Finansiell oro om SD kommer in

HQ Bank och Carnegieskandalen är bara två exempel på samma sak, bankverksamheten i Sverige har alldeles för lösa tyglar. När sedan Anders Borg låtsas som att en egen kapitalreserv på några få procent skulle innebära ett stabilare banksystem så luras han, det kräver en helt annan nivå på finansieringen, kanske över tjugo procent.

Sedan behöver man införa en global Tobinskatt för att bromsa skatteplan-
ering, inför man dessutom en skatt på aktieaffärer så betyder det att finans-
marknaden stabiliseras och risken för stora krascher, likt den finanskris vi nu haft, minskar radikalt. Att varje samhälle dessutom behöver en stor statlig affärsbank är en självklarhet.

Om någon tror att jag därmed är förespråkare av införandet av planekonomi så kan jag lugna vederbörande med att så är inte fallet. Vi har sett hur de försök som gjorts med dylika fungerar, och det behövs inga fler ekonomiska och politiska experiment i den riktningen. Sedan är det förstås en självklarhet att varje lands egen riksbank inte ska ta order av någon slags centralmakt som t.ex. EU/ECB.

Jag roade mig i morse med att kolla SvD:s partisympatitest. Det gick som förra gången, och även om den sortens test inte är annat än underhållning så visar den någorlunda rätt i alla fall. Jag har ingenting att invända mot rankingen av de partier som visas, möjligen så har V sjunkit något, men jag är inte säker på det. Det dystra var förstås att min inställning till vargjakt och EU/EMU innebar att en politiskt oacceptabel grupp faktiskt kom före ett par av de borgerliga partierna.

F.ö. slås jag av den amerikanska osäkerheten, Lehman Brothers visar hur bräckligt det amerikanska samhället är, och det blir givetvis inte bättre av att nationens skattebetalare ska bekosta krig i Irak och Afghanistan. Dessutom ska de betala social-
bidrag till stater som uppför sig så illa att de borde utvisas ur FN:s gemenskap, om nu det vore en option.

På Ekot berättade de att den amerikanska teparty-rörelsen firar nya framgångar i sista omgången av de amerikanska primärvalen. Det betyder att ultrakonservativa väljs ut som representanter till primärvalen, vad det sedan får för effekter om republikanerna vinner stort törs jag inte ens tänka på. Då kommer röster att höjas för att asfaltera Iran, mer grundligt dessutom än vad man lyckats med i Irak och Afghanistan.

Ekot berättade också att bedömare tror att räntan höjs om SD kommer in i Riksdagen, precis som valutakursen. Kronan sjunker i värde, allt blir dyrare beroende på att omvärlden tvivlar på en minoritetsregering som stöds av ett extremistparti.

Dra täcket över huvudet och blunda känns som en adekvat åtgärd.

it , , , , , , e24 ab12 ex12 dn123 svd123

  24 comments for “Finansiell oro om SD kommer in

Comments are closed.