Får man en tusenlapp för rösten så…Staffan I. Lindberg skriver idag en artikel på DN debatt där han redovisar resultat från en undersökning som World Values Survey har gjort. Han överraskas av att ungdomar inte ”värdesätter” demokrati på samma sätt som många äldre.

Staffan I. Lindberg i DN: ”I den senaste World Values Survey-undersökningen i Sverige – genomförd bland 1 208 slumpvis utvalda medborgare – finner vi att många unga svenskar är beredda att sälja sina demokratiska fri- och rättigheter. Hela 21 procent av 18–29-åringarna kan tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. I den här gruppen finns också en föreställning om att demokrati inte spelar så stor roll. 26 procent tycker att det vore ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val.”

Uppenbarligen har det aldrig slagit honom att de ungas erfarenheter av vårt nuvarande system har inneburit att de inte anser sig vara vare sig sedda eller hörda. Hur ska de då kunna inse värdet av demokrati, eller ens kunna relatera till begreppet? Det enda dessa ser förutom den egna och kamraternas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, är hur de äldre som redan har det gott ställt har fått det ännu bättre, och de som har det svårt har fått det sämre än förut.

Är det den ”demokrati” de ska relatera till så kan jag förstå att de, i tider av stigande arbetslöshet, bejakar en fråga om att sälja sin röst. För med handen på hjärtat, vad är den annars värd?

it Andra om: , , , , , , dn ex sr

  6 comments for “Får man en tusenlapp för rösten så…

Comments are closed.