Dogmatisk Islam avslöjas av UG


Uppdrag Granskning avslöjar att företrädare för Islam i Sverige ibland uppvisar en kvinnosyn som rimmar illa med den uppfattning som kommer från officiellt religiöst håll. En kvinnosyn där man godkänner månggifte för män och uppmanar fruar att avstå från att anmäla en misshandlande make, och att de ska ställa upp på sex utan att själva vilja det.

SVT: ”Utåt är muslimska ledare i svenska moskéer noga med att framhålla kvinnans och mannens lika värde. Uppdrag gransknings dolda inspelningar ger en helt annan bild – då uppmanas kvinnan tvärtom till total underkastelse.

Alla svenska församlingar som får ta del av statens bidrag till trossamfund tar samtidigt på sig rollen att ”upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar”. Det betyder bland annat att samfunden ska arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor och att de ska motarbeta diskrimi-
nering, våld och brutalitet. Uppdrag granskning har med dold kamera besökt moskéer på olika platser i landet för att ta reda på hur detta efterlevs i verkligheten.”

Jag har sett en trailer på SVT:s hemsida som innehåller just det jag skrev inledningsvis, och är det någonting som gäller fler moskéer så har Islam återigen förlorat sin heder, och det är inte första gången något sådant sker. Problemet med det är att vi har närmare en halv miljon människor i Sverige vars religion är Islam, nu ska man vara klar över att dessa till största delen är sekulariserade, men det finns givetvis en stor grupp religiösa vars rådgivare oftast är den lokala imamen.

Att Uppdrag Granskning går in och agerar med dold mikrofon och dold kamera är givetvis bra men man kan inte ändra folks tro och uppfattning bara för att man dokumenterar den. Fördelen stannar vid det faktum att man tar fram den i ljuset till allmänt beskådande. Vi har själva en hel bunt med, i första hand frikyrkor, där man t.ex. ägnar sig åt tungomålstalande. Vi har religiösa sekter som Livets Ord och andra som t.ex. Plymouthbröderna och Pingstkyrkan.

Men vi drar sällan slutsatsen att alla kristna i Sverige är galningar som talar tungomål och faller ihop när den lokala predikanten tar på dem under gudstjänsten, och vi ska givetvis inte reagera så när det gäller religiösa fundamentalister som är talesmän för en moské. Det betyder inte att vi ska acceptera att religiösa extremister styr vissa moskéer, lika lite som vi ska acceptera kristna fundamentalisters idéer.

Kom gärna med synpunkter, men följ reglerna för kommentarer..

it Andra om: , , , , svt1 sr dn123 ab1234 gp svd123


51 svar till “Dogmatisk Islam avslöjas av UG”

 1. problemet ä väl att då får bidrag under särskilda premisser som man sedan inte lever upp till. Vill man inte leva upp till dessa så får man låta bli att ta emot bidrag helt enkelt. Svårare är det väl inte tycker jag.

  • Det ligger ju en hel del i det, men hur kontrollerar man att olika samfund lever upp till de regler som gäller för bidragen? Jag tror inte att Knutby lever upp till sådana regler, och det finns många fler än så. Den enklaste, och mest rättvisa lösningen är förstås att inte ett skatteöre ska utbetalas till någon form av religiös verksamhet.

   Man gör kyrkoskatten frivillig och gör en ruta för om vilket samfund den isf ska gå till?

   • Kyrkoskatt existerar inte längre utan det är en avgift som betalas till Svenska kyrkan om man är medlem så det är redan frivilligt. Varför andra samfund får pengar fast man inte är medlem är ju dock en gåta; som du säger borde inte skattepengar gå till religiös verksamhet.

   • ”Rutan” finns redan. Vissa samfund kan man betala medlemsavgiften till, se http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/avgifttillandratrossamfund.4.18e1b10334ebe8bc80005629.html.

    Det är nio kristna samfund. Där finns också beskrivet hur det går till.
    Eftersom detta är medlemsavgifter kan man inte se dem som ”skatteören” som betalas ut till samfunden.
    Å andra sidan: varför ska staten hjälpa dem att ta upp sina tionden eller vad deras medlemsavgift är? Tänk om Nättraby GoIF eller andra föreningar skulle vilja ha samma service!

    För övrigt ska skattekronor enligt min mening inte utdelas till någon typ av organisation som sprider vidskeplighet.

    • Fast vad är det för fel med att skatteverket samlar in medlemsavgifter åt alla möjliga föreningar (mot någon sorts avgift givetvis)? Jag tycker det låter som en utmärkt service från statens sida, och tänk bara vad mycket lättare det blir för säpo att hålla koll på vilka föreningar du är med i!

     Seriöst, vad finns det för principiella skäl till att skatteverket enbart ska samla in pengar för statens räkning?

     • Nej, de kan samla in för alla. Inga problem med skattesmitning heller. Sedan kan jag kvittera ut en bil vid behov, få en lägenhet efter behov och mat i mataffären. Otroligt effektivt.
      Vi behöver t ex inga banker, som klagar på alla regleringar, delar ut skyhöga bonusar och som tack med jämna mellanrum störtar oss i fördärvet. Vi kan avskaffa skattevärket, men det lär förståss bli annan värk då ändå.
      Som de sa när jag var ung: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.”

      PS. Omisåfallvore. Någon som vill överta min månadsranson bruna bönor i utbyte mot en Bedarö bitter?

     • Avgiften för ett frivilligt förbund tycker jag aldrig ska vara obligatorisk och ska aldrig dras av automatiskt utan ditt specifika medgivande, exempelvis autogiro. Om avgiften dras av i samband med skatten finns det inget som säger att du ens är medveten om att du är medlem om du inte tittar närmare på skattespecifikationen. Om jag slutar betala medlemsavgiften för Vänsterpartiet så är jag inte längre medlem i partiet, kyrkomedlemmar har inte samma val att avstå i samband med betalningen. Det är speciellt viktigt när det handlar om en organisation som de allra flesta inte valt att gå in i utan automatiskt blivit medlemmar i när de föddes.

      • Man blir inte längre medlem automatiskt i Svenska kyrkan när man föds. Man blir när man döps eller genom att fylla i en medlemsansökan, jag rekommenderar varken eller.
       Om man föddes under den tid då man automatiskt blev medlem är det bara att gå ur, vilket jag rekommenderar för alla som inte bryr sig.
       Den som är troende och trivs i kyrkan ska naturligtvis stanna.

    • Kanske som en gentjänst för att kyrkan i många hundra år skötte folkbokföringen åt staten ?

     Och i nuläget förväntas det att kyrkorna ställer upp med krishantering, minnestunder mm när stora katastrofer inträffat.

     • Det har de tagit betalt för, med råge.
      Det är väl inte heller orimligt att ett samfund ställer upp för sina medlemmar för exvis krishantering?
      Själv förväntar jag mig inte det. Jag gick ur statskyrkan för snart ett halvsekel sedan.
      Skälet att jag gick ur var inte för att jag var rädd för kyrkan för att jag inte kände till den. På den tiden var kristendomskunskap viktigt i skolan.
      Jag kände till den alltför väl. Skälet var att jag var rädd för det som gjordes i guds namn.
      Med varianter av ”Vår gud står oss bi” på olika språk slog man ihjäl varandra med frenesi. Kan inte påstå att det ser bättre ut nu nära 50 år senare.

      Erkännas ska att jag känner enskilda religiösa människor, som också är mänskliga. Dem kan jag respektera.

      • Hur har kyrkan tagit betalt för det ? Med råge t o m ??

       Vid en katastrof är det naturligtvis inte bara de egna medlemmarna som stöttas, i en sådan situation ska ingen åtskillnad göras, det förekommer väl inte heller. Utom om den drabbade själv vägrar att ta emot den hjälp som finns.

       Ja Guds namn hör nog till det som missbrukats och missbrukas på det grövsta. T ex i krig. Som Dylan beskrev i With God on our side. Men det är inte sant kristna som uppmanar soldaterna att döda i Guds namn, det är sådana som bedrägligen använder religiositet som ett medel att förmå de egna att begå skändligheter.

       Du kanske kände väl till skolämnet kristendomskunskap och kanske också kyrkan (som kunde vara och är ytterst bristfällig många gånger) men det är inte samma sak som att också känna Gud …

       • i en sådan situation ska ingen åtskillnad göras, det förekommer väl inte heller.

        Det gör inte heller. Jag har inblick i tre större händelser som kyrkan har varit inblandad i och känner personligen socialarbetare som har deltagit i krisbearbetning och ta hand om människor i chock. Såvitt jag hört så har samarbetet fungerat helt. Socialtjänsten och sjukvården har dock större resurser av lätt insedda skäl..

       • Jo jag vet att kyrkan många gånger var mer avsedd att hålla koll på befolkningen i Sverige än att främja religiositeten. Luther och lydnad var ledorden. Men kyrkan har med tiden skaffat sig rätt stora egendomar, även om Gustav W drog in en del. Jag har heller aldrig hört talas om någon större nöd hos prästaståndet förr i tiden: ”vår ost är rund som en prost” hade en verklighetsbakgrund, när folk släpade fram tiondena. Senare taxerade staten ut skatter som mer än väl täckte kostnaderna för folkbokföring och begravningsväsende.

        Att känna gud som en troende kristen gör jag inte, det har du rätt i, har aldrig gjort och kommer ej heller att göra, eftersom jag inte tror mer på den skapelseberättelsen än exvis vikingarnas. Min mors mantra under min uppväxt var, och är fortfarande, ”var och en får bli salig på sitt sätt, bara de ger f*n i andras sätt” dvs tron är vars och ens ensak.

        Själv ser jag uppkomsten av liv, och dess utveckling, som rätt enkel och naturlig. Finns förutsättningarna för liv kommer det att uppstå under geologiska tidsrymder.

        Så för mig har orden ”av jord är du kommen och till jord ska du åter varda” en mycket exakt innebörd.

 2. Inga samfund skall få en enda krona från staten. De är likadana allihopa, de värderingar som krävs finns inte hos religiösa samfund. Vissa putsar fasaden för pengarnas skull, men inget fundamentalt ändras.

 3. Jag tycker att Mohammed Fazalshemi, professor i idéhistoria sa det bäst:

  -I och med att moskéerna tagit emot statsbidrag har de också förbundit sig att följa svensk lagstiftning och demokratiska grundprinciper.
  De som kommer till tals i inslaget beskriver han som ”konservativa, bokstavstrogna traditionalister”.
  -Nu krävs det självrannsakan. Man måste rensa bland det här ogräset.
  Mohammad Fazlhashemi, som själv är muslim, tycker att de omoderna moskérepresentanterna ger muslimhatare och Sverigedemokrater vatten på sin kvarn.
  -De bekräftar ju nidbilden av muslimer. De är djupt beklagligt att de lever upp till alla fördomar som islamofoberna har.
  Först och främst vill Fazlhashemi att imamerna ställs till svars för att de inte följer svensk lagstiftning, trots statsbidrag. Men på sikt krävs något mer.
  -1948 bildades den första svenska muslimska församlingen, men när det gäller utbildade imamer är församlingarna fortfarande hänvisade till sina hemländer.

 4. En fråga som lyftes i en artikel är imam utbildningen. Att även om kanske både församlingarna och medlemmarna är mer progressiva. Så finns det ingen svensk imam utbildning utan det verkar som de utbildas i som exempel mellanöstern. Kan nog därför behövs mer progressiva imam utbildningar. I Sverige eller andra västländer. Länder som Turkiet kunde kanske också kan ordna det.

  http://xxx

 5. Skattemedel går inte till religiös verksamhet, denna finansieras internt.

  Men det kan hända att vissa samfund – som en konsekvens av sin tro – driver viss verksamhet, vissa projekt, som är av värde också för en religiöst neutral stat. Då kan de, såväl som alla andra, söka bidrag. I den mån bidrag utgår av allmänna medel är dessa då låsta till detta projekt och kan ej användas för verksamhet i övrigt.

  Nej, människors tro försvinner inte av TV-program. Men det är bra att verksamheten belyses på ett objektivt sätt, det är nog egentligen nödvändigt. Men mest för att okunnigheten om vad samfunden står för och hur verksamheten går till är så massiv. Det var ju frikyrkorörelsen som tillsammans med arbetarerörelsen och nykterhetsrörelsen lade grunden för demokratin i vårt land (Läs t ex ”Hoppets här” av Gunnar Ohrlander). Att avarter finns betvivlar väl ingen men det är både okunnigt och historielöst att bunta ihop frikyrkor, ”främmande” religioner, diverse kulter och allt som bryter av mot ”det vanliga” och kalla det för ”sekter” ! Men det är väl så att det man inte känner till blir man rädd för … För den som känner till sammanhangen (inte nödvändigtvis som medlem eller troende) är varken tungomålstal eller bönemattor mot Mekka särskilt uppseendeväckande.

  • Tungomålstal känns definitivt som – främmande. Man behöver inte vara ateist för att skrämmas av det faktum att människor kollektivt tappar vett och sans. Själv var jag inne på ett Maranata-möte en gång för ca trettio år sedan, jag blev allvarligt orolig för mötesdeltagarnas mentala hälsa.

   Efter det har jag i praktiken bara sett sådant på film och i TV, men det är inte ett friskt drag att börja tala i tungor.

   Sen må det vara så att det finns vissa beröringspunkter med t.ex. arbetarrörelsen, men extrema religiösa missförhållanden kan inte legitimeras av att de dragit till sig en eller annan gruv- eller metallarbetare.

   Religiös fanatism är religiös fanatism och ingenting annat. Förtrettiofem-fyrtio år sedan bodde jag och min familj granne med en Filadelfiaförsamling, när de satte igång så insåg man snabbt att galenskapen blommade.

   • De flesta kristna är inte tungomålstalare och en del upplever det som skrämmande.

    Däremot tycks ingen reagera över den ljudliga extasen när favoritlaget gör mål i en avgörande match … Lite märkligt kan man tycka.

    Eller när tonårstjejer kommer i extas över idolerna på rockgalan, vrålar, gråter och försöker storma scenen för att slita av dem kläderna … Det är ju ingen hemlighet att t ex Beatles slutade turnera därför att publiken skrek så högt att det varken gick att höra sång eller musik.

    • Jag har haft anledning att personligen sätta mig in i kyrkans agerande när det gällde bussolyckan i Norge, dessutom har jag suttit i en kommuns ”krisgrupp” för att hantera liknande händelser, och träffat den präst som skötte krishanteringen. Jag vet, det var en helt ovärderlig hjälp. Nja, jag vet att de flesta kristna inte talar tungomål, och tur är väl det.

   • Jag menar nog att beröringspunkterna är betydligt större än att enstaka gruvarbetare var frikyrkliga ! (Det var för resten inte bara enstaka, det var ofta en majoritet av arbetare och rent av trasproletariat i dessa församlingar. Från början alltså.) Men jag tänkte mest på den demokratiska skolningen, när både samhället och statskyrkan var auktoritärt styrda fanns i frikyrkan en zon där varje medlem var lika mycket värd och där varje röst räknades, ty alla var ”ett i Kristus”. Långt innan allmän rösträtt var införd i samhället. Tycker nog att frikyrkan borde få cred för det i stället för att misstänkliggöras.

    Sedan är det naturligtvis så att på sina håll spårade det ur och blev ett auktoritärt styre under en mer eller mindre självvald Ledare. Åtminstone från början och kanske fortfarande gäller det exempelvis Ulf Ekman och Livets Ord. På sådana rörelser passar epitetet ”sekt” men knappast på ”vanliga” frikyrkor.

    Tack ändå för erkännandet om kyrkans betydelse i krisgrupper, Jinge !

    • Ja det var inte ett svårt erkännande, jag vet för att jag har varit med.

     Jag menar nog att beröringspunkterna är betydligt större än att enstaka gruvarbetare var frikyrkliga ! (Det var för resten inte bara enstaka, det var ofta en majoritet av arbetare och rent av trasproletariat i dessa församlingar. Från början alltså.)

     Fast kyrkans historia är knappast för munter, kunde gruvarbetare strunta i att gå på högmässan i början av 1800-talet?

     • Nä, jag skrev ju att statskyrkan var auktoritär då! Och frikyrkan revolterade emot detta.

      Kyrkotvång fanns, men tillämpades olika strängt på olika platser.

 6. Islam påbjuder muslimerna att lyda de lagar i de länder de lever i även om landet styrs av icke troende . Filmen som visades på AB är en grov förvrängning av alla muslimer som bor I Sverige , De vill köra Sverige inifrån och bidrar till ännu mer hat mot muslimerna

  Medborgarskap eller visum är ett förbund som hålls mellan staten och medborgaren som en garanti för säkerheten och som utbyte mot vissa skyldigheter att lyda landets lagar och detta är en helig bindande

  Muslimerna ska hålla sitt ord därför denna ed är religiös bindande , De som vill ha Sharia kan dra åt skogen och lämna resten av muslimerna i fred

 7. ”Men vi drar sällan slutsatsen att alla kristna i Sverige är galningar som talar tungomål och faller ihop när den lokala predikanten tar på dem under gudstjänsten”.

  Nej men vi har dragit slutsatsen att Livets Ord:are är galningar. Det är ju inte så att UG har gått till någon ”källarmoské” där fem personer sitter och fantiserar. Det handlar om Sveriges största moskéer. Dessutom är det ju lite mer allvarligt att acceptera misshandel än att tala i tungor, hur tokigt än det senare är. Nu finns det förvisso kristna tokkyrkor som accepterar misshandel av barn, så en person som går till någon av Sveriges största moskéer kanske ska jämföras med en medlem i Maranatarörelsen. Och det är inte så smickrande. Sällan beskylls man för att vara Maranatofob när man påpekar hur läskiga de är heller.

  • Nej men vi har dragit slutsatsen att Livets Ord:are är galningar. Det är ju inte så att UG har gått till någon ”källarmoské” där fem personer sitter och fantiserar.

   Det är väl ingen som har påstått något annat?

   Sällan beskylls man för att vara Maranatofob när man påpekar hur läskiga de är heller.

   Ajajaj… Det var DÄR skon klämde. Någon har kallat dig för det och nu är du djupt sårad..

 8. Ett viktigt problem i det här sammanhanget är att det är till dessa ultraortodoxa muslimer som regeringsföreträdare och andra politiker springer när de vill veta vad ”muslimer” tycker om det ena eller det andra. Att de troligtvis inte är speciellt representativa för Sveriges muslimer generellt tar politikerna knappast någon hänsyn till.

  Och när politikerna behandlar dem som representanter för alla muslimer så tycker jag inte att man kan beskylla vanligt folk för att anta att de därmed är representativa för muslimer i Sverige. Politikerna visar ju vägen.

  Om jag hade fått bestämma hade de här ultraortodoxa imamerna och deras förbund inte fått en krona till (förbundsledningen är ansvariga för vad som predikas, de kan inte skylla på enskilda imamer). Jag hade istället försökt att lyfta fram de mindre synliga muslimer som faktiskt förespråkar islamtolkningar som ligger i linje med våra värderingar om jämställdhet och lika värde.

 9. Gud vad trött jag blir på alla dessa efterblivna gubbar som smetar ut sina medeltida värderingar. Man kan se likheter med hur vissa poliker i Egypten klassar sig som ”bättre” muslimer än de andra. Dom vill gärna att deras värdsbild och efterblivna kvinnosyn som är format i någon by skall vara Islam. Dom vet helt enkelt inte bättre och vi muslimer har ett ansvar att byta ut dessa imamer. Dom har ungefär samma kvinnosyn vi hade i Sverige fram till 50 talet.

 10. Man kan inte annat än undra när man har sett kvällens UG. Tyvärr så tjänar SD på detta, jag känner mig inte övertygad om att muslimska kvinnor gör det, men man kan ju hoppas. Moskéerna måste se över hur de ska ställa sig till svensk lagstiftning, detta program kommer givetvis UG göra en uppföljning på.

  Tills vidare bör man kanske se över vilka former av bidrag moskéerna får av svenska skattemedel. Imamer är lärda män, det borde inte vara någon svårighet för dem att förstå vilka rättsregler som gäller i Sverige.

 11. Jag rekommenderar att Ni läsa koranen för att förstå vad Islam betyder
  Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er]. Koran: 4-19

  • Mitt problem med det där startar redan där, på berget. Det verkar inte vettigt att sitta på ett berg och ha en ”ängel” som flaxar runt huvudet. Gud vore inte gud om hen inte kunde teleportera den flaxande vålnaden!

  • Att citera religiösa texter leder ingen vart. Världen över pågår ständigt orättvisor som grundar sig på dessa texter; i USA är det bibeln och i Saudiarabien är det koranen.

   Början av 4-25 låter spännande förresten men jag vet inte var jag får tag på en slav idag…

 12. Det är väldigt bra att företrädare för våra religiösa församlingar granskas. Hycklarna måste exponeras och avgå. Finns där inga akademiska krav på präster, pastorer, imamer och rabbiner? Eller kan vilka hobbyteologer som helst titulera sig hur de vill för att sen företräda en större grupp. Det är bl. a. sådana vilseledare som spär på fördomar och hat mellan och mot religiösa grupper.

  //
  Hossam

  • Rent allmänt så tror jag att imamer har mycket avancerade studier bakom sig, det är inte precis att bläddra i Koranen ett antal gånger och sedan söka jobb som iman. Normalt så tror jag att det är minst lika hög nivå som våra präster, jag vet inte hur länge de pluggar men jag tror att det är 5-6 år. Samma gäller säkert för rabbiner oxo. Och nej, hobbyteologer förekommer bara i frikyrkan..

 13. Själv önskar jag att så många som möjligt kunde slita sig ifrån allt vidskepligt och religiöst. Det tar för mycket tid och energi från allt viktigt som måste göras och beslutas om. Miljöförstöringen, där miljö då innefattar allt, håller på att förstöra och omkullkasta det mesta. Vi behöver vara klara i blick och tanke för att kunna göra nåt åt det hela på ett vettigt sätt. Det är mer politik, ideologi och samhällslära vi behöver i massor.

 14. Läs igenom reglerna för kommentarer innan du skriver något mer. / Jinge

 15. Lite dåligt av SVT att späda på fördomar och bekräfta SÄPOs existens genom att blanda in dem i produktionen av detta inslag.