Böjer sig moderaterna för USA?

Nu reagerar biståndsminister Gunilla Carlsson surt på att SIDA stött en informationsskrift om Mellanöstern ekonomiskt. På ett ställe i denna information står det nämligen ”för att bevara status quo har Israel utvecklat ett system av maktutövning som syftar till att behålla kontrollen över palestinierna och isolera dem från israelerna. Systemets grundprinciper är separation och systematisk diskriminering. Jämförelser med det tidigare sydafrikanska apartheidsystemet har blivit allt mer relevanta”. Men då ex-president Jimmy Carter sade i princip samma sak så var det tyst ifrån moderaterna även om de inte satt i regeringsställning då.

DN: ”Palestinagrupperna har fått 700 000 kronor för en skrift om Mellanöstern-
konflikten. Pengarna har betalats ut av Forum Syd som Sida anlitar för informationsuppdrag. Nu får Sidas kritik av biståndsministern.

Gunilla Carlsson (M) anser att skriften, som har titeln Kolonialism och apartheid
– Israels ockupation av Palestina, är för hårt vinklad.

– Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt, säger hon till Svenska Dagbladet.”

Att moderaterna var tysta då Carter uttalade sig kanske inte är så konstigt, de var inte tvungna att agera papegojor åt USA på den tiden. Nu när de dominerar regeringen så har Sverige röstat nej till att släppa in Palestina i Unesco, och för att få ordning i leden så tvingas nu Carlsson att ta till ministerstyre. Det inträffade betyder att SIDA framöver kommer att tänka sig för både en och två gånger innan de ger ett bidrag till någon verksamhet som kanske ogillas av högerregeringen. Det är en sorts styrning som inte luktar speciellt gott men den är garanterat effektiv.

När alla statligt anställda tjänstemän har en liten pratbubbla bak i huvudet som säger ”– Vad säger regeringen?” så har man effektivt lagt en våt filt över sådan verksamhet som borde stå helt fri från olika regeringars klåfingrighet. Att man dessutom klampar in i Mellanösternkonflikten utrustad med högskaftade sjöstövlar visar på den sortens okänslighet som präglar vår borgerliga regering. Att man röstade nej till det palestinska medlemskapet i Unesco var ingen tillfällighet. (forts nedan..)

Själv undrar jag förstås vad för sorts samband detta har med det faktum att vi fått in ett rasistparti i Riksdagen, kan det vara så illa att moderaterna tar en sådan ställning idag bara för att förebygga en kommande kritik från SD, eller att besluten i värsta fall handlar om taktik. Moderaterna vill givetvis inte att SD ska stödja en misstroendeförklaring i Riksdagen och det vet ju alla, – palestiniernas största religion är Islam.

Själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro, visst kan man odla konspirationsteorier av olika slag, och det mest troliga är väl egentligen att (M) gör precis det som de tror att USA och någon av det landets allierade stater förväntar av dem.

it Andra om: , , , , , dn1 svd1 sr ab ex12

  9 comments for “Böjer sig moderaterna för USA?

  1. MX
    8 november, 2011 at 08:51

    Hon säger åtminstone att ”konflikten är fruktansvärd” – man får bara inte skuldbelägga föröverna …

  2. Jan B
    8 november, 2011 at 08:56

    Men det är väl typiskt borgarna, eller?

  3. Alfons
    8 november, 2011 at 10:18

    men biståndsministern är väl den som bestämmer över bistånd och SIDA? alltså är det väl inte så farligt ministerstyre jämfört med Bodströms ingripande mot piratebay?

    • 8 november, 2011 at 10:34

      Nu är du väl ändå på en cykeltur utan hjälm??

      Öppna fönstret och andas in lite luft!!

      • Alfons
        8 november, 2011 at 12:11

        fel av mig, SIDA lyder under UD, alltså är det Bildt som kan klaga på verksamheten:)

    • Jens O
      8 november, 2011 at 14:53

      Det som är intressant här är hackordningen. SIDA anlitar Forum Syd för att ta fram information om den svenska biståndsverksamheten. Forum Syd är en samordningsorganisation med 180-talet frivilliga biståndsorganisationer som medlemmar. En av dem är Palestinagrupperna som tagit fram den nu omtalade skriften.

      SIDA:s krav är att Forum Syd fördelar pengarna till demokratiskt uppbyggda organisationer, men kan i övrigt naturligtvis inte styra över informationens innehåll.

      Biståndsminister Carlsson har under ganska lång tid varit svårt ansatt av pro-israeliska grupper för att ”svenska skattebetalare finansierar demonisering av Israel”. Det är just SIDA-pengarna till Forum Syd som avsetts. Carlsson har hittills inte kunnat göra så mycket åt det (förutom att halvera anslagen). Informationen behövs ju, och vem ska ta fram den om inte biståndsorganisationerna som jobbar på plats?

      När det så kom en skrift som gav Carlssons kritiker vatten på sin kvarn kunde hon självklart inte ta ut det på Forum Syd eller Palestinagrupperna. Men något måste hon säga så då blev det lite SIDA-bashing igen.

  4. Johan
    8 november, 2011 at 10:21

    Igår avkunnades juryns beslut och utlåtande i den folkliga Russell-tribunalen för Palestina, arrangerad i Kapstaden. I juryn ingick Alice Walker, Mairead Maguire, Michael Mansfield, Ronnie Kasrils, Stephane Hessel, mfl. Deras slutsats: ”the Tribunal concludes that Israel’s rule over the Palestinian people, wherever they reside, collectively amounts to a single integrated regime of apartheid”.
    http://www.middleeastmonitor.org.uk/resources/reports-and-publications/3042-the-russel-tribunal-on-palestine-cape-town-session
    Russel-tribunalens hemsida blev genast hackad och ligger nere, men deras Facebook sida (russelltribunal) fungerar fortfarande.

  5. Marwan
    8 november, 2011 at 14:34

    En apartheidstat skapas inte på ett ögonblick eller över en natt , Israel utnyttjar status Que. för att fördjupa sin kolonialism på de ockuperade områdena för att det ska bli omöjligt att lämna nånting tillbaka till palestinierna

    Status Que. betyder att Israel kan blockera vägen till palestiniernas självständigheten 1000 år framåt och förvandlar det till permanent tillstånd , Det är som att ta paus och sedan hämta andan och fortsätter att bygga framtida apartheidstat

    Status Que. är det mest önskvärda alternativ för Israel och israelerna är glada över de rådande omständigheterna , de är glada över lugnet och bekvämheten samt glada över att palestinierna har fått ett självstyre som kontrolleras av Israel

    Om status Que. försätter så kommer det att finnas en miljon bosättare på de ockuperade områden om 10 år , Planen presenterades för några dagar sedan av den israeliska regeringen

  6. 8 november, 2011 at 21:58

    Märkligt egentligen, moderaterna har ju deklarerat i sitt idéprogram att de alltid varit emot apartheid. Men då liksom nu tillämpar de väl den tysta diplomatin….

Comments are closed.