FRA och Signalkräftor på Harpsund ikväll


Skämtet har jag plagierat från texten i Göran Erikssons artikel i SvD, det är således inte min egen vitsighet som jag ger prov på, äras skall den som äras bör.

Eriksson i SvD: ”Blir det signalkräftor ikväll? Det är förstås det givna skämtet när regeringen idag återsamlas på Harpsund för budgetöverläg-
gningar och den traditionella kräftskivan. Signalspaningen är nu nämligen en värre plåga för regeringen än den sedvanliga dragkampen mellan partiledarna, fackdepartementen och finansministern inför höstbudgeten.”

Rubriken på hans artikel är ”FRA-lagen värre plåga än budgeten” vilket givetvis inte tillhör de annars så vanliga överdrifterna i massmedia. FRA-lagen har blivit den största frågan för vår högerregering, en fråga som håller på att äta upp högeralliansen inifrån. Oppositionen kan sitta still i båten medans högerpartierna slingrar sig så att en metmask i jämförelse ser ut som en stelopererad femtumsspik. ((Lasse Strömberg, Fotolasse.se))

I själva verket så kan oppositionen lugnt luta sig tillbaka och göra ingenting. Igår var en av centerpartiets företrädare med i något av Ekoredaktionens program, minns inte vilket. Han skulle förklara hur centerns förslag innebar en förändring, något som han misslyckades fullständigt med. Problemet var givetvis att centern inte har kommit med något förslag som innebär någon förändring. År 2009 så ska internetleverantörerna leverera all sin trafik till FRA även med centerns förslag, och då finns det absolut ingenting som hindrar att de tittar på vad de vill ur den trafiken.

Den som tror att FRA kommer att följa reglerna har dåligt minne. Vi har åtskilliga gånger sett exempel på hur både SÄPO, MUST och det gamla IB helt åsidosatt regelverket för att ta fram den information man för stunden varit intresserad av. Man har inte dragit sig för vare sig olaglig avlyssning eller inbrott, man arbetar dessutom med hemliga informatörer och infiltrerar de organisationer man är intresserade av.

Att inbilla sig att FRA av modell 2008 skulle vara bättre är utomordentligt korkat. Att dessutom tillmäta de borgerligas ärliga uppsyn någon trovärdighet är inget annat än larvigt. En underrättelsetjänst gör som den vill och detta ska motverkas av lagstiftningen, och inte stödja den sortens agerande. Det finns absolut ingen genväg för våra valda politiker, man måste riva upp lagen och sedan tillsätta en parlamentarisk utredning som får kravet att komma fram till ett gemensamt förslag att lägga fram på riksdagens bord. Det hjälper föga att skicka fram några gråtmilda nyliberaler som får tala om sina mödrar. Sådant stjälper mer än hjälper.

För att illustrera för dig själv hur trafiken går mellan din egen dator och den sida du besöker, kan du enklast använda kommandot TRACERT. Om du exempelvis vill se hur bloggen http://motbilder.se nås så öppnar du ett

FRA
TRACERT motbilder.se ger denna utskrift…

dosfönster och skriver tracert motbilder.se (eller den sida du vill undersöka) så kommer du finna att du med automatik fastnar i FRA-nätet. Servern ligger nämligen i Danmark, precis som den server min sida ligger på. Jag har inte räknat, men uppskattningsvis 95 procent av alla bloggar ligger på utländska servers vilket givetvis får till följd att den trafiken hamnar i FRA:s nät om centerns förslag skulle gälla.

Och när man idag talar om hur man ska begränsa snokandet från svenska myndigheter så borde man också ta upp frågan om andra länders snokande. Hur säkrar våra myndigheter Sveriges del av internet mot utländska underrättelsetjänster som t.ex. Echelon/NSA? Svaret på den frågan är dessvärre mycket enkelt, man har inte den minsta avsikt att göra det, tvärtom så kommer man att lämna ifrån sig trafikdata till Echelon trots att man inte säger det högt. Och det är en starkt bidragande orsak till den brådska man fick för att ordna med en ny lag och köpa in monsterdatorer till FRA.

Att vissa inom högeralliansens partier nu ormar sig som metmaskar betyder inte att de verkligen vill göra något för medborgarnas berättigade krav på personlig integritet. Det enda de är intresserade av är att lagen genomförs utan att det ska kosta dem själva någon politisk makt. Så när politiker ställer sig och snyftar om lilla mamma i riksdagens talarstol så är det inget annat än spel för gallerierna, en tidig start på valrörelsen 2010.

SvD12 AB1 HD1 DN12 Dagen SDS it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]FRA, FRA-lagen, Signalkräftor, Harpsund, Högerregeringen, Integritet, Internet, Bloggar, Bloggosfören, Bloggbävning, Reinfeldt, Tolgfors, Bodström, SÄPO, MUST, IB, Politik[/tags]


12 svar till “FRA och Signalkräftor på Harpsund ikväll”

 1. Du verkar ha missförstått centeruppropets förslag. Det verkar gå ut på att ISP:er sorterar bort IP-trafik där avsändare ELLER mottagare har ett IP-nummer som bedöms vara svenskt. Om en svensk läser eller redigerar en blogg på en utländsk server skulle den trafiken alltså aldrig nå FRA. Kopplingen mellan IP-nummer och nation skulle aldrig vara helt perfekt, och mejltrafik skulle även fortsättningsvis kunna komma ifråga för övervakning även om FRA endast skulle kunna avlyssna den om den råkar passera Sverige. Så förslaget är ingalunda perfekt. Dessutom har Staffan Danielsson i centern uttryckt sig väldigt otydligt om hur han egentligen ser på förslaget och hur det skulle genomföras.

 2. @Tor:

  Nej. All trafik ska till FRA som sedan ska sortera ut sådant som är internt i Sverige.

  F.ö. verkar inte centerpartisten alls veta vad han talar om.

 3. ”Nej. All trafik ska till FRA som sedan ska sortera ut sådant som är internt i Sverige.”

  Källa?
  Mitt intryck är att de som varit pådrivande för detta är mycket tydliga på den här punkten. Vissa har till och med velat göra det olagligt för internetoperatörerna att lämna ut svensk trafik till FRA (vilket jag inte tror är genomförbart, men likafullt visar på deras ambition). Från officiellt centerhåll har det så vitt jag vet inte varit någon som sagt emot att det är ISP:erna som skulle stå för filtreringen, även om man tyvärr inte heller har bekräftat det.

 4. Tor
  ISP.er har ingen teknisk möjlighet att selektera trafiken på paketnivå. Dessutom så delar routrarna upp all trafik i paket efter eget gottfinnande utan mänsklig inblandning och sänder paketen vid varje tidpunkt på bästa möjliga sätt vilket innebär att ett meddelande kan gå via olika ISP:er och olika länder för att nå en mottagare. För att scanna trafiken måste man tappa denn på samtliga platser där gränsövergångar finns för att sedan sammanställa paketen till dess ursprungliga skick, först därefter kan selektering göras på innehåll och eller avsändare och mottagare. Om internettanvändare använder sig av routersystemet tor som dessutom krypterar trafiken så kan FRAs system kringås om användaren samtidigt kör en masin som inte använder IE eller script av diverse slag.

  Centerpartiets förslag grundar sig tyvärr på en total okunskap om hur internet fungerar.

  Vänligen Bloggaren KAS

 5. KAS skriver om filtrering baserat på innehåll, men centerns förslag verkar vara baserat på filtrering efter IP-adress (allt annat skulle ju vara integritetskränkande iaf). Det finns inga större tekniska hinder för internetoperatörerna att använda sådana filter. Det är inte hundraprocentigt och exempelvis viss mejltrafik mellan utländska servrar skulle inte täckas och således fortfarande kunna utsättas för avlyssning.

  Själv tycker jag att förslaget i sig låter som en förbättring, men jag litar inte riktigt på centerns motiv och vilja.

 6. @Tor:

  Om inte annat så visar denna diskussion klart och tydligt att FRA-lagen måste stoppas. Snacka om otydligheter… Ingen vet, en massa tror, och de som vet minst är – politiker.

 7. Tor IP-adressen finns inbakad i varje paket och detta sköts av routern när den skapar paketen för att kunna filtrera paketen måste dessa pakas upp och det sköts i nuläget av hårdvaran när den förmedlar paketen, hårdvaran läserpakets ip-adress(vart paketet ska) för att kunna slå upp macadressen och sända paketet till nästa router. Många ISP:er kan naturligtvis läsa paketen mjukvarumässigt men detta förfarande skulle inte fungera om dom skulle vara tvungen att filtrera alla paket via program. det är ingen skillnad att filtrera mjukvarumässigt på innehåll då ipadressen är att betrakta som ett vanligt innehåll i paketen. När leveranörerna säger att FRA:systemet skulle fördyra så är det vidarebefodringen av hela trafiken dom menar. Nu tror jag i och för sig att sådan förmedling till FRA redan är inbyggd i alla stora knutpunkter. Om alla ISP:er skulle vara tvugna att filtrera bort all svensk trafik skulle det troligen fördubbla kostnaden för oss som använder internet. / KAS

 8. @KAS: Nu tror jag i och för sig att sådan förmedling till FRA redan är inbyggd i alla stora knutpunkter.

  Jepp, det tror jag med. Den spaningen pågår redan.

 9. Förslaget att operatörerna ska filtrera trafiken och bara släppa igenom transittrafik till FRA, är ingen större förbättring. Systemet blir fortfarande ett system för massavlyssning. En hemlig eller lagtvingad ändring i operatörernas filter och FRA kan avlyssna vad som helst. Samverkanspunkter är problemet och bör aldrig skapas!

 10. Jag har Bredbandsbolaget som ISP, och enligt traceroute går all min trafik genom norge, även om servern jag vill komma åt ligger i Sverige. Så verkar fallet vara även i skärmdumpen i denna blogpost.

 11. I min sommarstugeby i Norrlands inland är vår server till byns hemsida i Danmark. Så nog blir det massavlyssning hur det än försöker lura oss från ena dagen till den andra. NEJ TILL FRA OCH AVLYSSNING.

  Ja till integritetsskydd och ja till ett samhälle som är vaket och realistisk förstådd att när regimer vill ha mera makt över sitt folk så ska man sätta stopp. Annars har det vi i samhället tagit första steget mot diktatur och polis stat.