Euron faller, det gör nog EU också på sikt


Krisen i Grekland utvecklas, idag betraktar allt fler institutioner inom bankvärlden det som mycket troligt att Grekland lämnar Euron efter sitt nyval. Många anser att det är över 70-80 procents risk/chans att de gör det omedelbart efter valet. Och i Spanien hårdnar situationen alltmer, personligen så tror jag att valutaoron kan fälla hela Euron som valuta.

DN: ”Situationen i Spanien förvärras för var dag. Räntorna stiger, börsen faller och den skakiga banksektorn har seglat upp som det stora orosmolnet med likviditetsbrist som följd.

– Det är absolut ett kritiskt läge i Spanien. Det är mycket allvarligt, säger Niklas Bremberg, statsvetare vid Stockholms universitet.

Spanien är euroområdets fjärde största ekonomi efter Tyskland, Frankrike och Italien.”

Förut så betraktades Euroskeptiker med misstänksamhet, man såg ofta dem som uttalade sig negativt om Euron och Eurosamarbetet som något slags extremister eller i alla fall bakåtsträvare. Eurosamarbetet är utmärkt och underlättar tillvaron för bland annat turister, men att olika länder ska ha samma valuta trots att ländernas situation varierar oerhört mycket är bakvänt, för att uttrycka det försiktigt.

Men så är också den Europeiska Unionen ett misstag från allra första början, det är 23 språk som är EU:s officiella språk, nämligen bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska. Utöver det finns det omkring 150 regionala språk och minoritetsspråk, som talas av ungefär 50 miljoner människor, allt enligt Wikipedia.

Det innebär oöverstigliga hinder för ett samarbete i en union, idag finns det fler tolkar i EU än parlamentsleda-
möter, och ändå finns det 754 ledamöter som var och en har 2-4 anställda sekreterare, kaffekokare, presstalesmän och chaufförer. Och som DN berättar:

* Pengar för att anställa en eller flera assistenter (max 2,3 miljoner kronor per år).
* Traktamente, exempelvis när parlamentet sammanträder (3.278 kronor per dag).
* Ersättning för ”allmänna utgifter” (drygt 550.000 kronor per år. Halva denna ersättning fortsätter att betalas tre månader efter mandattiden.)
* Reseersättning för deltagande i parlamentets arbete. (Inget maxbelopp).
* Reseersättning för arbetsresor i länder utanför Sverige (max 45.600 kr per år).
* Ersättning för språk- och datakurser (max 55.000 kr).
* Olycksfallsförsäkring (täcker läkarkostnader upp till 82.500 kronor per tillfälle).
* Livförsäkring (faller ut vid dödsfall eller vid 60 års ålder, om man suttit minst tio år som ledamot).
* Ålderspension: För varje år som parlamentariker får man 3,5 procent av lönen i pension från 63 års ålder (max pension är 70 procent av lönen).

Det är med andra ord inte bara Euron det är fel på, ska man behålla EU så måste man kraftigt inskränka det som EU har att bestämma om, man kan ju lämpligen börja med att avskaffa EU:s rätt att lagstifta. Finns det möjligen fler saker man måste ändra på?

it Andra om: , , , , , dn12345678 ekot ab123456 svd1234567 gp1234


2 svar till “Euron faller, det gör nog EU också på sikt”

  1. Den vansinniga flyttcirkusen som sker för att inte fransoserna ska bli lessna i ögat borde avskaffas omedelbart.

  2. Ang Bulgarien; sitter här på stranden vid Svarta Havet 26 grader varmt, solen skiner och njuter av det Europeiska samarbetet – här slipper jag Euron. =)