Medievärldens Snowden – kapitalet ”köper” journalister?En person som bidragit till denna blogg genom (mycket) kritiska kommentar – vilket uppskattas – har via mail skickat följande kommentar om massmedia för några månader sedan.

Kommentaren ”Med det sagt, här kommer vad jag menar är den stora vattendelaren mellan dig och mig och det rör massmedia. Jag ser tillexempel inte att tidningar som Times, Washington Post, The Guardian, Aftonbladet och så vidare har någon världsbild de vill föra fram. Jag ser dessa som objektiva nyhetsförmedlare som för fram för allmänheten intressant information oavsett om denne är negativ eller positiv för USA. Dessa nyhetsmedier har inget primärt syfte att antingen rosa eller risa USA.”
Jag tror att de flesta i landet delar denna kommentators uppfattning. Dit hör inte jag. Jag tog detta som utgångspunkt för 3 blogginlägg om massmedia tidigare. De publicerades 6/8 (http://jinge.se/allmant/ar-massmedia-objektiva-del-1.htm), 8/8 och 9/8 2013.

Detta inlägg fokuserar på den erfarne journalisten Udo Ulfkottes rapporter och bok, och återger först en artikel på Newsvoice, följt av kommentarer och tillägg.

Udo-Ulfkotte
Udo Ulfkotte är att beteckna som medievärldens Snowden. Han är en prisad journalist och var tidigare redaktör på en av Tysklands största dagstidningar ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” där han arbetat i 17 år. Han var rådgivare till den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl. Nu avslöjar han att alla större mainstream-medier i väst är köpta och kontrollerade av industriella finansintressen, politik och underrättelsetjänster som tex CIA.

Udo Ulfkotte säger att han inte har egna barn och har haft flera hjärtinfarkter. Han bryr sig inte om han fängslas för sanningen måste ut. Läsarna till de stora nyhetstidningarna i Europa är lurade, säger han i en färsk intervju på RT.com.

Ulfkottes berättelse och avslöjande är sensationellt och av enormt allmänt intresse, men hur reagerar mainstream media? Som väntat inte alls. Svenska och utländska medier har hittills totalt mörkat denna insider och whistleblower. Enbart RT.com och några få småmedier i bla Tyskland har tagit upp denna glödheta potatis.

Vad var det som fick Udo Ulfkotte att komma ut? Krig. Han befarar att starka amerikanska intressen försöker dra in Mellanöstern, Europa och Ryssland i ett nytt mycket stort krig. Denna upptrappning är ingen spekulation, den pågår just nu i Mellanöstern och det kalla kriget är tillbaka mellan supermakter som på nytt förbereder sig för atomkrig.

Udo Ulfkotte kom ut med sin bok: ”Bought Journalism. How Politicians, Intelligence and High Finance Control German’s Mass Media” i tysk version (”Gekaufte Journalisten” (”Köpta journlister”))den 11 september 2014. Efter det har detta avslöjande av Snowden-kaliber sipprat ut via diverse småtidningar och sociala medier. Den 29 september intervjuades han av RT.com, som la ut videon på YouTube. Idag ytterligare en vecka senare är västmedia fortfarande helt tyst, en nollreaktion som understryker Udo Ulfkottes budskap: västmedia är styrt, köpt och kontrollerat.
Ulfkotte beskriver hur journalisterna dras in i små steg av diverse intresseorganisationer. Dessa bjuds tex över till USA med resa och uppehälle betalt. De får insider-information från ”agenter” med uppmaningen att skriva initierade artiklar. Om de inte skriver får de sparken av sina redaktörer.

Sverige är inget undantag.
I Sverige finns precis samma mönster. Svenska Public Service är tex Socialdemokraternas produkt och opinionsbildningskanal direkt till folket. När den borgerliga regeringen tillfälligt tog över 2010 var överenskommelsen att de inte fick röra Public Service, enligt en källa. NewsVoice kommer skriva mer om det. Sverige är alltså på intet sätt undantaget denna massmediakontroll och influens från högre ort.
Propagana 1 untitled

InfoWars redovisar mer i detalj hur detta startade redan på 40-talet i USA. CIA infiltrerade media med målet att konvertera medierna till propagandakanaler för den finansiella eliten och politiska makten. Här nämns projekt: ”Operation Mockingbird” som stilbildande för hur övertagande och infiltration ska gå till. Många av ”journalisterna” som rekryterades till amerikanska ledande medier kom direkt från underrättelsejänsten, enligt historiska och väldokumenterade data.
”CIA files document additional cover arrangements with the following news‑gathering organizations, among others: the New York Herald‑Tribune, the Saturday‑Evening Post, Scripps‑Howard Newspapers, Hearst Newspapers Seymour K. Freidin, Hearst’s current London bureau chief and a former Herald‑Tribune editor and correspondent, has been identified as a CIA operative by Agency sources), Associated Press,9 United Press International, the Mutual Broadcasting System, Reuters and the Miami Herald ”, skrev Watergate-journalisten Carl Bernstein i en artikel i Rolling Stone Magazine, 1977, ”How Americas Most Powerful News Media Worked Hand in Glove with the Central Intelligence Agency and Why the Church Committee Covered It Up”.

Om Udo Ulfkotte

*Udo Ulfkotte var en av flera politiska redaktörer inom utrikespolitik i Frankfurter Allgemeine Zeitung åren 1986-2003. Han skrev särskilt om arabstaterna och Afrika. Ulfkotte föddes i en kristen familj, men han konverterade till ateism vid 21 års ålder. Senare i livet konverterade han till islam när han arbetade i muslimska länder som reporter. När han återvände konverterade han tillbaka till kristendomen. Ulfkotte var verksam i staben för Konrad Adenauer Foundation åren 1999-2003 och han fick ett medborgarpris från Annette Barthelt Foundation 2003 för sina artiklar om terrorism. Han publicerar magasinet ”Whistleblower”.
Ulfkotte är associerad till Pax Europa som beskrivs som en högerpositionerad människorättsorganisation och medborgarrörelse.

* Texten om Udo Ulfkotte är hämtad (utdrag) från siten Newsvoice och är skriven av Torbjörn Sassersson, som är redaktör för denna site.

Kommentarer och tillägg.

* Det har under senare år skett en väldig koncentra¬tion av ägandet av massmedierna till få aktörer. I USA 2011 ägde sex bolag 90 procent av mediemarknaden, jämfört med 50 bolag år 1983. De sex bolagen är General Electric (NBC, Universal), Newscorp (Fox & Wall Street Journal), Disney, Viacom (Paramount & MTV) och Time Warner (CNN, Time, Warner Broth. Dessa är kapitalistiska storbolag med ökad profit som främsta mål. Massmedia som avviker från ”mainstream media” riskerar att få färre annonser och kritik just från ”manistream meda”.
* En ny studie från FAIR – Fairness and Accuracy in Reporting visar att de stora massmediaägarna och finanskapitalet har ett dominerande inflytande i de offentliga ”public” TV-programmen och massmedia. De är alltså inte alls självständiga, om någon nu trott det.(http://corporatemediaexposed.com/who-owns-the-media/;

* Vi behandlar massmedia och ideologiproduktion i kapitel 9 i boken ”USA som världspolis”.
Kapitel 9 • Konsten att legitimera krig
9.1 Inledning
9.2 En modell för ideologispridning
9.3 »Inbäddade journalister«
9.4 Kalla kriget och rättfärdigandet av en världsbild
9.5 Den öppna dörrens politik – frihet för ekonomisk intervention
9.6 Det nationella intresset – en blandning av handel och nationalism
9.7 En överideologi som rättfärdigar krig
9.8 Intervju med journalisten Lizzie Phelan
9.9 Sammanfattning
9.10 Litteratur
Bilaga: Exempel på ideologiproduktion

Herman & Chomsky (1988) skriver i sin bok om den propagandamodell som massmedia i USA huvudsakligen använder, och som fortfarande är aktuell ännu efter ett kvartssekel:
Chomsky 230px-Chomsky

”Massmedia fungerar som ett system för kommunikation av meddelanden och symboler till allmänheten. Uppgiften är att roa, underhålla, informera, och inskärpa hos individerna värden, föreställningar och uppförandekoder för att integrera dem i samhällets strukturer av institutioner. I en värld med koncentrerad rikedom och stora konflikter kring klassintressen krävs systematisk propaganda för att den fullfölja denna roll. I länder där maktens spakar är i händerna på statsbyråkratin kompletteras mediamonopol med officiell censur, vilket visar att media tjänar den dominerande elitens mål. Det är mycket svårare att se ett propagandasystem i arbete när media är privatägda och en formell censur saknas. Det är särskilt påtagligt när media aktivt tävlar om att, periodvis attackera och avslöja felgrepp hos företag eller myndigheter, samtidigt som media starkt målar upp bilden av sig som talesmän för yttrandefrihet och allmänhetens röst. Vad som inte är påtagligt (och inte diskuteras i media) är den kritik som framförs är begränsad, lika litet betydelsen av de stora skillnaderna i resurser har för tillgången till privata media och dess utnyttjande.

En propagandamodell fokuserar i stället på denna skillnad i resurser och makt, och dess effekt på flera nivåer av massmedias prioriteringar. Den spårar rötterna till att pengar och makt har förmågan att filtrera nyheter, så att de passar att trycka, marginalisera missnöjet, och tillåta att regering och förhärskande privata intressen får igenom sitt budskap till allmänheten.”

Som sagt – har någon ändring skett? Till det bättre? Till det sämre?


intressant.se , ,,, , , ,

Newsvoice om Ulfkotte Intervju med U Ulfkotte Massmedia, blogginlägg 6/8 2013
Kapitalintressen i offentliga massmedia
DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,


19 svar till “Medievärldens Snowden – kapitalet ”köper” journalister?”

 1. Frågan är om man måste ta till så konspiratoriska teorier. I och för sig räcker det med att mediernas chefredaktörer umgås intimt med varandra och med andra centrala politiska aktörer för att de inte ska tillägna sig några samhällsomstörtande idéer och vara aktivt på vakt mot att sådana sprids. Det skulle bli för otrevligt runt middagsbordet annars. Vi behöver ju bara tänka på det obehag som spreds i det borgerliga samhället på Vietnamkrigets tid då enigheten bröts… Sånt vill man ju inte uppleva igen om man hör till topside.

  • Kanske både-och. I bakgrunden finns ekonomiska intressen och förmodligen synpunkter från styrelse etc till chefred etc. vilket i sig påverkar policy, medarbetarrekrytering etc.

 2. Såsom Chomsky och Herman påpekar så är den främsta ”censuren” automatiskt. Man behöver helt enkelt inga sofistikerade nätverk av konspirationer för att förstå att det man säger ”bör” vara politiskt korrekt i relation till den rådande hierarkin. Indoktrineringen börjar tidigt. Detta är en anda som präglar elitinstitutioner men även ”uppkomlingar” som kommer närmare maktkretsar förstår snabbt viken typ av linje eller hållning om gagnar deras karriär och i förlängningen maktens intressen. Detta belönas på olika nivåer. Främst är det ”intellektuella” som enligt Chomsky i princip alltid hållit makten om ryggen i historiens alla makthierarkier.
  Ofta så kommer man sanningen närmare i informationskällor som riktar sig till den etablerade maktens toppskikt, eller ”strax under”. Beslutsfattare som inte är betjänt av en propagandabild.

  Apologetik för USAs och västeliternas imperialistiska agenda, är givetvis mer förekommande hur närmare makten man kommer. Sverige är knappast någon jätte nation militärt sett men vi har en sofistikerad tillverkning av vapensystem. Propagandan är därför förhållandevis kraftig i vårt land och tillsammans med det faktumet är att det är en liten ankdamm av intimt sammanknutna intressen och liten maktkoncentration, gör att även propagandan koncentreras.

  IMHO:
  RT- är Ryssarnas motsvarighet till Fox. Det finns stor risk att med avancerad teknik och datorteknik
  manipulera innehållet. Man skiljer på faktoider. (spridda faktabitar) och mer seriösa källor (ofta från välrenommerade personer som har en pålitlig historia och ett ansvar att leverera autentisk information. RT är inbäddad i ryska intressen och Fox i amerikanska. Ofta så kommer man sanningen närmare i informationskällor som riktar sig till den etablerade maktens toppskikt. RT har ett format som likt Fox trummar ut ett snabbt flöde och kontrollen av själva källan är mycket svår att genomföra.

  En annan form där man verkligen ser faktoider i realtid ”kortsiktigt” är Twitterflöden som består av autentiska och hemmasnickrade bilder och photoshopad media; bilder och film. Ofta förekommande är politiska illustrationer/karikatyrer etc. Dessa twitter ”Nätverk” uppdaterar och retweetar från ett nätverk av twitter-aktivister som ofta rapporterar från kärnan av konflikter. Väldigt svårt att seriöst beakta dessa källor.

 3. Att bara behålla jobbet eller att få mat på bordet är väl bara det anledningar att undvika att skriva negativa artiklar om de banker som är ägare till tidningen man jobbar på.

 4. Ja.det är nog både och; alltså att vissa journalister tar emot mutor. Men i allmänhet är självcensuren oerhört effektiv. Du vet vad som förväntas, annars får du lära dig det. Och gör du inte det, kanske du inte får sparken, men får skriva reportage från kafferep och liknande. Ska karriären gå framåt gäller det att skriva som ägaren vill.

  I exempelvis USAs program för undergrävande verksamhet mot Kuba finns en post just för att få journalister att skriva som USA vill. USA betalar såväl enskilda journalister som diverse konferenser och ”work-shops” om exempelvis bristen på pressfrihet i de länder USA inte gillar. De av USAs UD avsatta pengarna går tydligen åt varje år. Det betyder att varje gång vi läser en artikel i bolagasmedierna om Kuba, så borde det vara upp till den aktuelle journalisten att bevisa att han inte tagit emot pengar för det han skriver (förutom från sin arbetsgivare förstås).

  Ett annat exempel är fallet med de 5 kubanska säkerhetsagenter som arbetade i USA för att informera kubanska myndigheter om planerade terrorattentat från exilkubanska grupper i Miami. De 5 greps 1998 och dömdes till horribla straff 2001. Det har visat sig att USAs regering betalade ut stora belopp till journalister för att under rättegången hetsa mot de åtalade och Kuba.

 5. Jag ser att du nu har stlutat ått låtsas och hänvisar direkt till inforwars nu, det är bra nu väntar jag bara på att du ska börja hävda att Engelska kunga familjen är ödlor a la David icke. Kan inte vara många veckor borta nu.
  Anledningen till att väst media inte skriver om det kan ju vara för att det svammel, dök den tanken aldrig upp hos dig? Att Rt tar upp det förvånär väl knappast någon deras jobb verkar vara att hitta personer med konspirationer om Usa och presentera dessa som riktikga journalister eller experter. Men dom har naturligtvis ingen styrning från högre ort eller syfte med det. Det är ju bara onda Usa som gör sånt.
  Ni är bara för härliga ”Svenska och utländska medier har hittills totalt mörkat denna insider och whistleblower” men natrurligtvis, dom skickade ut en speciell kommunike ifrån Langley och alla förutom dom modiga Rt lyssnade på det (förstås). Eller här är en tanke, förstår att det inte kan vara sant men han kanske inte talar sanning, Kan det kanske vara en förklaring? det verkar så mycket enklare så eller vad säger du. Men det är ju inte lika spännande och framför allt då kan vi inte kritisera Usa

 6. Jag ser att du nu har sltutat ått låtsas och hänvisar direkt till inforwars nu, det är bra nu väntar jag bara på att du ska börja hävda att Engelska kunga familjen är ödlor a la David icke. Kan inte vara många veckor borta nu.
  Anledningen till att väst media inte skriver om det kan ju vara för att det svammel, dök den tanken aldrig upp hos dig? Att Rt tar upp det förvånär väl knappast någon deras jobb verkar vara att hitta personer med konspirationer om Usa och presentera dessa som riktikga journalister eller experter. Men dom har naturligtvis ingen styrning från högre ort eller syfte med det. Det är ju bara onda Usa som gör sånt.
  Ni är bara för härliga ”Svenska och utländska medier har hittills totalt mörkat denna insider och whistleblower” men natrurligtvis, dom skickade ut en speciell kommunike ifrån Langley och alla förutom dom modiga Rt lyssnade på det (förstås). Eller här är en tanke, förstår att det inte kan vara sant men han kanske inte talar sanning, Kan det kanske vara en förklaring? det verkar så mycket enklare så eller vad säger du. Men det är ju inte lika spännande och framför allt då kan vi inte kritisera Usa

  • I stället för faktabserad saklig diskussion kan man till exempel skriva som du här. Påvisa t.ex. allvarliga fel i blogginlägget. (Boken finns att beställa i Sverige).

 7. Intressant med ”betalda tyckare” och inbäddade intellektuella eller eliter, etc vars karriär och uppehälle hänger på att propagera en tillrättalagd bild som gagnar maktintressen. Är att så fort det kommer kritik från autentiska gräsrotsrörelser och försvarare av äkta demokratiska principer som inte har ett stort maktcentra i ryggen ,(oberoende press eller organisationer etc). Så ökar incitamentet att föra en saklig diskussion. Helt enkelt därför att man som kritiker av starka intressen per automatik åläggs med ökade krav på att bedriva en argumentation och bevisföring samt redovisa källor.

  I motsats så kan försvarare av en hegemoni sitta och ösa ur sig idiotier på Björklund, Hägglund och Lööf nivå. Eller Thomas Friedman för att ta ett internationellt exempel. För att försvara en förljugen bild räcker det med att skjuta från höften och leverera fikarumsanalyser. Vad som följer är historielöshet och förenklingar och framför allt osjälvkritisk demagogi och bröstargumentation. Att en sådan positionering (icke kommunikation) i samhället leder till group think och fördummande är en självklarhet. Auktoriteter som ”talar om” implicit eller explicit vad som är ”ok” i en organisation har inget intresse för och propagerar en onyanserad verklighetsbild som i slutändan leder till utarmning och politruk beteende.

 8. ”Anledningen till att väst media inte skriver om det kan ju vara för att det svammel”
  ——————————

  Vad är det som är svammel? Det är rätt svårt att avfärda fakta som konsirationsteorier eller svammel när det är rätt lätt att kolla:

  http://www.freepress.net/ownership/chart

  https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_media_ownership#Media_oligopoly

  Det är för övrigt i slutändan samma ägare som äger allt annat:

  Revealed – the capitalist network that runs the world
  http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed–the-capitalist-network-that-runs-the-world.html

  Sen att pressen ser ut som den gör i USA beror på detta:

  The US is an oligarchy, study concludes
  Report by researchers from Princeton and Northwestern universities suggests that US political system serves special interest organisations, instead of voters
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10769041/The-US-is-an-oligarchy-study-concludes.html

  America is an oligarchy, not a democracy or republic, university study finds
  America is no longer a democracy — never mind the democratic republic envisioned by Founding Fathers.

  Rather, it has taken a turn down elitist lane and become a country led by a small dominant class comprised of powerful members who exert total control over the general population — an oligarchy, said a new study jointly conducted by Princeton and Northwestern universities.
  http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/21/americas-oligarchy-not-democracy-or-republic-unive/

  Study: US is an oligarchy, not a democracy
  Multivariate analysis indicates that economic elites and organised groups representing business interests have substantial independent impacts on US government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no independent influence.

  In English: the wealthy few move policy, while the average American has little power.
  http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-27074746

  Så foliehattar är väl per definition de som försvarar denna lilla klick miljardärer utan att själv tillhöra dem.

 9. Slut på flum och vinprovning:
  Udo Ulfkotte har fullkomligt rätt. ”Man måste vara både döv och blind för att inte höra krigstrummorna och se vad som pågår” Orden är Henry Kissingers i en intervju, visserligen fejkad fast direkt byggd på ett flertal direktcitat under åren. Än så länge förs krig med andra medel; ohöljd propaganda, samma våg av politiska mord som under mellankrigstiden. Washington orerar öppet om vilka som står på tur – senast Putin i Kreml. Och varför ska man inte ta detta på allvar? Efter Saddam Hussein och Gadaffi och al Assad, den senare med alla medel inkl. ISIS. Att driva igenom sin vilja till varje pris, att flytta fram sina positioner. Om så med öppen nynazistisk terror. Imperiets avvikare dör av i förtid. Gamla krigsförbrytare som Henry Kissinger fyller 93 härnäst medan Palme och Shavez och imperiets dissidenter i allmänhet försvinner i förtid. Senast känner sig Cristina Kirchner hotad till livet. Enligt Paul Craig Roberts är samtliga europeiska toppolitiker hotade – stiger de ur ledet inför USA/Natos planer för Ryssland/Kina blir de mördade. (I synnerhet om de tagit mutor.) Och varför ska man inte tro på det? Vadan annars denna hundraprocentiga uppslutning i detta urgamla getingbo av garanterat avvikande åsikter? En liten neokonservativ sekt i Washington och Tel Aviv har bestämt att själva hotet ska ge USA totalhegemoni. I en värld av massförstörelsevapen ett pokerlir med förintande insatser. Ett spel för hyperpsykopater.
  Slut på flum och vinprovning. Alla ansvariga krafter måste sluta låtsas som det regnar och säga nej och få denna ondska som hotar oss alla att dra fan i våld – Basta!

 10. Tvivlar inte på att det han säger innehåller sanning, som han givetvis kan sälja på ett visst sätt. Men det vore tjänstefel för underrättelsetjänst att inte hänga med journalister och det vore tjänstefel för journalisten att inte försöka få kontakt med underrättelsefolk. Så många skulle nog kunna skriva en sån bok om de ville.

  För oss andra finns bara propaganda, någon säljer allt du får dig till livs. Tidningen säljer dig, läsaren, som sin huvudsakliga produkt för längesedan och de sticker inte under stol med det över huvud taget.

  Det skulle jag tro inkluderar Udo

  • Tyskarna har goda skäl att misstänka att de kommer att råka väldigt illa ut i händelse av en upptrappning av Usas geopolitiska aggressioner. Det var på tiden att det börjar höras av insiders i mediena. Anglosaxarna kan inte förlåta Tyskarna deras större flit och duglighet. Huvudmålet är säkert Kina/ Ryssland /Brics men Tyskland förväntas inte förbli vasallstat för evigt.
   Men omständigheten att Ulfkotte har ’rätt’ fiender är av intresse: han tvingades av Talibaner att omvända sig till Islam.

   • Problemet för Udo är att han har ett mycket brokigt förflutet, vilket gör att han är en svår källa för vem som än använder det han säger. Det är alltid så att den med det brokiga förflutna har de mest intressanta historierna, men Udo är verkligen problematisk. Han sprider idén om islamisering av Europa, han har varit islamist, ateistisk rådgivare åt kristdemokrater, nationalist och pånyttfödd kristen. Vem man än må vara som vill använda det han säger så blir det lite ”cherry-picking”. Men att journalister får information och utnyttjas av underrättelseverksamheter av alla de slag är ju självklarheter, så där kanske man kan visa upp honom som en delmängd av röken. Men jag skulle inte kalla honom journalismens Snowden.

    Tyskland råkar alltid illa ut, även när de själv är bovarna. Har de denna gången lärt sig att inte låta sig manipuleras av finanskapitalets lakejer? Den som lever få se.

    • Det viktiga är väl om Ulfkottes beskrivning stämmer, i stort sett. Om han (och andra) kan presentera belägg för analysen. Och det finns gott om stöd för den efter vad jag kan se. Dock har jag i sanningens namn inte läst boken än. På svenska nätbokhandlar och på Amazon hittar jag bara den tyska upplagan, och den blir nog litet för tidskrävande för mig.

 11. Det är vem som äger media och då har makt att sparka journalister och vem som kontrollerar ett lands underättelsetjänst – i allmänhet då USA.

  Och eftersom det är samma klick miljardärer som både äger media och mutar politiker är det inget som är naturligt med detta om vi nu ska kalla systemet demokratiskt.

 12. Hur som helst framstår det som helt nipprigt att det ska behövas någon CIA för att hålla svenska medier på mattan. Medier ägs av miljardärer och publicerar sånt som miljardärer vill se publicerat, som George Monbiot formulerade det. Och det svenska maktetablissemanget är mycket litet och håller ihop – det består av några hundra personer på gångavstånd från Sergels torg som Torsten Sverenius uttryckte det. De skadar inte varandra medvetet.

 13. Det finns – alltför sällsynta – undantag. Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/kultur/article19677596.ab) publicerar

  Utdrag

  ”I Kiev känns kriget mot separatisterna i östra Ukraina långt borta men ändå närvarande i alla propagandaaffischer och enorma billboards som dränker staden i budskapet: ”Ukraina är ett enat land”.
  – Om det påståendet vore sant skulle affischerna inte behövas, säger Maria från det numera förbjudna socialistpartiet Borotba. Flera av hennes kamrater har fängslats, tvingats fly landet eller till och med mördats eftersom de motsätter sig de nya nationalistiska högerpolitiker som tagit makten i Kiev efter Majdan.
  Hon berättar att alla som kritiserar den ukrainska regimen beskylls för att vara separatister eller ryska agenter, även om man bara protesterar mot prishöjningar och sänkta löner till följd av de nyliberala reformerna.”

  ”Det som hände i Odessa den 2 maj var massakern vid Fackföreningarnas hus, då runt 50 människor mördades när ukrainska nationalister tände eld på byggnaden. Några av de som försökte ta sig ut blev ihjälslagna av fascisterna från Högra sektorn och andra militanta nationalister, medan polisen stod bredvid och såg på”