Assange borde resa till Sverige


Jag anser att Julian Assange begick ett misstag när han vägrade att åka till Sverige för att svara på åklagarnas frågor. Risken för att han utvisas ur England har inte försvunnit, den är fortfarande stor. Wikileaks avslöjanden faller mer och mer in i skuggornas och glömskans värld eftersom allt numera handlar om Wikileaksgrundaren, och inte de fakta han lyckades avslöja.

Att begära politisk asyl i Ecuador är kanske naturligt sett ur Assanges personliga perspektiv, men hade han rest till Sverige i samma ögonblick han visste att han var eftersökt så hade grunden för häktning fallit. De eventuella brott han sägs ha begått finns det inga vittnen till, inte heller något annat substantiellt som stöder som t.ex. teknisk bevisning. Hade han själv valt att återvända så hade inte åklagaren fått igenom en häktningsframställan, det är min uppfat-
tning.

Istället handlar allt numera om Wikileaksgrundarens egen person och i vad mån hans agerande mot två namngivna kvinnor kan anses vara ett brott. Alla avslöjanden som gjorts av Wikileaks har förmin-
skats och endast ett fåtal av dem kommer vi ihåg idag. Det är ett gigantiskt misslyckande av Wikileaks och för Assange personligen. Alla spaltkilometer som skrivits om honom borde egentligen ha handlat om USA:s brott mot mänskligheten, och vad blev det av dessa artiklar och reportage?

Har USA ändrat sig och slutat upp med människorättsbrott? Har landet dämpat sin strävan efter en total hegemoni? Har deras kamp för att dominera de oljeproducerande länderna trappats ner? Använder de inte längre utarmat uran i sina bomber och i sin ammunition? Nej allt fortsätter precis som vanligt och den nagel i ögat som Wikileaks hade kunnat vara handlar idag mer om en enda man och hans eget driftsliv.

Somliga hävdar att Assange har lurats in i en honungsfälla, det tror inte jag på, men det spelar mindre roll. Allt som har skett efter att han delgavs misstanke om brott pekar på två saker, dels på att han är skyldig och dels på att han saknar politiskt omdöme. Idag skriver jag inte om utarmat uran, jag skriver inte om barn som skadats för livet genom att inandas förorenad luft eller dricka förorenat vatten. Och det gör inte tidningar, radio & TV heller. Det vi bryr oss om är det som för dagen händer i fallet Assange.

Är det USA som utnyttjar sin egen förmåga att ändra på medieagendan? Ja i så fall lyfter jag på kepsen och erkänner att det är stiligt jobbat, men jag tror mer på att sätta fingret på det aktuella problemet som heter – Julian Assange.

it Andra om: , , , , , dn12345 gp12 ab1234567 ekot svd123456


14 svar till “Assange borde resa till Sverige”

 1. Julian Assange har blivit en belastning för sin egen organisation. Men vad skall han göra istället? Det är ju han som är Wikileaks liksom?

 2. Nej Jinge nu är det du som är ute och cyklar. Stiligt jobbat av den nation som säger sig försvara demokratin överallt där den utsätts för attacker är det verkligen inte.
  I mina ögon är det samma beteende som alltid när man försöker sätta dit människor som är obehagliga utifrån sina egna intressen. Och frågan om det inte är där som själva knuten ligger också vad det gäller Sveriges agerande. Vi har sett hur vårt land tidigare har agerat när amerikanarna utövat sina påtryckningar på våra styrande. Då var det Göran Person som regerade och skillnaden mot nu inte särskilt stor. Ett beteende som jag som svensk skäms över.

  Assange är idealisten som fått betala för att om möjligt tysta kritiken mot vissa staters kriminella beteende och betalningen för detta står inte i någon som helst proportion till det målet mot honom handlar om här hemma. Om han verkligen har begått något brott kan inte jag bedöma, men det är faktiskt inte den frågan som är viktigast här. Det är öppenheten som står på spel. En sak kan jag iaf säga o det är att Assanges omdöme är betydligt bättre än både de svenska myndigheter som har handläggt det här ärendet som de amerikanska myndigheter som t.o.m öppet gått ut och sagt att Assange borde dömas till dödstraff för att han bl a visat världen hur amerikanarna uppträder bakom sina maskingevär.

 3. Men, ponera att det skulle hända som många hävdar inte kan hända. Tänk om han mottas av x antal anonyma pax på Bromma, förses med huva o blöja samt drogas ned och förflyttas mha en liten ’privat’-jet till något land där man har andra regler och värderingar än de vi har. Hur reagerar alla i detta land som hävdat att det inte finns några risker, hur reagerar myndigheter och politiker etc etc? Inte har det stora landet i väster glömt de prestigeförluster de lidit, även om gemene man på gatan inte längre bryr sig. Gemene man har ju sina dumlurar att ägna sig åt.

  Fast, det kommer naturligtvis inte att hända något eftersom det land vi befinner oss i är ett under av rättvisa, hederlighet, öppen- och blåögdhet. Eventuell rättegång kommer att fortgå enligt gängse mönster varefter förövaren försätts på fri fot då rättens ledamöter inte kan enas om ett utslag. Om däremot ett skyldigutslag skulle komma med påföljande fängelse, hur lätt skulle det inte vara för någon illvillig att iscensätta en ’incident’ vilken effektivt stoppar A:s vidare inblandning i världspolitiken?

  Missförstå mig rätt, jag anser naturligtvis att A:s fall ska genomgå sedvanlig rättslig prövning med lagenlig påföljd, men låt inte blåögdheten och den totala tilliten till nuvarande regim i detta land, som lyckats förstöra så mycket, ta överhanden.

 4. Tyvärr så sägs ju landet avlång numera vara ”högrisk-zon” för kontroversiella rättsfall i största allmänhet, där den juridiska situationen kanske är att likna vid det tyska läget 33-45 eller sovjetiska under stalin-tiden? Domstolar som rent politiska arenor. ”Rättegångar” med ett färdigskrivet manus & domslut som i förväg skrivits in i marginalen med röd penna..

   • Att landet inte har mer rättsäkerhet i ”högprofil-fall” än de u-länder som brukar beskrivas som avskräckande juridiska exempel i nyheterna, när exempelvis jounalister som gått vilse blivit anklagade för att vara terrorister & sedan ”dömts” (av regeringen). Sådant som vanligen pågår i korrupta diktaturer..

     • Exempel som oroar är väl t ex det juridiska(?) efterspelet till händelserna i Göteborg 2001? Tystnaden i media om den inhemska rätts-osäkerheten är kuslig, det är nästan som med utrikespolitiken numera; man får känslan av att ha kommit till en dörr med texten: ”Småfölk äga ej tillträde”. Något som är Elitens ensak att dryfta & besluta. Något som aldrig finns med i några menlösa valrörelser eller som det skulle folkomröstas om.

      • Tystnaden i media om den inhemska rätts-osäkerheten är kuslig,

       Fortfarande så saknar jag tyngre argument eller händelser som gör att du kan uttala dig som du gör.

       Jag skulle istället vilja påstå att Sverige är ett hyfsat rättssäkert land, givetvis finns det spektakulära undantag, men i jämförelse med andra länder är de förhållandevis få. Uttalanden om ”Sverige” och nationens rättssäkerhet måste ju rimligen gå att relatera i -jämförelse- med andra länder eftersom du uttalar dig om nationens rättssäkerhet.

       Jag skulle vilja påstå att du surrar.

       Med det menar jag inte att vår rättsäkerhet är hundraprocentig, inte heller att den är i närheten av hundra procent, men rent allmänt så är den inte sämre än i något av våra närliggande länder. Sedan finns det alltid saker som man kan förbättra, och det rejält, men det var inte det du diskuterade när du kom med generaliseringar.. :-P

       • Tja, jag surrar väl om att svenska domstolar blir politiska när det rör infekterade frågor som trampat Europas eller Världens Herrar på tårna, då! Då kan straffen bli mångdubbelt hårda mot vad som vanligen är fallet eller så kan det rent av ”bära iväg” i rullstol till underjordisk håla.

        • Det är möjligt att du har rätt i det, men det var inte det du började med.. :-)

         Vi ÄR rädda för överheten..

 5. Jag tycker också att han borde resa till Sverige för att reda ut soppan, jag tror inte att regeringen vore så korkad att de gick med på att lämna ut honom, det vore politiskt självmord.

 6. Själv tycker jag att Wikileaks är skapat av media. Jag vet inte vad andra tycker men de ”avslöjanden” som Wikileaks kom med var inte särskilt häpnandsveckande enligt mig. Alla saker som jag har hört av dem vart sådant som jag upplever som mer eller mindre känt sedan tidigare. Därför tror jag inte USA ens är intresserad av att få honom utlämnad, för om de hade varit det är jag övertygad om att de hade agerat för länge sedan.