Den fiktiva krisen?
Idag kommer nyheterna i Sverige att domineras av det som av många beskriver som ”börsoro”. Givetvis så är det oroligt, och många stora banker runt jorden köper in fasta värden som guld. Och visst, de som har placerat pengar i aktier löper risker, men de som satsar på guld gör samma sak, för i samma stund som folk känner sig säkrare så kan guldpriset börja sjunka, och det dramatiskt.

Ekot: ”New York-börsen föll tungt på torsdagen och noterade vid stängning den största nedgången på över ett år. Den europeiska skuldkrisen och oron för ekonomin på hemmaplan fortsätter att skapa oro hos investerare. Energi- och råvarubolag föll mest.”

Och i en annan artikel berättar Ekot:

Ekot: ”Världens börser har rasat kraftigt i dag på grund av den växande finansoron i Europa och USA. Minst minus tre procent noteras på de flesta håll i Europa.”

Vi som tillhör de EU-skeptiskas skara får givetvis tonvis med vatten på våra kvarnar, för nu samman-
faller den kris vi ser så tydligt i Europa med den kris som drabbat USA. Det är självklart att hela världen kommer att drabbas av en tillbakagång, och vi kan inte förutsäga hur drastisk den blir. En bankekonom berättade att asiatiska investerare just nu köper upp allt mer guld, något som säkerligen gäller många som förfogar över kontanta medel.

Vissa kommer dessutom tvingas att sälja aktier och andra värdepapper, allt för att få likvida medel och i stället investera i fasta tillgångar. Hade jag själv haft en förmögenhet i aktier så hade jag omedelbart köpt en stor skogs-
fastighet för åttio procent av slantarna och för de resterande pengarna hade jag köpt guld.

Jag tror att det blir tydligt för var och en att den europeiska valutan Euro var rena idiotin. Nu kommer vissa länder drabbas hårdare än andra och det är långt ifrån säkert att vi själva går fria. Att ekonomin i vissa EU-länder är i gungning förstår vi alla, och den dagen ett stort land som Italien eller Spanien ställer in betalningarna så kommer krisen att förvärras tiofalt, ja kanske mer. Visst, nu skulle jag kunna peka med hela handen åt en skylt med texten ”Sådan är Kapitalismen” utan att speciellt många säger att jag har fel, och den som säger att kapitalism är synonymt med ordet demokrati i vanliga fall håller nog tyst idag.

USA låter bli att höja skatten för dem som har miljoner dollar på banken, de lånar istället ytterligare tusentals miljarder – för att kunna betala räntan på de gamla lånen. Det är en fullkomligt vettlös politik, och den gynnar inte ens landets miljardärer. Förr eller senare kommer USA få betala för sina krig, det går inte att föra krig i olika världsdelar för lånade pengar, i bästa fall så står det en rejäl samhällsförändring bakom knuten, men i värsta fall är det något annat som är mycket mer otäckt. (texten fortsätter under annonsen)


Krisen förvärras givetvis av alla designade papper, banker som har skapat en mängd nymodigheter som egentligen inte är värda någonting utan bygger på tro och hopp, men inte kärlek. Ord som optioner, derivat, terminer och warranter handlar oftast om att man intecknar en förväntad värdeökning/minskning, och spelar på den. Och det är tyvärr våra slantar, som t.ex. pensionspengarna, som en liten grupp handlar och leker affär med.

I det läge där vi nu befinner oss så löper vi en extra stor risk, och det beroende på den borgerliga regeringen. Orsaken är givetvis dess nyliberala tro på Milton Friedman och hans apostlar. Själv är jag ateist och tror inte på någonting annat än människan, risken finns att miljoner svenskar kommer att få sina illusioner krossade bara för att de trodde att en hårlös gubbe, som är kompis med en pajsare med hästsvans, skulle gå iland med att sköta landet i Friedmans anda. Hur mycket det kommer att kosta oss vet vi inte, och om krisen är konstruerad bara för att lura av oss ännu mer pengar vet vi inte heller.

it Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ab12 e24 ex1 svd dn1 ekot svt gp


17 svar till “Den fiktiva krisen?”

 1. Vad var det vi sa?
  Ett odemokratiskt råkapitalistiskt skrytbygge förankrat på lösan grund…

 2. Man skall satsa alla pengar på vin och alkohol. Går det åt helvete kan man alltid supa ihjäl sig!

 3. de ska dock skära ner på utbildning och försvaret enligt BBC mobil nyheter dagen då de kom överens…

 4. Ändamålet med dessa konstruerade ”kriser” är utarmningen av medelklassen. När den är borta så har den lilla, lilla eliten sin blint manipulerbara, lydiga underklass, pöbel, proletariat Förlåt ”låginkomsttagare” heter det detta århundrade.
  This shit gotta go

  • Börsen handlar ju bara om omfördelning. Satt precis själv och undrade om det helt sonika handlade om just omfördelning den här ången också.

   • Men till vem. Det är något sjukt med världen när 40 av värdet finns hos mindre än 1% av befolkningen och den 1% fortsätter att öka sin förmögenhet. Kapitalismen är ett pyramidspel där dom i toppen kontrollerar världen. Med tanke på att alla presidenter i USA är köpta av kapitalet och många är med i konstiga organisationer som tex The Skulls så börjar man ju fundera hur världen i verkligeheten fungerar bakom kulliserna. Från min sida så kommer jag stå emot alla krav på centralisering och hårdare tag och större befogenheter. Vill inte ha en facistisk polistat som nazityskland med ett finare yttre.

 5. Man blir lite politiskt misstänksam när det ständigt är ”kris”, det är ALDRIG längre någon normal tid mellan kriserna när folk kan förvänta sig några välfärdsreformer. För man bytte nämligen modell: folkhemmet blev krishemmet, platsen där ”allvarsrynkade, ansvarsfulla statsmän” ALLTID tävlar med varandra om vem som kan hålla igen plånboken hårdast.

 6. Nu är det ju så att börskurserna inte har sjunkit ett par dagar utan under en längre tid. Men det är nu först som de stora rubrikerna kommer fram. Och det som är mest markant är att kurserna i långa rader med företag som går bra sjunker. Kurserna hos företag som lämnar utdelning till aktieägarna sjunker.

  Det är alltså inte så att företagen i sig går dåligt. Det som sker är att det Pyramidspel som börsen har varit under många år avslöjas. Vilket i sin tur innebär att det som sker är en så kallad ”korrektion”.

  Det är nämligen så att företagens aktieutdelning, det vill säga företagens direkta avkastning, inte på många herrans år har stått i proportion till företagens börskurs. Denna har enbart och allena styrts av förväntad kursökning. Det vill säga – ett rent Pyramidspel. Som kanske kommer att avslöjas och synas den här gången. Och detta har inte ett skvatt med Euron att göra. Krisen i vissa Euroländer i kombination med USA:s kris hjälper till att framkalla ”problemet”. Men det skulle oavsett ha kommit i dagen någon gång, förr eller senare. Det kan också hända att man ”hämtar in sig” även den här gången. Men då kvarstår problemet och det kommer någon gång i framtiden att ställas på sin spets.

 7. Krisen har inget med politiska partier att göra. Den är förmodligen mkt djupare än så, o detta är antagligen bara ett förskalv.

  Krisen beror bla på banksystemet (som dock kan sägas ha fungerat ypperligt under industrialiseringen) där vi behöver skapa nya lån hela tiden för att betala räntan på förra lånet. Det är en evig spiral. ALLA pengar in existence är lån/skuld. Penningmängden måste därmed öka hela tiden för att det rent matematiskt ska gå ihop. Det funkar så länge vi producerar motsvarande ökande mängd varor.. Det har funkat under hela vägen från industrialiseringens början fram tills nu pga billig energi o andra råvaror i form av olja bla.

  Dock börjar vi förmodligen nå en gräns, dels med billig energi (innan fusion förmodligen kommer längre fram), men förmodligen även en punkt där mer o mer varor (i den form vi i för stor andel skapar dem idag) inte tillför så mkt mer av verkligt värde till våra liv. Robotar tillverkar mer o mer (vilket i grunden är helt fantastiskt bra, men ställer till det i vårt nuvarande ekonomiska system) vilket gör att köpkraften minskar när folk förlorar jobb osv. Det kommer inte skapas nya jobb i samma takt som automatiseringen sker. Allt bidrar just nu och det kommer accelerera de kommande 10 åren gissar jag. Det här kommer inte gå över förrän vi strukturerar om samhället o våra liv. Det ekonomiska systemet är inte anpassat för den värd vi har idag utan härstammar ifrån industrialiseringsperioden för 100år sedan.

  Vad gäller kapitalism så har det absolut inget med saken att göra. Det är definitivt inte kapitalism eller fri marknad när staten går in o räddar banker som lånat ut för mkt pengar (skapat för mkt krediter).. Staten gör det riskfritt för bankerna att låna ut. Alltså skapas för mkt skuld.. o pengar går till fel saker. Istället för forskning/utveckling/smartare produkter/energi/produktionskapacitet/infrastruktur osv (som var tanken bakom systemet från början) så går pengarna in i befintliga bostäder (som ett typexempel i Sverige bla) o andra skräpinvesteringar, genusprojekt o annat som inte skapar några som helst nya värden överhuvudtaget. Vi byter samma bostäder med varann till högre o högre priser och kallar det för tillväxt, när det enda som egentligen hänt i praktiken är att vi blivit mer o mer skuldsatta.

  Därför sitter vi med extremt stora skulder överallt nu, vars räntor vi snart inte kommer kunna betala tillbaka, eftersom pengarna i för stor utsträckning har gått till förstörande konsumtion istället för o skapa smartare värden. O staten subventioner lån med ränteavdrag.. o missgynnar de som sparar mha inflation bla. De skapar stödpaket o skickar pengar från länder (läs skattebetalare) som sköter sin ekonomi till de som inte sköter sig (läs banker o dess ägare). O det där stöder partier från både vänster till höger. Skillnaden är bara om man skott sig via skattemedel eller via privata instanser.
  Det har varken med fri marknad eller kapitalism att göra. Det har med för få personer (o fel typ av personer) med för mkt makt att göra.

  • En klockren analys…

   …men några frågor kvarstår:

   Det där med för få personer med för mycket makt, har det möjligtvis med en, av den råa kapitalismen, skapad kapitalackumulation att göra tror du?

   Har möjligtvis den av frimarknadsliberaler ivrigt påhejjade avregleringen av kreditmarknaderna (på 70-talet i USA och -85 i Sverige, av en socialdemokratisk regering!) något att göra med den enorma kreditexpansion vi sett sedan dess och de påföljande finanskriserna?

   Att penningsystemet i grunden måste reformeras står väl dock helt klart!

   Med nuvarande system så kommer det ta många år innan skuldnivån nått en hållbar nivå. Vi är många nationer som har totala privata skulder närmre 300% av BNP. Den stora depressionen peakade på dryga 200% innan den efter närmre 15 år stabiliserades på runt de mer sunda 100% av BNP. Vi har alltså en bra bit mer att falla!

   En gammal men fortfarande aktuell beskrivning av den nuvarande krisen, då den konstgjorda andningen i USA (dvs, underlätta att folk lånar än mer) inte fungerat:

   http://www.economist.com/node/12306060

   Märk väl att graferna inkluderar statsskulden men denna är liten i förhållande till de privata skulderna.

   Det som händer nu (och som också är det värsta i ett penningsystem som vårt) är att nettoskuldtillväxten är negativ (vi är ännu inte där i Sverige…men det kan gå fort), dvs att det sparas och amorteras mer än vad som lånas. Många (precis som jag) har nog sett det säkrast att sälja aktier och fonder och i stället använda detta till att amortera bolånet (alternativt spara som likvida medel).

   Risken för depression är överhängande och späs givetvis på av de åtstramningsåtgärder som genomförs runt om oss.

 8. 2008 var det bankerna som krisade, då fick regeringar runt om i världen gå in med räddningspaket. Nu krisar statsekonomin, kan inte bankerna gå in med pengar nu?

 9. ”Vad gäller kapitalism så har det absolut inget med saken att göra. Det är definitivt inte kapitalism eller fri marknad när staten går in o räddar banker som lånat ut för mkt pengar (skapat för mkt krediter).”

  Till syvende och sist – EU är ett tänkt kapitalistiskt system som tar till socialism endast när det inte funkar med varor och tjänster som borde flyta fritt…

  • Jösses, va lättvindigt vissa liberaler friskriver kapitalismen. Det är väl uppenbart för var och en att staten är en aktör inom kapitalismen som vilken annan aktör.

 10. Det som sker är knappast någon slump, här handlar det om en massiv omfördelning av tillgångar som regisserats mycket omsorgsfullt av vinnarsidan. Om man tittar bakåt kan man se samma typ av förlopp men längs en avsevärt långsammare tidbas och med mer återhållsamma profituttag men en tydligt eskalerande trend.

  Det är alltid lika fascinerande att se folk försöka snacka bort Friedmans teoretiska tillkortakommanden, låt vara att politikerna emellanåt i sin grandiosa idioti försöker släcka brasan med bensin (om de nu inte gör det med direkt uppsåt, det finns ju en del som antyder detta om man tittar på vart förbrukade sosseministrar tenderar att hamna efter politiken).

  • Om politikerna inte arbetade för kapitalet? Skulle de acceptera att vara dess redskap? Skulle de acceptera att landet försätts i kris för att skydda kapitalisters OCD-hoarding beteende?

   Men jämna mellanrum skördar kapitalet medelklass och kälkborgare, han har likt bonden spridit frön, sett det växa och nu tagit igen mångfalt.

   • You bet.

    Det sista var en retorisk fråga, symbiosen mellan våra folkvalda och profitörerna är ett faktum, senast nu Åsbrink som kasserar in sin belöning för några decennier av väl utfört arbete åt sina herrar.