Boktipset – Muhammed – Martin Lings

Martin Lings har skrivit en biografi över profeten Muhammeds liv, en biografi som anses vara den ledande och som prisbelönats många gånger.


Försöker man sig på
att skriva en biografi om en man som dog 8 juni år 632 så har man skaffat sig en rejäl arbetsuppgift. Martin Lings har skrivit ett flertal böcker om Islam och anställdes efter sin doktorsavhandling på British Museum och arbetade efter det på British Library där han hade hand om österländska manuskript och skrifter. Hans huvudsakliga källa är en biografi skriven av Ibn Ishaq som skrevs hundra år efter Muhammeds död, tidigt på 700-talet. Det skrevs dock en hel del om profeten redan under hans levnad, och boken är full med fotnoter till olika källor.

Undertecknad är ateist, och att läsa en biografi om profeten, dessutom skriven och sammanställd av en troende muslim kanske kan tyckas vara problematiskt. Och visst, jag har i min typiska svenskhet lyft på ögonbrynen ett antal gånger under läsandet. Vid ett tillfälle talade jag med en arabisk vän om boken och fällde orden ”- Men de var ju rövare!?”, ja svarade vännen, det var så det var under karavanernas tid i arabvärlden. Folk krigade och slogs, röveri var en del av det som hände utefter karavanvägarna, precis som i Sverige under Vikingatiden.

Det var en del av sanningen som jag behövde ta till mig, och det skulle bli många fler aha-
upplevelser.

Boken beskriver de olika maktsfärer som konkurrerade med varandra, att planer smeds på att döda profeten. Muhammed var en person som upplevdes som ett hot av många som hade makt, och i vissa fall sådana som hade en annan tro. Det var flera grupper som ständigt var i konflikt med profeten, dels araber som dyrkade olika gudar och beläten som de samlat i Mekka, och som kände sig hotade av Muhammed och hans växande skara av anhängare, dels var det judar. De första stora profeterna hade varit judar, nu kom en stor profet som var ättling till Ismael och inte till Isak, en profet som således inte var jude.

En fråga som reser sig under läsandet om profetens liv är hur säker man kan vara på att skildringen håller sig till det faktiska skeendet. Jag har använt Google, uppslagsverk och faktaböcker för att hitta information och har läst åtskilligt om boken och författaren. Den enda rimliga slutsatsen är att källorna har behandlats väl och att boken har en hög autenticitet, något som också bekräftas av religionshistoriker.

I boken skildras Muhammed redan från sina förfäder till sin död. Den beskriver hur han får sina första uppenbarelser och de konse-
kvenser dessa får för honom själv och senare också hans omgivning. Dessa uppenbarelser följer honom sedan genom livet från det att han fått sina första anhängare fram till hans dödsbädd då redan en stor del av arabvärlden anammat den nya religion som har sitt ursprung i profetens liv och uppenbarelser.

Av det skrivna skulle man lätt kunna dra slutsatsen att det är en tråkig bok, en bok som uteslutande handlar om religion. Men så är det inte, det är en bok som faktiskt kan läsas med stor behållning för sina litterära kvaliteter, en bok som jag upplevt som en spännings-

roman, en bok som dessutom ger en bakgrund till en av världens allra största religioner som idag omfattas av 1 ½ miljard människor. Att den sedan utspelas i en tid då kroksablar var vanliga vapen och kameler vanliga fortskaf-
fningsmedel gör att boken får en extra krydda.

Jag har förvånats över att boken inte andas mer exotism än den gör med tanke på att undertecknad aldrig varit söder om Italien, eller öster om Österrike. Tvärtom känns människorna i boken både levande och naturliga, vilket de ju var på 600-talet. Mycket av de företeelser som boken visar på har också funnits i Sverige, och finns fortfarande. Bortsett från bokens påtagliga litterära kvaliteter så hävdar jag att den är central när det gäller att förstå Islam, och för att se de uppenbara likheterna med den kristna tro som gällt i Sverige från Vikingatid fram till idag.

För även om man är gudsförnekare som undertecknad så kan man knappast komma ifrån det faktum att vi växt upp i ett samhälle som varit starkt påverkat av religion. Är man då nyfiken av sig, framförallt när nyfascisterna är på marsch och olika ekonomiska och politiska stormakter gör vad de kan för att demonisera en religion som i allt väsentligt är densamma som vår egen, ja då måste nyfikenheten stillas och ett bra sätt att göra det på är att läsa Martin Lings bok.

Att den dessutom är både välskriven och spännande gör inte ont, jag försäkrar. Läs den!

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]ISBN 978-91-977090-0-2, Martin Lings, Muhammed, Islam, Religion, Tro, Kristendom, Judendom, Hedningar, Arabvärlden, Mekka, Medina, Andlighet, Uppenbarelser, Gud, Allah, Politik[/tags]

  3 comments for “Boktipset – Muhammed – Martin Lings

 1. Anna
  22 maj, 2008 at 09:19

  Läs gamla testamentet och återkom sedan! / Jinge

 2. Vidugavia
  22 maj, 2008 at 11:41

  En bra biografi om Mohammed är annars Maxime Rodinsons klassiker som är uttalat marxistisk och ateistisk.

  Det mest uppfriskande är att Rodinsons fokus inte ligger på Mohammeds religiösa budskap utan snarare på den samhälleliga situation i vilken Islam uppkom.

 3. 22 maj, 2008 at 17:18

  Jo, Vidugavia, delvis har du rätt :o)
  Samhället var i den totala anarki. Folk mördade och rånade varandra, samt kvinnor våltogs överallt, utan att någon blir ansvarig för brott.
  Islam satte hela arabvärlden i balans och i så fall krävdes det hårda regler för att få normal funktion av ett stammsamhälle.
  T.ex. Kvinnor fick rättighet att välja sin partner för att gifta sig, rätt på arven (vilket fick man i England på 1800-talet), etc. Profetens fru Aisha kunde sitta och gå genom krigs strategier, ge order till soldater, etc. Idag kämpar vi att ha någon kvinna blad högst uppsatta inom militären.

Comments are closed.