Oklart om Telekompaketet


Nu skriver media om Telekompaketet, men ännu har ingen tidning lyckats förklara vad det nya kompromissförslaget innebär och vilka konsekvenser det får.

DN: ”USA vill att Actaavtalet ska ge internetop-
eratörer ett större ansvar för kampen mot pirat-
kopiering, enligt uppgifter som IDG News Service tagit del av. Uppgifterna sägs komma från ett PM som EU-kommissionen skrivit om det amerikanska förslaget och som IDG News Service har haft tillgång till. Förslaget diskuteras just nu på ett Actamöte i Seoul i Sydkorea. Det amerikanska förslaget skulle enligt IDG News Service ge innehavare av upphovsrätt ökade möjligheter att hålla internetoperatörer ansvariga för illegal fildelning och lagring av olagliga kopior av exempelvis film och musik.”

Om internetleverantörerna ska kunna hållas ansvariga för illegal fildelning så kommer det omedelbart att slå mot enskilda. Den kompromiss man nu talar om säger enligt media att ingen ska kunna bli avstängd från nätet utan rättslig prövning, stämmer den uppgiften är det bra. Men hur förfar man då med lagar som t.ex. IPRED-lagen? Den möjliggör för upphovsrättshavarna att kräva pengar från privatpersoner helt utan bevis på att det är innehavaren av ett visst IP-nummer som fildelat copyrightskyddat material.

Möjligen så är det inte meningen att folk ska förstå vad man beslutat om.

intressant Andra om: , , , , , ab svd dn1 ex t


2 svar till “Oklart om Telekompaketet”

  1. En bra fråga blir ju sen hur dom skall kunna avgöra om mp3-låten i din ipod är laglig eller olaglig !??
    Dels finsn del lagliga alternativ där man laddar ned okodade mp3or (äntligen !)

    Dels tror jag att det inte på alla ställen är olagligt med en personlig kopia om du äger orginalet också !??
    Det borde det ju definititvt inte vara i Sverige heller – men här är det väl det nuförtiden – konstigt nog !

    /K