!

  • Ja, Grekland har väl ungefär den modell som Moderaterna drev rätt hårt på 1980-talet. Att medborgarna själva skulle ha uppbördsansvaret, inklusive för arbetsgivaravgifter, så att de liksom känner ordentligt hur mycket skatt de betalar.

  • Faktum är att Sveriges hårt strukturerade och väl kontrollerade system för skatteindrivning tyvärr inte är särskilt spritt. Läste någonstanns att en anledning till varför norra Europa över lag har ett så mycket bättre läge än i syd till stor del beror på att vår ’skattebyråkrati’ byggdes upp innan demokratin fick ett genomslag och att våra demokratiskt valda regeringar därför inte kunnat berika sina väljare/supporters på samma groteska sätt som i t ex Grekland där det var demokratiska regeringar som själva fick utforma (och korrumpera) systemet.

   Istället för att påtvinga Grekland sväldiet så borde vi ’erbjuda’ en export av våran ’skattebyråkrati’ så att den grekiska staten kan få in skattepengar från ALLA. Så länge den grekiska statens inkomster från skatter inte kan utökas utan snarare minskar så finns det ingen chans i världen att landet kommer på fötter oavsett vilken väg man väljer. ’Klientstaten’ Grekland måste avvecklas för folkets och landets bästa.

   • Ja, det kan nog stämma, och är ett sätt att se det hela. Ett annat är att de rika länderna i norr (+ Tyskland) har höga löner samt många stora företag. Stordrift ger fördelar.

   • Det blir nog väldigt svårt att övertyga Grekerna att börja betala skatt nu; skattefusket har ju pågått ganska länge och är inte nåt som kommit med krisen.

    De litar inte på att politikerna ska handskas med pengarna så därför fuskar de, samtidigt som de begär att staten ska betala deras pensioner och löner. Hur den matten någonsin gått ihop vet jag inte…

 7. ”Vi har kvar vår valuta, men dessvärre så tror jag att politikerna har mörkat hur vi är knutna till Euron”
  Konspiratorisk? :) Alltså; alla valutor hänger ihop, men den svenska kronan är inte knuten till euron som den danska kronan är. Vad skulle politiker mörka?Tror du inte att väljarna själva förstår att vi lever i en global värld där alla är mer eller mindre boende av varandra? Förklara…

  Säg vad man vill om Anders Borg – men hur ”mäter” du en bra finansminister? Min tanke är a) att inte riskera underskott b) investera/prioritera rätt. Är han oberäknelig?

  Förövrigt tycker jag det är tragiskt att gå greker betalar skatt – fattig som rik.

  • Men lodjuret. Kronan ÄR knuten till Euron, inte bara genom att alla valutor påverkas av varandra. Kolla upp saken får du se..

 8. Vi förband oss att delta, fullt ut, i den gemensamma marknaden när vi röstade för medlemsskap i EG. Sverige har inget undantag fråm eurosamarbetet som Storbritannien och Danmark. Det är alltså fel att ge S&M ”skulden” för detta, den får du lägga hos oss det svenska folket. Det kan man inte komma undan genom att hävda att ”Jag röstade nej!”. Beslutet var det svenska folkets, fattat i folkomröstning.

  Patron Persson påstod i debatten att frågan om att införa euro kunde fattas senare genom en ny folkomröstning. Det var fördragsmässigt en bluff, men har i praktiken hittills fungerat.

  Så varför röstade det svenska folket ”Ja”. Jag tror inte att det var pga det vansinniga argumentet ”att det är roligare att säga Ja”, utan snarare ett resultat av, den inhemskt orsakade, kraschen i början av 1990-talet med devalveringar, räntor på 500% och bankkrascher. Vi såg EG som en räddningshamn, och det vände den EG-negativa opinionen. Så fort som ekonomin lugnat sig återvände den negativa opinionen, men då var vi redan medlemmar.

  Förmodligen skulle Grekland klara sig bra om medborgarna solidariskt betalade sina skatter. Så en hjälp med ett reformerat skattesystem befriat från korruption skulle nog vara ett stort steg på vägen. Dessutom måste politiken befrias från korruption. Var problemet med Papandreou nyss att han var för ärlig?

  Om befolkningen i ett land beslutar sig att inte betala skatt till sin stat, innebär det att de desavouerar denna stat, en total misstroendeförklaring. Det innebär å andra sidan att befolkningen inte har rätt att förvänta sig något av staten (pensioner, sjukvård, kommunikationer, valuta, ordningsmakt etc). Ska Grekland då splittras i små lokalstater? Det ligger en del i Grass resonemang om jag förstått det rätt av inlägget tidigare här.

  • Jag tror att du har fel, det var vid bildandet av Euron, och då var vi redan med. Inte för att det spelar nån roll men..

  • För att nu få historieskrivningen rätt: 1992 antog de dåvarande EG-länderna Maastricht-fördraget som, i korthet, innebar bildandet av den Europeiska Unionen och att man skulle ha som mål att införa en gemensam valuta före 1990-talets slut.

   När Sverige folkomröstade om medlemskap 1994 var det alltså detta fördragsresultat vi röstade om, inget annat. Perssons löfte om att vi inte, om vi inte ville, skulle behöva fullfölja valutasamarbetet var i princip ingen ”bluff”. Vi kan välja att stå utanför genom att helt enkelt inte uppfylla ett av de fyra så kallade konvergenskraven: att delta i det fasta växelkurssamarbetet (ERM II). Och det är också exakt det vi gjort och gör.

   Man kan väl inte riktigt säga att ”kronan är knuten till euron” men det är också fel att tro att det finns några slags vattentäta skott mellan EU-medlemskapet och eurosamarbetet. Om euron skulle haverera blir det rimligt att hävda att Maastricht-fördraget är ett misslyckande. Vi i Sverige kan kanske inte dra några växlar på det, men de EU-länder som betraktat en gemensam valuta som en av poängen med en union kan givetvis börja fundera på om det är någon vits med allt det andra.

 9. Grekland är inte orsaken, utan symtomet. Motsatsen till ett kapitalistiskt fungerande samhälle är ett förvaltande samhälle. Där vi gemensamt förvaltar våra naturresurser på ett ekologiskt uthålligt sätt. Alla har här en uppgift att fylla. Alla behövs (bra) men vi kan vare sig undslippa eller för den delen utveckla våra arbetsuppgifter (dåligt). Ett sådant samhälle saknar visioner, snabb utveckling samt drömmar om ett bekvämare liv för alla. Kapital och investeringar däremot spekulerar om framtiden. Stora rikedomar utlovas då tillväxten är evig.
  Vi går sakta men säkert åt ett förvaltande samhälle och jag ska nu förklara varför:
  De tre E:na = Ekonomisk kris, Ekologisk kris samt en Energikris! Dessa tre E:n devalverar tron på kapitalet totalt. Kapitalister kommer inte längre utlova ökad tillväxt och alla länders tillväxt rasar.
  Det blir likt en omvärldsdevalvering av samtliga valutor, värden och priser. Detta kommer att fortsätta tills värdet på jorden är = utbudet att de tre E:na.