Försvarsmakten underskattar soldaterna

Nu skriver SVT om våra egna ”veteraner”, soldater som har varit ute på olika uppdrag och där kommit i direkt stridskontakt eller på annat sätt farit illa av det uppdrag vi sänt ut dem på.

SVT: ”Efter massakern i Afghanistan där en amerikansk soldat dödade 16 civila har en livaktig diskussion väckts. För svensk del är det flera psykologer som arbetar med svenska soldater, både i Afghanistan och i Sverige. Svenska soldater vittnar om dödsångest och handlingsförlamning.

-”Blommans” berättelse om hur han upplevt sin situation i Afghanistan är stark, men inte helt unik, menar Niclas Wisén, en av tre psykologer på Försvarsmakten som arbetar med soldater i bland annat Afghanistan, både på plats och när de kommer hem.

-Många av dem som vi har samtal med vittnar om en stark ångest, även om det kanske inte alltid är en utpräglad dödsångest, säger han till SVT och berättar att han blev överraskad av hur många som kommenterat ”Blommans” berättelse. ”

Dessvärre så tror jag att försvaret grovt underskattar det antal soldater som får men av verksamheten. Även om man säkerligen är mer medveten om problemen idag än tidigare så finns det åtskilliga soldater som inte erkänner att de mår dåligt efter tjänstgöringen. Att sedan soldaterna är utsända av fel skäl och på felaktiga grunder påverkar givetvis också, men jag tvivlar på att Försvarsmakten redovisar den sortens åsikter även om de säkerligen har undersökt saken.

Det är antagligen relativt enkelt att sitta i Sveriges Riksdag och besluta om att Sverige ska delta i än den ena och än den andra militära aktionen, men det är aldrig riksdagsledamöternas egna barn som reser iväg till länder som Afghanistan. Och vid de tillfällen svenska politiker själva reser till landet så har de tillgång till ett stort antal livvakter. När svenska politiker tidigare varit i t.ex. Irak så har legosoldater från Blackwater ansvarat för deras säkerhet. (forts..)

Här hemma har vi alla sett Försvarsmaktens annonskampanjer av typen ”Din kusin vill inte att vi ska försvara demokratin i Tjottaheiti” Närmare än så kommer vi inte, men det gör de föräldrar, syskon och vänner som får hem en kär släkting eller vän i en trälåda försedd med den svenska flaggan.

Och de som klarar sig, hur känner de när det går upp för dem att de endast är redskap för olika intressen som strävar efter kontroll över olja eller mineraltillgångar?

it Andra om: , , , , , , , svt sr ab12 dn1 svd1

  13 comments for “Försvarsmakten underskattar soldaterna

Comments are closed.