Delseger för demokratin!? – TTIP-TIPP!!

En delseger för demokratin, arbetarklassen och allierade, samt en motgång för USA- och EU-imperialismen – kan man inte inhösta varje dag – tyvärr.

Men igår hände det!

Europa-parlamentet tvangs uppskjuta ett beslut gällande TTIP, till följd av ökat folkligt motstånd och till ökad oenighet.

Siten Canal 2 rapporterar ” En omröstning om det transatlantiska frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP) som skulle äga rum den 10 juni har försenats i sista minuten i Europaparlamentet på grund av splittring inom de två stora partigrupperna. Detta framtvingade ordförande i församlingen, Martin Schulz, att skjuta upp den. Många som hållit andan inför omröstningen kan tillfälligt andas ut. Det kan ses som en seger för den växande skaran människor som protesterar mot att frihandelsavtalet går igenom.
ttip-uppskjutet
* I nuläget har organisationen Stop TTIP samlat in över 2 miljoner röster för att stoppa frihandelsavtalet helt.

Den officiella förklaringen är de många ändringar i förslaget som innebar att enskilda ledamöter behövde mer tid att överväga affären. Främst handlar det om den s.k. ISDS-klausulen, som ger storföretagen rätt att stämma länder i en egen överstatlig domstol om de anser att landet hindrar företagets investeringar. (Se mer nedan).
I ett meddelande till alla parlamentsledamöter, citerade Martin Schulz det faktum att mer än 200 ändringsförslag och önskemål om delad eller särskild omröstning hade lämnats in till TTIP-rapportören Bernd Langes betänkande i plenum. Han bad utskottet att sammanträda för att behandla dessa ändringsförslag och önskemål.

”Vi respekterar president Schulz beslut och kommer att fortsätta arbetet med TTIP upplösning i handelskommittén. Vi kommer att använda den extra tid vi fått att arbeta för att nå en stabil majoritet för TTIP upplösning. Parlamentet kan bara lägga fram ett starkt budskap för TTIP förhandlarna om vår beslutet biträds av en bred majoritet ”, sade föredraganden och EP handelskommitté ordförande Bernd Lange (S & D, DE).

Europaparlamentets utskott för internationell handel möter nästa den 15-16 juni i Bryssel.

Största stötestenen är Investor-State Dispute Settlement Mechanism (ISDS), som beskrivs nedan.

Bakgrund.
Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.
TTP är en föregångare till TTIP och är den största ekonomiska överenskommelsen någonsin, då den omfattar länder med mer än 40 % av världens BNP. WikiLeaks har släppt ett dokument som visar att TPP kommer att få stor betydelse för användning av mediciner, för publicister, internet, medborgerliga rättigheter och biologiska patent.

På regeringens hemsida”För Sverige är avtalet av stor vikt. USA är en av våra viktigaste handelspartner. Per capita tillhör Sverige de största investeringsländerna i USA. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående TTIP pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, för övriga EU något mer och för USA 0,5 procent.”. Något underlag för prognosen presenteras inte.
WTO demonstrationer untitled

TTIP -stop,

Bra information finns på www.ttippen.se, i tidskriften Clartés nummer om TTIP i höstas, i olika blogginlägg här, bl.a. 29/10 och 20/4 samt i rapporten ”I frihandelns goda namn” av Cogito och Katalys. ”Bland rapportens slutsatser märks att de ekonomiska siffror som hittills förekommit i debatten är osäkra, att riskerna med att inkludera ISDS i avtalet är omfattande medan fördelarna tycks få, samt att det finns flera risker på områden kring kemikalier, livsmedel och klimat som måste granskas i detalj när avtalet är färdigförhandlat.”

På DN Debatt skrev Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är utan svar.” I debatten framkom att svenska ”IF Metall tar en, ur fackligt perspektiv, extraordinär position som det till synes mest positiva fackliga förbundet till avtalet i Europa. Detta trots att en rapport från EU-parlamentets utredningsenhet, som släpptes tidigare i år, konstaterar att den europeiska metallsektorn är troliga förlorare av ett avtal.”

* De nordiska konstnärsråden (som tillsammans företräder drygt 90.000 kulturskapare) menade i oktober i ett uttalande till EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

Den ökade frihandeln i WTO:s regi har gått hand i hand med ökad handelsimperialism och ökad ekonomisk ojämlikhet i världen. Ur kapitel 4.7 i boken ”USA som världspolis: ”WTO:s arbete för frihandel innebär ofta att WTO försöker få svagare och fattiga länderna att öppna sig för de rikare, ofta överlägset starkare länderna alltför tidigt. Som regel har det inneburit klara nackdelar för fattiga länder att öppna sig för frihandel, med undantag som Kina som med en stark statlig styrning också kunnat undvika skuldsättning. De rika länderna å andra sidan lät öppna sina marknader sakta och metodiskt. »USA och Europa hade fullkomnat konsten att argumentera för frihandel samtidigt som de verkade för handelsavtal som skyddar dem själva inför import från utvecklingsländerna« (Stiglitz 2007). Så till exempel utvecklade USA och Japan sina industrier under skyddstullar under många decennier och har ännu idag skyddstullar eller statsstöd inom viktiga områden, till exempel jordbruket och stålindustrin.”

* Och TTIP vill uttryckligen gå längre än WTO enligt fristläppta dokument.
ETC skrev 28/4″En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlamentariker – vad har de med demokrati att göra?
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* Och Vattenfall har stämt Tyskland på 4,3 miljarder euro (se ovan).
* 17 oktober rapporterades att statliga Vattenfall kräver Tyskland på motsvarande närmare 45 miljarder kronor (svenska försvarsbudgeten är mindre) i samband med det ISDS-fall där Vattenfall stämt tyska staten för beslutet att avveckla kärnkraften.

TTIP 2 thumb-timeline-horiz_10

Obama sa som presidentkandidat 28/2 2008 att ”jag kommer inte att stödja handelsöverkommelser som NAFTA i framtiden. NAFTA:s brister var uppenbara när det undertecknades och vi måste nu ändra avtalet för att åtgärda dem. Medan NAFTA innebar stora rättigheter för investerare var det bara tomma ord då det gäller rättigheterna för arbetskraften och vikten av miljöskyddet”.
Däremot sa Obama 12/2 2013 ”För att öka USA:s export, ge stöd för amerikanska jobb, och skapa lika villkor på de växande marknaderna i Asien, har vi för avsikt att slutföra förhandlingarna om TTP (Transpacific partnership)”.

*TTIP är ett avtal i storbolagens intressen, i USA-imperialismens intresse. Tippa TTIP!

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Canal 2 Pål Steigan Frihandel – för vem Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  3 comments for “Delseger för demokratin!? – TTIP-TIPP!!

 1. 11 juni, 2015 at 10:07

  Pål Steigan skriver idag om TTP

  ” Farmasøytiske giganter står bak TPP”

  Barack Obama har fått Kongressen i USA til å godta at avtalen om Trans Pacific Partnership kjøres gjennom uten reell debatt, på såkalt fast track. Forhandlingene om denne avtalen som gjleder 12 land ved Stillehavet har vært hemmeligholdt, men nå har WikiLeaks lekket en del av dokumentene og New York Times har kommentert dem.

  De avslørte dokumentene viser at det er først og fremst de farmasøytiske gigantene, Big Pharma, som har stått bak TTP. NYT skriver:

  Pharmaceutical firms and their trade associations have filed by far more lobbying disclosure forms on the Pacific trade negotiations than any other industry, according to the watchdog Sunlight Foundation. More broadly, the pharmaceutical and health product industries have been the biggest spenders on lobbying, and drug company deal-making with the Obama administration and in Congress was instrumental in securing passage of the Affordable Care Act.

  ”Det er klart for enhver at dette handler om markedsadgang for den farmasøytiske industrien,” sier Deborah Gleeson fra School of Psychology and Public Health at La Trobe University i Australia.

  Denne avtalen ”vil øke prisen på medisiner over hele verden, og det vil starte med de tolv landa som forhadler Trans-Pacific Partnership,” sier Judit Rius Sanjuan fra Leger uten grenser.

  NYT skriver at USAs forhandlere arbeider for å få den samme klausulen inn i TTIP-avtalen som forhandles med blant annet EU. Amerikanske forhandlere påstår at det ikke er noen grunn til å frykte at prosessen ikke vil være transparent. Men avisa har snakket med handelsjurister som sier at tvistespørsmål vil bli avgjort i en såkalt Investor-State Dispute Settlement (ISDS), der det er tre håndplukkede jurister som avgjør det hele bak lukkede dører, og der de multinasjonale selskapene kan saksøke regjeringer for å legge hindringer i veien for dem.

  De to desidert største selskapene i BigPharma i USA er Johnson & Johnson og Pfizer. Internasjonalt er de tre neste på lista Roche (Sveits), GlaxoSmithKline (UK) og Novartis(Sveits).

  Største eiere i Johnson & Johnson er ”de fire store”: Vanguard, State Street, Fidelity og BlackRock. De største eierne i Pfizer er: Vanguard, State Street, BlackRock og Capital World. Disse selskapene er samtidig største eiere i de sju største bankene og finanshusene i USA.”

  (http://steigan.no/2015/06/11/farmasoytiske-giganter-star-bak-tpp/)

 2. aa
  11 juni, 2015 at 12:55

  Det skadar nog inte ändå att bidra till uppropet 2,178,362 redan skrivit på:

  Self-organised European Citizens’ Initiative
  against TTIP and CETA
  https://stop-ttip.org/

 3. 11 juni, 2015 at 16:25

  Över huvud taget är s.k. frihandel övervärderad, menar Paul Krugman, se http://www.nytimes.com/2015/05/22/opinion/paul-krugman-trade-and-trust.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fpaul-krugman&_r=0

  Det som möjligen är bra för ekonomin är att man slipper tullar. Men tullar finns numera nästan inte. Det enda dessa s.k. frihandelsavtal omfattar – oavsett om det handlar om TTIP eller andra avtal – är avskaffande av diverse regler som syftar till ökad säkerhet för vanligt folk.

  Med andra ord: ”Frihandel” betyder idag all makt åt köpmännen.

  För två hundra år sen, på Adam Smiths tid, betydde ”frihandel” att alla, inte bara kungliga kompanier, skulle ha rätt till köpenskap. För hundra år sen betydde det avskaffande av tullar. Begreppet är med andra ord ett snömos som kan betyda lite vad som helst, beroende på vad den som använder det tycker för stunden.

Comments are closed.