Carl Bildt och liberalismen


I Danmark minskar Pia Kjærsgaards och Dansk folkepartis inflytande, och likaså har deras norska motsvarig-
het gått bakåt i lokalvalen i Norge. Pia Kjærsgaard och hennes parti har de senaste decennierna tyvärr haft ett stort inflytande över det svenska Folkpartiet och – Sverigedemokraterna.

Folkpartiet har gått från att vara ett liberalt parti till att bli ett ”batongliberalt” i allmänhetens ögon. Man har föreslagit inspektioner av småflickors könsorgan, att lärare i skolan ska bli Säpo-rapportörer och man har övergett de flesta av den klassiska liberalismens ståndpunkter. Man propagerar öppet för länder vars regeringar motarbetar både FN:s och EU:s mänskliga rättigheter, länder som dessutom använder både fosfor- och klusterbomber mot andra länders civil-
befolkningar, helt i strid med Genèvekonventionerna.

AB: ”Det har väckts folkrättsliga invändningar mot att erkänna Palestina. För att en stat ska kunna erkännas brukar man kräva att den utövar effektiv kontroll över sitt territorium. Det gör inte Palestina. Det är en invändning som gör att Israel, genom sin olagliga ockupation, i praktiken ges möjlighet att blockera ett erkännande. Det är inte acceptabelt. En brottslig handling bör inte ge folkrättsliga fördelar. Den 20 september öppnar FN:s generalförsamling. Då kommer frågan upp. Folkpartiet fick sju procent i förra valet. Det är inte rimligt att det ska kunna hålla svensk mellanösternpolitik som gisslan.”

Nu uppmanar Aftonbladet på ledarplats Carl Bildt att köra över FP när det gäller frågan om Palestinas erkännande i FN. Det sker mot bakgrund av bland annat det faktum att Bildt var valobservatör när Palestina hade val till sitt parlament, ett val som visade att Hamas hade ett överraskande stort förtroende bland väljarna. Trots att Carl Bildt knappast är någon beundrare av Hamas så menade han att valet gick tillräckligt korrekt till för att kunna kallas för demokratiskt.

Mellanösternkonflikten har successivt utvecklats till att bli en internationell kris med stor betydelse för världsfreden, det finns inte en konflikt som inte på ett eller annat sätt har kopplingar dit. Oavsett om man väljer Afghanistan, Irak eller Libyen så finns det kopplingar, den arabiska våren som vissa har valt att kalla arabländernas strävan att bli av med sina diktatorer, har även den en mycket stark koppling tillbaka till Mellanösternkonflikten.

Nu när stora förändringar är på väg inom arabvärlden blir det extra viktigt att vi inte låter ett alltmer marginaliserat svenskt folkparti sticka käppar i hjulen för utvecklingen.

it Andra om: , , , , , , ab1 ex1 dn1 svd1 svt sr


6 svar till “Carl Bildt och liberalismen”

  1. vad är det för fel på begreppet bombliberaler nu då? passar ju ganska mycket in på FPs MÖ politik:)

  2. Räkna med att FP kommer sätta käppar i hjulet. De älskar staten Israel och dess kraftpolitik mer än vad israelerna gör själva! Orden liberal och Folkpartiet går för mig och min omgivning mycket illa ihop. Risken är stor att Calle blir kallad till USAs ambassad och ombedd/beordrad att rätta in sig i ledet!

  3. Det är också knappast troligt att Sverige skiljer sig från EU:s större länder i den här frågan. Som bekant har Sverige ingen politik längre i frågor som t.ex klimat och handel. Så varför när det gäller Mellanöstern?
    Men det är klart, skulle Frankrike och Tyskland hamna på olika linje finns det ett manöverutrymme.

  4. Abuseanmälan gjord till Lunds universitet och Telecom3 Networks AB tidigare. Jag tänker inte inleda ngn diskussion med dig vare sig nu eller framledes. / Jinge

  5. Jag ser att situationen mellan Israel och Turkiet håller på att bli ohållbar. Det ser ut som att de kommer att gå i krig med varandra,. Nu när Israel ska stödja PKK.

    Hur ska USA ställa sig då, Turkiet är NATO medlem Israel är inte det.