Dagens (politiserade) Nyheter


Numera är det ett vedertaget faktum att den största morgontidningen är starkt politiserad på nyhetsplats. Full genomslagskraft fick det först när Göran Persson berättade att han slutat läsa Dagens Nyheter på grund av att ledarsidan hade spritt sig ut över hela tidningen, som han berättade i intervjuserien med Fichtelius.

Idag lanserar tidningen en opinionsundersökning som de hävdar pekar på att regeringen får godkänt av svenska folket. Rubriken man väljer på artikeln är ”Stort förtroende för Reinfeldt”, en lika propagandistisk som missvisande rubrik.

DN: ”Trots brinnande finanskris, höga räntor och tusentals varslade om uppsägning får regeringen och Riksbanken godkänt av svenska folket. Men sju av tio väljare vill ändå ha samarbete över blockgränsen. Det visar DN/Synovates mätning av finanskrisens politiska följder. Synovate har gjort den här extramätningen för DN under de dagar då effekterna av finanskrisen med bland annat storvarslen på Volvo blev kända och flera europeiska banker hotades av konkurs. Det är i sådana krislägen politikernas och de ansvariga myndigheternas ledarskap ställs på prov.”

På vilket sätt myndigheterna och politikerna sätts på prov framgår inte av artikeln. Inte heller minns jag att politikerna har agerat på ett signifikant sätt under ”krisen”. Man har tillskjutit en och en halv miljard till arbetsförmedlingen, men dessa pengar ska täcka hela landet och inte bara bilindustrin. Nu är jag förstås inte säker på vilka politiker som agerat offentligt, men jag har för mig att Maud Olofsson åkte ner till Göteborg, och hon var också den enda.

En annan sak som Dagens Nyheter väljer att låta bli att berätta är att befolkningen alltid sluter upp bakom den sittande regeringen i orostider. Istället utnyttjar man folks oro som ett argument för den


sittande högerregeringen, man berättar att 47 procent av befolkningen säger sig ha stort förtroende för den sittande regeringen. Man hade också kunnat skriva – Mindre än hälften av de tillfrågade hade stort förtroende för den sittande regeringen.

Enbart 35 procent av väljarna anser att moderaterna har bäst förutsättningar att hantera krisen, vilket DN tolkar som: ”Stort förtroende för Reinfeldt”.

Pinsamt!

DN12 SvD AB1 it

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Reinfeldt, Finanskrisen, Regeringen, Förtroende, Vinklat, Dagens Nyheter, Synovate, DN, Politiserad, Opinionsundersökning, Sifo, AB, Politik[/tags]


4 svar till “Dagens (politiserade) Nyheter”

  1. SVT är knappast vänster. Framförallt inte, och det är tämligen uppenbart, när det handlar om ekonomiska frågor. Det är också en anledning varför man sällan får särskilt upplysande svar.

    Kanske kan den här krisen bli ett lyft för alliansen? Eller i vart fall för moderaterna. Att folk har förtroende för moderaterna i ekonomiska frågor i relativt hög grad än ingenting nytt, men samtidigt finns det inte fog för det. Men media är ofta högervriden just när det kommer till ekonomiska frågor.

    I sociala och kulturella frågor lutar det mer åt vänster i medierna. Även om högern tar allt mer utrymme även där. I social frågor har problematiken alltmer indiviualiserats vilket är ett säkert högertecken.

    Jag har sagt upp prenumerationen på DN flera gånger men återkommer ständigt. Uppväxt med skiten. Det är lite tradition att vakna upp till koffein och adrenalin-kickar.