Carl Bildts talande tystnad
Idag tar Aftonbladet upp en fråga på sin ledarsida, en fråga som inte kommer att få något svar. För en sak är Carl Bildt riktigt duktig på, och det är att hålla tyst när hans överordnade sagt åt honom att vara det.

AB: ”Sverige protesterar inte mot att svenska medborgares fri- och rättig­heter kränks när Grekland hindrar deras fria rörlighet. När deras mänskliga rättighet att agera politiskt för det de tror på begränsas. EU protesterar inte när en medlemsstat, i strid mot andan i EU:s fördrag och internationell rätt, hindrar skepp att lämna landet och ge sig ut på internationellt vatten. Grekland har politiska synpunkter på vart skepp från andra länder ska åka. Det har de ingen rätt att ha.”

För hur är det egentligen, har Sverige fått order från ett annat land, utanför EU, att inte ställa till ett diplomatiskt bråk med ett annat EU-land? Är det acceptabelt att Grekland hindrar svenska skepp och svenska medborgare att avresa från landet?

Jo resa får de, men inte med de fartyg som de hade tänkt resa med, och de får inte resa vart de vill. Att Sveriges regering tar order från andra länder är bedrövligt, att landets utrikesminister är tyst visar tydligt att vi medborgare inte har rätt att få veta vem eller vilka det är som fattar besluten.

AB: ”Miljöpartiet kräver nu att Sverige officiellt ska agera och klargöra att Greklands agerande inte är acceptabelt. Att Sverige ska stå upp för fri rörlighet på haven och för den internationella rätten. Det är ett mycket rimligt krav. Carl Bildts tystnad är pinsam…

…Fler borde protestera mot att Israel i praktiken lagt ut den olagliga blockaden av Gaza på entrepenad till Grekland. Och även de som inte håller med Ship to Gaza i sak borde värna deras rätt att agera politiskt. Det framstår allt mer som om det skett ett fult diplomatiskt spel på högsta nivå där bland annat Sverige gett sitt medgivande till det som nu sker. Vad är annars förklaringen till att regeringen inte protesterar när svenska medborgares rättigheter kränks och folkrätten undergrävs?”

Det reser givetvis en massa frågor om vem/vilka som bestämmer över den Europeiska Unionen, frågor som vi bara kommer att få gissa svaret på.

it Andra om: , , , , , , , ab12 ex12 svd12 dn12 sr1


5 svar till “Carl Bildts talande tystnad”

  1. tror dock kalle bildt kommer skylla på att han har semester, vem vet kanske är han i grekland?:)

    Sverige måste skärpa till sin utrikes politik, våga höja rösten när sånt här händer, ta till hårdare toner i fallet Dawit osv

  2. Det finns ingen västerländsk politiker som vill riskera sin karriär genom att konfrontera Israel , Det är ett tabu ämne som ingen våga trampa på , Detta blinda lojalitet till Israel har tvingat politikerna att överge sina egna medborgares skydd och mänskliga rättigheter till förmån för Israel

    Grekland och Israels agerande strider mot FN resolutioner , I januari 2009 antog FN en resolution nummer 1860 som kräver ett hävande av blockaden mot Gaza för att möjliggöra humanitära insatser och bekräftar också att blockaden mot Gaza är olaglig och denna olaglighet har också upprepats av alla människorättsorganisationer inklusive Amnesty och rödakorset

    Dessutom är principen om fri sjöfart inskriven i internationell rätt inklusive FN konventioner och havsrätten , Varje försök att komma ombord på ett fartyg som har en annan flagg betraktas som brott mot statens suveränitet , ett angrep från Grekland och Israel mot fartygen skall vara ett angrep mot de berörda länderna

    Det vad vi kräver av politikerna är att åberopa dessa lagar istället för att varar tysta och konspirera mot sina egna medborgare , Visst Sveriges regering kan agera om den vill men lojaliteten till Israel tillåter inte det