Dags syna Kungahuset SVT?

Den senaste tiden så har vi förstått att kungen kräver att få lämna över sin dotter till Daniel Westling vid altaret. Det är en tradition som kommer av att fadern förr var kvinnans förmyndare till den dagen hon giftes bort, då blev hennes make förmyndare istället för fadern. En rest av en kvinnosyn som vi alla trodde att vi hade lämnat bakom oss.

Det har blivit debatt, och det är knappast speciellt underligt. Det visar också att våra traditioner inte betyder någonting när kungahuset är inblandat, då ska allt ske efter kungens vilja, måhända den sista resten av den makt han har, men ett tydligt tecken på att det är dags att avsluta kungens ämbete som svensk regent.

Jag har tittat på ett par program i TV med den docksöta programledaren Ebba von Sydow, och kan som vanligt konstatera att ett fagert utseende definitivt inte har någon koppling till en persons intellektuella kapacitet. Jag tror att jag aldrig någonsin ha sett en så fullständigt utslätad och intetsägande programserie som hennes. Programmen är inte ens informativa och jag fylls av skamkänslor när jag tar del av den kökkenmödding som Sveriges Television har kokat ihop. Skamkänslor trots att det inte är mitt fel att SVT sänder ett sådant kungafjäsk som von Sydows.

Den mångsidighet man förväntar sig av Sveriges Television som Public Serviceföretag är som helt bortblåst, istället får vi ta del av något som är värre än allt annat kungafjanteri vi någonsin sett. I Rapport fick vi veta att kungen har över sextio miljoner årligen där det är hemligt för oss skattebetalare hur de används, revisionen av dessa pengar är inte offentlig och kungen själv beslutar om vem som ska vara revisor. Sextio miljoner betyder 1 miljon 154 tusen kronor – i veckan, eller
164 384 kronor – per dygn!

Kungafamiljen består av föräldrar och tre vuxna barn som vare sig arbetar eller försörjer sig själva, dessa har sedan i sin tur ett antal anställda vars uppgifter är delvis oklara. Visst, det är dyrt att hålla sig med ett antal Ferraris och Porsches, men vi som står för kalaset förnekas all insyn och vet inte mer än att kungens egen förmögenhet växer från år till år. Är det möjligen ett sätt att skapa en rejäl fallskärm till den dag då vi som står för fiolerna har tröttnat?

Ska Sveriges Television följa sitt eget avtal med staten så bör man från och med idag starta en programserie som belyser dessa och andra missförhållanden som gäller kungahuset, men man behöver göra timslånga och dagliga program eftersom den rojalistiska propagandan har fått spridas oemotsagd länge nu. Sveriges Television och Sveriges Radios nyhetsredaktioner har knappt lagt ner någon energi alls på att belysa andra sidor av monarkin, det verkar som om det handlar om beröringsskräck eller som att redaktionerna är rädda för att stöta sig med de intressen som värnar om denna antika institution.

Idag är det drygt tre veckor kvar till det att Victoria ska skänkas bort av sin far, precis som om hon vore ett viljelöst våp. 3000 oskyldiga militärer ska bevaka bröllopet och kortegen, och ett par tusen lika oskyldiga poliser. De är beordrade att utföra sitt uppdrag efter bästa förmåga, det enda vi nu kan hoppas på är att folk tar tillfället i akt och genomför spontana demonstrationer och tillverkar plakat där de tillkännager sina synpunkter på detta pekoral.

i Tags: , , , , , , , , , , ab123 ex123 dn123 svd123 t

  10 comments for “Dags syna Kungahuset SVT?

Comments are closed.