Är vi på väg att bli lurade? Nu Igen?Idag skriver Anders Ferm och Thage G Peterson en debattartikel i Dagens Nyheter, en artikel som visar att regeringen försöker smyga oss in i Nato, helt utan att redovisa vad de pysslar med eller varför de agerar. Reinfeldt sade i TV att vi absolut inte ska gå med i Nato, men handlar annorlunda.

DN/Debatt: ”Sverige närmar sig Nato utan offentlig insyn och debatt. Samtidigt som Nato får granska det svenska försvaret nekas folket information. Sverige befinner sig i en gråzon där vi varken kan dra nytta av ett fullt Nato-medlemskap eller hävda någon alliansfrihet. Omvärlden betraktar Sverige som ett bihang till Nato – men bara en av fem svenskar anser att vi bör gå med. Så länge ingen reagerar har regeringen fria händer. Var finns fredsrörelsen, opinionsbildarna och socialdemokratin? Är det för övrigt så bra att gå med i en militärallians som måste göra besparingar? skriver f d FN-ambassadör Anders Ferm och f d försvarsminister Thage G Peterson.”

Det kommer nu fram att NATO har granskat det svenska försvaret på precis samma sätt som man granskar NATO-medlemmar, när den hemliga utredningen var färdig så berättade Tolgfors i DN, en historia som gick ut på att NATO tyckte att det svenska försvaret var bra från vice korpral till generalsnivå. Peterson och Ferm undrade givetvis om det ens går att göra en sådan undersökning utan att ge NATO tillgång till militära hemligheter, en fråga som besvarar sig själv.

Frågan om hur många civila afghaner som dödats eller skadats av de svenska soldaterna är – hemligt. Det är lika hemligt vad kriget kostar de svenska skattebetalarna, allt är hemligt utom för NATO. Svenskarna är väl alltför dumma, som Reinfeldt antydde i sin bok. Det är ju bra att statsministern har bättre gener, eller om det är så att han helt enkelt är en mer riktig svensk än vi andra. Och en svensk tiger, hette det under andra världskriget, och tiger gör verkligen regeringen. Man låter Nato granska oss i största hemlighet samtidigt som vi svenskar ska tro att vi diskuterar vad våra soldater gör i Libyen och Afghanistan.

DN/Debatt: ”Vägen leder till ett övergivande av alliansfriheten och närmande till Nato. När Natos generalsekreterare var i Stockholm i mars för att be om svensk militär hjälp till kriget i Libyen så försäkrade han att om Sverige bara lämnar in en formell ansökan att bli medlem så kommer den att beviljas inom 48 timmar!”

Anders Ferm och Thage G Peterson berättar att omvärlden ser oss som ett bihang till NATO, något rätt naturligt när vi inte längre har några soldater i FN:s fredsbevarande operationer men samtidigt närmar oss tusen soldater som krigar under NATO-flagg i Afghanistan och Libyen. Med tanke på att både USA och stora delar av EU har enorma ekonomiska problem så ökar givetvis NATO:s intresse av att få med Sverige. Vi har en bättre ekonomi och kan dra ett större ekonomiskt lass i NATO:s olika krig. Dessutom är den svenska regeringen duktig på att lura folket, något som är nödvändigt när åttio procent av svenskarna är mot ett NATO-medlemskap. (texten fortsätter under annonsen)

Peterson och Ferm avslutar sin artikel: ”Den säkerhetspolitik som politikerna, militären och medierna håller på att genomföra saknar enligt opinionsundersökningarna folkligt stöd och folklig förankring. Man borde antingen ändra politik – eller skaffa ett annat folk!

Det mest anmärkningsvärde i allt detta är att regeringen har fria händer enär ingen reagerar. Var finns fredsrörelsen? Var finns den politiska oppositionen? Var finns opinionsbildarna? Och var finns de socialdemokratiska företrädarna!?”

Ja, VAR är socialdemokraterna, är det Håkan Juholt och Urban Ahlin som har placerat sina breda bakdelar så att inte de åttio procenten ska kunna se vad det är som pågår? Gå nu och läs artikeln!

it Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , d1 svd1 ex1 ab12 ekot


7 svar till “Är vi på väg att bli lurade? Nu Igen?”

 1. Den mest intressanta frågan tycker jag är VARFÖR det uppenbarligen finns en agenda att driva Sverige in i Nato. Förutom diverse spekulationer kring vissa partiers politiska bevekelsegrunder är motiven på inga sätt glasklara.

  För en så där 15-20 år sedan fanns ett grumligt, dumborgerligt resonemang om att Nato liksom skulle bli ”billigare” för Sverige. Då hade vi fortfarande ett stort och dyrt invasionsförsvar. Tesen var att vi inte skulle behöva ha det om vi bara delade Nato-klubbens gemensamma resurser. Men sedan dess har vi ju i allt väsentligt avvecklat det nationella invasionsförsvaret.

  Som det är nu skulle ett fullt Nato-medlemskap bara generera ökande åtaganden för Sverige. Inte mycket mer, kanske några förespråkare argumenterar då eftersom vi redan ställer upp så mycket ändå. Men det handlar definitivt inte längre om att effektivisera vårt militära försvar.

  Så vad återstår då? Istället får vi höra argument som att det är ”moraliskt rätt” att gå med i Nato. Vadå? Gentemot vem? Är det synd om Nato?

  Att den politiska debatten uteblir skulle jag kunna mena beror på att det faktiskt inte finns något att debattera. Alla angivna skäl för Nato-medlemskap är ju bara blaj!

 2. Ja.. man undrar ju mer än en gång om dan vad det är som besitter regeringen. Men som man röstar får man väl ligga.

 3. Ja de vill inte öppet erkänna att kursen är klappad och klar, och såssarna kommer knappast göra motstånd trots att gamlingarna i S vill det.

 4. Vad är Nato numera, efter kalla kriget, inget annat än en sammanslutning som hetsar mot
  muslimer, krigar mot dem och vidmakthåller sin rasism genom kolonialism, lögner och en glupande hunger efter råvaror, olja främst?
  Jag förstår mig inte på alla dessa krigshetsande män, oavsett parti…

  • NATO har demonstrerat att de inte kan hålla sina krig under kontroll utan de spiller över alla gränser, så varför skall vi gå med dem? Kan man inte hålla sina krig under kontroll så skall man suta upp med dem. NATO, ett barn med tändsticksask på en en gräsäng en blåsig vårdag.

 5. Var är fredsrörelsen? Så frågar Anders Ferm och Thage G Peterson. När Ferm var svensk FN-ambassadör fanns det en vital fredsrörelse samlad i Svenska FN-förbundet och Sveriges Fredsråd, som bl a backade upp Inga Thorsons uppdrag i FN med rapporten om ”conversion” av vapenindustrier till civil produktion, helt bortglömd numera.

  När Sveriges Fredsråd steg för steg vittrade sönder samlade sig några av dess medlemmar till att starta OSSE-nätverket. Från Internationella Fredsbyrån i Geneve (IPB) kom rekommendationen att OSSE kunde ses som fredsrörelsens alternativ till Nato.
  Inspiration hade kommit från några riksdagsledamöter den sommar Sveriges riksdag var värd för det då ganska nya OSSE PA.
  (Sommarmötet 2011 med OSSE PA hölls i Belgrad med 240 deltagare från 56 länders parlament under total medieskugga av Almedals-veckan.) OSSE-nätverkets hemsida finns på adressen http://www.osce-ngo.se