EU:s kris blir långt värre, lägg ner nu!


Idag kom Flamman i brevlådan, och med den en EU-krönika skriven av Stellan Hermansson. Det är en viktig krönika eftersom den pekar på EU:s sätt att ta fram beslut, och det faktum att EU är en i högsta grad odemokratisk union. Krönikan handlar om lobbyisterna i EU och den slutna EU-kommissionen, den kom i samma nummer där Anne-Li Lehnberg berättar att krafter inom EU verkar för att man ska ha en direktvald president för att man ska skapa en gemensam EU-armé.

Stellan Hermansson/Flamman: ”Kommis-
sionen fattar sina beslut i slutna rum. Sekretess råder. Regelverket mot insyn kan beskrivas som motsatsen till den svenska offentlighetslagstiftningen. Men CEO samlar information från olika källor och presenterar sedan rapporter om hur kommissionen arbetar och fattar sina beslut.

Idag finns det ungefär 30 000 lobbyister i Bryssel. Av dem arbetar 700 inom finanslobbyn som representerar stora banker och finansinstitut. Det som gör dem unika är att de släpps in i beslutsprocessen innan den ens startat. Och långt före de folkvalda EU-parlamentarikerna får veta något som helst om innehållet.

Kommissionen utser flera av dessa finanslobbyister till sina egna expertgrupper. 2010 arbetade fjorton av expertgrupperna med bank och finansfrågor. Åttio procent av deltagarna var finanslobbyister. Sju av expertgrupperna bestod enbart av dessa lobbyister. De dominerade kraftigt i ytterligare fem grupper.

I EU har den icke-folkvalda kommissionen monopol på lagstiftningsförslag. Expertgrupperna arbetar nu på förslag på hur bank och finanssektorn ska regleras bättre inom EU. Åttio procent av deltagarna är alltså lobbyister för bank och finanssektorn. Just den sektor som de ska reglera. Det kan bara sluta på ett sätt. Det blir inte mycket till reglering.”

Idag tröstar jag mig med att jag ska fylla sextiosex år i år, jag hinner kanske inte uppleva den totala katastrof som man nu arbetar ihop till, men läs Hermanssons och Lehnbergs artiklar. EU-krisen rullar på i oförminskad takt, toppmötet idag används som verktyg för att stärka EU-kommissionens makt, något som vi alla har förväntat oss. Men jag tycker att det som skulle bli en fredens garant i Europa alltmer påminner om det som EU skulle försvara oss mot.

it Andra om: , , , , , , ab123456 gp123 ekot12 dn1234567 svd1234567


4 svar till “EU:s kris blir långt värre, lägg ner nu!”

  1. Det var en bra blogpost det där jinge.

    Boken Knapptryckarkompaniet (Anne-Marie Pålsson) beskriver något likande (men mycket mer djupgående) dvs det ENORMA demokratiunderskottet i Nya moderaterna. För övrigt är det samma skit i sossarna.

    • För övrigt är det samma skit i sossarna.

      Vilket är problematiskt för oss som tänker rösta (MP) eller (V)..

  2. Att ge MP+S+V-sidan i röst är väl skit samma mot moderaterna? S kommer att ange riktning i en sådan pakt och möjligen, jag säger möjligen att S tvingas ge upp nån skitfråga för Vs skull? Det finns mycket inom piratpartiet som jag ogillar, (ett alternativ) men tänk om det fanns ett piratparti på vänsterkanten? Det skulle vara nåt det!