Friheten på nätet – Clinton & Bildt?

Det har sagts att Clinton & Bildt tillsammans med holländarna ska agera för frihet på nätet, ja man ska till och med ta upp saken i FN för att få denna nätfrihet inskriven i FN:s mänskliga rättigheter.

Men något stör mig, och det rejält. Clinton och Bildt är ju motståndare till att oppositionella kryper under radarn på nätet, den radar som i USA heter Echelon och i Sverige FRA. Och det som de föreslår skulle de knappast godkänna om det vore i deras egna hem-
länder. Vi är i rask takt på väg in i ett storebrors-
samhälle, om vi inte redan är där till hundra procent.

DN: ”En gemensam biståndsfond till stöd för nätakti-
vister kan bli nästa steg för den svensk-amerikanska alliansen i internetpolitiken. Utrikesminister Carl Bildt bekräftar för DN.se att sådana diskussioner pågår.
USA:s utrikesminister Hillary Clinton har placerat friheten på nätet högt på den politiska agendan och Bildt har slutit upp vid hennes sida. Tillsammans med holländarna bildar nu svenskar och amerikaner kärnan i vad som ibland kallas Haagkoalitionen. Det är ett nätverk där ländernas diplomati rörande internet samordnas. Nästa steg som diskuteras är att Haagkoalitionen ska upprätta en gemensam fond för stöd till nätaktivister i odemokratiska länder.”

Nätfrihet?

Man ska således satsa skattepengar på nätakti-
vister i odemokratiska länder, men i sina egna länder satsas det mångmiljardbelopp på att kontrollera de egna internetanvändarna. Det är en märklig tingens ordning kan jag tycka, en udda syn på ”nätfrihet” som ger mig rysningar.

it Andra om: , , , , , , , dn12 svd1 gp1 sr ab12

  5 comments for “Friheten på nätet – Clinton & Bildt?

 1. Hej bananskal
  15 juni, 2012 at 17:35

  Kan vi få se ett första bidrag till Wikileaks?

 2. Jeggerhouse
  15 juni, 2012 at 17:38

  Bildt är USAs egen lilla Svenska hund som gör som de säger.

 3. A.N.
  16 juni, 2012 at 04:48

  Svenskarna och amerikanarna är mer effektivt övervakade än vad DDR medborgarna var…

 4. Marie Ericsson
  17 juni, 2012 at 09:12

  Kommer man även att främja nätaktivismen i Saudiarabien? Det är redan ett jäkla tjat i tidningarna om vem som ska efterträda Saudiarabiens kung, en av världens värsta autokrater.

 5. 20 juni, 2012 at 22:18

  Det man på sikt kan glädja sig åt är att maktfullkomliga samhällen ALLTID ruttnar innifrån, förr eller senare.

Comments are closed.