Att ifrågasätta USA:s propaganda.

Detta mycket viktiga gästblogginlägg kommer från Ulla Johansson från Göteborg, som är pensionär, författare och debattör. Hon har medverkat i böckerna “Mona Elsa Ulla“, “Främmande besök“, “Kvinnor i butik, kvinnor på fabrik“ och givit ut boken “Flyktigt förbi“ 1998 samt ”Valets pris” 2008 och ”Frånstulna framtidens samhälle” 2009. Hon har här publicerat flera kommentarer och blogginlägg, bl.a. ett debattinlägg mot en artikel om Syrien av Socialistpartiets Göte Kilden. Hösten 2013 diskuterade hon Sovjetunionens fall och recenserade 5/11 boken ”Vad gör CIA? Pulitzerpristagaren M Mazettis bok ”The Way of the Knife”, som visar hur CIA utvecklats från en främst spionorganisation till främst en mördar- och terroristorganisation. Senare har hon här publicerat viktiga inlägg som refuserats i ledande massmedia.
* Jag har förberett en artikel som kommenterar vissa delar av en artikel av 3 ambassadörer som kritiserar förre Moskva-ambassadören Sven Hirdmans viktiga artikel i DN Debatt 19/6 – den kommer senare (troligen i morgon).
Propagana 1 untitled
Anna Dahlbergs ledare i Expressen den 20 juni har som rubrik ”Köp inte Putins bild av det hotfulla väst”. En häpnadsväckande ledartext där hon varnar oss för att vägra sätta tro till västs propaganda kring Rysslands aggressivitet. Farligt för oss att INTE tro på USA-propagandan! Hon förnekar att Ryssland har anledning att känna fruktan för ett anfall från väst (USA). Förnekar att USA lagt en strypsnara kring Ryssland med militärbaser runt landet. Påstår att ”inringningsteorin” inte klarar mötet med verkligheten.
Expressem

Men en hel värld ser ju att Ryssland är reellt hotat av denna militära inringning. Hur kan man förneka detta? Och därtill kalla detta ”Putins propaganda”. Jag tolkar hennes försök att bortförklara en politisk-militär verklighet – och varna oss för att våga se den – som att mainstream-media nu förstår att många börjat genomskåda de krigshetsande lögnerna. Att media och politikerna börjar tappa greppet om oss och våra tankar.

Hetsen mot Ryssland och försöken att piska upp fientligheterna mot landet och Vladimir Putin påminner på ett otäckt sätt om första världskrigets upphetsade stämningar och krigspropaganda i England. Brinnande indoktrinering och hat mot Tyskland. De engelska männen gick så frivilligt in i skyttegravarnas helvete. Angreppet på Ryssland kommer att om det fullföljs få än mer katastrofala följder. Något som mediafolket och politikerna inte inser när de så blint följer i USA:s ledband.
Putin untitled
Anna Dahlberg avslutar sin ledartext med: ”Sveriges framtid finns i Nato, inte i ett återtåg till det förflutna.” Och talar om ”……neutralitetens dimma.” Neutralitetens dimma! (Rysslandshataren och presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinskis son Mark Brzezinski är USA:s ambassadör i Stockholm och det betyder att Washington anser att påtryckningarna för Sveriges NATO-anslutning är mycket viktiga för dem. Att placera just honom där visar detta.)

Planerna på ett anfall mot Ryssland – planer som Anna Dahlberg påstår inte finns – har arbetats fram under lång tid. Redan under tidigt skede (1980-90) presenterade Zbigniew Brzezinski tankar om att stycka upp Ryssland i delar. För att förinta landet som nation. Efter Sovjetunionens fall har USA planterat sina militärbaser i Baltikum och Polen och övriga Östeuropa. Så Kaukasus, Centralasien, Sydkorea, Japan. ”A ring of fire”.
Brzesinski untitled
Och i nuläge den USA-dirigerade och fasciststödda statskuppen i Ukraina. Med syftet att genomföra ett ”regimskifte” och beröva Ryssland en handelspartner och neutral granne. Att lägga beslag på Rysslands bas för Svartahavsflottan misslyckades dock. När den ryska regeringen ser vilket öde som drabbat Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien (Syrien krossat av USA:s vasallstater) bör de vara varnade. En militär upprustning hos dem således förklarlig. Ryssland ett större och svårare byte för USA än dessa mindre länder men anses tydligen så lönande att alla risker kan tagas.

En parentes: 1945 och alldeles efter krigsslutet reste USA:s underrättelsetjänst runt i flyktinglägren i Europa för att inbjuda de östeuropeiska fascister som där gömt sig till en fristad i USA. Däribland många ukrainare. Användbara att infiltrera först Sovjet och sedan Ryssland. Och användbara i Radio Free Europe. Långsiktiga planer och de har nu givit utdelning. http://fpif.org/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/

De neokonservativa hökarna i Washington vill militärt anfalla Ryssland men slugare politiker tar ett annat grepp: Ryssland är nedlusat av USA-betalda så kallade NGO-er. Som tar varje tillfälle att svärta ned den ryska regeringen och försöka få igång demonstrationer och eventuellt gatustrider. Modell Libyen, Syrien. – Ryssland har inte varit så illa hotat sedan Nazi-Tysklands anfall på landet. Och detta ser tragiskt nog ut som ett väntande nederlag.

intressant.se Ukraina, , , , , , , ,

Sven Hirdman DN 19/6 DN 22/6 DN 23/6 BilderbloggAftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Sven Hirdman DN DEbatt Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2

  17 comments for “Att ifrågasätta USA:s propaganda.

 1. Bankirenskrig
  24 juni, 2015 at 11:41

  Att förinta Ryssland är och har varit bankirens agenda och mål alltsedan Ryssland omintetgjorde Kazarimperiet. Svartmålningen av Putin är ett led i målet. Glöm futtiga presstitues som Dahlbeg som inte vet hut. Hon är precis som de som krigade för ”fosterlandet” England – en nyttig idiot. Världen lider inte brist på nyttiga idioter

  Märk väl så fort bankiren vill få bort ett hinder för dess herravälde kommer ”Hitler kortet” upp. Så var det med Saddam. Så var det med Gaddafi. Och nu med Vladimir Putin. ”Demokrati”, ”frihet”, ”rädda civila” är några anar knäpp bankiren använder sig av. ”Färgrevolutioner” och feminism (”Femen”) mobiliseras för att lura massan. Presstitute journalister är med på tåget och hjälper till att kolonisera folket tankevärld. När månadens eller årets fiende är omintetgjord vandrar bankiren likt nomaden till nästa grönbetesmark, d v s, plundrings våg.

  Bankirens världsherravälde håller på att blir historia. Kina, BRICS, Ryssland, Iran är bankirens toppfiender just för att de håller på att lägga byggstenarna för ett nytt världssystem – botom bankirens konstroll – it ex genom de-dollarization. Detta vill inte bankiren. Bankiren är beredd att förinta hela världen kosta vad det vill. Och just det förklarar vanvettet att hota kärnvapenmakterna Ryssland och Kina.

 2. Leif Elinder
  24 juni, 2015 at 12:26

  Väst/Nato propagandan –
  ”Dubbelmoral i kubik”.

  Den vanlige Rysslandskritikern –
  1. förnekar att USA:s massiva kärnvapenupprustning och Natos omfattande expansion inklusive omringning av Ryssland med missilbaser berör legitima ryska säkerhetsintressen – samtidigt som samma kritiker kritiklöst accepterar amerikanska dominans/försvarsdoktriner som Monroe och Wolfowitz doktrinerna samt USA:s uppträdande under Kubakrisen m.m.

  2. tar ställning till förmån för utvalda (ofta odemokratiska) länders rätt till självbestämmande – samtidigt som samma kritiker kritiklöst accepterar av USA (mot flera demokratier) iscensatta statskupper, stöd till grymma diktaturer samt stöd till länder, vilka begår grova folkrättsbrott.

  3. är redo att riskera ett världskrig för att en kupp/vasallstat (som Ukraina) ska kunna få igenom sin vilja (d.v.s. på USA:s uppdrag) om en Nato anslutning.

 3. aa
  24 juni, 2015 at 13:27

  Att vår media hela tiden upplåter plats till denna uppenbara Natopropaganda som i förlängningen riskerar att dra in sverige i konflikt och då innebär ett direkt hot emot medborgarnas liv är helt otroligt.

  Man blir nästan häpen när man ser debattinlägg som ger plats åt erfarenhet och sans :
  ..

  Säg nej till Nato
  Thage G Peterson om det nya samarbetsavtalet: Historielöst att kasta Sveriges alliansfrihet på skräphögen

  ”Rysskräcken har tagit överhand. Nato-anhängarna eftersträvar att nya militära gränslinjer dras genom vår kontinent. Vår historia och våra erfarenheter lämnas åt sidan och kastas på skräphögen. Bortblåsta är de goda erfarenheterna av neutralitet och alliansfrihet. Är vi svenskar verkligen så historielösa?”

  ”Vi är i dag inne i en ond tid med krigshets och en olycksbådande väntan på krig. I stället för att tala om freden, så är det krig man talar om. I stället för att kalkylera med fredliga konfliktlösningar, så är det lösningar genom krig det spekuleras om. Inte sedan andra världskrigets slut har motsättningar och hot varit mer på tapeten än nu. Man anstränger sig till och med för att upplysa mänskligheten om att militära övningar sker med skarp ammunition, så att skrämselvärdet blir tyngre. ”

  ”Alliansfriheten har för Sveriges del aldrig varit ett självändamål. Alliansfriheten är ett medel för att trygga vårt lands säkerhet. Målet är att Sverige ska vara neutralt om krig skulle bryta ut i vår närhet.”

  https://www.aftonbladet.se/kultur/article20984299.ab

 4. 24 juni, 2015 at 14:00

  Under veckan har vi sett ett samlat anfall från MSM med anti-Putin artiklar, ledare och debattartiklar, vilket naturligtvis kan tolkas som om man börjar bli rädda för att sanningen ska slå igenom. Tyvärr befinner vi som genomskådat bluffen i ett hoppläst informationsunderläge. Det är dock var och ens skyldighet att dra sitt strå till stacken för att undvika ett krig och kontra desinformationen från Natos kommunikatörer

  • wikander
   24 juni, 2015 at 15:14

   Oldwolf

   Exakt! Ett tips till alla, skicka insändare till lokaltidningen, det gör skillnad och man kan vara anonym. Vi har ett stort jobb mot anna.dahlberg och liknande propagandister.

 5. 24 juni, 2015 at 15:44

  Bifogar utdrag frånblogginlägg 19/10 2014 ”Varifrån kommer det stora krigshotet”? (http://jinge.se/mediekritik/varifran-kommer-stora-krigshotet.htm)
  För att kunna bedöma t.ex. Rysslands ageranden och uttalanden bör man se även på omvärlden, och särskilt på USA:s agerande. Läs även http://www.alliansfriheten.se!

  Bloggutdrag:
  Varifrån kommer krigshotet?

  * Enligt en mycket stor opinionsundersökning i slutet av förra året från WIN och Gallup International är USA det största hotet mot världsfreden. I opinionsundersökningen tillfrågades mer än 66.000 människor i 65 länder. Man fann att 24 procent av alla tillfrågade svarade att USA ”är det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent. Afghanistan, Iran, Israel och Nordkorea delade fjärde plats med 4 procent.

  Påminnelse om USA:s insatser detta millenium.

  * Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
  * Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
  * Sönderslagningen av Libyen via NATO;
  * Kriget mot Syrien via ombud som banat vägen för ISIS;
  * Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
  * CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terrroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
  * De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
  * Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
  * Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
  * Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
  * Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
  * Minskningen av demokratin i USA enligt USA-jurister och expresident Carter;
  * Guantanamo.
  Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra världskriget.
  Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
  Frihetsgudinna gråter bild

  -Mossadeq i Iran 1953;
  -Arbenz i Guatemala 1954;
  -Sukarno i Indonesien 1965;
  -Allende i Chile 1973;
  -Sihanouk i Kambodja 1970;
  -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
  -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
  -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
  -Zelaya i Honduras 2009;
  -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
  -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014.
  -Stöd till statskuppsförsök i Venezuela våren 2015.

 6. 24 juni, 2015 at 15:50

  En detalj ur dagens Nyhetsbanken, som belyser visst sentiment i sentimentet i Kiev. (www.nyhetsbanken.se)

  ”Misstänkt mördare hyllas
  En av de misstänkta för mordet på den regimkritiske ukrainska journalisten Oles Buzina, Denis Polisjtjuk, har släppts mot borgen på 5 miljoner hryvnia (230 000 dollar). Aktivisterna mötte honom med blommor och bar honom på sina armar.

  Borgen har erlagts av affärsmannen Aleksej Tamrazov, som tidigare varit vice VD i oljebolaget Ukrnafta, tills helt nyligen under kontroll av oligarken Igor Kolomojskij, även finansiär av nynazistiska frivilligbataljoner.”

 7. 24 juni, 2015 at 16:20

  Frågan om militärbaser har väckts, kanske främst i kommentarer till föregående blogginlägg. Här ett utdrag från boken ”USA som världspolis” från 2013. (Beställning bl.a. via bloggsidan).
  8.5 USA:s militära kapacitet
  8.5.1 USA:s system med baser
  Det finns mycket varierande uppgifter om antalet USA-baser, i vilka länder de ligger och hur många de utlandsstationerade trupperna utgör. Därför redovisar vi nedan ett stort antal källor. Slutligen diskuterar vi möjligheten att USA – av olika skäl – skär ned antalet baser, utan att väsentligt minska den militära slagkraften.

  De största baserna finns i Ramstein i Tyskland, Okinawa i Japan (håller på att ersättas av Guam i Stilla havet) och Diego Garcia i Indiska oceanen (Henriksson 2008, Vine 2012). Dessa och möjligen några till räknas som huvudbaser. I Tyskland finns omkring 60 000 soldater, i Japan 40 000, i Storbritannien 10 000, i Israel 2 000 och i Grekland omkring 500 soldater. Uppgifter om det globala nätverket av USA-baser ges av Norberg 2012 och Paulsson 2013. Därutöver förekommer många mindre grupper av soldater och så kallade observatörer. De senare kan operera som agenter, informatörer, materieltekniker och trupputbildare i olika befattningar.

  Totalt hade USA runt 2007 omkring 400 000 soldater och befäl utomlands varav hälften i uniform samt 80 000 lokalt anställda i över 130 länder och på 737 militärbaser enligt officiella källor. En annan källa anger att USA:s totala militär styrka är cirka 250 000 man (Andersson 2010), vilket stämmer någorlunda med den tidigare uppgiften om cirka 280 000 man i vapen. Ytterligare en källa uppger att det finns totalt över 700 militärbaser i ett sjuttiotal länder, och militär trupp i ungefär lika många länder (Bellamy Foster et al. 2008). Ojanen et al. (2011) skriver att ”amerikanska soldater finns idag i fler än 150 länder på 100-tals basinstallationer”. The London Times (5-6-2010) rapporterade att amerikanska trupper nu är verksamma i 75 länder, och Washington Post att specialstyrkor från USA opererade i 75 länder, 15 fler än då Obama tillträdde (de Young & Jafee 2010). En annan källa uppger att specialstyrkor verkar i 120 länder (Turse 2011a).

  Enligt en auktoritativ rapport fanns år 2011 697 baser utomlands (US DoD 2011). Militärbaser har under senare år tillkommit inte minst i länder som gränsar till Ryssland och Kina och i Mellanöstern (Gagnon 2010).

  Det exakta antalet militärbaser etc. är i detta sammanhang inte avgörande. Det viktiga är att konstatera att samtliga källor verifierar USA:s totala globala närvaro.

  Det är också möjligt att USA av ekonomiska skäl och ändrad militär strategi drastiskt kommer att skära ned antalet mellanstora baser. Den nya strategin bygger på ett mindre antal, stora baser, vilka kompletteras av ett stort nätverk med små, hemliga, otillgängliga baser. De senare har en begränsad bemanning, men är välförsedda med vapen och förråd. Dessa baser kallas för näckrosblad (Vine 2012) – med en analogi – likt grodan på jakt efter byte som hoppar runt på näckrosbladen. Vine (2012) citerar förfataren Mark Gillem. Den senare skriver:
  Baserna ska vara ”strategiskt belägna, men undanskymda, självgående utposter” runt om i världen, ”ett världsomfattande nätverk av framskjutna utposter” med USA:s militär som ”globalt kavalleri”, enligt företrädare för American Enterprise Institute.

  Vine (2012) målar upp en sannolikt realistiskt, men skrämmande bild: ”Militärstrategerna ser för sig en framtid av småskaliga insatser utan slut och med många baser överallt, med möjlighet att byta land om någon skulle få för sig att hindra dem … ”.

 8. Leif Elinder
  24 juni, 2015 at 17:35

  Extrem propaganda eller ”extrem galenskap” – sannolikt bäggedera.

  John Mearsheimer – militäranalytiker, omtalad och erkänt kunnig professor i statskunskap och skribent i tidskriften Foreign affairs – finner, när det gäller krisen i Ukraina, att Rysslands reaktion är fullt begriplig (“completely understandable.”). J Mearsheimer uttrycker bl.a. följande –

  ”Great Powers are very sensitive to disruptions on their borders- The Russians are not going to allow Ukraine to join NATO: they see this as an ”existential threat.” They will defend it at all costs: Their response to crisis is similar to what the US would do if a nuclear-armed “opponent” were to try to take over Canada or Mexico”. ”We should look at the US response to the Soviet Union’s placement of missiles in Cuba in 1962 or even the Monroe Doctrine itself, which is telling other world powers to stay out of ”our neighborhood,”
  Supporting the Ukrainians’ conflict with Russia is ”foolish in the extreme” and calling Putin a new ”Hitler” is “ludicrous in the extreme.”

  There is a simple solution to the crisis: ”Take NATO and EU expansion off the table”. Make Ukraine a neutral border state”.

  https://rickrozoff.wordpress.com/2015/01/23/u-s-ukraine-and-russia-what-went-wrong-evanston-talk/
  http://www.commondreams.org/views/2015/02/06/us-ukraine-and-russia-what-went-wrong
  http://www.plausibletruths.com/blogging-truth/building-up-to-wwiii-on-purpose

 9. Peter Grafström
  25 juni, 2015 at 03:06

  England är mer sårbart än Usa. Om de för sitt eget skydd stationerar eller Ryssland misstänker oss för att låta dem stationera nämnvärda delar av sina kärnvapenbärare i svenska vatten( eller i land) uppnår RIIA/ Chatham House att en del av den krigföring som är riktad mot britterna drabbar oss. Det är också mycket typiskt för britternas elit att behandla sina allierade så. Att vara anglosaxarnas allierade brukar vara en stor nackdel.
  Är vi med i Nato eller inte tydligt motverkar att Nato och Usa utnyttjar oss blir det sannolikt kärnvapenkrig här. Taktiska kärnvapen eller större sk bunkerbusters som också är kärnvapen men felaktigt beskrivs som ngt annat, har så stor militär betydelse att det är naivt att tro att de skulle avstå. En bunkerbuster avger en stor del av energin ner i marken och den primära strålningen avges från låg höjd sen stiger plasmat uppåt och strålar vidare men det är långt ifrån samma verkan som när bomben sprängs högt upp och hela energin kommer uppifrån. En stor bunkerbuster kan slå sig ner 100m under marken och det finns inget annat än kärnvapen som kan åstadkomma det.
  Det är därför relevant att visa svenska folket bilder från Irak av missbildade barn som kommit till världen under påverkan av radioaktivitet, dels DU men även högre anrikat Uran från kärnvapen och antagligen andra isotoper. Dessa missbildningar kommer att drabba barn och barnbarn på nu levande svenskar. Det är viktigt att varna svenskar med grafisk info också inte bara text.
  På denna länk finns några illustrativa bilder.
  http://raniakhalek.com/2013/03/20/u-s-turns-a-blind-eye-to-iraqi-birth-defects-worse-than-hiroshima/
  Strålningsexperten C Busby berättar i artikeln nedan bla att WHO lyder en överenskommelse sen 1959 med IAEA om att INTE ta upp hälsoproblem relaterade till radioaktivitet.
  Rubrik
  Varför WHO’s rapport om missbildningar hos nyfödda i Iraq är en skamfläck
  Christopher Busby är expert på hälsoeffekter av joniserande strålning och vetenskaplig sekreterare för Europeiska strålningsriskkommiten.
  http://rt.com/op-edge/who-iraq-report-disgrace-461/

 10. FkDahl
  25 juni, 2015 at 20:47

  Hej,
  Angående utarmat uran vill jag påpeka att uran i sig är en tungmetall, och giftgt på ungefär samma sätt som bly, med eller utan radioaktivitet. Dessutom är uran, till skillnad från bly pyrophoriskt och brinner i luft om det formas till små partiklar. , https://www.youtube.com/watch?v=6o72Ya56SQk. När uranammunition träffar ett mål skapas ett moln av brinnande uranpartiklar, som sig lägger sig som damm. Detta är troligen förklaring till alla de missbildningar som rapporterars från Jugoslavien och Irak.
  En vanlig bortförklaring till frågan om utarmat urans farlighet är att dess radioaktivitet som regel är försumbar , sant men inte tillräckligt!

  • 25 juni, 2015 at 22:35

   Tack fört synpunkter. Jag har skrivit blogginlägg om DU, och även artiklar i Ab och GP. Kortvågig alfastrålning sänds ut. Vissa forskare tror att skadorna beror på andra ämnen, och plutonium har nämnts. Här ett kort blogginlägg. Notera Sveriges ståndpunkt.
   Det behövs studier med mätningar på individnivå, t.ex. fall-kontrollstudie.
   http://jinge.se/allmant/regeringen-vill-inte-satta-stopp-for-cancerframkallande-uranvapen-du-i-fn-vill-du.htm

  • Peter Grafström
   26 juni, 2015 at 10:19

   FkDahl
   Nej det var höganrikat Uran
   https://therearenosunglasses.wordpress.com/2008/10/09/us-veteran-reveals-atomic-bombs-part-3/

   According to Hank, under the cover of massive DU-tipped bombs that raised dirty mushroom clouds in thunderous explosions that rained radioactive dust over Jalalabad and nearby villages, the first nuclear bombs dropped since Basra in 1991 were detonated by American forces in Afghanistan beginning in March 2002. Before their field tests were concluded, United States forces would explode four 5-kiloton GBU-400 nuclear bombs in Tora Bora and other mountainous regions of Afghanistan…

   …By May 2002, many more critics of the indiscriminate bombardment of Afghan cities and villages suspected that new weapons were being tested. That month, Dr. Asaf Durakovic, founder and director of Canada’s Uranium Medical Research Center, sent a team in-country to interview and examine civilians in heavily bombed Nangarhar….
   …The baffling problem was, reported Stephanie Hiller, that while hundreds of tested Afghan people presented symptoms resembling those of DU-exposed Gulf War veterans – none of the civilians tested at Nangarhar showed any trace of Depleted Uranium.

   The editor of Awakened Woman visited some of the six sites examined by the UMRC team in and around Kabul, where U.S. bunker buster bombs were detonated. With bioassays identifying uranium internal contamination in the Spin Gar (Tora Bora) area, and Kabul up to 2,000% higher than an unexposed population, the UMRC reported: “The isotopic ratios of the uranium contaminant measured in Afghan civilians show that it is not Depleted Uranium (DU). The isotopes of uranium found in the Afghan civilians’ urine is Non-Depleted Uranium.”

 11. Kamelsilen
  26 juni, 2015 at 01:03

  Politiskt sett liknar USA allt mer en supermakt av papper. I alla stora oroshärdar, som t.ex. Mellanösterns, är det uppenbart att man saknar avgörande inflytande.
  För prestigens skull blir det viktigt att skramla desto mer med vapnen (som sannerligen inte är av papper). Och visst drömmer inflytelserika mörkliberaler i Väst om att få stycka Ryssland i småbitar. Med tanke på ryssarnas allt mer avancerade kärnvapen går det nog inte med mindre än att det blir tredje gången gillt vad världskrig beträffar.

 12. Erik
  28 juni, 2015 at 19:49

  Mycket klarsynt Jinge. Jag ogillar det mesta på den här bloggen, men här har du 100% rätt.

  • 28 juni, 2015 at 19:53

   Tack, men det är gästbloggaren Ulla Johansson som ska tackas. (Jinge är Jan-Inge Flücht som hade bloggen i många år före mig. Jag behöll det inarbetade namnet när jag tog över bloggen sommaren 2012).

Comments are closed.