Den moderata avvecklingen av välfärden


De senaste dagarna har det rapporterats från Moderaternas partistämma, och det vi har fått höra är en Reinfeldt som står och talar om att vi ska värna det välfärdssamhälle som vi har byggt upp, han låtsas som att vi ska glömma att moderaterna är i full färd med att riva ner det.

AB: ”Vad är egentligen skillnaden mellan pragmatism och apati? Frågan var oundviklig när man lyssnade på Fredrik Reinfeldts inledningstal till Moderaternas partistämma i går.

Arrangemanget i Örebro har mest karaktären av en bolagsstämma. Vd Fredrik Reinfeldt har tidigare år ofta nästan skällt ut ombuden: strängt manat dem att inordna sig under ledningens slogans. Det gjorde han inte i går. Det behövs inte. Moderaterna gör nu för tiden inga andra ljud än ledningen har bestämt.”

Taktiken som går ut på att härma socialdemokratin är förvisso framgångsrik. Visserligen gnyr det i de egna leden, men säger husse att man ska sitta still i båten så gör man det, utan att protestera alltför högljutt. Partiets medlemmar har lärt sig att retorik är retorik och att partiets ledning inte har någon som helst avsikt att genomföra något annat än att avveckla välfärden, man använder bara olika metoder som bekant.

I Stockholms län har man infört något som heter Vårdval Stockholm, det är ett tjusigt namn men för många kroniskt sjuka innebär det att de tvingas vända sig till privata vårdbolag, de får helt enkelt inte använda sig av landstingsanställda läkare längre. Så valet handlar bara om vilket privat alternativ som de sjuka ska välja, den samhälleligt ägda och kontrollerade vården är under avveckling.

Varför gör man då detta? Jo, om merparten av vården är privatiserad så kan man gradvis skära ner på lands-
tingens budget, mer och mer av kostnaden ska på sikt täckas av privata försäkringar samtidigt som det givetvis stärker företagandet inom vårdbranschen. Det är samma strategi som man haft inom skolans område, man säljer ut bra skolor till privata företag för underpris, på det sättet frigör man på sikt samhället från ansvar för vård, skola och omsorg. (forts nedan..)

Det som folk tidigare ansåg var stat och kommuns uppgifter kommer på sikt att vara de olika företagens ansvar, på det sättet avrustar man det välfärdsamhälle som man säger sig värna. Därför ska inte stämmodeltagarna på moderatstämman kverulera när Reinfeldt låtsas vara socialdemokrat, de ska bara förstå att husse vet bättre. Säger han ”Sitt vackert” så ska de moderata politikerna vifta på svansen och se beundrande på sin husse eftersom han gör det som de själva innerst inne vill, han avvecklar den svenska välfärden.

it Andra om: , , , , , , ab123 sr1 svt1 ex12 dn123 svd123


13 svar till “Den moderata avvecklingen av välfärden”

 1. Din analys förefaller mig i stort sett riktig. Men varför var det så lätt att härma socialdemokraterna? Är det inte så att socialdemokraterna under lång tid dessförinnan rört sig högerut i sin förvaltning av kapitalismen? Avregleringarna av finansmarknaden under Feldt, den omfattande arbetslösheten och försämringen av levnadsförhållandena för f.a. låginkomsttagare då Persson sanerade ekonomin mm.mm. Socialdemokratin har ju inte ställt upp något tydligt alternativ till den borgerliga politiken. V har knappast heller gjort det, trots en bättre och radikalare politik på en del områden.

  • Det är sant att (S) har rört sig åt höger, det har de gjort kontinuerligt och det bland annat med stöd av (V). Så steget har inte varit särskilt långt för (M). Juholt har positionerat sig en aning åt vänster i sitt tal på kongressen, men antagligen så har det inte varit annat än retorik, eller också så står han till vänster inom (S), något som i så fall var den primära orsaken till det drev han utsattes för. När skribenterna på Aftonbladets ledarsida hackar på Juholt så finns det skäl att fundera, kritiken har vare sig varit speciellt precis eller ens begriplig.

   Vänsterpartiet är relativt oviktigt i sammanhanget, det är för litet och kommer aldrig bli annat än ett stödparti. Med andra ord så skulle en korrekt marxistisk analys utmynna i en medlemsansökan i (S) eftersom det är betydligt mer sannolikt att det partiet kan återfå makten… :-)

   • Av skuggbudgeten att döma tycks Juholt och kanske framför allt Waidelich inte vara så värst långt till vänster om moderaterna…

   • Varför ska V vara ett litet stödparti? Beroende på att man inte uppställer ett bra alternativ till den borgerliga politik som förs av Alliansen, och i aningen modifierad version av S (därför så lätt för M att ta över)? I BBC:s stora intervjuundersökning i 20-tal länder med drygt 20 000 svarande tyckte drygt 20% av kapitalismen var ett bra system…

    Enligt marxismen ska kapitalismen störtas på ett eller annat sätt och ersättas av ett annat ekonomiskt system och ett annat bättre samhälle (Kommunistiska Manifestet). Dessemellan ett socialistiskt överångssamhälle. Att detta i första försöken blev alltför mycket av förtryckande diktaturer (t.ex. Sovjet) är djupt beklagligt. Vi måste sträva efter ett socialistiskt samhälle med större demokrati än det nuvarande!

    Pål Steigans 10 punkter (En gång ska jorden bliva vår) är intressanta:
    1-7. Socialisera: bank- och finansväsendet, all energiförsörjning, de multinationella bolagen, tele- och datakommunkation, alla stora transportsystemen,agrobussiness och hälsovårdsmonopol, alla stora lantegendomar, gruvor etc
    8. Avskaffa privata ägandet inom vattenförsörjning och annan livsnödvändig försörjning
    9. Påbörja genast reduktion av energi- och resursförbrukning i de rika länderna
    10. Genomför stora insatser för att hjälpa fattiga länder att börja användas mer energiekonomiska energisystem

    De skulle innebära att folket får tillgång över jordens resurser, att dessa kan användas mycket mer demokratiskt än nu, att produktion kan inriktas på behov i stället för vinst för ett fåtal osv.

    Varför har V inte ställt upp sådant program?? Något att fundera på.

    • Varför ska V vara ett litet stödparti?

     Varför har V inte ställt upp sådant program??

     Det är intressanta frågor, men du har ju redan svaret på dem så varför fråga?

     Och varför hacka på det parti som står närmast? Har du något bättre alternativ så borde du ju tipsa oss andra vilseförda om det…

     • Jag kanske vill försöka komma med förslag till en bättre politik för V. Nu är det det ju alltför mycket ett slags vänstersocialdemokratiskt stödparti, eller har jag fel?
      Jag håller med dig, och andra V:are i många frågor märker jag.

      Men de punkter som jag förde vidare från Stegian måste konkretiseras med positiv innebörd. Om inte V gör det dristar jag mig snart till ett försök.

      I en opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009;http://www.clevelandleader.com/nade/9655.)

      Hur är opinionen inom V:s ledning, och bland V:s väljare (kan skilja)? Vad menar V i så fall med socialism?

 2. Moderaterna är tydligen rädda för visioner, för det står tydligen oftast för gammal, förlegad politik. En intressant syn på visioner, dock svår att begripa. Ofta är väl visionslöshet ett tecken på stiltje & tumrullning. Fast till viss del kan det ändå stämma: gamla neoliberala (s) surrade friskt om ett ”grönt folkhem” som aldrig förverkligades eller var tänkt att förverkligas. För samhällsmodellen man trodde på var varken ekologiskt hållbar eller folklig, den var djupblå.

 3. Reinfeldt lär ha levererat detta på stämman:

  ”Vissa ropar på visioner. Jag vill varna för det.”

  Så då är det bara att vänta på status quo hädanefter?
  Fan tro´t!

 4. Trots Moderaternas förmåga att imitera Socialdemokraterna, bör det finnas utrymme för att sticka hål på den populistiska ballongen. Nu bör väl den gamla högern ändå ha gått väl långt, då man försöker införliva huvuddelarna göra både S och MP:s program till sitt. Dags att på allvar ta död på dessa falsarier!

 5. Alliansen kanske ändå borde avtäcka en för hundratusentals svenskar i arbetsför ålder svindlande vision: ett svar på hur de ska kunna försörja sig, det som förr i världen sköttes med s.k. jobb (en slags affärsuppgörelse mellan arbetsgivare & anställda där löner gavs i utbyte mot en anställning)..??

 6. Ja, att Socialförsäkringarna går med vinst är klart. Att Alliansen sedan ylar om att ” vi kan inte låta Arbetsföra människor stanna i Sjukförsäkringen” detta är bara kvalificerad Skitsnack från Reinfellt och Hans polare!
  Alliansen håller inne med alla obekväma Sanningar !!!!!

  Fakta: Överskott 2010-2014

  *Sjukförsäkringen: +63 miljarder kronor

  *Efterlevandepension: +33 miljarder kronor

  *Arbetsskadeförsäkringen: +23 miljarder kronor

  *Föräldraförsäkringen: -30 miljarder kronor

  Summa: +89 miljarder kronor
  Försäkringskassan, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, Folksam