Den Arabiska Våren?Sitter man hemma i Sverige och konsumerar medias bevakning av den arabiska våren så kan man bli lätt förvirrad. Somliga tycks anse att händelserna i Syrien är ett utslag av den arabiska våren, andra i sin tur hävdar att allt är orkestrerat av ett par länder med mycket tunga intressen i regionen, och i den kladdiga råvara som utvinns ur marken där.

Själv vet jag inte, men det är knappast några tillfäl-
ligheter att USA utser ett antal länder till ”Ondskans Axelmakter” och att det sedan börjar hända en massa saker i dessa länder. Och visst finns det störande saker i medias rapportering, frågan om Syrien har jag nämnt ett antal gånger och jag har också skrivit om Saudiarabien. Det var några prinsar ur den saudiska kungafamiljen som gav ”al Qaida” de ekonomiska resurser som krävdes för att åstadkomma 9/11, en uppgift som inte ens förnekas av nationens representanter.

Den händelsen har i sin tur skapat krig efter krig, och revolution efter revolution. Det vanliga konceptet är då att påstå att länderna ifråga håller på att utveckla kärn-
vapen, eller ”massförstörelsevapen”, och det kanske de gör, jag vet inga militära hemligheter om t.ex. Iran, men det som stör mig att det hela tiden handlar om samma modus operandi. Man beskyller en despot för någonting och snart nog så krävs ett militärt ingripande, som nu i Syrien.

Några hundra ur den Syriska Armén stal krigsmateriel från armén, och diverse stridsfordon, sedan gav de sig på jakt efter de al-Assadtrogna militärerna, tacka sjutton för att den reguljära armén som är trogna sin överbefäl-
havare slår tillbaka mot ”rebellerna”. Men då stiger brösttonerna även bland svenska skribenter, men jag undrar vad som skulle hända om 400 pansarsoldater i Strängnäs stal ett antal stridsvagnar och tonvis med ammunition och satte av mot Stockholm för att rensa Rosenbad?

Visserligen har vi ett samhällsskick som gör att vi kan rösta bort gänget som ockuperar Rosenbad, men oavsett det, hur skulle svenska myndigheter agera? Är det någon som tvivlar på att varje JAS-plan skulle engageras i att förstöra stridsvagnarna och oskadliggöra soldaterna? Det är ju för böfveln deras förb%¤nade skyldighet !?


i Andra om: , , , , , , , , , , ab1234 gp12 ekot123 dn12345 svd123456