Är vår kung tondöv?

Det är två artiklar i Aftonbladet idag som får mig att formulera rubriken som jag gör, det verkar helt enkelt som att kungen blundar och håller för sina ögon, hur ska man annars kunna tolka den kritik som framförs utan att han går ut i media, eller låter sig intervjuas igen av TT?

AB: ”TV4 har frågat 1 000 personer om deras syn på kungahuset. 32 procent av dem vill att kronprinsessan Victoria ska ta över tronen från pappa kungen. – Tidigare har det alltid varit fler som haft förtroende för kungen än som inte haft förtroende och detta är första gången som det är ombytta roller, säger Irena Busic på Novus till TV4.”

I en annan artikel så berättar tidningen om dagens evenemang, när Riksdagen kommer ta upp frågan om ökad insyn, tolkar inte majestätet det som en sorts ifrågasättande?

AB: ”Kungen måste bli bättre på att redovisa vad han gör av skattepengarna. Men sin egen plånbok ska han fortfarande kunna hålla hemlig. Med start i dag klockan nio diskuterar riksdagen ökad insyn i hovets hantering av skattepengar. Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen tar kontakt med Riksmarsalkämbetet för att se över hur statsbidragen till hovet redovisas.”

Det har många gånger sagts att riksdagens ledamöter är för republik, men att man har ansett det omöjligt att fatta ett beslut om att avskaffa monarkin. Kan man inte besluta om det själva, av delvis oklara skäl, ja då kan man besluta sig för att låta folk få avgöra frågan nästa gång vi går till valurnorna. Jag är övertygad om att vi är många som tycker att det räcker nu, låt Riksdagens talman ta över jobbet som statschef.

it Andra om: , , , , , ab1 ex1 svt dn svd1

  12 comments for “Är vår kung tondöv?

Comments are closed.