Folkomröstning ett Rödgrönt Misslyckande?


[column width=”49%” padding=”2%”]
Jag är själv motståndare till ”Förbifart Stockholm”. Den som minns diskussionerna innan bygget av Essingeleden kommer ihåg det mesta av resonemanget, den skulle byggas så bilarna slapp köra genom Stockholm, men nu räcker den inte till.

Det mest illavarslande är förstås att de rödgröna partierna ska lösa sina meningsskiljaktigheter med en folkomröstning. Ska man verkligen lösa regeringens problem efter tillträdet med folkomröstningar så kommer situationen snabbt att urarta. Då blir det väl folkomröstning om Afghanistan också misstänker jag. Min uppfattning är att man givetvis ska satsa på att bygga ut kollektivtrafiken, ingenting annat. Men jag tror att den här lösningen sänder signaler till väljarna som säger att de rödgröna är oförmögna att komma överens i vissa ideologiska diskussioner, något som knappast gynnar dem.

Nu kommer givetvis alliansen att plocka många poäng, varenda gång som någon av ledarna i den rödgröna alliansen uttalar sig tveksamt så kommer Reinfeldt säga ”– Ni kanske ska folkomrösta innan ni svarar på frågan?” Dessutom kommer alla som ägnar sig åt politisk satir att ha motiv som räcker ända fram till valet.

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]RödgröntSå här glada kan de inte vara idag…

intressant Tags: , , , , , dn1234 svd1 ex ab1 läs också: k&å annarkia lasse back-nilsson röda-b hampus ilsemarie pamflett kaj zaramis t
[/column]


16 svar till “Folkomröstning ett Rödgrönt Misslyckande?”

 1. Det handlar mer om att rädda relationen med väljarna för Miljöpartiets del. Inom den rödgröna ledningen vet man att det finns en stark opinion för förbifarten (även om jag likt dig inte hör till anhängarna) i Stockholm, och att det inte går att ta ställning mot den utan att tappa många storstadsröster.

  På det här viset slipper man skrämma bort väljare innan valet, liksom att man slipper ta en svekdebatt efter att förbifarten röstats igenom av väljarna.

   • Jo, det finns en stark opinion för att bygga förbifarten om frågan som ställs bara är om den ska byggas eller inte. Det har bekräftats i flera opinionsmätningar. Däremot blev det i den enda offentliga mätning som ställt motorväg mot kollektivtrafik dött lopp mellan alternativen.

  • Dessutom: Hur många privatägda bilar passerar Fjollträsk en normaldag? 80% är väl lastbilar och tjänstebilar, s.k. ”förmånsbilar”. DEt borde ju vara en garant för nej till Förbifart Fjollträsk?

  • Slippa en svekdebatt? Den har ju redan börjat. Men man försöker dessutom ta ansvar i sakfrågan – vilket helt enkelt är fegt. Väljarna vill nog hellre ha politiker som tar ansvar än sådana som duckar för svåra frågor.

 2. Nog finns det en opinion för en förbifart, men då måste man titta längre bort än Sthlm kommun och några få kranskommunerna.
  Realiteten är att många som har behov av att ta sig norr eller söder om sthlm är tvingade att åka genom eländet just genom att motorvägen är snabbare och säkrare än de grusstigar som korsar Mälardalen mellan Strängnäs till Örebro.
  Tåget är inte heller något alternativ, de flesta går bara till Sthlm och där tvingas folk till tidsödande tågbyten och inte så sällan är det fler byten på vägen.
  Egentligen visar utspel bara på vilka nötter som finns eftersom i oppositionen också, eftersom det ses bara som en sthlmsfråga och inte en riksfråga av dem.

 3. Det finns som sagt INTE en stark opinion för någon förbifart om svarsalternativen är antingen kollektivtrafik eller förbifarten. Jag tycker att det är en ganska rimlig lösning av de rödgröna partierna att låta väljarna avgöra. Visst skulle man kunna förhandla bort den ena eller den andra ståndpunkten men direktdemokrati är aldrig fel väg att gå enligt mig. Jag hoppas dock att de inte har tänkt sig att folkomröstningen skall ske redan i höst för då är det korkat. Det måste finnas rimlig tid för de båda sidorna att föra fram sina argument för och emot och för människor att bilda sig en uppfattning grundat på fakta och inte bara en magkänsla eller irritationen i morgonköerna då man bilar från Ekerö och in mot innerstaden.

 4. Enligt Carin Jämtin (ledande s-politiker i Stockholms kommun) var allt klappat och klart och Mp och v skulle bara köras över eftersom det ”finns en majoritet” för Förbifarten. Jämtin garanterade att det hela skulle gå igenom även med rödgrön majoritet.
  Nu är plötsligt Jämtin, (s) draglok i Stockholm, överkörd så att det stänker om det (som i en värsta splatter-film). En behandling som påminner om Annika Billström och trängselskatterna. Hatten av för Mp de vet hur de ska idka utpressning mot (s)! Nog känns det som att det är svansen som viftar på hunden? Fast jag tror att Jämtin är tuffare än Billström så det kan bli en spännande utveckling inom (s)! Speciellt som förortssossarna är så klart för Förbifarten och inser att kompromissen är ett slugt drag från Mp!

  • Det verkar finnas en socialdemokratisk tradition i Stockholm att köra över sina draglok. Om jag inte minns fel så garanterade Annika Billström på sin tid att det inte skulle bli trängselavgifter, men Göran Persson körde över henne …

 5. Jag tycker det är bra att opositionen verkar bestå av tre olika partier än som i alliansen ett parti som bestämmer ALLT och tre andra som i bästa fall kan ses som marionetter.

  Det faktum att alliansförespråkarna maler på om ’rödgrön oenighet’ börjar bli parodi då deras egen ’enighet’ bara beror på att småpartierna lägger sig platta för husse Reinfeldt. Är det någon som är förvånad att (C) och (Kd) är påväg ur riksdagen. Vad ska vi ha dem till egentligen. Vad vill de för något. Vad är DERAS visioner.

  Sanningen är förstås att de saknar egna visioner och därför saknar de relevans i svensk politik. Att ett parti som (Kd) sannolikt skulle ha underlag för minst 5 % om de bara stod på sig lite och inte sålde ut sin stockkonservativa (kristna) värdegrund är något de kommer få reflektera över när (Sd) tyvärr tagit över den rollen efter nästa val.

 6. Tilläggas kan också att regeringen inte har rätt att besluta om kommunala folkomröstningar, det är ett brott mot grundlagen (regeringsformen).

 7. Jag tror också att det var ett taktiskt misstag, men kanske gick det inte att undvika?

 8. Fördelen med en folkomröstning är ju att alternativen klarna. Folk kommer att förstå hur dyrt det kommer att bli att både bygga (28 miljarder är en glädjekalkyl, 40 miljarder är mera realistiskt) och att sedan köra på motorvägen, med omfattande vägtullar som också kommer att omfatta de redan idag befintliga vägarna. Regeringen presenterade Förbifart Stockholm som ett stort infrastrukturpaket till Stockholm, men det bestod ju till 98% av motorväg, alla inser ju att alliansen aldrig kommer att investera i kollektivtrafik, man har varit motståndare till alla kollektivtrafikinvesteringar i Stockholm.

 9. Jag tycker det är bra att det blir en ordentlig debatt om trafiklösningarna i Stockholmsområdet. Eftersom det är helt omöjligt för (s) att säga blankt nej till Förbifart Stockholm är sannolikt detta med en folkomröstning det bästa alternativet som läget är idag. Nu kommer frågan om vilka lösningar som bäst gynnar både miljö och de boende upp ordentligt till diskussion. Jag tror faktiskt inte att alla som förordar Förbifart Stockholm har klart för sig hur litet den kommer att gynna just de boende i Stockholmsområdet. Den nuvarande lösningen är dessutom helt inriktad på biltrafik – endast 7% av trafiken beräknas vara kollektivtrafik. Vi hör nu från Allianspartierna att man tänkt sig satsa både på Förbifart Stockholm och kollektivtrafiken, men det är ju inte sant om man tittar på de långtidsplaner som finns för väg- och spårbunden trafik. Förbifart Stockholm, med sina 6 körfält, är den i särklass största trafikinvesteringen i Sverige i modern tid och tar naturligtvis stort ekonomiskt utrymme från andra investeringar.