Efterslängar i debatten om Slussen?


Ibland undrar jag vad tidningarna håller på med, och idag förvånas jag lite över Dagens Nyheter, man har spunnit vidare på Benny Anderssons magsura reaktion på Stockholmspolitikernas beslut och frågat hur de ställer sig på Arlanda inför att ta ner bilden på Abba och Benny Andersson.

Det de borde ha gjort vore väl istället att fråga innevånarna i Stockholms Kommun om de verkligen tycker att det är värt 17 421 kronor per levande kommuninnevånare att bygga om Slussen. Man räknar med att ombyggnaden ska kosta mellan åtta och tolv miljarder, men det blir aldrig någonsin den faktiska kostnaden, regelmässigt blir det långt dyrare, jag har räknat på femton miljarder, och den kostnaden ska divideras med Stockholm Kommuns innevånarantal som är 861 010 personer.

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att den enorma summan skulle kunna användas till betydligt bättre saker än att riva Slussen och bygga något helt nytt. Men det gick prestige i frågan och de borgerliga partierna trummade igenom beslutet utan att fråga dem som ska stå för fiolerna. Men tänk själv, 17 421 per innevånare inklusive 90-åringar, sjuka, arbetslösa och bebisar, vad blir det per skattebetalare i den än så länge kungliga huvudkommunen? Det kan bli ända upp till 35 000 kronor per person, eller till och med mer.
DN: ”Arlanda är beredd att ta ned Abba-bilden i sitt Hall of Fame om Benny Andersson kräver det – men hoppas att allt handlar om ett missförstånd. ”Arlanda flygplats har inga åsikter alls om Slussen”, säger Jan Lindqvist, informationschef.

Benny Andersson trappade i veckan upp Slussenstriden genom att hota att hoppa av Arlandas stockholmskampanj. Abba-stjärnan vill att bilden av honom i utrikesterminalen tas ned eftersom stadshuspolitikerna nonchalerar stockholmarnas åsikter.”

En större nyhet än Benny Anderssons reaktion hade definitivt varit vad staden kunde göra med de slantar som man själva talar om i sammanhanget, 8-12 miljarder. Drar man bort en miljard för upprustningen av Slussen så blir det 7-11 miljarder över. Skulle en stor del av dessa pengar läggas på att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken så vore mycket vunnet ur miljösynpunkt, det vore definitivt bättre än att bygga en motorväg förbi Gamla stan i alla fall.

Exempelvis skulle man kunna utvidga Skansen, idag har djuren på tok för liten plats, t.ex. vargarna uppvisar ett stereotypt beteende och vandrar ofta motsols runt runt i hägnet, vi är många som störs av det, och en del kallar det för – Djurplågeri. Skulle man använda en eller ett par miljarder för att bygga ut Skansen så skulle kanske rovdjurshägnen få en storlek som inte går att klassificera som djurplågeri.

Den sortens idéer och mycket annat är värt en rejäl påse skattepengar, och jag tror att det är viktigt att skatte-
betalarna får valuta för sina surt förvärvade slantar, Slussens ombyggnad struntar de givetvis i.

it Andra om: , , , , , , dn1 svd ab1 ex1


15 svar till “Efterslängar i debatten om Slussen?”

 1. Oavsett vad man tycker om det förslag som klubbades (?, vi vet ju inte hur det blir med överklaganden än) i måndags och oavsett vad man tycker om nuvarande Slussen, så ÄR det så att Slussen diskuterats i drygt tjugo år, till vilken kostnad då, kan man undra. Det ÄR också så att den betong som användes då Slussen byggdes är helt enkelt slut, betong är inget beständigt material och om det dessutom saltas på den, slits den ännu fortare. Det äR dessutom så att fundamenten liksom ”hänger” i vattnet, de står inte på fast grund.
  Det ÄR dessutom brant redan nu att ta sig som fotgängare med barnvagn (t ex) från Kornhamnstorg upp till Södermalmstorg resp Hornsgatans början. Jag är inte helt säker på att jag tycker att den backen är särskilt handikappvänlig öht.
  Det ÄR dessutom så att det är förenat med livsfara att som fotgängare försöka ta sig från ena sidan av Slussen (alltså Saltsjösidan) till den andra, som vetter mot Riddarfjärden, förutom att det är krångligt och svårförståeligt. Väljer man fel gångbana i Gamla stan är det nästan så att man får gå tillbaka, om man vill undvika Blå gången, och det vill man, i synnerhet om det är mörkt.

  Ursäkta mina nätskrik här, men jag har ruttnat på denna debatt.

  /Anna, stockholmare i sjätte generationen, dock ej längre bosatt inom promenadavstånd från Slussen.

  • Du låter som en betald lobbyist Anna. Jag har inte hört att Slussen diskuterats i tjugo år, dessutom har jag inte hört att ”betongen hänger i luften” från andra än arkitektfirmor som lobbar stenhårt för att riva.

   I praktiken är det så att Slussens underhåll är medvetet eftersatt från stadens politikers sida, det är meningen att det ska lukta piss, antagligen har de köpt på sig aktier i olika byggföretag. Det skulle vara intressant att kolla de borgerliga stadshuspolitikernas aktieinnehav, jag tror att det direkt skulle visa att de äger stora aktieposter i olika byggföretag.

   Att fundamenten inte står på fast grund är ett underligt påstående, hade det varit så skulle delar av Slussen redan rasat ner i vattnet, mao ytterligare en lobbyisttendens.

   Tycker du att det är förenat med livsfara att vandra upp till övergångsstället för att ta dig till Riddarholmssidan så är det tragiskt för dig, jag känner inte till vad du har för handikapp men jag har gått den vägen många gånger, senast för tre dagar sedan. Dessutom undrar jag om man inte kan gå den vägen även under marken.

   Men eftersom du använder ordet ”livsfara” så tycker jag att du bör akta dig för ALLA övergångställen. Hinner du inte över under grön gubbe så är det nog lika farligt för dig överallt.

   Var arbetar du någonstans Anna? Vill du inte skriva det här så kan du väl använda kontaktfunktionen och berätta bara för mig?

   • Kan bara hålla med jinge på samtliga punkter. Tilläggas kan att taktiken med förfall som argument för rivning och nybyggnation har länge tillämpts på många olika håll. Eftersatt eller obefintligt underhåll ingår då som en naturlig och självklar ingrediens. När metoden börjar ge resultat tar lobbyisterna vid och driver processen vidare mot det för investerarna gynnsammaste resultatet. Precis vad vi upplever med slusskarusellen.
    Det riktigt allvarliga är när medborgarna av olika anledningar tröttnar på att engagera sig emot det här tillvägagångssättet som i andra sammanhang närmast skulle kunna liknas vid maffiametoder.

   • Jag försökte skicka detta svar alldeles nyss, men av någon anledning blev det något trassel. Jag försöker igen, men lite mer kortfattat.

    Första utlysta arkitekttävlingen om Slussen kom 1992 (tror jag det var) och rimligen bör projektet ha debatterats i KF dessförinnan. Sedan tidigt 1990-tal har vi haft olika majoritet i Stadshuset.

    Jag är utbildad antikvarie och ”borde” därmed närmast med automatik anse att Slussen ska bevaras, men jag är faktiskt inte helt säker på det, jag tror inte att det skulle bli billigare eller mindre krångel för alla typer av trafikanter med en ombyggnad/renovering än en rivning/nybyggnad.

    Jag arbetar sedan nära tio år som byggmästare, men jag är knappast lobbyist för det eller talar i egen sak. Jag arbetar uteslutande med enfamiljshus, i materialet trä. Vanligaste projektbudgeten brukar ligga runt 100 000:-, vilket knappast ens skulle räcka till en översyn av Blå gången. Jag arbetar i en mindre kommun.

    Betong är ett material med relativt kort livslängd. Betongen slits snabbt ut av fr a kemiska angrepp. Här kan konstigt nog även vanligt rent vatten räknas, särskilt strömmande vatten. Betong innehåller en viss mängd fri kalciumhydroxid (Ca(OH)2) som är vattenlöslig. Om betongen är porös och utsätts just för genomströmmande vatten, kommer vattnet föra ut kalciumhydroxiden ur betongen, den blir skör och bryts ned.

    Dessutom angriper luftens koldioxid betong, det kallas karbonatisering.

    Om betongen eller delar av den förs bort av det strömmande vattnet, friläggs armeringen, som i sin tur utsätts för korrodering (=rost). Även stål kan rosta i ogynnsamma lägen, om det utsätts för, ja just det, vatten, salter och syre.

    • PS. Alltså, antingen river man Slussen och bygger något nytt, eller så river man Slussen och bygger en replika.
     F ö undrar jag om Benny Andersson tagit till orda som gammal ABBA-medlem eller som hotellägare vid Mariatorget. Kan det möjligen vara så att han kan komma att förlora mycket pengar på om Slussenprojektet blir av under hans livstid?

     Lobbyist, eller?

    • Jobbar du inom byggindustrin så är din röst inget värd, ett bygge som Slussen ger givetvis spinoffeffekter bland alla företag. Priserna går upp dramatiskt i en sådan situation, så spela inte opartisk!

     • Så är det givetvis. Hon räknar med en rejäl ökning av omsättningen, och dessutom flera jobb eftersom en stor del av industrin sysslar med Slussenbygget.. :-)

      • Inte för att ni egentligen har med saken att göra, men mitt företag är under avveckling, av pesonliga skäl. Att försöka klubba mig i huvet med att jag skulle vara partisk med mitt pyttelilla företag är bara larvigt. Det som sker runt Slussen har föga att göra med de kunder och deras resp projekt jag haft under åren.

       • Här klubbas inte. Det är ett konstaterande att branschen påverkas av en sådan sak, precis som den gör om man ska bygga ett nytt Kiruna centrum i Norrbotten.

     • ”Jobbar du inom byggindustrin så är din röst inget värd”. Så lärare ska inte uttala sig om skolan, för då talar de i egen sak, eller sjuk- resp undersköterskor ska inte uttala sig om vården, för då talar de i egen sak, eller Trollhättebor ska inte uttala sig om alla turer om SAAB, för då talar de i egen sak?

 2. Om socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter att konsekvent säga nej till ”Motorvägsslussen”, och i stället kommer med ett folk- och miljövänligt förslag kan det bli tungan på vågen vid valet 2014.

  • Socialdemokraterna säger ju ja och amen till både krigsinsatser utomlands, till införande av euro och till utökad FRA-övervakning så att de skulle bry sig om att hindra att slussen ser ut som en bunker lär nog inte hända.