Färdigsnackat om FRA säger moderatminister


Den moderata okänsligheten inför FRA-opinionen har tidigare uppvisats av bland andra Fredrik Reinfeldt, nu hjälper Gunilla Carlsson till att åskådliggöra den moderata ignoransen.


Dagen:
”Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) säger att sista ordet nu är sagt när det gäller FRA-lagen. – Jag har ju följt frågan hela tiden, redan då socialdemokraterna tog tag i detta. Jag var då talesman i utrikesfrågor för moderaterna.”

Sista ordet är sagt, säger en politisk företrädare för det block som ligger 17 procent efter i opinionsmätningarna två år före valet. Det är ett historiskt stort underläge, jag tror att skillnaden mellan blocken aldrig varit så stor till nackdel för den sittande regeringen. Och de har det inte lätt. Nu börjar till och med Polistidningen skriva om saken.

Polistidningen:
”Den omstridda så kallade FRA-lagen har klubbats igenom av riksdagen. I praktiken rör det sig om en ny lag och flera lagändringar. I framtiden kommer Försvarets radioanstalt (FRA) att kunna avlyssna all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Detta innefattar bland annat internet och telefonsamtal.

Både Säkerhetspolisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) är starkt kritiska till lagförslaget och kräver ändringar.”

FRA, Latuff

Glädjande nog så uppvisar dagens opinions-
mätning av Expressen och Demoskop att Sverigedemokraterna backat till 2,2 procent, en siffra som sannolikt är statistiskt säkerställd. Det verkliga utslaget i opinionsmätningar kommer väl tidigast i augusti. Det ska bli intressant att se hur folk skattar den moderata arrogansen. Grundtipset måste bli att siffrorna då närmar sig 20 procent. Polistidningen Dagen1 AB SDS1 SvD DN i t

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]FRA-lagen, Integritet, DDR, Spionlagen, Östtyskland, Bodströmsamhället, Högerregeringen, Moderaterna, Opinion, Sverigedemokraterna, Piratpartiet, Politik[/tags]


12 svar till “Färdigsnackat om FRA säger moderatminister”

 1. Har jag fattat detta rätt att all E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- samt telefonsamtal tja kort sagt allt kommer att analyseras? Tydligen så krävs det inte någon tur i domstol eller ens någon vag brottsmisstanke, utan alla medborgare kommer att behandlas som misstänkta spioner eller kriminella.
  Det är ju inte riktigt klokt.
  Strider inte detta mot Europakonventionen (som faktisk ÄR svensk lag sedan 1995) eftersom den tillåter en alltför omfattande övervakning på alldeles för vaga grunder? För enligt vår grundlag: regeringsformen 2 kap. 23 §, får riksdagen inte stifta en lag som strider mot Europakonventionen! Vidare så går FRA-lagen stick i stäv mot FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, dessutom.
  Och till råga på allt så vill Alliansen inte att vi ska reagera?
  Egentligen borde enbart de borgliga väljarna bli övervakade, som straff för att de litade på unkna ledartyper! Nu får i stället hela svenska folket lida för detta. Kallas inte detta för kollektiv bestraffning?

  Ni borgliga väljare ta nu lärdom! Nu er ni hur det går! Ta lärdom av detta nu innan det är försent!

 2. För det första har Sverigedemokraterna ingenting med detta blogginlägg att göra, för det andra får partiet 2,6 – inte 2,2 – procent i dagens Demoskopmätning, vilket är en uppgång med 1 procentenhet, och för det tredje verkar förändringen för sd inte vara statistiskt säkerställd:

  http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1221009/unga-valjare-ratar-alliansen

  ”Och det är tillströmningen av de äldsta, inte tappet bland yngre, som är den statistiskt säkerställda förändringen från junimätningen.”

  Men vad gäller FRA-lagen håller jag med dig, Jinge. Dock tror jag tyvärr inte att det skulle bli bättre med en vänsterregering.

 3. FRA-frågan är inte längre på massmedias förstasidor och därmed kan vi väl anta att lagen är genomförd?

  Samtliga politiker har i princip fel i denna fråga men det hjälper ju inte. Nu får folket lida…

 4. Dom vill bara tysta ner uppståndelsen. Allt är redan bestämt. De där moderaterna är vana att bestämma. Nu är de chockade av att det finns folk som reagerar mot dem.

 5. Klart dom vill tysta ned FRA. Det märkliga är att de borgerliga moderpartierna gör detta trots att de redan innan förslaget inte alls hade stora siffror i opinionen.

 6. FRA Försvarets radioanstalt) har inget med militären eller ens Polisen att skaffa det är en civil myndighet och dess politiska kunder är ytters Regiringen! Fundera på det en stund!

  Ordet: ”POLITISK KONTROLL” ligger inte det mycket nära till hands nu!

  Finns det grupper som aktivt motverkar och försvårar för regeringen så är det bara en tidsfråga innan de klassas som Cyberterrorister? Och med informationsutbyte till främmande makt (läs USA) så kan svenska medborgare tas om hand av CIA-personal (har gjort tidigare) utan någon som helst rättslig prövning – så vad väntar regeringen på?

  Skeppa Jinge samt alla dess läsare till Egypten! Där väntar en trevlig liten skara som lätt klara tricket att få medborgarna att sluta med sina protester!

  Makt är Makt och makten har ALDRIG sagt nej till starkare och grövre vapen! Aldrig!

 7. Så länge FRA har namnet ”Försvarets Radio Anstalt” får de skylla sig själva att vi blandar ihop dem med försvaret. Det kommer vi att fortsätta att göra.
  Byt namn på FRA!

 8. Ha, ha, ha! RÖV Rosenbads övervakningsverksamhet, det gav mig ett förlösande skratt, mitt in min upprördhet över maktens arrogans.

 9. Som jag ser det är det inte FRA lagen i sig som är problemet utan själva FRA självt. Att en civil myndighet skall kunna registrera internet vanor överhuvudtaget är helt absurt och att dessutom göra det lagligt och inte olagligt är ännu mer absurt. Jag har sett mig som folkpartist men är nu verkligt tveksam måste jag säga. Det har varit en väldigt depressiv sommar ur ett demokratiskt perspektiv. De som startade upp hela tanken om FRA och FRA lagen borde ställas till svars i Haag för brott mot mänskligheten.

  Besviken väljare!

 10. Jag har personlig erfarenhet som kan ha allmänt intresse. Har nämligen själv uppträtt ytterst provokativt på nätet (den stilen har jag nu lagt bakom mig) och det hela tiden fullt öppet, något jag VET tilldragit sig SÄPO:s sakligt välmotiverade uppmärksamhet. Och jag har överlevt ganska bra.

  :o)

  Man ska inte vara överdrivet rädd om “den personliga integriteten”, det är min erfarenhet.

  Opinionsstormen kring FRA-frågan har varit oerhört nyttig. Jag vill nu ge statsministern rätt på ett sätt han kanske inte väntat sig. Slutpratat om FRA? Åh, vi har mycket annat att snacka om, må han tro!

  Det är nämligen hög tid folket vidgar sitt perspektiv och börjar uppmärksamma även ANDRA missförhållanden. Sådana är det inte alltför ont om.

  Jag vill hoppas att vi nu har ett allmänt folkligt uppvaknande, till stort gagn för hela samhället.